LinkedIn

LinkedIn
Miễn phí
92 đánh giá
Bằng cách cài đặt, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và điều khoản khác

Nhà xuất bản

LinkedIn

Kích thước tải xuống

1 MB

Cập nhật lần cuối

16/12/2013

Phiên bản

1.6.0.0

Hoạt động với

 • Windows Phone 8.1
 • Windows Phone 8
 • Windows Phone 7.5

Ứng dụng yêu cầu

 • cuộc hẹn
 • danh bạ
 • nhận dạng điện thoại
 • nhận dạng chủ sở hữu
 • video và ảnh tĩnh
 • micrô
 • dịch vụ dữ liệu
 • phone dialer
 • dịch vụ thông báo push
 • cảm biến chuyển động và hướng
 • giọng nói
 • web browser component
 • HD720P (720x1280)
 • WVGA (480x800)
 • WXGA (768x1280)
 • máy ảnh
Đây là gì?

Ngôn ngữ được hỗ trợ (13)

Deutsch English español français Bahasa Indonesia italiano 日本語 Bahasa Melayu Nederlands Português svenska 中文(简体) 中文(繁體)
hiển thị ngôn ngữ
Opportunity is always within reach with LinkedIn for Windows Phone. Get on-the-go access to your professional network. Find and connect with more than 259 million members worldwide, read the latest industry news, keep up-to-date with your groups, explore jobs you might be interested in, and share content with your network from anywhere. 

Features:
• View and save recommended jobs
• Read the latest industry news
• Follow and learn more about companies
• Keep up with your favorite groups 

What’s new in this release: 
• Build your reputation: Add and edit your profile picture
• Leverage your network: Easily grow your network from people in your address book
• Increase your knowledge: More easily see who's viewed your profile and join groups
hiển thị chi tiết

Đánh giá

 • của Nguyen 09/04/2014
  Good
 • của Binh 06/04/2014
  Suppotive
 • của User 29/03/2014
  Nice
 • của Người dùng 22/03/2014
  Useful
 • của Toan Thang 20/03/2014
  A nice way to connect people
 • của User 16/03/2014
  Good
 • của Lương 12/03/2014
  Tot
 • của Trung 06/03/2014
  Ok, original
 • của Dai 26/02/2014
  Good apps
 • của Lee 26/02/2014
  Improvement needed!