Telefóny+hardvér

Reštartovanie telefónu

Ak Windows Phone prestane fungovať alebo reagovať tak, ako ste zvyknutí, môžete ho rýchlo reštartovať a pokračovať v práci.

Príklady nereagovania telefónu:

  • Telefón zamrzne alebo sa zasekne a po ťuknutí na obrazovku alebo potiahnutí prstom po obrazovke sa nič nestane.
  • Zobrazuje sa veľký výkričník, ikona ozubeného kolieska a blesku, ikona dvoch ozubených koliesok alebo logo výrobcu telefónu.
  • Aplikácia alebo hra, ktorú sa pokúšate použiť, nefunguje očakávaným spôsobom.
Obrázok vypnutia Windows Phonu

Reštartovanie telefónu

Ak chcete telefón reštartovať, stlačte tlačidlo napájania Tlačidlo napájania, podržte ho, kým sa nezobrazí text Posunutím nadol vypnite telefón, a potiahnite prstom nadol. (Zvyčajne to trvá približne 3 sekundy.) Po vypnutí stlačte tlačidlo napájania Tlačidlo napájania a telefón znova zapnite.

Ak reštartovanie telefónu nefunguje, skúste niektorú z týchto možností:

  • Súčasne stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti Tlačidlo zníženia hlasitostinapájania Tlačidlo napájania a podržte ich, kým nebudete cítiť vibrácie (10 – 15 sekúnd). Telefón sa automaticky reštartuje.

Poznámky

  • Telefón niekedy zavibruje hneď po stlačení tlačidla zníženia hlasitosti Tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidla napájania Tlačidlo napájania. Vtedy sa pravdepodobne mení zvonenie na vibrovanie. Tlačidlá pustite až po druhom zavibrovaní po 10 – 15 sekundách.
  • Ak tlačidlo zníženia hlasitosti Tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania Tlačidlo napájania hneď po zavibrovaní po 10 – 15 sekundách nepustíte, telefón môže prejsť do nastavení UEFI a nereštartuje sa normálne. Ak sa to stane, znova použite rovnakú kombináciu tlačidiel a skúste to znova.
  • Niektoré telefóny nepodporujú takýto reštart. Informácie o vynútení reštartovania vám poskytne výrobca telefónu.
  • Ak má telefón vymeniteľnú batériu, batériu nachádzajúci sa pod zadným panelom telefónu vyberte a znova vložte a stlačením tlačidla napájaniaTlačidlo napájania telefón zapnite. (Po reštartovaní telefónu môže byť nesprávne nastavený dátum a čas, čo môže spôsobovať problémy pri pokuse o prihlásenie s kontom Microsoft. Správny čas možno nastaviť v časti Nastavenia Ikona Nastavenia > Dátum+čas.)

Tipy

  • Používaním najaktuálnejšieho softvéru sa môže zlepšiť výkon a stabilita Windows Phonu. Ak sa problém reštartovaním telefónu nevyrieši, skúste vykonať aktualizáciu na najnovšiu verziu.
  • Môžete obnoviť výrobné nastavenia telefónu do rovnakého stavu, v akom boli, keď ste ho prvýkrát zapli. Postupujte opatrne. Obnovením výrobných nastavení sa vymaže váš osobný obsah vrátane SMS správ a stiahnutých aplikácií a v telefóne sa obnovia výrobné nastavenia.

Súvisiace témy

Povedzte nám svoj názor