Ảnh + máy ảnh

Lưu hoặc xóa ảnh hay video

Khi bạn lưu ảnh vào Windows Phone, bạn có thể cắt xén, xoay hoặc sửa tự động ảnh, ngay trong Hub Ảnh. Bạn cũng có thể đặt làm ảnh yêu thích, đồng bộ với PC hay chia sẻ với các mạng xã hội của bạn. Bạn cũng có thể chia sẻ và đồng bộ video của mình. Và quan trọng nhất là bạn có thể sử dụng những ảnh đó để làm cho điện thoại của bạn mang đậm cá tính của bạn.

Để lưu ảnh hoặc video bạn đã quay bằng điện thoại

Ảnh và video bạn chụp/quay bằng máy ảnh điện thoại sẽ tự động được lưu vào ứng dụng Ảnh và được sắp xếp theo ngày. Để tìm ảnh và video này, trên màn hình Bắt đầu biểu tượng Bắt đầu, nhấn Ảnh biểu tượng Ảnh.

Cách lưu ảnh nhận được trong email

 1. Từ ứng dụng email, mở thư email có ảnh bạn muốn lưu.

 2. Nhấn vào ảnh để tải xuống. Bạn sẽ thấy tiến độ tải xuống ở đầu màn hình.

 3. Khi tải xuống hoàn tất, nhấn lại vào ảnh để mở.

 4. Nhấn Lưu biểu tượng Khác (hoặc nhấn và giữ ảnh đó) rồi nhấn Lưu. Để tìm ảnh, vào Ảnh biểu tượng Ảnh. Từ Ảnh, bạn cũng có thể trượt nhanh vào Album > Ảnh đã Lưu để chỉ xem ảnh đã lưu của bạn.

  Lưu ý

  Bạn có thể xem video bạn tìm thấy trực tuyến hoặc nhận được qua email nhưng bạn không thể lưu vào điện thoại.

Để lưu ảnh bạn nhận được qua tin nhắn

 1. Từ Nhắn tin, mở tin nhắn văn bản có ảnh bạn muốn lưu.

 2. Nhấn ảnh đó để mở rồi nhấn Lưu biểu tượng Khác.

Cách lưu ảnh từ trang web

 1. Mở trang web và tìm ảnh bạn muốn lưu giữ.

 2. Nhấn và giữ ảnh, sau đó nhấn Lưu ảnh. Để tìm ảnh, vào Ảnh biểu tượng Ảnh. Từ Ảnh, bạn cũng có thể trượt nhanh vào Album > Ảnh đã Lưu để chỉ xem ảnh đã lưu của bạn.

  Lưu ảnh trên Windows Phone
  Lưu ảnh từ trang web

Cách lưu ảnh từ mạng xã hội

 1. Trên màn hình Bắt đầu biểu tượng màn hình Bắt đầu, nhấn Ảnh biểu tượng Ảnh rồi trượt nhanh tới Album.

 2. Tìm album trực tuyến và nhấn để mở, sau đó nhấn vào một ảnh để mở.

 3. Lưu biểu tượng Khác. Để tìm ảnh, vào Ảnh. Từ Ảnh, bạn cũng có thể trượt nhanh vào Album > Ảnh đã Lưu để chỉ xem ảnh đã lưu của bạn.

Cách xóa ảnh hoặc video

 • Trên màn hình Bắt đầubiểu tượng màn hình Bắt đầu, nhấn Ảnh biểu tượng Ảnh, sau đó thực hiện một trong các bước sau:

  • Nhấn và giữ ảnh hoặc video trong album hoặc trong Thư viện Ảnh rồi nhấn Xóa.
  • Nhấn vào ảnh hoặc video để mở rồi nhấn Xóa biểu tượng Xóa.
  • Để xóa nhiều ảnh cùng lúc, hãy nhấn vào album rồi nhấn Chọn biểu tượng Chọn. Nhấn vào ảnh bạn muốn xóa, sau đó nhấn Xóabiểu tượng Xóa.

  Lưu ý

  • Bạn có thể sử dụng ứng dụng Ảnh để xóa các ảnh hoặc video từ album OneDrive chứ không phải từ album Facebook. Nếu bạn xóa ảnh hoặc video khỏi album OneDrive trên điện thoại, ảnh hoặc video đó cũng sẽ bị xóa khỏi album trực tuyến.
  • Bạn chỉ có thể sử dụng nút Chọn biểu tượng Chọn để xóa ảnh (không phải video) và nút này chỉ xuất hiện trong album được lưu trên điện thoại của bạn. Bạn cần xóa ảnh khỏi từng album OneDrive.

  Mẹo

  • Để xóa album, trượt nhanh tới Album, nhấn và giữ album, nhấn Xóa rồi nhấn Xóa một lần nữa. (Bạn có thể xóa ảnh trong Thư viện Ảnh nhưng không thể xóa chính album Thư viện Ảnh.)
  • Bạn có thể xóa ảnh và video bằng ứng dụng Windows Phone trên máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đồng bộ ảnh và video bằng máy tính.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn