Điện thoại mới?

Tài khoản Microsoft là gì?

Tài khoản Microsoft (trước đây là Windows Live ID) là địa chỉ email và mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào bất kỳ mục nào sau đây:

  • Xbox
  • Xbox Music
  • Outlook.com hoặc Hotmail
  • Windows 8
  • Messenger
  • Tìm Điện thoại của tôi
  • SkyDrive
  • Zune
  • MSN

Tôi có thể làm gì với một tài khoản Microsoft?

Khi bạn sử dụng cùng một tài khoản để đăng nhập vào nhiều dịch vụ khác nhau của Microsoft, bạn sẽ tận dụng được tất cả các cách những dịch vụ đó được kết nối. Ví dụ: bạn có thể xem ảnh bạn đã tải tự động lên SkyDrive trên TV khi sử dụng Xbox (hoặc trên máy tính của bạn). Bạn có thể tiếp tục cuộc hội thoại trên Messenger mà bạn đang tham gia trên điện thoại sau khi quay lại máy tính. Bạn có thể tạo danh sách phụ phẩm từ máy tính, sau đó tự động hiển thị và sử dụng nó khi bạn có mặt tại cửa hàng với chiếc điện thoại của mình. Và, tất nhiên, bạn có thể nhận email, danh bạ và lịch trực tuyến và trên điện thoại. Tài khoản Microsoft giúp bạn luôn kết nối, cho dù bạn đang ở đâu.

Sau khi đăng nhập vào Windows Phone bằng tài khoản Microsoft, bạn có thể sử dụng tài khoản đó để mua ứng dụng, trò chơi hoặc nhạc trong Windows Phone Store, chơi trò chơi trên Xbox với bạn bè trên điện thoại, nhận gamerscore và hình đại diện của bạn, phát nhạc với Xbox Music, sao lưu mọi thứ từ điện thoại, chat với Messenger và Chat trên Facebook, thêm tài khoản Twitter và LinkedIn vào Hub Mọi người, v.v.

Làm cách nào để tạo một tài khoản?

Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được liệt kê ở trên, bạn đã có tài khoản Microsoft và có thể sử dụng địa chỉ email và mật khẩu đó để đăng nhập vào điện thoại của mình. Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo khi bạn thiết lập điện thoại lần đầu tiên. Hoặc bạn có thể tạo một tài khoản tại Trang web đăng nhập tài khoản Microsoft.

Lưu ý

Nếu bạn có nhiều tài khoản Microsoft, hãy xem Tôi nên sử dụng tài khoản Microsoft nào?Thuật sĩ tài khoản Microsoft (chỉ có bằng tiếng Anh) để đảm bảo bạn chọn đúng tài khoản trước khi đăng nhập vào điện thoại của mình.

Các chủ đề liên quan

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn