Fitbit

Fitbit
Miễn phí
Không có đánh giá
Bằng cách cài đặt, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và điều khoản khác

Nhà xuất bản

Fitbit

Kích thước tải xuống

14 MB

Cập nhật lần cuối

20/08/2014

Phiên bản

1.1.90.5861

Hoạt động với

  • Windows Phone 8.1

Ứng dụng yêu cầu

  • bluetooth
  • contacts
  • internet connection
  • HD720P (720x1280)
  • WVGA (480x800)
  • WXGA (768x1280)
Đây là gì?

Ngôn ngữ được hỗ trợ (1)

English (United States)
hiển thị ngôn ngữ
The free Fitbit app for Windows 8.1 includes: 

** Requires Windows Phone 8.1 and the Lumia Cyan firmware **

• REAL-TIME STATS: Automatic and wireless syncing for all Fitbit activity and sleep trackers through Bluetooth 4.0

• FITBIT ON YOUR START SCREEN: Pin the Fitbit Live Tile to your Start screen and quickly view your step count

• STAY ON TRACK: Real-time and historical stats in easy-to-understand graphs, to help track progress and set goals

• LOG MORE THAN ACTIVITY: Recently enhanced food database of more than 350,000 foods with accurate nutritional data for faster, better food-logging and calorie coaching

• GET MOTIVATED: Fitbit's motivational social tools like notifications and badges, to help reach target goals

• STAY SOCIAL: Ability to challenge friends and family with leaderboards, direct messages, cheers and taunts
* Minor Bug Fixes
hiển thị chi tiết

Đánh giá

Không có đánh giá