Grundläggande funktioner

Felsöka problem vid telefonuppdateringar

Om problem uppstår när du uppdaterar din Windows Phone-enhet till den senaste programvaruversionen kan du ta hjälp av många olika resurser.

Felkoder

  • C1010007 and 800704C7: Min telefon kan inte identifieras i Zune, eller så avbryts uppdateringen mitt i processen
  • 801811A5: Det går inte att ansluta datorn till Windows Phone Update
  • 80181197: Frigöra utrymme på datorn för telefonuppdateringar
  • 800705B4: En tidsgräns uppnås för uppdateringen och den kan inte slutföras

Andra frågor

Om ingen av de tidigare åtgärderna hjälper kan du prova att att återställa telefonen till dess tidigare tillstånd med hjälp av den säkerhetskopia som skapades vid uppdateringen. Mer information finns i Återställa en säkerhetskopia till min telefon.

Om du behöver mer hjälp kan du besöka supportwebbplatsen för Windows Phone.

Relaterade ämnen

Berätta vad du tycker