Tài khoản + thanh toán

Phương thức thanh toán dành cho Windows Phone Store

Bạn có một số tùy chọn thanh toán cho các giao dịch mua ứng dụng, nhạc hoặc video trên Windows Phone:

 • Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng trả trước
 • Các dịch vụ thanh toán trực tuyến khác, bao gồm (nhưng không giới hạn với) PayPal, Alipay và INICIS
 • Thẻ quà tặng Microsoft
 • Hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ di động

Lưu ý

Không phải phương thức thanh toán nào cũng khả dụng ở mọi khu vực hoặc cho mọi dịch vụ Microsoft.

Thẻ thanh toán và dịch vụ thanh toán trực tuyến

Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán của mình từ điện thoại hoặc trên web, bao gồm thêm thẻ hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến.

 • Trên điện thoại, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán của mình trước khi mua ứng dụng. Trong Store, chọn một ứng dụng bạn muốn mua, nhấn Mua và trên màn hình Xác nhận mua hàng, nhấn Thêm hoặc chuyển phương thức thanh toán. Từ đó, bạn có thể chuyển sang phương thức thanh toán khác hoặc thêm một phương thức. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tải xuống ứng dụng từ Windows Phone Store. (Bạn cũng có thể thay đổi phương thức thanh toán khi mua nhạc hoặc video. Nhấn Thay đổi trước khi xác nhận mua hàng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tải nhạc, video và podcast).
 • Trên web, vào Thanh toán trên trang web tài khoản Microsoft. Bấm Tùy chọn thanh toán rồi thêm, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tùy chọn thanh toán nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trợ giúp thanh toán trên trang web tài khoản Microsoft.

Thẻ quà tặng Microsoft

Nếu ai đó đã đưa cho bạn một thẻ quà tặng Microsoft để đổi lấy nội dung từ Microsoft, như ứng dụng, trò chơi và nhạc từ Windows Phone Store, Windows Store hoặc Xbox Store, bạn có thể đổi thẻ quà tặng đó từ Windows Phone hoặc trực tuyến thông qua tài khoản Microsoft của mình.

Ví tiền trên Windows Phone
Đổi thẻ quà tặng từ Windows Phone
 • Để đổi thẻ quà tặng từ điện thoại, trong danh sách Ứng dụng, nhấn Ví tiền Ô Ví tiền > Thêm biểu tượng Thêm > Thêm thẻ quà tặng Microsoft.
 • Để đổi thẻ quà tặng trực tuyến, hãy vào Tùy chọn thanh toán trên trang web tài khoản Microsoft. Bấm Tài khoản Microsoft > Đổi thẻ, sau đó làm theo hướng dẫn.

Lưu ý

 • Để biết thêm thông tin về những mục khác mà bạn có thể thêm vào Ví tiền, hãy xem Ví tiền.
 • Nếu bạn có bảng điều khiển Xbox, bạn cũng có thể đổi thẻ quà tặng Microsoft thông qua bảng điều khiển của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web Xbox.

Thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ di động

Một số nhà cung cấp dịch vụ di động cho phép bạn mua từ Cửa hàng bằng tài khoản di động của bạn hoặc số dư trả trước. Nếu tùy chọn này khả dụng, tính năng này sẽ được bật theo mặc định vào lần đầu bạn mua ứng dụng. Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán vào mọi lúc bằng cách nhấn Mua, rồi trên màn hình Xác nhận mua hàng, nhấn vào Thêm hoặc chuyển đổi phương thức thanh toán.

Nếu bạn không thấy nhà cung cấp dịch vụ di động của mình trong danh sách các phương thức thanh toán, hãy kiểm tra Danh sách hỗ trợ thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ di động trên MSDN để xem tính năng thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ di động có khả dụng tại địa phương bạn hay không. Nếu tính năng này khả dụng tại địa phương bạn nhưng bạn không thấy trên điện thoại của mình, hãy thử một trong những cách sau:

 • Đảm bảo quốc gia/khu vực trên điện thoại trùng với quốc gia/khu vực của nhà cung cấp dịch vụ di động. Trong Danh sách ứng dụng, nhấn Cài đặt biểu tượng Cài đặt > Khu vực để kiểm tra. Nhấn Quốc gia/Khu vực nếu bạn cần thay đổi.

 • Đảm bảo bạn nằm trong phạm vi phủ sóng tốt (di động hoặc Wi-Fi) và điện thoại của bạn đã được sạc. (Cách tốt nhất để có phương thức thanh toán này xuất hiện là sạc đầy điện thoại của bạn trong khi có kết nối dữ liệu tốt.)

Nếu bạn vẫn không nhìn thấy phương thức thanh toán hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ di động, có thể bạn cần làm cách sau:

 1. Tắt nguồn điện thoại và tháo thẻ SIM.

 2. Bật nguồn điện thoại mà không có thẻ SIM.

 3. Chời vài phút rồi tắt nguồn điện thoại một lần nữa.

 4. Lắp thẻ SIM rồi bật nguồn điện thoại.

 5. Chờ vài phút và hãy đảm bảo điện thoại của bạn đã được sạc cũng như có kết nối dữ liệu di động tốt.

 6. Trong Store, chọn một ứng dụng bạn muốn mua, nhấn Mua và trên màn hình Xác nhận mua hàng, nhấn Thêm hoặc chuyển phương thức thanh toán.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn