Freaking Math

Freaking Math
Miễn phí
1500 đánh giá
Bằng cách cài đặt, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và điều khoản khác

Nhà xuất bản

Bang Nguyen

Kích thước tải xuống

< 1 MB

Cập nhật lần cuối

28/05/2014

Phiên bản

1.0.0.0

Hoạt động với

 • Windows Phone 8.1
 • Windows Phone 8

Ứng dụng yêu cầu

 • thư viện nhạc
 • phát lại phương tiện
 • dịch vụ dữ liệu
 • cấu phần trình duyệt web
 • HD720P (720x1280)
 • WVGA (480x800)
 • WXGA (768x1280)
Đây là gì?

Ngôn ngữ được hỗ trợ (1)

English (United States)
hiển thị ngôn ngữ
Freaking Math can make you freaking mad! 

How to play: 
- You have only one second to choose correct answer 
- Reach high score!!! 
- Beat your friends!!!
hiển thị chi tiết

Đánh giá

 • của Độ 23/01/2015
  とてもいいです
 • của Dung 19/01/2015
  uche
 • của tai 17/01/2015
  ức chế
 • của Nguyễn 04/01/2015
  Good
 • của hoa 04/01/2015
  Ok
 • của Người dùng 04/01/2015
  Khó
 • của da 01/01/2015
  hay
 • của hoai 31/12/2014
  Khũng quá...juvu
 • của Khúc 30/12/2014
  😵😵😵 good
 • của Phú 25/12/2014
  Quite hard to play...