โทรศัพท์ + ฮาร์ดแวร์

รีสตาร์ทโทรศัพท์ของฉัน

หาก Windows Phone ของคุณหยุดทำงานหรือหยุดตอบสนองในแบบที่คุณคุ้นเคย คุณสามารถรีสตาร์ทเครื่องอย่างรวดเร็วเพื่อให้กลับมาทำงานเหมือนเดิม

ตัวอย่างกรณีที่โทรศัพท์ของคุณไม่มีการตอบสนอง:

  • โทรศัพท์ค้างหรือหยุดชะงัก และเมื่อคุณแตะหรือปัดนิ้วไปที่หน้าจอก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
  • คุณเห็นเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่ เครื่องหมายเกียร์และฟ้าผ่ารวมกัน เกียร์คู่ หรือโลโก้ของผู้ผลิตโทรศัพท์
  • แอพหรือเกมที่คุณกำลังใช้งานอยู่ไม่ทำงานตามที่คาดหวัง
ภาพการปิด Windows Phone

การรีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณ

ในการรีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณ ให้กดปุ่ม เปิดปิดปุ่มเปิดปิด ค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็น เลื่อนลงเพื่อปิด จึงปัดนิ้วลง (โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 3 วินาที) ทันทีที่เครื่องปิดแล้ว ให้กดปุ่ม เปิดปิด ปุ่มเปิดปิด เพื่อเปิดโทรศัพท์ของคุณใหม่อีกครั้ง

หากการรีสตาร์ทโทรศัพท์ไม่เป็นผล ให้ทำดังต่อไปนี้:

  • กดปุ่ม ลดระดับเสียง ปุ่มลดระดับเสียง และปุ่ม เปิดปิด ปุ่มเปิดปิด ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าคุณจะรู้สึกได้ถึงการสั่น (ประมาณ 10–15 วินาที) โทรศัพท์ของคุณจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

  • (บางครั้งโทรศัพท์ของคุณอาจสั่นในทันทีที่คุณกดปุ่ม ลดระดับเสียง ปุ่มลดระดับเสียง และปุ่ม เปิดปิด ปุ่มเปิดปิด ซึ่งอาจเป็นเพราะเสียงกริ่งของคุณเปลี่ยนเป็นการสั่น รอจนกระทั่งถึงการสั่นครั้งที่สองหลังจาก 10–15 วินาทีจึงคลายปุ่ม
  • หากคุณไม่คลายปุ่ม ลดระดับเสียงปุ่มลดระดับเสียง และปุ่ม เปิดปิด ปุ่มเปิดปิดทันทีหลังจากสั่น 10–15 วินาที โทรศัพท์ของคุณอาจแสดงหน้าจอเริ่มต้นสีดำและจะไม่รีสตาร์ทตามปกติ ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้น เพียงแค่ทำซ้ำ เพื่อลองอีกครั้ง
  • โทรศัพท์ไม่ได้รองรับความสามารถในการรีสตาร์ทในลักษณะนี้ทุกเครื่อง ดังนั้น ตรวจสอบกับผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณ เพื่อดูวิธีบังคับรีสตาร์ท
  • หากโทรศัพท์ของคุณมีแบตเตอรี่ทดแทน ให้เอาออกแล้วใส่แบตเตอรี่ซึ่งอยู่ใต้ฝาหลังของโทรศัพท์อีกครั้ง จากนั้นจึงกดปุ่ม เปิดปิดปุ่มเปิดปิด เพื่อเปิดโทรศัพท์ (วันที่และเวลาอาจไม่ถูกต้องหลังจากทำการรีสตาร์ทโทรศัพท์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อคุณพยายาม ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ ในการตั้งเวลาให้ถูกต้อง ไปที่ การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > วันที่ + เวลา)

เคล็ดลับ

  • การดูแลให้ Windows Phone ของคุณมีซอฟต์แวร์ที่ล่าสุดอยู่เสมอจะสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรของเครื่องได้ หากการรีสตาร์ทโทรศัพท์ยังไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ ให้ลองอัพเดตเป็น เวอร์ชันล่าสุด
  • คุณสามารถรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ เพื่อกลับไปยังสถานะเดิมเหมือนครั้งแรกที่เปิดเครื่อง ระวัง การรีเซ็ตโทรศัพท์จะทำการลบเนื้อหาส่วนตัว รวมทั้งข้อความ และแอพที่คุณเคยดาวน์โหลดมา แล้วโทรศัพท์จะทำการคืนค่ากลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ