Điều Khoản Sử Dụng

Ngày đăng: Tháng 10 2013; Có hiệu lực từ ngày Tháng 11 2013

 

Cám ơn bạn đã chọn Microsoft! Đây là thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh trực thuộc của tập đoàn nơi bạn đang sống) mô tả các quyền của bạn trong việc sử dụng phần mềm và các dịch vụ được xác định trong phần 1.1. Để tiện cho bạn, chúng tôi đã diễn đạt một số điều khoản của Thỏa thuận này dưới dạng hỏi và đáp. Bạn nên xem xét toàn bộ Thỏa thuận này vì tất cả các điều khoản đều quan trọng và kết hợp làm nên một thỏa thuận pháp lý, mà khi bạn chấp thuận, thì thỏa thuận này sẽ áp dụng cho bạn.

 

1.                   Phạm vi của Thỏa thuận, sự chấp nhận và thay đổi

 

1.1.         Những dịch vụ nào thuộc phạm vi điều chỉnh của Thỏa thuận này? Thỏa thuận này áp dụng cho việc sử dụng trò chơi, nội dung, ứng dụng và dịch vụ trên Xbox bao gồm Xbox Live, SmartGlass, Trò chơi dành cho Windows-Live, Xbox Video, Xbox Music và Cửa hàng Windows Phone/Marketplace (bao gồm mọi cửa hàng được cung cấp theo nhãn hiệu của đối tác Windows Phone liên kết với thỏa thuận này) kể cả các dịch vụ hay phần mềm cho phép bạn phát trực tuyến, tải xuống, xem hoặc sử dụng những nội dung kỹ thuật số nhất định, chẳng hạn như nhạc, video, trò chơi, ứng dụng và nội dung khác do Microsoft cung cấp tùy từng thời điểm (“Dịch vụ”). Dịch vụ có thể được truy cập từ bảng điều khiển Xbox One, bảng điều khiển Xbox 360, máy tính cá nhân, thiết bị di động, máy nghe nhạc đa phương tiện cầm tay hoặc các thiết bị khác, mỗi thiết bị đều được Microsoft ủy quyền (“Thiết bị được Ủy quyền”) hoặc trực tuyến. Bạn phải tuân theo những điều khoản này khi sử dụng Dịch vụ (“Thỏa thuận này”).

 

1.2.         Có những điều khoản bổ sung cho việc sử dụng Dịch vụ này không? Mục đích của chúng tôi là tạo ra môi trường an toàn hơn và bảo mật hơn, để khi sử dụng Dịch vụ, người dùng phải tuân theo những nội dung sau, tất cả đều là một phần của Thỏa thuận này:

 

·         Những Điều khoản Sử dụng này

·         Quy định sử dụng Xbox Live (http://www.xbox.com/usagerules)

·         Chính sách Chống Thư rác của Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951); và

·         Quy tắc Hành xử (http://www.xbox.com/legal/codeofconduct)

 

1.3.         Có điều khoản bổ sung nào cho việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung được truy cập qua Dịch vụ không? Chúng tôi sẽ xác định nhà cung cấp mỗi ứng dụng hiện có như một phần hoặc thông qua Dịch vụ. Trò chơi, ứng dụng, nội dung, dịch vụ trực tuyến, quảng cáo hoặc sự kiện nhất định của bên thứ ba (ví dụ: trò rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi) có sẵn trong hoặc thông qua Dịch vụ (“Tính năng Bên thứ ba”) có thể cung cấp các thỏa thuận, chính sách bảo mật riêng hoặc bổ sung và các điều kiện khác áp dụng cho việc sử dụng những Tính năng Bên thứ ba này (gọi chung là “Điều khoản Bổ sung”).

 

Điều khoản Cấp phép Ứng dụng Tiêu chuẩn ở cuối Thỏa thuận này là Điều khoản Bổ sung áp dụng cho việc sử dụng các Tính năng Bên thứ ba có sẵn thông qua Cửa hàng Windows Phone/Marketplace, trừ khi một ứng dụng trong Cửa hàng Windows Phone/Marketplace cung cấp cho bạn những Điều khoản Bổ sung riêng biệt được áp dụng thay cho các tính năng đó.

 

Microsoft chỉ liên quan đến những Điều khoản Bổ sung khi Microsoft là nhà cung cấp Dịch vụ hiện hành. Microsoft không cấp phép bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ nào cho bạn liên quan đến bất kỳ Tính năng Bên thứ ba nào có sẵn thông qua Dịch vụ và chúng tôi không chịu trách nhiệm trừ khi có quy định khác theo pháp luật đối với:

                    Tính năng Bên thứ ba;

                    việc sử dụng Tính năng Bên thứ ba của bạn;

                    nội dung của Tính năng Bên thứ ba;

                    hỗ trợ khách hàng cho Tính năng Bên thứ ba; hoặc

                    mọi bảo hành hoặc khiếu nại liên quan đến Tính năng Bên thứ ba.

 

Thỏa thuận này và thỏa thuận về quyền riêng tư được tham chiếu trong Thỏa thuận này không áp dụng cho Tính năng Bên thứ ba và Điều khoản Bổ sung áp dụng cho các tính năng đó không sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này dưới mọi hình thức.

 

Các văn tự hoặc mã hiệu của bên thứ ba được liên kết hoặc tham chiếu từ những Dịch vụ này đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba sở hữu các văn tự hoặc mã số đó, chứ không phải bởi Microsoft.

 

1.4.         Tôi chấp nhận Thỏa thuận này bằng cách nào? Bằng việc sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ hoặc bằng việc đồng ý với các điều khoản này trong đó quyền lựa chọn được soạn sẵn cho bạn trong giao diện người dùng, bạn đồng ý tuân thủ Thỏa thuận này mà không có sự sửa đổi nào. Nếu bạn không đồng ý, thì bạn không thể sử dụng Dịch vụ.

 

1.5.         Tôi phải bao nhiêu tuổi để có thể sử dụng Dịch vụ này? Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn chứng nhận rằng bạn đủ tuổi “thành niên” tại nơi bạn sống và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này hoặc bạn là cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em vị thành niên có tài khoản được liên kết với tài khoản của bạn và bạn thay mặt trẻ vị thành niên chấp nhận Thỏa thuận này. Để dùng Dịch vụ, bạn cần có tài khoản Microsoft. Bạn có thể cần chấp nhận các điều khoản sử dụng khác và cung cấp thêm thông tin để sử dụng tài khoản Microsoft của bạn với các dịch vụ Microsoft khác.

 

1.6.         Microsoft có thể thay đổi Thỏa thuận này sau khi tôi đã chấp nhận không? Có. Đôi khi, Microsoft có thể thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản này. Nếu có sửa đổi, thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua giao diện người dùng, thông báo qua email hoặc thông qua những phương thức hợp lý khác. Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày thay đổi có hiệu lực nghĩa là bạn chấp thuận những điều khoản đã thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi đó, thì bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ và hủy bỏ mọi Dịch vụ trả tiền bằng cách làm theo các hướng dẫn trong phần 6.10. Nếu không, các điều khoản mới sẽ được áp dụng cho bạn.

 

1.7.         Tôi có thể lường trước những loại thay đổi nào đối với Dịch vụ? Chúng tôi liên tục làm việc để cải tiến Dịch vụ và có thể thay đổi Dịch vụ bất cứ lúc nào. Ngoài ra, có những lý do khiến Microsoft có thể ngừng cung cấp các phần Dịch vụ, bao gồm trường hợp việc cung cấp phần dịch vụ đó là không khả thi đối với chúng tôi, những tiến bộ công nghệ, thông tin phản hồi từ khách hàng cho thấy sự thay đổi là cần thiết, thỏa thuận của chúng tôi với các bên thứ ba không còn cho phép chúng tôi cung cấp tài liệu của họ hoặc các vấn đề khách quan phát sinh khiến cho việc duy trì dịch vụ mang tính khinh suất hoặc thiếu thực tế. Chúng tôi có thể tung ra các Dịch vụ hoặc các tính năng của dịch vụ ở dạng phiên bản thử nghiệm beta, chúng có thể hoạt động không giống như bản chính thức hoặc không theo đúng như cách mà bản chính thức có thể hoạt động. Ngoài ra, chúng tôi có thể: (i) hạn chế hoặc giới hạn truy cập vào Dịch vụ; (ii) truy xuất thông tin từ Thiết bị được Ủy quyền và mọi thiết bị ngoại vi được kết nối dùng để đăng nhập vào Dịch vụ khi cần để vận hành và bảo vệ tính bảo mật của Dịch vụ và để thực thi Thỏa thuận này; và (iii) nâng cấp, sửa đổi, thu hồi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ chức năng hoặc tính năng nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ phần cứng hay phần mềm nào liên quan đến Dịch vụ hay Thiết bị được Ủy quyền, theo từng thời điểm mà không có thông báo. Chúng tôi cũng có thể làm như vậy bằng cách tải tự động phần mềm liên quan trực tiếp xuống Thiết bị được Ủy quyền, kể cả phần mềm ngăn bạn truy cập Dịch vụ, chơi trò chơi giả mạo hay sử dụng thiết bị ngoại vi phần cứng trái phép.

 

1.8.         Có thể sử dụng các tài khoản liên kết như thế nào? Đối với một số phần của Dịch vụ, bạn có thể thiết lập tài khoản bổ sung phụ thuộc vào tài khoản của bạn (“tài khoản liên kết”). Bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này đối với mọi tài khoản liên quan (bao gồm tài khoản của trẻ vị thành niên) hiện bạn đang giữ hoặc tạo sau này và rằng bạn chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động diễn ra trong tài khoản Dịch vụ của bạn và bất kỳ tài khoản nào được liên kết. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể hành động chống lại tài khoản Dịch vụ của bạn để đối phó với hoạt động trên mọi tài khoản được liên kết của bạn, bao gồm hạn chế người sử dụng tài khoản Dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ tài khoản được liên kết nào; hạn chế số lượng thiết bị mà bạn có thể dùng để truy cập Dịch vụ; và/hoặc gỡ bỏ tài khoản Dịch vụ của bạn hoặc mọi tài khoản được liên kết. Nếu bạn cho phép hoặc để trẻ vị thành niên sử dụng một tài khoản được liên kết của mình thì:

 

Bạn chứng nhận rằng bạn là cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên đó;

 

Bạn thừa nhận rằng một số tính năng của Dịch vụ và một số nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ có thể chứa hoặc cung cấp cho người dùng tài liệu không phù hợp với trẻ vị thành niên. Bạn đồng ý giám sát việc sử dụng của trẻ vị thành niên mà bạn cho phép hoặc cấp quyền sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mà không có sự giám sát của người lớn;

 

Bạn xác nhận rằng chúng tôi cung cấp các thiết đặt để quản lý việc bạn mua hàng và giới hạn truy cập vào tài liệu có thể không phù hợp với trẻ vị thành niên. Ví dụ: chúng tôi cung cấp “Thiết đặt Gia đình” trên bảng điều khiển Xbox 360, bảng điều khiển Xbox One và đối với một số thành phần của Dịch vụ. Bạn có thể xem hoặc sửa đổi các thiết đặt của mình bằng cách đi tới ứng dụng thiết đặt bảng điều khiển hoặc truy cập vào http://www.xbox.com/account. Thông tin bổ sung về thiết đặt của chúng tôi được cung cấp tại http://www.xbox.com/support;

 

Bạn có thể nhận được dữ liệu hồ sơ, hoạt động và sử dụng chi tiết về trẻ vị thành niên có một tài khoản được liên kết, bao gồm các trò chơi đã chơi, ứng dụng đã tải xuống, video (TV và phim) mà con của bạn đã xem từ Xbox Video, nhạc đã phát, hoạt động duyệt và tìm kiếm (từ ứng dụng Internet Explorer trên bảng điều khiển) và lịch sử thực thi (bao gồm các khiếu nại đưa ra bởi hoặc chống lại người dùng tài khoản được liên kết, yêu cầu tạm ngừng và cấm sử dụng Dịch vụ). Dữ liệu cũng có thể gồm lịch sử mua bán, các yêu cầu của bạn bè hoặc danh sách bạn bè (bao gồm kết nối với các ứng dụng mạng xã hội), lịch sử liên lạc (bao gồm tin nhắn và tài liệu đính kèm) và việc dùng các ứng dụng trên Dịch vụ (gồm cả nội dung đã xem).

 

Bạn chịu trách nhiệm cho mọi tài liệu mà người dùng tài khoản Dịch vụ của bạn truy cập hoặc bị từ chối truy cập (bao gồm cả việc sử dụng hoặc không sử dụng Kiểm soát của Cha mẹ). Bạn xác nhận rằng việc sử dụng thiết đặt của chúng tôi không phải là phương pháp thay thế cho việc giám sát của cá nhân bạn đối với trẻ vị thành niên sử dụng tài khoản Dịch vụ của bạn.

 

Nếu bạn sử dụng một tài khoản liên kết, bạn xác nhận rằng chủ tài khoản Dịch vụ có toàn quyền kiểm soát đối với tài khoản liên kết của bạn. Quyền kiểm soát này bao gồm quyền: (i) kết thúc Dịch vụ; (ii) đóng hoặc thay đổi tài khoản liên kết của bạn mọi lúc; (iii) truy cập và sửa đổi Kiểm soát của Cha mẹ cho tài khoản liên kết của bạn; và (iv) nhận thông báo từ chúng tôi. Trong một số trường hợp, quyền kiểm soát này cũng bao gồm việc kiểm soát các tùy chọn mua hàng từ tài khoản liên kết của bạn và khả năng yêu cầu và nhận thiết bị cùng thông tin sử dụng Dịch vụ liên quan đến tài khoản liên kết của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu hồ sơ, hoạt động và sử dụng liên quan đến tài khoản liên kết của bạn và cung cấp những dữ liệu này cho chủ tài khoản Dịch vụ. Nếu bạn là người dùng tài khoản được liên kết, Thỏa thuận này áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn, ngoại trừ các phần sau: 1.8 (ngoại trừ đoạn bắt đầu bằng câu “Nếu bạn sử dụng một tài khoản được liên kết …,” áp dụng cho những người dùng tài khoản được liên kết); 6 (Thanh toán); và phần 16 (Thông báo cho các Bên).

 

1.9.         Có những điều nào tôi không thể làm đối với Dịch vụ này không? Bạn không được sử dụng Dịch vụ để làm phương hại đến người khác hoặc Dịch vụ. Ví dụ: bạn không được:

 

·         Sử dụng Dịch vụ để làm hại, đe dọa hay quấy rối người khác, tổ chức khác hoặc Microsoft;

·         Làm hư hại, vô hiệu, làm quá tải hoặc làm hỏng Dịch vụ (hay bất kỳ mạng hoặc Thiết bị được Ủy quyền nào kết nối với Dịch vụ);

·         Chuyển nhượng, bán lại hoặc phân phối lại bất kỳ phần nào của Dịch vụ hay quyền truy cập vào Dịch vụ, kể cả việc bán hay mua tài khoản;

·         Chia sẻ mật khẩu tài khoản hoặc ủy quyền cho một bên thứ ba thay mặt bạn truy cập hay sử dụng Dịch vụ, trừ trường hợp chúng tôi cung cấp một cơ chế được phê duyệt cho việc này;

·         Cho phép ứng dụng trái phép của bên thứ ba truy cập vào Dịch vụ.

·         Dùng Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào trong Dịch vụ với mục đích thương mại;

·         Sử dụng hoặc cố tình sử dụng bất kỳ phương tiện trái phép nào để sửa đổi, định tuyến lại hay nhận quyền truy cập vào Dịch vụ;

·         Sử dụng bất kỳ quy trình hay dịch vụ tự động nào (chẳng hạn như chương trình bot, spider, tải xuống định kỳ thông tin do Microsoft lưu trữ vào bộ nhớ đệm hoặc tìm kiếm chuyên biệt) để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc sao chép hay xóa dữ liệu khỏi Dịch vụ;

·         Nhận (hoặc cố nhận) bất kỳ dữ liệu nào từ Dịch vụ hoặc phần cứng liên quan, ngoại trừ dữ liệu chúng tôi dự định cung cấp cho bạn; hoặc

·         Sử dụng Dịch vụ hoặc phần cứng liên quan để thiết kế, phát triển hoặc cập nhật phần mềm trái phép;

·         Tăng số lượng phát theo cách gian lận hoặc ngụy tạo Dịch vụ theo bất kỳ cách thức nào khác, bao gồm sử dụng văn tự và/hoặc quy trình tự động theo cách khác;

·         Sử dụng phần mềm hoặc phần cứng trái phép để truy cập Dịch vụ hoặc sửa đổi Thiết bị được Ủy quyền theo bất kỳ cách trái phép nào (ví dụ: qua việc sửa chữa trái phép, nâng cấp trái phép hoặc tải xuống trái phép). Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền gửi dữ liệu, ứng dụng hoặc nội dung khác tới bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào mà bạn đang sử dụng để truy cập Dịch vụ vì mục đích phát hiện hành động sửa đổi trái phép và/hoặc vô hiệu hóa thiết bị đã sửa đổi; hoặc

·         Cố tình tách rời, biên dịch ngược, tạo sản phẩm phái sinh, thiết kế đảo ngược, sửa đổi, cấp phép bổ sung, phân phát hoặc sử dụng vì mục đích khác Dịch vụ, bất kỳ trò chơi, ứng dụng hay nội dung nào khác có sẵn hoặc có thể truy cập qua Dịch vụ hay bất kỳ phần cứng nào gắn liền với Dịch vụ hoặc Thiết bị được Ủy quyền. Nếu bạn vi phạm, chúng tôi có thể hủy tài khoản và khả năng truy cập Dịch vụ của bạn, đồng thời thực hiện những biện pháp pháp lý khác. Chúng tôi có thể khởi tố nếu thấy phù hợp đối với người dùng vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng của chúng tôi hoặc vi phạm Thỏa thuận này hay bất kỳ điều khoản bổ sung nào khác được bao gồm và tham chiếu trong Thỏa thuận. Những người dùng này cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự.

 

 

2.                   Nội dung

 

2.1.         Ai sở hữu nội dung mà tôi đưa vào Dịch vụ? Chúng tôi không có quyền sở hữu nội dung bạn cung cấp trong Dịch vụ. Nội dung của bạn vẫn là của bạn. Chúng tôi không kiểm soát, xác minh hay phê duyệt nội dung mà bạn và những người khác đưa vào Dịch vụ.

 

2.2.         Ai có thể truy cập vào nội dung của tôi? Bạn có quyền kiểm soát người có thể truy cập vào nội dung của bạn. Nếu bạn chia sẻ nội dung ở những nơi công cộng của Dịch vụ hoặc ở những nơi dùng chung cho những người khác mà bạn đã lựa chọn, thì Microsoft và bất cứ ai được bạn chia sẻ nội dung cũng có thể sử dụng nội dung đó. Khi bạn cung cấp quyền truy cập vào nội dung trên Dịch vụ cho người khác, bạn cho phép họ quyền tự do, không độc quyền để sử dụng, tái tạo, phân phát, hiển thị, truyền tải và liên lạc với cộng đồng chỉ riêng về nội dung liên quan đến Dịch vụ. Nếu bản đệ trình là một ảnh chụp hoặc một hình ảnh kỹ thuật số khác, bạn cũng tuyệt đối khước từ bất kỳ quyền nào và tất cả các quyền riêng tư và công khai đối với ảnh đó. Nếu bạn không muốn người khác có những quyền đó thì đừng sử dụng Dịch vụ để chia sẻ nội dung của bạn.

 

Nếu bạn gửi bản đánh giá hoặc nhận xét một ứng dụng bạn đã tải xuống qua Cửa hàng Windows Phone, bạn có thể nhận được email từ Microsoft với nội dung từ nhà cung cấp ứng dụng. Bất kỳ email nào nêu trên đều được gửi từ Microsoft, chúng tôi không chia sẻ địa chỉ email của bạn với bất kỳ nhà cung cấp ứng dụng nào bạn đã tải xuống qua Cửa hàng Windows Phone/Marketplace. Nếu bạn nhận được một email như trên, bạn có thể sử dụng liên kết được cung cấp trong email đó để yêu cầu không nhận thêm email loại này.

 

2.3.         Microsoft làm gì với nội dung của tôi? Bạn hiểu rằng Microsoft có thể và bạn cấp phép cho Microsoft và các chi nhánh, người bán lại, nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và/hoặc nhà cung cấp của hãng được sử dụng, chỉnh sửa, thay đổi cho phù hợp, tái tạo, phân phát, xuất bản và hiển thị nội dung được đăng trên Dịch vụ. Nội dung này bao gồm cả tên, gamertag, khẩu hiệu, hình đại diện, nội dung gốc đi kèm các clip của DVR Trò chơi hoặc các thông tin khác bạn cung cấp liên quan đến nội dung. Các quyền này chỉ được áp dụng trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ.

 

2.4.         Loại nội dung nào không được phép hoặc bị hạn chế? Nội dung vi phạm Thỏa thuận này (bao gồm cả Chính sách Chống Thư rác của Microsoft và Quy tắc Ứng xử) hoặc luật địa phương không được phép trên Dịch vụ. Microsoft có quyền rà soát lại nội dung cho mục đích thực thi Thỏa thuận này. Microsoft có thể chặn hoặc ngăn việc phát tán bất cứ loại nội dung, tin nhắn tức thời hoặc các hình thức trao đổi thông tin khác đến hoặc từ Dịch vụ như là một phần nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch vụ hoặc khách hàng của mình hoặc để thực thi Thỏa thuận này. Bạn phải tôn trọng các quyền của nghệ sĩ, tác giả, nhà đầu tư và người tạo. Nội dung có thể được bảo vệ bởi bản quyền. Những người xuất hiện trong nội dung có thể có quyền kiểm soát việc sử dụng các hình ảnh của họ. Nếu bạn chia sẻ nội dung trên Dịch vụ theo cách vi phạm bản quyền của người khác, quyền độc quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền công khai hay quyền riêng tư, thì bạn đang vi phạm Thỏa thuận này (và vi phạm các quyền khác và có thể vi phạm luật). Bạn chứng nhận và bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để cấp quyền trong phần này và việc sử dụng nội dung không vi phạm bất kỳ luật nào. Chúng tôi sẽ không trả tiền cho nội dung của bạn. Chúng tôi có thể từ chối xuất bản nội dung của bạn vì bất kỳ lý do gì hoặc không do gì. Chúng tôi có thể xoá nội dung của bạn khỏi Dịch vụ mọi lúc và vì bất kỳ lý do gì, nếu: (i) bạn vi phạm Thỏa thuận này; (ii) nội dung vượt quá giới hạn dung lượng lưu trữ hoặc kích cỡ tệp; (iii) nội dung được cung cấp nhằm ngụy tạo dữ liệu đánh giá hoặc xếp hạng cho bất kỳ ứng dụng nào; hoặc (iv) chúng tôi hủy hoặc tạm ngừng Dịch vụ.

 

2.5.         Giới hạn nào áp dụng cho quyền truy cập của tôi và việc sử dụng nội dung của Microsoft và bên thứ ba? Chúng tôi có thể vô hiệu quyền truy cập vào nội dung của Microsoft và bên thứ ba gắn với tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do nào. Chúng tôi cũng có thể xóa hoặc vô hiệu các trò chơi, ứng dụng, nội dung hay Dịch vụ trên Thiết bị được Ủy quyền của bạn nhằm bảo vệ Dịch vụ, nhà cung cấp ứng dụng, nhà cung cấp dịch vụ mạng hay bất kỳ bên nào khác chịu ảnh hưởng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng. Một số nội dung và ứng dụng sẵn có trên Dịch vụ có thể không sẵn có tuỳ từng thời điểm hoặc có thể chỉ được cung cấp trong thời gian hạn chế do giới hạn về hợp đồng hoặc các giới hạn khác, chẳng hạn như khu vực của Tài khoản. Do đó, bạn không thể tải xuống lại nội dung hoặc ứng dụng hay phát trực tuyến lại nội dung nào đó mà bạn đã mua, chẳng hạn, nếu bạn thay đổi tài khoản của mình sang khu vực khác, bạn có thể cần mua lại nội dung hoặc ứng dụng mà bạn đã có và đã trả tiền trong khu vực trước của bạn. Trừ trường hợp do luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bản tải xuống lại hoặc thay thế nội dung hay ứng dụng đã mua trước đó. Nếu chúng tôi nhận được thông tin từ chủ sở hữu nội dung cho biết ngày nội dung của họ không khả dụng, thì chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ thông tin này với bạn.

 

2.6.         Ai chịu trách nhiệm về dữ liệu và nội dung? Bạn chịu trách nhiệm sao lưu dữ liệu và nội dung mà bạn lưu trữ trên Dịch vụ. Chúng tôi có thể xoá vĩnh viễn dữ liệu và nội dung của bạn khỏi các máy chủ của chúng tôi nếu Dịch vụ tạm ngừng hoặc bị hủy. Chúng tôi không có nghĩa vụ trả lại dữ liệu và nội dung cho bạn sau khi Dịch vụ tạm ngừng hoặc bị hủy. Nếu dữ liệu và nội dung được lưu trữ có ngày hết hạn, chúng tôi cũng có thể xóa dữ liệu và nội dung kể từ ngày đó. Bạn không thể truy xuất các dữ liệu và nội dung đã bị xóa.

 

 

3.                   Huỷ bỏ dịch vụ

 

3.1.         Điều gì xảy ra nếu tôi không tuân thủ Thỏa thuận này? Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này, chúng tôi có thể có hành động chống lại bạn bao gồm (nhưng không giới hạn) việc gỡ bỏ nội dung của bạn khỏi Dịch vụ, đình chỉ hoặc hủy bỏ quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ, yêu cầu bạn ngừng một số hoạt động nhất định, chặn bảng điều khiển hoặc thiết bị của bạn truy cập Dịch vụ và/hoặc đưa hành động đó ra các cơ quan thẩm quyền thích hợp. Trong trường hợp chúng tôi có hành động chống lại bạn do vi phạm Thỏa thuận này, thì chúng tôi có thể xóa bỏ vĩnh viễn và bạn có thể mất vĩnh viễn một số hoặc tất cả thông tin hoặc nội dung được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn và/hoặc chúng tôi có thể hủy bỏ hoàn toàn các Dịch vụ của bạn. Không thể truy xuất nội dung đã bị xóa.

 

3.2.         Có những trường hợp nào khác mà tôi có thể mất quyền truy cập vào các Dịch vụ không? Có. Nếu bạn đăng ký một phần Dịch vụ trả tiền và không thanh toán đúng hạn, thì chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ Dịch vụ đó (xem phần 6.1 để biết thêm chi tiết).

 

3.3.         Tôi có thể chấm dứt các Dịch vụ như thế nào? Bạn có thể chấm dứt Dịch vụ bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Đối với Xbox, bạn có thể làm việc này bằng cách truy cập vào http://support.xbox.com/billing-and-subscriptions/account-management/xbox-live-account-management và làm theo quy trình đóng tài khoản. Để hủy bỏ một phần Dịch vụ trả tiền, hãy xem phần 6.10. Nếu bạn đang hủy bỏ các Dịch vụ của mình, thì cách nhanh nhất để loại bỏ nội dung của bạn trên các Dịch vụ là gỡ bỏ nội dung đó khỏi các bộ phận cấu thành Dịch vụ khác nhau theo cách thủ công (ví dụ: xóa thư điện tử của bạn theo cách thủ công). Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng mặc dù bạn không thể truy cập vào nội dung đã xóa hoặc gắn liền với một tài khoản đã bị chấm dứt, nhưng nội dung đó có thể vẫn còn tồn tại trên các hệ thống của chúng tôi trong một khoảng thời gian. Vui lòng xem Thỏa thuận về quyền riêng tư để biết thêm thông tin về các thông lệ lưu giữ của Microsoft.

 

3.4.         Điều gì xảy ra nếu các Dịch vụ của tôi bị hủy bỏ hoặc chấm dứt? Nếu các Dịch vụ của bạn bị hủy bỏ hoặc chấm dứt (dù là do bạn hay do chúng tôi), thì quyền sử dụng các Dịch vụ đó của bạn sẽ kết thúc. Nếu các Dịch vụ của bạn bị hủy bỏ hoặc chấm dứt, thì chúng tôi có thể xóa bỏ vĩnh viễn thông tin được liên kết với tài khoản của bạn, bao gồm cả nội dung, khỏi các máy chủ của chúng tôi và chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lại bất kỳ nội dung nào cho bạn.

 

4.                   Bảo mật. Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi. Thỏa thuận về quyền riêng tư đối với Dịch vụ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655) và Windows Phone (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=247437) mô tả cách thức chúng tôi sử dụng và bảo vệ nội dung và bất kỳ thông tin nào về bạn do chúng tôi thu thập. Thỏa thuận này đính kèm Thỏa thuận về quyền riêng tư để tham khảo. Bằng việc sử dụng Dịch vụ hoặc chấp nhận những điều khoản này, bạn đồng ý với việc Microsoft thu thập, sử dụng và công bố nội dung và thông tin của bạn như mô tả trong Thỏa thuận về quyền riêng tư.

 

5.                   Gián đoạn dịch vụ và sao lưu

 

Chúng tôi cố gắng duy trì Dịch vụ luôn ở trong tình trạng hoạt động; tuy nhiên, mọi dịch vụ trực tuyến đôi lúc sẽ bị gián đoạn và mất dịch vụ và Microsoft không chịu trách nhiệm về bất cứ sự gián đoạn hoặc mất mát nào mà bạn có thể phải chịu do những gián đoạn hoặc mất mát do dịch vụ đó gây ra. Bạn nên thường xuyên sao lưu nội dung mà bạn lưu trên các Dịch vụ. Có một kế hoạch sao lưu thường xuyên và tuân theo kế hoạch đó có thể giúp bạn phòng tránh bị mất nội dung.

 

 

6.                   Nếu bạn trả tiền cho Microsoft, thì các điều khoản sau đây được áp dụng cho bạn

 

6.1.         Chi phí. Nếu có một khoản chi phí đi kèm với một phần Dịch vụ, thì bạn đồng ý thanh toán khoản chi phí đó. Mức giá được quy định đối với Dịch vụ chưa bao gồm tất cả các loại thuế và chi phí hối đoái được áp dụng, trừ khi có quy định khác. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với việc thanh toán các loại thuế đó hoặc các chi phí khác. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc hủy bỏ Dịch vụ nếu chúng tôi không nhận được khoản thanh toán đầy đủ, đúng hạn của bạn. Sự đình chỉ hoặc hủy bỏ Dịch vụ do việc không thanh toán có thể dẫn đến việc mất quyền truy cập vào và sử dụng tài khoản và nội dung của tài khoản đó.

 

6.2.         Tài khoản thanh toán của bạn. Để thanh toán các khoản chi phí cho Dịch vụ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một phương thức thanh toán tại thời điểm đăng ký sử dụng Dịch vụ đó. Bạn có thể truy cập và thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán và phương thức thanh toán của mình trên trang web Quản lý Thanh toán và Tài khoản (https://commerce.microsoft.com). Ngoài ra, bạn đồng ý cho phép Microsoft sử dụng bất cứ thông tin tài khoản nào được cập nhật liên quan đến phương thức thanh toán của bạn do ngân hàng mở tài khoản cung cấp hoặc mạng thanh toán được áp dụng. Bạn đồng ý rằng thông tin về tài khoản thanh toán và liên hệ của mình là thông tin cập nhật tại mọi thời điểm. Những thay đổi được thực hiện đối với tài khoản thanh toán của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các khoản chi phí mà chúng tôi thông báo vào tài khoản thanh toán của bạn trước khi chúng tôi có thể có hành động hợp lý đối với những thay đổi tài khoản thanh toán của bạn.

 

6.3.         Thanh toán. Bằng việc cung cấp cho Microsoft một phương thức thanh toán, bạn (i) thể hiện rằng bạn được phép sử dụng phương thức thanh toán đã cung cấp và mọi thông tin thanh toán mà bạn cung cấp đều đúng và chính xác; (ii) cho phép Microsoft tính phí Dịch vụ cho bạn bằng phương thức thanh toán; và (iii) cho phép Microsoft tính phí đối với bất cứ tính năng Dịch vụ trả tiền nào mà bạn lựa chọn đăng ký hoặc sử dụng trong thời gian Thỏa thuận này có hiệu lực. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán (a) trước; (b) tại thời điểm mua hàng; (c) ngay sau khi mua hàng; hoặc (d) định kỳ đối với các Dịch vụ thuê bao. Đồng thời, chúng tôi có thể tính phí đến tối đa số tiền mà bạn đã chấp nhận và chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về bất cứ sự thay đổi nào đối với số tiền phí sẽ tính cho các Dịch vụ thuê bao thanh toán định kỳ. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán một lần cho nhiều hơn một kỳ thanh toán trước đó của bạn đối với các khoản chưa được thanh toán trước đó.

 

6.4.         Tự động gia hạn. Miễn là gia hạn tự động được cho phép trong quốc gia, tỉnh hoặc tiểu bang của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email trước khi tự động gia hạn Dịch vụ của bạn. Sau khi thông báo cho bạn rằng Dịch vụ sẽ được gia hạn tự động, chúng tôi có thể tự động gia hạn Dịch vụ và tính phí cho bạn với mức giá hiện hành trong thời gian hiệu lực của gia hạn đó. Chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở bạn rằng chúng tôi sẽ tính phí theo phương thức thanh toán mà bạn đã chọn cho việc gia hạn Dịch vụ, dù phương thức đó đã được lưu trên hồ sơ vào ngày gia hạn hay được cung cấp sau. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp hướng dẫn về cách bạn có thể hủy Dịch vụ. Bạn phải hủy bỏ các Dịch vụ trước ngày gia hạn để tránh bị tính phí cho sự gia hạn đó.

 

6.5.         Bản kê trực tuyến và các sai sót. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản kê thanh toán trực tuyến trên trang web Quản lý Thanh toán và Tài khoản (https://commerce.microsoft.com), tại đây bạn có thể xem và in bản kê của mình. Đây là bản kê thanh toán duy nhất mà chúng tôi cung cấp. Trách nhiệm của bạn là in nó ra hoặc lưu lại một bản sao của mỗi bản kê trực tuyến và giữ lại bản sao đó để lưu hồ sơ. Nếu chúng tôi có sai sót trên hóa đơn thanh toán của bạn, thì bạn phải thông báo cho chúng tôi biết trong vòng 120 ngày kể từ ngày xuất hiện sai sót đó lần đầu tiên trên hóa đơn của bạn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra khoản chi phí. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi biết trong khoảng thời gian đó, thì có nghĩa là bạn tự giải phóng chúng tôi khỏi mọi trách nhiệm và khiếu nại đối với tổn thất do sai sót đó gây ra và chúng tôi sẽ không cần phải đính chính sai sót đó hoặc hoàn lại tiền. Nếu Microsoft phát hiện ra sai sót thanh toán, thì chúng tôi sẽ đính chính sai sót đó trong vòng 90 ngày.

 

6.6.         Giai đoạn thăm dò. Khi gửi yêu cầu cung cấp Dịch vụ cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể bắt đầu cung cấp Dịch vụ ngay lập tức. Bạn sẽ không có quyền hủy bỏ hoặc hưởng giai đoạn “thăm dò”, trừ khi pháp luật bắt buộc có một giai đoạn thăm dò. Bạn có thể hủy bỏ các Dịch vụ trả tiền như quy định trong phần 6.10. Nếu pháp luật nơi bạn cư trú bắt buộc phải có một giai đoạn thăm dò và bạn hủy bỏ Dịch vụ trong giai đoạn đó, thì bạn sẽ nhận được đủ tiền hoàn trả trong một khoảng thời gian hợp lý. Nếu bạn cư trú tại Đài Loan, bạn có thể hủy mua Dịch vụ bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản trong vòng bảy (7) ngày sau khi nhận Dịch vụ mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về giá hoặc chi phí và bạn sẽ nhận được đủ tiền hoàn trả.

 

6.7.         Cung cấp thời hạn dùng thử. Nếu tham gia vào bất cứ giai đoạn dùng thử dịch vụ nào, thì bạn phải hủy bỏ Dịch vụ đó vào thời điểm kết thúc giai đoạn dùng thử để tránh phải chịu các chi phí phát sinh mới, trừ khi chúng tôi có thông báo khác. Nếu bạn không hủy bỏ Dịch vụ của mình vào thời điểm kết thúc giai đoạn dùng thử, thì chúng tôi có thể tính phí Dịch vụ đối với bạn.

 

6.8.         Thay đổi giá. Chúng tôi có thể thay đổi giá của Dịch vụ bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn qua email tối thiểu 15 ngày trước khi có sự thay đổi giá. Nếu bạn không đồng ý với sự thay đổi giá đó, bạn phải hủy và ngừng sử dụng Dịch vụ trước khi thay đổi giá có hiệu lực. Nếu trong đề nghị cung cấp Dịch vụ của bạn có ấn định về thời gian hiệu lực và giá, thì giá đó sẽ vẫn có hiệu lực cho hết thời gian hiệu lực đó.

 

6.9.         Chính sách hoàn lại tiền. Trừ khi có quy định khác theo luật pháp hoặc theo một đề nghị cung cấp Dịch vụ cụ thể, tất cả các lần mua đều là cuối cùng và không được hoàn lại tiền.

 

6.10.      Hủy bỏ Dịch vụ. Bạn có thể hủy bỏ Dịch vụ bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do. Các thông tin và hướng dẫn về cách hủy bỏ Dịch vụ của bạn được cung cấp trên trang web Quản lý Thanh toán và Tài khoản (https://commerce.microsoft.com). Bạn nên tham chiếu lại bản đề nghị cung cấp dịch vụ có mô tả về Dịch vụ khi (i) bạn không thể nhận lại tiền tại thời điểm hủy bỏ dịch vụ; (ii) bạn có thể phải có nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí hủy bỏ dịch vụ; (iii) bạn có thể phải có nghĩa vụ thanh toán tất cả các khoản chi phí được tính vào tài khoản thanh toán của bạn cho Dịch vụ trước ngày hủy bỏ; hoặc (iv) bạn có thể mất quyền truy cập và sử dụng tài khoản của mình khi hủy bỏ Dịch vụ. Nếu bạn hủy bỏ, thì Dịch vụ sẽ kết thúc tại thời điểm kết thúc thời hạn sử dụng Dịch vụ hiện thời hoặc nếu chúng tôi tính phí vào tài khoản của bạn theo định kỳ, vào thời điểm kết thúc của thời hạn sử dụng dịch vụ mà bạn hủy bỏ.

 

6.11.      Thanh toán chậm. Bạn phải thanh toán tất cả các chi phí hợp lý mà chúng tôi phải chịu để thu hồi bất cứ khoản tiền thanh toán quá hạn nào. Các chi phí này bao gồm phí hợp lý để thuê luật sư và các khoản phí và chi phí pháp lý khác trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép.

 

6.12.      Các khoản thanh toán cho bạn. Nếu chúng tôi nợ bạn một khoản thanh toán, thì bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi một cách kịp thời và chính xác bất cứ thông tin nào mà chúng tôi cần để thu xếp khoản thanh toán đó cho bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản thuế và chi phí nào mà bạn có thể phải chịu do việc thanh toán này. Bạn cũng phải tuân thủ các điều kiện khác mà chúng tôi áp dụng đối với quyền lợi của bạn về bất cứ khoản thanh toán nào. Nếu bạn nhận được một khoản thanh toán do sai sót, chúng tôi có thể hoán đổi hoặc yêu cầu trả lại khoản thanh toán. Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi trong các nỗ lực thực hiện công việc này. Chúng tôi cũng có thể trừ khoản thanh toán cho bạn mà không cần thông báo điều chỉnh cho bất cứ khoản thanh toán quá hạn nào trước đó.

 

6.13.      Thẻ quà tặng. Việc đổi điểm và sử dụng thẻ quà tặng được điều chỉnh theo các điều khoản được nêu tại https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62.

 

6.14.      Dịch vụ truy cập Internet và chi phí. Bạn có trách nhiệm thanh toán các khoản phí được tính bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc Wi-Fi. Đó là các phí không nằm trong phí mà bạn thanh toán cho chúng tôi cho các Dịch vụ. Nếu bạn truy cập vào các Dịch vụ thông qua các thiết bị không dây (ví dụ: điện thoại di động, máy tính bảng), thì nhà cung cấp mạng không dây có thể tính phí cho các dịch vụ cảnh báo, duyệt trang web, gửi tin nhắn và các dịch vụ khác cần phải sử dụng các dịch vụ về thời lượng phát sóng và dữ liệu không dây. Hãy kiểm tra với nhà khai thác dịch vụ không dây để xác nhận xem liệu có bất cứ khoản phí nào như vậy có thể được áp dụng cho bạn hay không. Bạn tự chịu trách nhiệm về bất cứ chi phí nào mà bạn phải chịu để truy cập vào các Dịch vụ thông qua dịch vụ không dây hoặc dịch vụ truyền dẫn thông tin khác.

 

 

7.                   KHÔNG BẢO HÀNH

 

MICROSOFT VÀ CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC, NGƯỜI BÁN LẠI, NHÀ PHÂN PHỐI VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG ÁP DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, BIỂU THỊ RÕ HOẶC NGỤ Ý, BẢO ĐẢM HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN. BẠN HIỂU RẰNG BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÀ RẰNG CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” “CÓ LỖI” VÀ “KHẢ DỤNG”. MICROSOFT KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC TÍNH HỢP THỜI CỦA THÔNG TIN CÓ TỪ DỊCH VỤ. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN CHO PHÉP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, NỖ LỰC HOÀN THIỆN VÀ KHÔNG VI PHẠM. BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN NHẤT ĐỊNH THEO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CỦA MÌNH. KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY CÓ MỤC ĐÍCH TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC QUYỀN ĐÓ, NẾU ĐƯỢC ÁP DỤNG

 

BẠN THỪA NHẬN RẰNG CÁC HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG KHÔNG PHẢI LÀ CÁC HỆ THỐNG KHÔNG CÓ LỖI VÀ ĐÔI KHI PHẢI TẠM DỪNG DO GẶP SỰ CỐ. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐƯỢC CUNG CẤP KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG BỊ LỖI HOẶC RẰNG SẼ KHÔNG CÓ TÌNH TRẠNG MẤT NỘI DUNG.

 

NẾU BẠN ĐANG SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN XBOX ONE, BẢNG ĐIỀU KHIỂN XBOX 360, PHỤ KIỆN CỦA XBOX VÀ/HOẶC BỘ CẢM BIẾN KINECT BÊN NGOÀI QUỐC GIA ĐƯỢC HỖ TRỢ, THÌ MICROSOFT CHỈ CHỊU TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI QUỐC GIA CÓ TRONG GIẤY BẢO HÀNH. MICROSOFT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ SẢN PHẨM XBOX HOẶC KINECT CỦA BẠN CÓ THỂ NẰM NGOÀI PHẠM VI BẢO HÀNH VÀ HỖ TRỢ SẢN PHẨM KHI Ở NGOÀI QUỐC GIA CÓ TRONG GIẤY BẢO HÀNH.

 

Đối với những khách hàng đang sinh sống tại Australia và New Zealand, bạn có các quy định về bảo hành mang tính pháp lý nhất định lần lượt theo Luật Tiêu dùng của Australia và Đạo luật Bảo đảm cho Người tiêu dùng của New Zealand và không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này có mục đích tác động đến các quyền đó.

 

8.                   Giới hạn Trách nhiệm pháp lý

 

Nếu Microsoft vi phạm Thỏa thuận này, bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là lấy lại, từ Microsoft hoặc bất cứ chi nhánh trực thuộc nào, người bán lại, nhà phân phối và nhà cung cấp của hãng, những khoản thiệt hại trực tiếp có giá trị tối đa bằng phí Dịch vụ của bạn trong một tháng. BẠN KHÔNG THỂ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG BẤT CỨ THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT NÀO KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC MẤT MÁT LỢI NHUẬN. Các giới hạn và ngoại trừ này được áp dụng nếu biện pháp khắc phục này không đền bù cho bạn một cách đầy đủ các tổn thất hoặc sai lệch mục đích cơ bản của nó hoặc nếu chúng tôi đã biết hoặc nên biết về khả năng thiệt hại. Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, các giới hạn và ngoại lệ này được áp dụng cho bất cứ điều gì liên quan đến Thỏa thuận này như mất dữ liệu; bất cứ loại virus nào làm ảnh hưởng đến việc sử dụng các Dịch vụ của bạn; tình trạng chậm trễ hoặc không khởi động hoặc hoàn thành các lệnh truyền dẫn hoặc giao dịch; các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, điều khoản bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện; trách nhiệm nghiêm ngặt; sự xao nhãng; sự xuyên tạc hoặc thiếu sót; sự xâm phạm; sự vi phạm pháp luật hoặc quy định; hoặc việc làm phong phú nội dung không chính đáng. Một số hoặc tất cả các giới hạn hoặc ngoại trừ này có thể không được áp dụng đối với bạn nếu tiểu bang, tỉnh, hoặc quốc gia của bạn không cho phép ngoại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác.

 

9.                   Pháp nhân ký hợp đồng của Microsoft, điểm xét xử của tòa án và luật pháp hiện hành

 

a.            Canada. Nếu bạn sống ở Canada, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Luật pháp của tỉnh nơi bạn đang sống sẽ chi phối việc giải thích Thỏa thuận này, các khiếu nại về vi phạm hợp đồng và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự), bất kể sự xung đột các quy định của pháp luật. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tại Ontario đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận hoặc Dịch vụ này.

 

b.            Khu vực Bắc Mỹ hoặc Nam Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ và Canada, ngoại trừ Brazil đối với các dịch vụ Xbox. Nếu bạn sống tại Khu vực Bắc Mỹ hoặc Nam Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ và Canada, thì bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Luật pháp của tiểu bang Washington sẽ chi phối việc giải thích Thỏa thuận này và áp dụng cho các khiếu nại về việc vi phạm hợp đồng, không xét đến sự lựa chọn các quy định pháp luật. Tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự) sẽ tuân theo luật của quốc gia nơi chúng tôi định hướng Dịch vụ của bạn.

 

c.             Brazil. Nếu bạn sống ở Brazil và bạn đang sử dụng các dịch vụ Xbox, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda., Rue Maestro Cardim, 307, 14 andar, conjunto 1.410, Paulista Towers Building, Bela Vista, Sao Paulo, CEP 01323-000, Brazil. Đối với tất cả Dịch vụ, luật của Brazil chi phối việc giải thích Thỏa thuận này và áp dụng cho các khiếu nại đối với vi phạm, bất kể sự xung đột các quy định của pháp luật. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tại Sao Paulo đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận hoặc Dịch vụ này.

 

d.            Châu Âu Nếu bạn sống ở châu Âu, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Luật pháp của Tiểu bang Washington, Hoa Kỳ được áp dụng cho việc sử dụng Bing và MSN của bạn và luật của quốc gia nơi chúng tôi định hướng các Dịch vụ của bạn sẽ được áp dụng cho tất cả khiếu nại liên quan tới Dịch vụ. Về thẩm quyền, bạn và Microsoft có thể lựa chọn quốc gia nơi chúng tôi định hướng Dịch vụ của bạn đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận hay Dịch vụ này hoặc theo cách khác, bạn có thể lựa chọn tòa án chịu trách nhiệm ở Luxembourg.

 

e.            Trung Đông hoặc Châu Phi. Nếu bạn sống ở Trung Đông hoặc châu Phi, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Đối với tất cả Dịch vụ, luật của Luxembourg chi phối việc giải thích Thỏa thuận này và được áp dụng cho các khiếu nại đối với vi phạm, bất kể sự xung đột các quy định của pháp luật. Tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự) sẽ tuân theo luật của quốc gia nơi chúng tôi định hướng Dịch vụ của bạn. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tại Luxembourg đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận hoặc Dịch vụ này.

 

f.             Châu Á hoặc Nam Thái Bình Dương, trừ khi quốc gia của bạn được nêu tên cụ thể dưới đây. Nếu bạn sống tại châu Á hoặc Nam Thái Bình Dương và đất nước bạn không được nêu cụ thể dưới đây, thì bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Regional Sales Corp., một tập đoàn được thành lập theo luật pháp của Tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ, có chi nhánh tại Singapore, có trụ sở kinh doanh chính tại 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Đối với tất cả Dịch vụ, luật pháp của tiểu bang Washington sẽ chi phối Thỏa thuận này, bất kể sự xung đột các quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận hoặc Dịch vụ này, kể cả các vấn đề liên quan đến tính tồn tại, tính hiệu lực hoặc việc chấm dứt thỏa thuận này sẽ được đệ trình lên và chịu sự phán quyết cuối cùng của trọng tài tại Singapore theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC), các quy tắc được kết hợp vào điều khoản này làm tài liệu tham chiếu. Tòa án hòa giải sẽ bao gồm một trọng tài do Chủ tịch SIAC chỉ định. Ngôn ngữ sử dụng trong hòa giải sẽ là tiếng Anh. Quyết định của trọng tài sẽ là cuối cùng, có tính ràng buộc và không thể chối cãi và có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc xét xử ở bất cứ quốc gia hoặc khu vực nào.

 

g.            Nhật Bản. Nếu bạn sống ở Nhật Bản thì bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Đối với tất cả Dịch vụ, luật pháp của Nhật Bản sẽ chi phối Thỏa thuận này và mọi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền chính thức duy nhất và địa điểm xét xử của các Tòa án cấp Quận ở Tokyo đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận hoặc Dịch vụ này.

 

h.            Trung Quốc. Nếu bạn sống ở Trung Quốc, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corp., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Hoa Kỳ. Luật của Tiểu bang Washington áp dụng cho hợp đồng này, không xét đến sự xung đột của các quy định pháp luật. Thẩm quyền của các tòa án tiểu bang hoặc liên bang tại Hạt King, Washington, Hoa Kỳ không phải là duy nhất.

 

i.             Hàn Quốc. Nếu bạn sống tại Hàn Quốc thì bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Korea, 110-150. Đối với tất cả Dịch vụ, luật pháp của Hàn Quốc sẽ chi phối Thỏa thuận này. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền chính thức duy nhất và địa điểm xét xử của các Tòa án Quận Trung tâm Seoul đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận hoặc Dịch vụ này.

 

j.             Đài Loan. Nếu bạn sống ở Đài Loan thì bạn sẽ ký hợp đồng với Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. Đối với tất cả Dịch vụ, luật pháp của Đài Loan sẽ chi phối Thỏa thuận này. Để biết thêm thông tin về Microsoft Taiwan Corp., vui lòng xem trang web do Bộ Kinh tế Đài Loan cung cấp. (http://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Bạn và chúng tôi không hủy ngang việc chỉ định Tòa án cấp Quận ở Đài Bắc là sự lựa chọn tòa án đầu tiên có thẩm quyền về mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận hoặc Dịch vụ này với phạm vi tối đa được pháp luật của Đài Loan cho phép.

 

 

10.               Trang web của bên thứ ba

 

Bạn có thể truy cập vào các trang web và dịch vụ của bên thứ ba qua các Dịch vụ. Microsoft không chịu trách nhiệm về các trang web, dịch vụ hoặc tài liệu của bên thứ ba được cung cấp thông qua các dịch vụ của bên thứ ba đó. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với các giao dịch với các bên thứ ba (kể cả các nhà quảng cáo). Việc sử dụng các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba của bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó.

 

11.               DRM

 

Nếu bạn truy cập nội dung được bảo vệ bằng tính năng quản lý quyền kỹ thuật số (DRM), thì phần mềm DRM có thể tự động yêu cầu quyền sử dụng phương tiện từ một máy chủ cấp quyền trực tuyến và tải xuống và cài đặt các cập nhật DRM để bạn có thể phát tài liệu.

 

 

12.               Tính tồn tại

 

Phần 4, 6 (về các khoản tiền phải chịu trước khi kết thúc thỏa thuận này), 9, 10, 11, 17 và các điều khoản được áp dụng sau khi Thỏa thuận kết thúc sẽ vẫn tồn tại bất kể sự chấm dứt hoặc hủy bỏ Thỏa thuận này.

 

13.               Chuyển nhượng và chuyển giao

 

Chúng tôi có thể chuyển nhượng lại toàn bộ hoặc từng phần của Thỏa thuận này bất tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn không thể chuyển nhượng lại Thỏa thuận này hoặc chuyển giao bất cứ quyền sử dụng Dịch vụ nào.

 

14.               Thông báo cho các bên

 

Bạn chấp thuận với việc Microsoft gửi cho bạn các thông báo về Dịch vụ hoặc thông tin do pháp luật yêu cầu chúng tôi cung cấp thông qua email đến địa chỉ mà bạn đã cung cấp khi đăng ký sử dụng Dịch vụ. Các thông báo bằng thư điện tử gửi cho bạn sẽ được coi là đã được gửi và được tiếp nhận khi thư điện tử được gửi đi. Nếu không đồng ý nhận bất kỳ thông báo điện tử nào, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ. Bạn có thể thông báo cho Microsoft như được quy định trong phần hỗ trợ Dịch vụ cho khách hàng.

 

15.               Giải thích hợp đồng

 

Đây là toàn bộ Thỏa thuận giữa bạn và Microsoft về việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Tài liệu này thay thế cho bất kỳ Thỏa thuận nào trước đây giữa bạn và Microsoft liên quan đến việc sử dụng các Dịch vụ của bạn. Tất cả các phần của Thỏa thuận này được áp dụng trong phạm vi tối đa được luật pháp liên quan cho phép. Nếu tòa án hoặc trọng tài quyết định rằng chúng tôi không thể thực thi một phần của Thỏa thuận này như đã được lập, thì chúng tôi có thể thay thế các điều khoản đó bằng các điều khoản tương tự trong phạm vi được phép theo quy định của pháp luật liên quan, nhưng phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ không thay đổi.

                                                   

16.               Không có người thụ hưởng bên thứ ba

 

Thỏa thuận này được áp dụng riêng cho quyền lợi của bạn và chúng tôi. Nó không phục vụ quyền lợi của bất cứ người nào khác, trừ trường hợp đó là những người thừa kế hoặc được ủy nhiệm của Microsoft.

 

 

17.               Hỗ trợ

 

Chúng tôi không cung cấp hỗ trợ khách hàng cho Dịch vụ trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này hoặc trong tài liệu chúng tôi xuất bản liên quan đến một thành phần cụ thể của Dịch vụ. Để biết thêm thông tin về hỗ trợ khách hàng, vui lòng truy cập http://www.xbox.com/support hoặc http://www.windowsphone.com.

 

18.               Hạn chế Xuất khẩu

 

Phần mềm và các dịch vụ miễn phí của Microsoft đều tuân theo các đạo luật về xuất khẩu và công nghệ của Hoa Kỳ và các cơ quan thẩm quyền khác và bạn đồng ý tuân thủ tất cả các đạo luật và quy định hiện hành được áp dụng cho phần mềm và/hoặc các dịch vụ. Sự cho phép của chính phủ Hoa Kỳ là cần thiết để chuyển giao các phần mềm và dịch vụ miễn phí này cho các chính phủ của các quốc gia bị cấm vận hoặc các bên nhất định chịu lệnh cấm. Vui lòng xem trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206) để biết thêm thông tin. Ngoài ra, các dịch vụ trả tiền cũng chịu sự điều chỉnh của các đạo luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ mà bạn phải tuân theo. Những luật này bao gồm các giới hạn về nơi đến, người sử dụng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web Xuất khẩu Sản phẩm của Microsoft (http://www.microsoft.com/exporting).

 

19.               THÔNG BÁO

 

19.1.      Thông báo và quy trình đưa ra khiếu nại về vi phạm sở hữu trí tuệ. Microsoft tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba. Nếu bạn muốn gửi thông báo về vi phạm sở hữu trí tuệ, bao gồm khiếu nại vi phạm bản quyền, vui lòng làm theo quy trình của chúng tôi để gửi Thông báo về Vi phạm (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). TẤT CẢ NHỮNG YÊU CẦU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI.

 

Microsoft sử dụng quy trình nêu trong Mục 17, Bộ luật Hoa Kỳ, Phần 512(c)(2) để trả lời những thông báo về vi phạm bản quyền. Trong những trường hợp thích hợp, Microsoft cũng có thể vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng các dịch vụ của Microsoft có hành vi vi phạm nhiều lần.

 

19.2.      Thông báo và quy trình có liên quan đến vấn đề về tài sản trí tuệ trong phần quảng cáo trên Trang web được Bảo trợ. Vui lòng nhận xét các Hướng dẫn về Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) liên quan đến các vấn đề về sở hữu trí tuệ trên mạng quảng cáo của chúng tôi.

 

19.3.      Thông báo bản quyền và thương hiệu. Tất cả phần của Dịch vụ thuộc Bản quyền © 2013 Microsoft Corporation và/hoặc các nhà cung cấp của hãng, tại địa chỉ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Hoa Kỳ. Mọi quyền được bảo lưu. Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi giữ quyền sở hữu, quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với Dịch vụ và nội dung của dịch vụ đó. Microsoft và các tên, hình biểu trưng và biểu tượng của tất cả các sản phẩm, phần mềm và dịch vụ của Microsoft có thể là thương hiệu hoặc các thương hiệu đã được đăng ký của Microsoft tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tên của các công ty và sản phẩm thực sự có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. Bất cứ quyền nào không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này sẽ được bảo lưu. Phần mềm nhất định được sử dụng ở các máy chủ website của Microsoft có nền tảng một phần dựa trên thành quả của Tập đoàn JPEG Độc lập (Independent JPEG Group). Bản quyền © 1991-1996 Thomas G. Lane. Mọi quyền được bảo lưu. Phần mềm “gnuplot” được dùng trong một số máy chủ website nhất định của Microsoft thuộc Bản quyền © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Mọi quyền được bảo lưu.

 

19.4.      Thông báo về Tiêu chuẩn Hình ảnh AVC/H.264 và Tiêu chuẩn Video VC-1. Phần mềm này có thể chứa công nghệ giải mã H.264/MPEG-4 AVC và/hoặc VC-1. MPEG LA, L.L.C. yêu cầu thông báo này:

 

SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN SÁNG TẠO CỦA BẰNG SÁNG CHẾ HÌNH ẢNH AVC VÀ VC-1 CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ (A) MÃ HÓA VIDEO THEO TIÊU CHUẨN (“TIÊU CHUẨN VIDEO”) VÀ/HOẶC (B) GIẢI MÃ AVC VÀ VIDEO VC-1 ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG MÃ HÓA CHO MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI VÀ/HOẶC NHẬN ĐƯỢC TỪ NHÀ CUNG CẤP VIDEO ĐƯỢC QUYỀN CUNG CẤP VIDEO ĐÓ. KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP NÀO ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO KHÁC BẤT KỂ SẢN PHẦM ĐÓ CÓ ĐI KÈM VỚI PHẦN MỀM NÀY THEO ĐIỀU KHOẢN RIÊNG HAY KHÔNG. GIẤY PHÉP KHÔNG ĐƯỢC CẤP HOẶC NGỤ Ý CHO PHÉP SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC. BẠN CÓ THỂ LẤY THÊM THÔNG TIN TỪ MPEG LA, L.L.C. XEM TRANG WEB MPEG LA (http://www.mpegla.com).

 

Chỉ với mục đích giải thích, thông báo này không giới hạn hoặc nghiêm cấm việc sử dụng phần mềm được cung cấp theo Thỏa thuận này cho những mục đích kinh doanh thông thường mang tính cá nhân, không bao gồm (i) việc phân phối lại phần mềm cho bên thứ ba, hoặc (ii) tạo tài liệu bằng công nghệ tương thích TIÊU CHUẨN VIDEO để phân phối cho các bên thứ ba.

 

Các điều khoản bổ sung sau áp dụng cho Xbox Live và Trò chơi dành cho Windows-Live:

 

Chúng tôi yêu cầu các quyền nhất định để bạn có thể đánh giá việc sử dụng và để chúng tôi có thể kích hoạt các tính năng và chức năng của Dịch vụ Xbox Live/Trò chơi dành cho Windows-Live. Các tính năng và chức năng này bao gồm bảng xếp hạng, chơi trò chơi lưu trữ trực tuyến, thành tích, thi đấu và chia sẻ hồ sơ người chơi. Nếu bạn đánh giá hay sử dụng hoặc chúng tôi kích hoạt các tính năng và chức năng này, thì bạn cho phép Microsoft và chi nhánh trực thuộc, người bán lại, nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và nhà cung cấp của hãng (từng đối tượng được gọi là “bên Microsoft”) có các quyền sau: Các bên Microsoft có thể sử dụng, theo dõi, lưu trữ, sao chép, phân phát, truyền phát, truyền tải, hiển thị và thực hiện công khai và tái tạo: (i) điểm số trong trò chơi của bạn; (ii) các phiên chơi trò chơi của bạn; (iii) sự có mặt của bạn trong dịch vụ Xbox Live/Trò chơi dành cho Windows-Live; (iv) thời gian bạn sử dụng trên hoặc trong một phần cụ thể của dịch vụ Xbox Live/Trò chơi dành cho Windows-Live; (v) các phần của Dịch vụ Xbox Live/Trò chơi dành cho dịch vụ Window-Live được hiển thị trên màn hình của bạn và khoảng thời gian hiển thị đó; (vi) xếp hạng, thống kê, hồ sơ người chơi, hình đại diện và nội dung bạn có thể gửi; và (vii) các thông tin sử dụng khác. Quyền này áp dụng bao gồm hoặc không bao gồm thẩm quyền đối với bạn, gamertag hoặc hình đại diện của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng các quyền này mà không thông báo hay bồi thường cho bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi có quyền cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng, cách chơi trò trơi của bạn trên Xbox Live qua Trò chơi dành cho Windows-Live và ngược lại. Nếu bạn chọn liên kết tài khoản Dịch vụ của bạn với tài khoản của một bên Microsoft trong dịch vụ Xbox Live (ví dụ: nhà xuất bản trò chơi hoặc nhà cung cấp ứng dụng), bạn đồng ý rằng Microsoft có thể chia sẻ thông tin tài khoản giới hạn với bên Microsoft đó. Thông tin tài khoản đó có thể bao gồm tên, địa chỉ, email và ngày sinh, nhưng không có thông tin về thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác.

 

Để các tính năng của Xbox Live hoạt động trong các trò chơi cụ thể bạn sử dụng, nhà xuất bản các trò chơi này có thể có quyền truy cập thông tin liên hệ trực tuyến (như tên màn hình) cho phép người khác liên hệ với bạn (hoặc các tài khoản được liên kết của bạn) trên Xbox Live theo quyền cấp bởi thiết đặt Trực tuyến và Quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn chọn liên kết tài khoản Dịch vụ của bạn với tài khoản của một nhà xuất bản, thì nhà xuất bản này cũng có thể có quyền truy cập nội dung liên lạc có trong trò chơi khi bạn truy cập vào tài khoản của mình bằng nhà xuất bản này. Bạn có thể quản lý các tính năng liên lạc trên Xbox Live cho bản thân và cho con của bạn trong thiết đặt Trực tuyến và Quyền riêng tư.

 

Bạn không nên kỳ vọng bất kỳ cấp độ quyền riêng tư nào liên quan đến việc sử dụng tính năng liên lạc trực tuyến của bạn (ví dụ: trò chuyện bằng giọng nói, video và các thông tin liên lạc trong phiên chơi trò chơi được lưu trữ trực tuyến) được cung cấp qua dịch vụ Xbox Live/Trò chơi dành cho Windows-Live. Chúng tôi có thể giám sát các thông tin liên lạc này trong phạm vi pháp luật cho phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể giám sát toàn bộ Dịch vụ và không cố gắng làm như vậy. Bạn hiểu rằng những người khác có thể ghi lại và sử dụng các thông tin liên lạc này. Thông tin liên lạc trong các phiên chơi trò chơi được lưu trữ trực tuyến cũng có thể được truyền phát cho những người khác. Một số trò chơi có thể sử dụng người quản lý hoặc người chủ trò chơi. Người quản lý và người chủ trò chơi không phải là người phát ngôn do Microsoft uỷ quyền. Ý kiến của họ không nhất thiết phản ánh ý kiến của Microsoft.

 

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ cho phép giọng nói, thì khẩu lệnh có thể được gửi tới Microsoft. Bạn đồng ý để Micorsoft ghi lại và thu thập dữ liệu thoại đầu vào của bạn dành cho các khẩu lệnh đó để cung cấp các dịch vụ cho phép giọng nói và cải tiến chất lượng và tính chính xác của chức năng nhận diện giọng nói của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu giọng nói đầu vào của bạn cho bất cứ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ dữ liệu giọng nói đầu vào theo Thỏa thuận về quyền riêng tư (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655).

 

Dịch vụ có thể bao gồm một loại tiền tệ tiêu dùng được trong trò chơi, bao gồm nhưng không giới hạn trong vàng, tiền xu, tiền mặt hoặc điểm có thể được mua từ Microsoft bằng các công cụ tiền tệ nếu bạn đủ tuổi thành niên tại quốc gia cư trú của bạn. Dịch vụ cũng có thể bao gồm các mặt hàng hoặc hàng hóa kỹ thuật số ảo có thể được mua từ Microsoft bằng các công cụ tiền tệ thực hoặc bằng loại tiền có thể tiêu dùng. Loại tiền tệ có thể tiêu dùng và hàng hóa ảo có thể không bao giờ được đổi lại thành các công cụ tiền tệ thực, hàng hóa hoặc mặt hàng khác có giá trị về tiền tệ từ Microsoft hoặc bất kỳ bên thứ ba khác.

 

Ngoài giấy phép không cấp bổ sung, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang, cá nhân, bị giới hạn để sử dụng tiền tệ và hàng hóa ảo có thể tiêu dùng chỉ trong Dịch vụ, bạn không có quyền hoặc quyền sở hữu trong hay với bất kỳ tiền tệ hoặc hàng hóa ảo có thể tiêu dùng xuất hiện hoặc xuất phát từ Dịch vụ hoặc bất kỳ thuộc tính khác liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ hoặc được lưu trữ trong Dịch vụ.

 

Tại bất cứ thời điểm nào, Microsoft có thể tùy ý điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi và/hoặc loại bỏ tiền tệ và/hoặc hàng hóa ảo trong trò chơi nếu thấy cần thiết.

 

Việc chuyển nhượng tiền tệ hoặc hàng hóa ảo có thể tiêu dùng bị nghiêm cấm, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng trong Dịch vụ. Ngoài phạm vi trò chơi, bạn không thể mua hoặc bán bất kỳ tiền tệ hoặc hàng hóa ảo có thể tiêu dùng nào để lấy công cụ tiền tệ thực hoặc trao đổi mặt hàng khác nhằm thu về giá trị. Bất kỳ cố gắng nào để thực hiện việc trên đều bị coi là vi phạm thỏa thuận này.

 

Việc bán tiền tệ hoặc hàng hóa ảo có thể tiêu dùng là việc làm cuối cùng. Sẽ không có khoản tiền hoàn lại nào được cung cấp. Tất cả tiền tệ hoặc hàng hóa ảo có thể tiêu dùng bị tịch thu nếu tài khoản của bạn bị tạm ngừng hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do gì hoặc nếu Dịch vụ bị chấm dứt hoặc gián đoạn do bất cứ nguyên nhân nào.

 

 

Điều khoản Cấp phép Ứng dụng Windows Phone Tiêu chuẩn

 

ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN (CẬP NHẬT THÁNG 09 NĂM 2012)

CỬA HÀNG WINDOWS PHONE/MARKETPLACE

 

Những điều khoản cấp phép này là thỏa thuận giữa bạn và nhà cung cấp ứng dụng. Xin vui lòng đọc kỹ. Các điều khoản này áp dụng cho các ứng dụng phần mềm bạn tải xuống từ Cửa hàng Windows Phone/Marketplace, bao gồm mọi bản cập nhật hoặc bổ sung cho ứng dụng, trừ trường hợp ứng dụng có cung cấp các điều khoản riêng thì các điều khoản riêng này sẽ được áp dụng thay thế. BẰNG VIỆC TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY, THÌ BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN VỚI ỨNG DỤNG VÀ KHÔNG ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐÓ.

 

Nhà cung cấp ứng dụng là chủ thể cấp phép ứng dụng cho bạn như đã chỉ định trong Cưả hàng Windows Phone Store/Marketplace.

 

Nếu chấp nhận và tuân theo các điều khoản cấp phép này, thì bạn có các quyền sau đây.

 

1.            QUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG. Bạn có thể cài đặt và sử dụng một bản sao ứng trên tối đa năm (5) thiết bị có kích hoạt Windows Phone được liên kết với tài khoản Microsoft bạn sử dụng để truy cập Cưả hàng Windows Phone Store.

 

2.            CÁC DỊCH VỤ DỰA TRÊN INTERNET.

a.            Đồng ý với các Dịch vụ Không dây hoặc Dựa trên Internet. Ứng dụng có thể kết nối với các dịch vụ không dây hoặc dựa trên Internet. Việc sử dụng ứng dụng của bạn hoạt động khi bạn đồng ý với việc truyền thông tin thiết bị tiêu chuẩn (bao gồm nhưng không giới hạn trong thông tin kỹ thuật về thiết bị, hệ thống và phần mềm ứng dụng cùng thiết bị ngoại vi của bạn) đối với các dịch vụ không dây hoặc dựa trên Internet. Nếu các điều khoản khác được cung cấp liên quan tới việc sử dụng dịch vụ của bạn, các điều khoản đó cũng được áp dụng.

b.            Sử dụng sai Dịch vụ dựa trên Internet. Bạn không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ dựa trên Internet nào theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại dịch vụ hay bất kỳ người sử dụng nào hoặc mạng không dây nào. Bạn không thể sử dụng dịch vụ để cố tìm cách truy cập trái phép vào bất kỳ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hay mạng bằng bất kỳ phương tiện nào.

 

3.            PHẠM VI CẤP PHÉP. Ứng dụng này được cấp phép, không bán. Thỏa thuận này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền để sử dụng ứng dụng. Nếu Microsoft vô hiệu khả năng sử dụng ứng dụng trên thiết bị của bạn tuân theo thỏa thuận của bạn với Microsoft, thì mọi quyền cấp phép liên quan đều chấm dứt. Nhà cung cấp ứng dụng bảo lưu mọi quyền khác. Trừ trường hợp luật pháp cho phép bạn có thêm nhiều quyền hơn so với giới hạn này, bạn chỉ có thể sử dụng ứng dụng này theo đúng phạm vi được phép trong thỏa thuận này. Khi thực hiện như vậy, bạn phải tuân thủ các giới hạn về kỹ thuật của ứng dụng là chỉ cho phép bạn sử dụng theo một số cách nhất định. Bạn không thể:

•             vượt quá bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào trong ứng dụng;

•             thiết kế đảo ngược, biên dịch ngược hoặc tách rời ứng dụng, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi được luật pháp cho phép, vượt quá giới hạn này;

•             tạo nhiều bản sao của ứng dụng hơn chỉ định trong thỏa thuận này hoặc được phép theo luật áp dụng; bất chấp giới hạn này;

•             xuất bản hoặc cung cấp ứng dụng cho những người khác sao chép;

•             cho thuê, cho mướn ứng dụng; hoặc

•             chuyển nhượng ứng dụng hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 

4.            TÀI LIỆU. Nếu tài liệu được cung cấp cùng ứng dụng, bạn có thể sao chép và sử dụng tài liệu vì mục đích nội bộ hay tham khảo.

 

5.            HẠN CHẾ XUẤT KHẨU. Ứng dụng này thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định và luật xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bạn phải tuân thủ mọi luật pháp về xuất khẩu quốc tế và trong nước áp dụng cho ứng dụng này. Các luật này bao gồm các giới hạn về nơi đến, người dùng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thông tin về các sản phẩm có thương hiệu Microsoft, hãy truy cập vào www.microsoft.com/exporting.

 

6.            DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng để xác định xem có bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào hay không. Microsoft (trừ trường hợp Microsoft là nhà cung cấp ứng dụng), nhà sản xuất điện thoại của bạn và nhà cung cấp mạng không dây của bạn không chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho ứng dụng.

 

7.            TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Thỏa thuận này, những điều khoản về các phần bổ sung và cập nhật và bất kỳ chính sách về quyền riêng tư nào mà bạn đồng ý là toàn bộ thỏa thuận cho ứng dụng.

 

8.            LUẬT ÁP DỤNG:

a.    Hoa Kỳ. Nếu bạn mua ứng dụng này tại Hoa Kỳ, thì luật của tiểu bang nơi bạn cư trú sẽ chi phối việc giải thích thỏa thuận này, các khiếu nại về vi phạm và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự), bất kể sự xung đột các quy định của pháp luật.

b.    Canada. Nếu bạn mua ứng dụng này tại Canada, thì luật của tỉnh nơi bạn cư trú sẽ chi phối việc giải thích thỏa thuận này, các khiếu nại về vi phạm và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự), bất kể sự xung đột các quy định của pháp luật.

c.     Bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. Nếu bạn mua ứng dụng này tại bất kỳ quốc gia nào khác, thì luật của quốc gia đó sẽ được áp dụng.

 

9.            HIỆU LỰC PHÁP LÝ. Thỏa thuận này mô tả một số quyền pháp lý nhất định. Bạn có thể có các quyền khác theo luật của nước bạn. Thỏa thuận này không thay đổi quyền của bạn theo luật của nước bạn nếu luật pháp của nước bạn không ngăn cấm việc này.

 

10.          MIỄN TRỪ BẢO HÀNH. ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, “CÒN CÓ LỖI” VÀ “CÓ SẴN”. BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG. NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG, ĐẠI DIỆN CHO CHÍNH HÃNG ĐÓ, MICROSOFT, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG KHÔNG DÂY CỦA MẠNG MÀ ỨNG DỤNG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ TỪNG CHI NHÁNH TRỰC THUỘC, NHÀ CUNG CẤP, ĐẠI LÝ VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI (“CÁC BÊN ĐƯỢC BAO GỒM”), KHÔNG CUNG CẤP BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG THEO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG. BẠN CHỊU HOÀN TOÀN RỦI RO NHƯ CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG VẬN HÀNH CỦA ỨNG DỤNG. TRONG TRƯỜNG HỢP ỨNG DỤNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN LÀ BỊ LỖI, BẠN CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CHO TẤT CẢ VIỆC BẢO DƯỠNG HOẶC SỬA CHỮA CẦN THIẾT. BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG MÀ THOẢ THUẬN NÀY KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN CHO PHÉP, CÁC BÊN ĐƯỢC BAO GỒM LOẠI TRỪ BẤT CỨ BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA SẢN PHẨM, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

 

11.          HẠN CHẾ VÀ LOẠI TRỪ THIỆT HẠI VÀ KHẮC PHỤC. TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP KHÔNG NGĂN CẤM, BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC NHẬN BỒI THƯỜNG TỪ NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG CHỈ ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN PHẢI CHI TRẢ CHO ỨNG DỤNG HOẶC MỘT ĐÔ LA MỸ (US$1,00). BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG ĐÒI BỒI THƯỜNG CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, MẤT MÁT LỢI NHUẬN, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN HOẶC MANG TÍNH TRỪNG PHẠT TỪ MỌI BÊN ĐƯỢC BAO GỒM.

 

Giới hạn này được áp dụng với:

•             mọi thứ liên quan đến ứng dụng, dịch vụ hoặc nội dung có sẵn qua ứng dụng; và

•             các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, điều khoản bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện; bảo vệ người tiêu dùng; lừa gạt; cạnh tranh không công bằng ; trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sự sao nhãng, xuyên tạc, thiếu sót, sự xâm phạm hay sai lầm cá nhân khác; sự vi phạm pháp luật hoặc quy định; hoặc việc làm phong phú nội dung không chính đáng; tất cả trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép.

Giới hạn cũng được áp dụng nếu:

•             sửa chữa, thay thế hoặc hoàn trả cho ứng dụng không bù đắp hoàn toàn các mất mát của bạn; hay

•             Các bên được Bao gồm đã biết hoặc chắc chắn biết về khả năng xảy ra hư hỏng.