Điện thoại mới?

Kết nối mạng Wi-Fi

Cho dù bạn ở nhà, đi làm hay đi đây đi đó, bạn vẫn có thể tìm được mạng Wi-Fi mà điện thoại có thể kết nối. Một số mạng ở trạng thái mở cho tất cả mọi người, còn một số mạng được bảo mật, yêu cầu mật khẩu để kết nối. Sử dụng kết nối Wi-Fi có thể giúp giảm sử dụng dữ liệu mạng di động để tiết kiệm chi phí và thường nhanh hơn kết nối mạng di động.

  1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt biểu tượng Cài đặt > Wi-Fi.

  2. Đảm bảo rằng Kết nối mạng Wi-Fibiểu tượng điều khiển Bật tắt được đặt thành Bật.

    Khi Wi-Fi ở trạng thái bật, điện thoại sẽ tìm kiếm mạng Wi-Fi khả dụng trong khu vực. Nếu tìm thấy một mạng, bạn sẽ nhìn thấy tên mạng đó được liệt kê cùng với thông tin mạng đó là mạng mở hay mạng bảo mật.

  3. Nhấn vào mạng bạn muốn kết nối.

  4. Nếu bạn đang kết nối với mạng được bảo mật và được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu, hãy nhập thông tin đó và nhấn Xong.

Mẹo

Bạn thấy một thông báo ở đầu màn hình khi mạng Wi-Fi khả dụng? Nhấn vào thông báo đó để đi tới Cài đặt Wi-Fi và nhấn vào một mạng để kết nối. Nếu bạn muốn xem thanh trạng thái hoặc bỏ thông báo, hãy vuốt sang phải.

Tìm điểm truy cập Wi-Fi

Nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn cung cấp điểm truy cập Wi-Fi, tin vui! Điện thoại của bạn có thể được thiết lập để tự động kết nối với những điểm truy cập đó, vì vậy bạn sẽ sử dụng Wi-Fi thay vì dữ liệu mạng di động khi ở trong phạm vi (chẳng hạn như ở một số quán cà phê). Bạn có thể tìm thấy cài đặt Tự động kết nối với điểm truy cập Wi-Fi trong Cài đặt biểu tượng Cài đặt> Wi-Fi > Nâng cao nếu điện thoại của bạn được thiết lập để thực hiện việc này. (Tên của cài đặt này có thể khác và không phải tất cả nhà cung cấp dịch vụ di động đều cung cấp điểm truy cập Wi-Fi).

Nếu bạn đang ở bên ngoài và tìm điểm truy cập Wi-Fi, bạn cũng có thể vào Cài đặt biểu tượng Cài đặt > Wi-Fi và nhấn Tìm Wi-Fi gần kề. Hướng dẫn Wi-Fi Data Sense hiển thị cho bạn một bản đồ có các điểm truy cập Wi-Fi gần bạn. (Không phải tất cả nhà cung cấp dịch vụ di động đều cung cấp Data Sense).

Bạn có thể giúp những người khác sử dụng Windows Phone phát hiện điểm truy cập Wi-Fi gần kề bằng cách chọn tự động gửi dữ liệu kết nối Wi-Fi công cộng cho Microsoft. Khi bạn tham gia, điện thoại của bạn sẽ gửi tên mạng, chất lượng dịch vụ, băng thông, loại xác thực và các chi tiết khác về mạng Wi-Fi công cộng bạn kết nối. Thông tin này được sử dụng để nhận dạng và tăng độ hiển thị điểm truy cập Wi-Fi gần bạn.

Nếu bạn không muốn tham gia và gửi thông tin kết nối này, trong cài đặt Wi-Fi, nhấn Nâng cao, sau đó bỏ chọn hộp kiểm Gửi thông tin về kết nối Wi-Fi để giúp khám phá Wi-Fi gần kề. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của Windows Phone 8.

Các chủ đề liên quan

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn