Telefoons & hardware

Mijn telefoon opnieuw opstarten

Als uw Windows Phone niet meer werkt of reageert zoals u gewend bent, kunt u de telefoon snel opnieuw opstarten om deze te herstellen.

Enkele voorbeelden van gevallen waarin uw telefoon niet meer correct reageert:

  • De telefoon loopt vast en wanneer u tikt of veegt, gebeurt er niets.
  • Het volgende wordt weergegeven: een groot uitroepteken, een combinatie van een tandwiel en een lichtflits, een paar tandwielen of het logo van uw telefoonfabrikant.
  • Een app of game die u probeert te gebruiken, werkt niet zoals verwacht.
Afbeelding van een Windows Phone uitschakelen

De telefoon opnieuw opstarten

Houd de knop Aan/uit Knop Aan/uit ingedrukt tot het bericht Schuif scherm omlaag om de telefoon uit te schakelen wordt weergegeven. Schuif vervolgens omlaag. (Dit duurt doorgaans ongeveer drie seconden.) Als de telefoon is uitgeschakeld, drukt u op de knop Aan/uit knop Aan/uit om uw telefoon opnieuw op te starten.

Doe het volgende als het opnieuw opstarten van de telefoon niet werkt:

  • Houd de knoppen Volume omlaag knop Volume omlaag en Aan/uit knop Aan/uit tegelijkertijd ingedrukt totdat u getril voelt (ongeveer 10–15 seconden). De telefoon wordt automatisch opnieuw opgestart.

Opmerkingen

  • Soms trilt de telefoon direct als u de knoppen Volume omlaag knop Volume omlaag en Aan/uit knop Aan/uit indrukt, waarschijnlijk omdat het belsignaal omschakelt naar Trillen. Laat de knoppen pas na de tweede keer trillen los, na ongeveer 10–15 seconden.
  • Als u de knoppen Volume omlaagknop Volume omlaag en Aan/uit knop Aan/uit niet direct na de trilling na 10–15 seconden loslaat, verschijnt er mogelijk een zwart scherm en zal uw telefoon niet normaal opstarten. Als dit gebeurt, herhaalt u de combinatie van knoppen.
  • Niet alle telefoons ondersteunen de mogelijkheid om op deze manier opnieuw op te starten. Vraag de fabrikant van uw telefoon hoe u opnieuw opstarten kunt forceren.
  • Als uw telefoon een vervangbare batterij heeft, verwijdert u de batterij en plaatst u deze terug (aan de achterkant van uw telefoon) en drukt u op de knop Aan/uitknop Aan/uit om uw telefoon aan te zetten. (Mogelijk kloppen de datum en tijd na het opnieuw opstarten van de telefoon niet. Hierdoor kunnen problemen ontstaan wanneer u zich probeert aan te melden met uw Microsoft-account. Als u de juiste tijd wilt instellen, gaat u naar Instellingen pictogram Instellingen > Datum en tijd.)

Tips

  • U kunt de prestaties en stabiliteit verbeteren door altijd de meest recente software op uw Windows Phone te installeren. Als u een probleem niet kunt oplossen door de telefoon opnieuw op te starten, kunt u een update naar de meest recente versie uitvoeren.
  • U kunt ook de oorspronkelijke instellingen van uw telefoon herstellen. Ga zorgvuldig te werk. Uw persoonlijke inhoud, inclusief sms-berichten en apps die u hebt gedownload, wordt gewist en de fabrieksinstellingen worden hersteld wanneer u de telefoon opnieuw instelt.

Verwante onderwerpen

Laat ons weten wat u vindt