แอพ + Store

การใช้แผนที่

การใช้แผนที่บน Windows Phone ของคุณเพื่อดูว่าคุณอยู่ที่ไหน ค้นหาที่ที่คุณต้องการจะไป และขอเส้นทางไปที่นั่น แผนที่ยังสามารถแสดง Wi-Fi ฮอตสปอตที่อยู่ใกล้เคียง หรือร้านค้า และร้านอาหารที่คุณอาจสนใจและสิ่งที่ผู้อื่นกำลังพูดถึงได้

เคล็ดลับ

หากคุณมี Cortanaอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ Cortana สามารถช่วยคุณได้บน แผนที่และเส้นทาง ข้อมูลตำแหน่ง และอื่นๆ

แผนที่บน Windows Phone

หมายเหตุ

วิธีดูรอบๆ แผนที่

 1. ใน รายการแอพ แตะ แผนที่ ไอคอน แผนที่

  หากคุณเปิดแผนที่เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นข้อความ อนุญาตให้แผนที่เข้าถึงและใช้ตำแหน่งของคุณหรือไม่ หากคุณยินยอม แตะ อนุญาต

 2. เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • ตวัดนิ้วข้ามหน้าจอในทิศทางใดก็ได้เพื่อเลื่อนแผนที่
  • ในการขยายเข้า กางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ออกจากกันบนแผนที่ หุบนิ้วเข้าด้วยกันเพื่อขยายออก
  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางและขยายเข้าในจุดหนึ่ง ให้แตะสองครั้งที่แผนที่ แตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อขยายเข้าเพิ่มเติม
  • ในการดูตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ แตะ ฉันไอคอนตำแหน่ง

ถ้าต้องการเปลี่ยนมุมมองของแผนที่

 1. ใน รายการแอพ แตะ แผนที่ ไอคอน แผนที่

 2. ถ้าต้องการเปลี่ยนทิศทางที่แผนที่หันไป ให้ตวัดนิ้วโป้งและนิ้วชี้บนแผนที่ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา (เหมือนคุณกำลังขันฝาสกรูหรือคลายฝาสกรูบนขวด) เข็มทิศจะปรากฏขึ้น

  แตะ เข็มทิศ ไอคอนเข็มทิศ เพื่อให้แผนที่กลับคืนสู่ทิศทางเริ่มต้น โดยมีลูกศรสีแดงชี้ไปในทิศเหนือ

 3. แตะ มุมมองเสมือนจริง ไอคอนปิดมุมมองเสมือนจริง แผนที่จะกลับกระโดดไปที่ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และจัดแนวในทิศทางที่โทรศัพท์ของคุณหันหน้าไป (คุณจะต้องปรับเทียบโทรศัพท์ในครั้งแรกที่ใช้ครั้งแรก) แตะ มุมมองเสมือนจริงไอคอนเปิดมุมมองเสมือนจริง อีกครั้งเพื่อกลับไปสู่มุมมองจากข้างบน

  มุมมองแบบเปอร์สเปคทีฟของ Windows Phone 8
 4. ถ้าต้องการเอียงมุมมองจากตำแหน่งในก็ได้บนแผนที่ ให้แตะหน้าจอค้างไว้ด้วยนิ้วสองนิ้ว แล้เลื่อนนิ้วขึ้นและลงเพื่อสลับไปมาระหว่างมุมมองเสมือนจริงกับมุมมองจากข้างบน

เคล็ดลับ

ถ้าต้องการเปิดหรือปิดมุมมองดาวเทียม ให้แตะ เพิ่มเติมไอคอนเพิ่มเติม > ตัวเลือกมุมมอง เลือกช่องกาเครื่องหมาย มุมมองทางอากาศ แล้วแตะ เสร็จสิ้นไอคอนเสร็จสิ้น

วิธีค้นหาที่อยู่หรือสถานที่

 1. ใน รายการแอพ แตะ แผนที่ไอคอน แผนที่ แล้วแตะ ค้นหาไอคอน ค้นหา

 2. ในกล่อง ค้นหา เลือกพิมพ์ต่อไปนี้

  • ที่อยู่ (1 Microsoft Way, Redmond, WA)
  • รหัสไปรษณีย์ (98052)
  • เมือง (Seattle, WA)
  • ชื่อหรือประเภทธุรกิจ (ร้านกาแฟ)
  • แยก (ที่ 1& หลัก)
  • จุดเด่น (Space Needle)
 3. แตะ ไปไอคอน ไป

เคล็ดลับ

 • ถ้าต้องการดูผลการค้นหาทั้งหมดเป็นแบบรายการ ให้แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > ผลการค้นหา
 • ถ้าต้องการเรียนรู้วิธีไปยังหรือออกจากสถานที่ที่คุณพบ ให้ดูที่ ขอเส้นทาง

เกี่ยวกับหมุดยึด

หมุดยึดคือเครื่องหมายขนาดเล็กที่ระบุตำแหน่งของสถานที่บนแผนที่ ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับหมุดยึดเหล่านั้น

 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ – แตะหมุดยึดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ รวมถึงที่อยู่ถนน เส้นทาง รีวิว และอื่นๆ
 • ค้นหา Wi-Fi ฮอตสปอต – แตะสองครั้งบน Wi-Fi ฮอตสปอตที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อขอเส้นทาง ดูชื่อของเครือข่าย และข้อมูลความปลอดภัย
 • ปักหมุดที่สถานที่เพื่อเริ่มต้น – แตะหมุดยึด แล้วแตะ หมุดไอคอนหมุด
 • แบ่งปันที่อยู่ – ส่งข้อมูลตำแหน่งของคุณไปยังโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของบางคน เพื่อให้พวกเขาสามารถเห็นตำแหน่งนั้นบนแผนที่หรือขอเส้นทาง แตะหมุดยึด แล้วแตะ แบ่งปันไอคอนแบ่งปัน
 • เพิ่มหมุดยึดใหม่ – จดจำสถานที่ที่คุณต้องการเยี่ยมชม หรือขอเส้นทางเมื่อคุณไม่รู้ตำแหน่งที่แน่นอน เพียงแค่แตะนิ้วค้างไว้ตรงจุดที่คุณต้องการเพิ่ม

เคล็ดลับ

 • คุณอาจต้องแตะหมุดยึดสองครั้ง ครั้งแรกเพื่อขยายชื่อของหมุดยึด และอีกครั้งเพื่อปักหมุดลงในสถานที่ แบ่งปัน เพิ่มลงในรายการโปรด หรือดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เพื่อลบหมุดยึดทั้งหมดออกจากแผนที่ แตะ เพิ่มเติมไอคอนเพิ่มเติม > ล้างแผนที่
ตัวเลือกแผนที่บน Windows Phone 8.1
แตะเพิ่มเติม เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกแผนที่

วิธีเพิ่มรูตำแหน่งไปยังสถานที่โปรด

มีสถานที่ใดที่คุณเยี่ยมชมหรือค้นหาบ่อยๆ ไหม คุณสามารถเพิ่มสถานที่เหล่านั้นลงในรายการโปรด เพื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่ทุกครั้งที่ค้นหา (ถ้า Cortana เปิดอยู่ เธออาจ เพิ่มตำแหน่งที่ทำงานและบ้านลงในสถานที่โปรดของคุณด้วย)

 1. แตะ แผนที่ไอคอนแผนที่ จากนั้นเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • แตะหมุดยึด แล้วแตะ เพิ่ม ไอคอนเพิ่มลงในรายการโปรด
  • แตะ เพิ่มเติมไอคอนเพิ่มเติม > สถานที่โปรด ปัดนิ้วไปยัง ล่าสุด แตะสถานที่ แล้วแตะ เพิ่มไอคอนเพิ่มไปยังรายการโปรด
 2. ถ้าต้องการ ให้แตะ ชื่อเล่น แล้วพิมพ์ชื่อเล่นของสถานที่

 3. แตะ บันทึก ไอคอน บันทึก

  เมื่อเพิ่มรายการโปรดแล้ว คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้

  • ถ้าต้องการให้แสดงสถานที่โปรดไว้ตลอด ให้แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > ตัวเลือกมุมมอง เลือกช่องกาเครื่องหมาย แสดงสถานที่โปรด แล้วแตะ เสร็จสิ้น ไอคอนเสร็จสิ้น
  • ถ้าต้องการแบ่งปันสถานที่โปรด ให้แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > สถานที่โปรด แตะสถานที่ แล้วแตะ แบ่งปันไอคอนแบ่งปัน
  • ถ้าต้องการลบหรือเปลี่ยนชื่อของสถานที่โปรด แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > สถานที่โปรด แตะสถานที่ค้างไว้ แล้วแตะตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ

  ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชี Microsoft สถานที่โปรดของคุณจะซิงค์กันบนอุปกรณ์ Microsoft ต่างๆ ของคุณ ถ้าต้องการเปลี่ยนสิ่งนี้ ไปที่ แผนที่ไอคอนแผนที่ > เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม > การตั้งค่า แล้วปิด ใช้ตำแหน่งของฉันไอคอนสลับไปที่ปิด

ในการใช้แผนที่ของสถานที่

สถานที่บางแห่ง เช่น ห้างสรรพสินค้าและสนามกีฬา อาจมีรายละเอียดที่สามารถดูได้ ทำให้คุณสามารถนำทางไประหว่างชั้นและดูห้องแต่ละห้องได้

 1. ใน แผนที่ ไอคอนแผนที่ แตะที่สถานที่หรืออาคารที่ปรากฏเป็นสีม่วงบนแผนที่ (สามารถดูได้ครั้งละหนึ่งสถานที่เท่านั้น)

 2. แตะข้อความที่ปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของแผนที่ จากตรงนั้น คุณสามารถสลับไปมาระหว่างชั้นต่างๆ หรือแตะไดเรกทอรีของสถานที่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่

ถ้าต้องการค้นหาสถานที่กิน จับจ่าย หรือเยี่ยมชม

Local Scout สามารถแนะนำร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงที่คุณอาจสนใจเยี่ยมชม อีกทั้งยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจว่าจะไปที่ใด ใน แผนที่ ไอคอนแผนที่ แตะ Scout ไอคอน Scout แล้วปัดนิ้วเพื่อดูคำแนะนำใน กิน + ดื่ม, ดู + ทำ หรือ จับจ่าย

เคล็ดลับ

แตะที่คำแนะนำใดก็ได้ใน Scout ไอคอน Scout แล้วแตะ หมุด ไอคอนหมุด เพื่อตรึงไว้ที่เริ่มต้น แบ่งปัน ไอคอนแบ่งปัน เพื่อส่งความคิดของคุณให้คนอื่น หรือ เพิ่ม ไอคอนเพิ่มลงในรายการโปรด เพื่อสร้างหมุดยึดสำหรับสถานที่นั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ