Nastavení a přizpůsobení

Nejčastější dotazy týkající se služby Můj telefon

Na webu windowsphone.com můžete v části Můj telefon hledat ztracený telefon, přeinstalovat aplikace, upravit platební údaje pro Windows Phone Store a mnoho dalšího.

Poznámky

 • Od konce června 2015 budou služby Můj telefon místo na windowsphone.com dostupné na account.microsoft.com. Některé funkce můžou vypadat nebo fungovat jinak, než jak jsou popsané v tomto tématu.
 • Některé funkce Můj telefon nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupné. Další informace najdete v tématu Dostupnost funkcí a služeb.

  1. Na počítači otevřete webový prohlížeč a přejděte na web windowsphone.com.

  2. Najeďte myší na Prozkoumat a klikněte na Přihlásit se. (Poznámka: Pokud jste se k webu windowsphone.com už přihlásili, zobrazí se místo možnosti Prozkoumat vaše jméno.)

  3. K přihlášení použijte stejný účet Microsoft jako na telefonu.

  4. Ukažte na své jméno a potom proveďte některou z těchto akcí:

   • Pokud chcete upravit informace o platební kartě, kontaktní údaje nebo chcete odebrat telefon ze služby Můj telefon, klikněte na Nastavení účtu.
   • Pokud chcete zobrazit informace o telefonu, klikněte na Můj telefon.
   • Pokud chcete telefon najít, prozvonit, zamknout nebo vymazat, klikněte na Najít můj telefon.
   • Pokud chcete zobrazit historii zakoupených aplikací nebo aplikace přeinstalovat, klikněte na Historie nákupů.
   • Pokud chcete nastavit nebo používat službu Moje rodina, klikněte na Moje rodina.
 • Služba Najít můj telefon používá k odesílání příkazů do telefonu textové zprávy (SMS), aby bylo možné telefon najít, prozvonit, zamknout nebo ho vymazat. Služba Najít můj telefon umožňuje poslat do telefonu nejvýše 15 textových zpráv měsíčně. Tomuto omezení se vyhnete tak, že v telefonu místo zpráv SMS nastavíte používání nabízených oznámení. Automaticky doručovaná oznámení můžou být rychlejší než zprávy SMS a nevztahují se na ně poplatky, které může poskytovatel mobilních služeb účtovat za textové zprávy.

  Další informace o nastavení služby Najít můj telefon najdete v tématu Hledání ztraceného telefonu.

  Zapnutí nabízených oznámení

  1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení Ikona Nastavení > Najít můj telefon.

  2. Klepněte na Vždycky odesílat příkazy a aplikace do telefonu pomocí nabízených oznámení (ne SMS).

 • Služba Můj telefon nemusí fungovat v těchto případech:

  • Když telefon není zapnutý.
  • Baterie není nabitá.
  • Telefon nemá mobilní datové připojení.
  • Při zadání telefonního čísla jste udělali chybu nebo číslo není správné. Zkontrolujte, že zadané telefonní číslo může přijímat textové zprávy a že jste Microsoftu povolili odesílat textové zprávy do telefonu.

  Poznámka

  Když chcete změnit nastavení služby Najít můj telefon, včetně sledovaného telefonního čísla, nebo se podívat, jestli jste Microsoftu povolili odesílat do vašeho telefonu textové zprávy, přečtěte si následující část „Jak upravím osobní údaje ve službě Můj telefon?“.

 • Ano, možné to je. Pokud to uděláte, nebudete moct pro telefon nakupovat aplikace na webu Windows Phone Store. Telefon také nebude možné najít, prozvonit, zamknout nebo vymazat pomocí služby Najít můj telefon. Kromě toho nepůjde přeinstalovat aplikace z webu pomocí stránky Historie nákupů.

  Upozornění

  Pokud se později rozhodnete telefon znovu do služby Můj telefon přidat, bude nejprve nutné obnovit jeho tovární nastavení. Přitom dojde k odstranění veškerého obsahu a nastavení.

  Odebrání telefonu

  1. Na počítači otevřete webový prohlížeč a přejděte na windowsphone.com.

  2. Najeďte myší na Prozkoumat a klikněte na Přihlásit se. (Poznámka: Pokud jste se k windowsphone.com už přihlásili, zobrazí se místo možnosti Prozkoumat vaše jméno.)

  3. K přihlášení použijte stejný účet Microsoft jako na telefonu.

  4. Ukažte na své jméno a potom klikněte na Nastavení účtu.

  5. Klikněte na Odebrat a potom znovu na Odebrat.

  Opětovné přidání telefonu

  Pokud jste telefon ze služby Můj telefon odebrali a chcete ho vrátit zpět, bude nutné před jeho vrácením na windowsphone.com obnovit tovární nastavení. Tím vymažete veškerý osobní obsah, včetně aplikací, her, obrázků, hudby a videí.

  1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení Ikona Nastavení > O systému.

  2. Klepněte na Obnovit tovární nastavení telefonu. Pokud jste si absolutně jistí, že chcete obnovit tovární nastavení, klepněte na Ano. Obnoví se tovární nastavení telefonu.

  3. Při opětovném nastavování telefonu použijte k přihlášení účet Microsoft. Když tento účet použijete k přihlášení na windowsphone.com, zobrazí se váš telefon.

 • Když přejdete na stránku Nastavení účtu, můžete upravit platební údaje pro Windows Phone Store, aktualizovat telefonní číslo nebo změnit e-mailovou adresu používanou k zasílání zpráv. Chcete-li upravit jméno zobrazované ve službě Můj telefon, je třeba změnit jméno přidružené k účtu Microsoft, který používáte při přihlášení do telefonu. To se dá provést na webových stránkách účtu Microsoft.

  Změna e-mailové adresy, telefonního čísla nebo fakturačních údajů

  1. Na počítači otevřete webový prohlížeč a přejděte na windowsphone.com.

  2. Najeďte myší na Prozkoumat a klikněte na Přihlásit se. (Poznámka: Pokud jste se k windowsphone.com už přihlásili, zobrazí se místo možnosti Prozkoumat vaše jméno.)

  3. K přihlášení použijte stejný účet Microsoft jako na telefonu.

  4. Ukažte na své jméno a potom klikněte na Nastavení účtu. Na stránce Účet proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud chcete změnit adresu používanou k odesílání zpráv, klikněte vedle e-mailové adresy na Aktualizovat.
   • Pokud chcete změnit telefonní číslo používané pro příjem zpráv SMS, klikněte pod aktuálním telefonním číslem na Aktualizovat.
   • Pokud chcete změnit platební údaje pro nákupy na Windows Phone Store, klikněte na Upravit platební údaje.
   • Pokud chcete zobrazit a upravit fakturační údaje k dalším službám Microsoftu (včetně služby Xbox), klikněte na Zobrazit fakturační údaje a přejděte na fakturační web microsoft.com.

   Poznámka

   • Pokud nejste u počítače, který jste si nastavili jako důvěryhodný, bude před zobrazením fakturačních údajů u společnosti Microsoft nutné provést ověření hesla a zadání ověřovacího kódu. Až kód obdržíte, vraťte se zpátky na web a tam jej zadejte.

Sdělte nám svůj názor.