Windows Phone của tôi

Tìm điện thoại đã mất Tìm điện thoại đã mất

Nếu bạn từng để mất điện thoại, bạn có thể đổ chuông, khóa, xóa hoặc tìm điện thoại trên bản đồ bằng tính năng Tìm Điện thoại của tôi—miễn phí.

Ảnh và video của bạn Ảnh và video của bạn

Khi bạn chia sẻ ảnh và video trên OneDrive, chúng sẽ hiển thị ở đây.

Truy cập ứng dụng của bạn Truy cập ứng dụng của bạn

Bạn có thể cài đặt lại ứng dụng và xem lịch sử mua hàng trên windowsphone.com.

Microsoft Office

Nếu bạn có Windows Phone, bạn có thể truy cập tài liệu Office của mình từ trang Điện thoại của tôi trên WindowsPhone.com.

Tìm hiểu về Office trên điện thoại của bạn
Nhận Windows PhoneNhận Windows Phone

Bạn đã có điện thoại?

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn