Duyệt web + bản đồ

Câu hỏi Thường gặp về vị trí và quyền riêng tư của tôi

 • Dịch vụ định vị có thể được phần mềm và các dịch vụ trực tuyến sử dụng để tìm vị trí thiết bị và cho phép người dùng nhận được trải nghiệm có liên quan hơn trên thiết bị.

 • Ứng dụng nhận biết vị trí, là các ứng dụng sử dụng dịch vụ định vị trên Windows Phone, cung cấp nhiều lợi ích. Ví dụ: bạn có thể tìm thấy lịch chiếu phim, thời tiết địa phương hoặc chỉ đường đến cửa hàng cà phê gần nhất.

 • Khi bạn cho phép ứng dụng hoặc trò chơi truy cập vị trí thiết bị của bạn, ứng dụng hoặc trò chơi đó sẽ kết nối với dịch vụ định vị của Microsoft và yêu cầu vị trí gần đúng của thiết bị. Dịch vụ vị trí sẽ hồi đáp bằng cách cung cấp tọa độ vị trí thiết bị của người dùng cho ứng dụng hoặc trò chơi đó (nếu có), sau đó ứng dụng hoặc trò chơi sẽ sử dụng thông tin này để nâng cao trải nghiệm người dùng.

 • Để cung cấp dịch vụ định vị, Microsoft sẽ hợp nhất và duy trì cơ sở dữ liệu ghi lại vị trí của các tháp di động và điểm truy cập Wi-Fi nhất định. Các điểm dữ liệu này được sử dụng để tính toán và cung cấp vị trí thiết bị gần đúng của người dùng bằng cách so sánh điểm truy cập Wi-Fi và tháp di động mà thiết bị của người dùng có thể phát hiện với cơ sở dữ liệu vị trí, có chứa tương quan giữa điểm truy cập Wi-Fi và tháp di động đã xác định với vĩ độ và kinh độ khảo sát được. Chúng tôi cũng có thể truy vấn cơ sở dữ liệu định vị của bên thứ ba tin cậy, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu định vị của Nokia, có chứa thông tin tương tự, sau đó trả về kết quả tốt nhất dựa trên mỗi truy vấn.

 • GPS (Dịch vụ Định vị Toàn cầu) không khả dụng trên tất cả thiết bị di động hoặc không có hiệu quả trên tất cả vị trí, cụ thể là vị trí trong nhà và môi trường đô thị có các tòa nhà cao tầng. Ngoài ra, sử dụng GPS sẽ tốn nhiều pin hơn và sử dụng nhiều dữ liệu hơn là sử dụng Wi-Fi hoặc tháp di động để xác định vị trí. Mức sử dụng bổ sung này có thể ảnh hưởng đến người dùng điện thoại di động bằng cách tăng phí dữ liệu và làm cạn kiệt pin. Hệ thống định vị của Microsoft sử dụng kết hợp cả GPS, điểm truy cập Wi-Fi và tháp di động hiện có để cung cấp dịch vụ định vị theo cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.

 • Bạn không bắt buộc phải sử dụng. Chúng tôi tin rằng bạn luôn có lựa chọn và sự kiểm soát đối với việc truy cập và sử dụng vị trí thiết bị của mình. Trước khi bất kỳ ứng dụng nào có thể lấy quyền truy cập vào thông tin về vị trí của người dùng, bạn đều phải cho phép ứng dụng truy cập vị trí thiết bị của mình. Cần có ứng dụng nhận biết vị trí để cung cấp khả năng tắt quyền truy cập của ứng dụng vào vị trí của bạn. Và bạn luôn có thể tắt quyền truy cập cho tất cả ứng dụng bằng cách tắt dịch vụ định vị.

  Để tắt dịch vụ định vị cho tất cả ứng dụng, hãy thực hiện như sau:

  1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt biểu tượng Cài đặt.

  2. Nhấn Vị trí rồi tắt Dịch vụ vị trí.

 • Chắc chắn rồi. Người dùng Windows Phone luôn có thể quyết định tắt dịch vụ định vị theo một trong hai cách:

  • Bằng cách hủy bỏ sự đồng ý và tắt dịch vụ định vị cho ứng dụng cụ thể đó. Ví dụ: để tắt nhận biết vị trí cho Tìm kiếm, hãy vào Cài đặtbiểu tượng Cài đặt, vuốt vào Ứng dụng, nhấn Tìm kiếm rồi tắt Sử dụng vị trí của tôi.
  • Bằng cách tắt quyền truy cập vào dịch vụ định vị cho tất cả ứng dụng trên điện thoại. Để thực hiện việc này, hãy vào Cài đặtbiểu tượng Cài đặt > Vị trí và tắt Dịch vụ vị trí.
 • Microsoft sử dụng hai phương thức để hợp nhất và duy trì cơ sở dữ liệu định vị:

  • Thu thập từ lái xe được quản lý
  • Thu thập từ thiết bị di động bằng dịch vụ vị trí
 • Đối với nhiều thành phố, thị trấn và vùng địa lý, Microsoft sử dụng các nhóm di động những người lái phương tiện được trang bị điện thoại di động có chứa phần mềm thu thập thông tin Wi-Fi được truyền phát bởi điểm truy cập Wi-Fi, sau đó truyền thông tin này trực tiếp đến cơ sở dữ liệu định vị của Microsoft. Quá trình tương tự với khi người dùng tìm kiếm "điểm truy cập" Wi-Fi trên thiết bị di động hoặc máy tính xách tay và thông tin được thu thập giống với thông tin mà bất kỳ người dùng nào có thể xem khi cố truy cập vào các mạng khả dụng từ máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động khác.

  Bằng cách sử dụng GPS hiện có trên điện thoại di động được dùng để thu thập thông tin điểm truy cập Wi-Fi, Microsoft cũng khảo sát vĩ độ và kinh độ thực tế khi phương tiện khảo sát thông tin điểm truy cập Wi-Fi. Điều này cho phép cơ sở dữ liệu định vị liên kết các điểm truy cập Wi-Fi cụ thể với vị trí cụ thể.

  Để biết thêm thông tin về Streetside và vị trí lái xe, hãy truy cập Trang web Microsoft sau.

 • Điện thoại trên phương tiện khảo sát thông tin điểm truy cập Wi-Fi sau:

  • BSSID (tức là địa chỉ Điều khiển Truy cập Phương tiện [MAC])
  • Độ mạnh tín hiệu
  • Loại radio (ví dụ: 802.11n)

  Bằng cách sử dụng GPS hiện có trên điện thoại di động được dùng để thu thập thông tin điểm truy cập Wi-Fi, các điện thoại này cũng sẽ khảo sát vĩ độ/kinh độ thực tế cũng như hướng và tốc độ khi phương tiện khảo sát thông tin điểm truy cập Wi-Fi.

 • Không. Microsoft đã thiết kế và kiểm tra phần mềm để đảm bảo rằng phần mềm chỉ khảo sát thông tin được truyền phát công khai bởi điểm truy cập Wi-Fi để nhận dạng điểm truy cập tới thiết bị. Phần mềm không thu thập bất kỳ gói nào được truyền qua mạng được mã hóa hoặc không được mã hóa và không tìm cách kết nối với bất kỳ mạng mở nào. Điều này có nghĩa là bất kỳ dữ liệu riêng tư nào đã truyền qua mạng Wi-Fi (ví dụ: email hoặc dữ liệu khác bạn có thể đã gửi) đều không phát hiện được bởi phần mềm dịch vụ định vị.

 • Không. Microsoft đã thiết kế và kiểm tra phần mềm để đảm bảo rằng phần mềm chỉ khảo sát thông tin được truyền phát công khai bởi điểm truy cập Wi-Fi để nhận dạng điểm truy cập tới thiết bị. Phần mềm không thu thập bất kỳ gói nào được truyền qua mạng được mã hóa hoặc không được mã hóa và không tìm cách kết nối với bất kỳ mạng mở nào.

 • Không. Microsoft chỉ khảo sát thông tin được truyền phát bởi điểm truy cập Wi-Fi. Microsoft không khảo sát hoặc tìm cách truy xuất thông tin về các thiết bị được kết nối với điểm truy cập cụ thể.

 • Có. Bạn có thể gửi địa chỉ MAC của thiết bị mạng Wi-Fi của bạn (chẳng hạn như điểm truy cập hoặc bộ định tuyến Wi-Fi) tới danh sách chặn. Khi bạn thực hiện việc này, Microsoft sẽ không sử dụng địa chỉ MAC của thiết bị mạng Wi-Fi của bạn hoặc bất kỳ dữ liệu nào được liên kết với địa chỉ MAC trong cơ sở dữ liệu định vị hoặc cơ sở dữ liệu mạng Wi-Fi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không chuyển địa chỉ MAC đó cho đối tác cơ sở dữ liệu định vị khi chúng tôi sử dụng các đối tác này. Để biết thêm thông tin, hãy vào Chọn không tham gia dịch vụ vị trí.

 • Địa chỉ MAC cho điểm truy cập Wi-Fi (chẳng hạn như bộ định tuyến không dây) là một mã gồm 12 ký tự mà bạn thường thấy trên nhãn dính ở phía cuối thiết bị. Nếu không có nhãn dính, bạn cũng có thể tìm thấy địa chỉ MAC qua tiện ích dùng để quản lý mạng không dây của bạn.

 • Chúng tôi không thu thập tên điểm truy cập Wi-Fi hoặc SSID, làm một phần của cơ sở dữ liệu định vị. Tuy nhiên, chúng tôi có duy trì thư mục riêng về các mạng Wi-Fi hiện có công khai để hỗ trợ người dùng Windows Phone trong việc tìm và điều hướng đến điểm truy cập phổ biến. Nếu bạn chọn giúp cải thiện tính năng này bằng cách gửi thông tin giới hạn cho Microsoft khi sử dụng dịch vụ Wi-Fi, SSID truyền phát công khai của mạng Wi-Fi mà điện thoại của bạn kết nối sẽ được thu thập và gửi tới Microsoft. Dữ liệu này không được liên kết với thiết bị cụ thể của bạn trong cơ sở dữ liệu. Nói cách khác, cơ sở dữ liệu không biết rằng điện thoại cụ thể đã phát hiện một mạng Wi-Fi cụ thể. Hơn nữa, mục tiêu của chúng tôi chỉ là duy trì cơ sở dữ liệu về các mạng công cộng lớn, vì vậy chúng tôi sử dụng phương thức công nghệ để hỗ trợ cơ sở dữ liệu và loại bỏ phần lớn các SSID.

 • Ngoài lái xe được quản lý, để hợp nhất và duy trì cơ sở dữ liệu định vị, Microsoft cũng khảo sát các điểm truy cập Wi-Fi hiện có khi người dùng đang sử dụng tính năng hoặc ứng dụng nhận biết vị trí trên thiết bị di động của họ. Các điểm truy cập Wi-Fi này chỉ được khảo sát khi tất cả điều kiện sau được đáp ứng:

  • Người dùng được cấp phép bật dịch vụ định vị trên thiết bị.
  • Người dùng đã cho phép ứng dụng cụ thể truy cập dịch vụ định vị và ứng dụng yêu cầu thông tin vị trí.
  • Wi-Fi được bật trên thiết bị.

  Nếu bất kỳ điều kiện nào không được đáp ứng, thiết bị di động sẽ không khảo sát điểm truy cập Wi-Fi.

 • Thành phần điểm truy cập Wi-Fi được khảo sát và thông tin được thu thập từ thiết bị di động bao gồm các thông tin sau:

  • BSSID (địa chỉ MAC của điểm truy cập Wi-Fi)
  • Độ mạnh tín hiệu
  • ID thiết bị duy nhất được tạo ngẫu nhiên

  Nếu GPS khả dụng trên thiết bị di động, Microsoft cũng sẽ thu thập thông tin sau:

  • Vĩ độ và kinh độ khảo sát được
  • Hướng và tốc độ
 • Nếu tôi đã tắt Wi-Fi trên thiết bị di động, Microsoft vẫn thu thập thông tin điểm truy cập Wi-Fi dưới nền cho dịch vụ định vị của Microsoft chứ?

  Không. Cơ sở dữ liệu định vị chỉ thu thập thông tin điểm truy cập Wi-Fi khi Wi-Fi được bật trên thiết bị di động và thông tin vị trí (bao gồm thông tin điểm truy cập Wi-Fi) chỉ được khảo sát khi ứng dụng hoặc người dùng yêu cầu thông tin vị trí. Ứng dụng sẽ chỉ yêu cầu thông tin này nếu người dùng đã cho phép ứng dụng đó truy cập và sử dụng vị trí. Nhưng nếu bạn đã cho phép thu thập điểm truy cập Wi-Fi công cộng, điện thoại sẽ thu thập riêng thông tin Wi-Fi bất cứ khi nào bạn bật Wi-Fi và điện thoại kết nối vào mạng Wi-Fi đó.

 • Không. Dịch vụ vị trí của Microsoft sẽ chỉ thu thập thông tin vị trí khi bạn cho phép ứng dụng cụ thể yêu cầu thông tin vị trí và ứng dụng cụ thể đó yêu cầu thông tin vị trí.

 • Không. Chúng tôi đặc biệt coi trọng quyền riêng tư của người dùng đóng góp dữ liệu từ thiết bị di động của họ. Như đã nêu ở trên, dịch vụ định vị của Microsoft sẽ chỉ thu thập thông tin vị trí khi ứng dụng bạn đã cho phép truy cập vị trí yêu cầu cụ thể dữ liệu đó. Microsoft không lưu trữ hoặc sử dụng bất kỳ số nhận dạng thiết bị duy nhất nào hoặc dữ liệu khác nhận dạng cá nhân bạn hay không cho phép theo dõi hoặc tạo lịch sử vị trí của thiết bị cùng với dịch vụ định vị của Microsoft. Khi người dùng đóng góp thông tin vị trí từ thiết bị di động của họ cho dịch vụ định vị của Microsoft, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ MAC và độ mạnh tín hiệu của tháp di động và điểm truy cập Wi-Fi địa phương (giả sử chức năng Wi-Fi của Windows Phone được bật).

 • Không. Thông tin chúng tôi lưu trữ trên điện thoại là về vị trí của điểm truy cập Wi-Fi và tháp di động gần kề. Chúng tôi lưu trữ thông tin này để các ứng dụng bạn đã cấp quyền truy cập vào vị trí của bạn có thể truy xuất nhanh hơn.

 • Không. Thông tin vị trí trong dịch vụ định vị của Microsoft sẽ không được chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ di động.

 • Có. Chúng tôi có thể sử dụng cơ sở dữ liệu định vị của bên thứ ba tin cậy để cung cấp khả năng định vị tốt hơn trên thiết bị của bạn. Ví dụ: khi một ứng dụng trên thiết bị của bạn yêu cầu vị trí, chúng tôi cũng có thể truy vấn cơ sở dữ liệu định vị của đối tác để cho phép thiết bị của bạn xác định vị trí tốt hơn. Điều này đặc biệt hữu ích trong trường hợp cơ sở dữ liệu của Microsoft có thể không có nhiều thông tin vị trí tháp di động hoặc điểm truy cập Wi-Fi như đối tác cho khu vực địa lý cụ thể. Tương tự như cơ sở dữ liệu định vị của Microsoft, cơ sở dữ liệu của đối tác sẽ nhận thông tin về tháp di động và điểm truy cập Wi-Fi gần kề cùng với dữ liệu GPS, nhưng sẽ không nhận được thông tin nào nhận dạng bạn hoặc nhận dạng duy nhất thiết bị của bạn.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn