Bắt đầu

Giải pháp cho các sự cố cập nhật

Thấy thông báo như 801881cd, 80188265 hoặc 801881d0 khi bạn cập nhật Windows Phone? Khi gặp sự cố, thông thường bạn có thể giải quyết với một số chức năng khắc phục sự cố cơ bản—xem bên dưới để biết những gì cần làm nếu bạn gặp một trong những thông báo lỗi này. Tuy nhiên, trước hết, dưới đây là một vài điều bạn có thể làm để giúp đảm bảo quá trình cập nhật diễn ra thuận lợi.

Vài mẹo cập nhật dễ dàng

  • Bật nguồn. Nếu mức pin yếu, bạn có thể phải cắm nguồn và đợi trước khi có thể cài đặt xong bản cập nhật.
  • Tự kiểm tra. Bạn không phải đợi chúng tôi thông báo có bản cập nhật: trong danh sách Ứng dụng, chỉ cần vào Cài đặt biểu tượng Cài đặt> Cập nhật điện thoại, sau đó nhấn Kiểm tra các bản cập nhật.
  • Đợi giây lát. Nhiều lỗi chỉ là tạm thời. Nếu bạn thử lại, có thể lỗi này sẽ không lặp lại nữa.
  • Khởi động lại điện thoại. Nếu điện thoại đóng băng khi cập nhật, bạn có thể khởi động lại điện thoại để quá trình cập nhật hoạt động trở lại.
  • Dọn đường. Nếu dung lượng lưu trữ điện thoại đã đạt mức tối đa với các ứng dụng và tất cả phương tiện, hãy xóa một số tệp mà có thể bạn không cần nữa.
Mã lỗi Ý nghĩa Những gì bạn có thể làm

801881cd

Bạn không có đủ dung lượng lưu trữ trên điện thoại để cài đặt bản cập nhật.

Xóa một số tệp phương tiện (video, nhạc và ảnh) hoặc ứng dụng để tạo thêm dung lượng cho bản cập nhật. Bạn có thể kết nối với máy tính và chuyển tệp phương tiện của mình tới đó và bạn luôn có thể cài đặt lại ứng dụng từ Store. Lưu ý rằng việc xóa ứng dụng, ngay cả tạm thời, sẽ xóa dữ liệu ứng dụng, chẳng hạn như tiến độ đã lưu trong một trò chơi.

80188264

80188265

Bạn chưa đồng ý tải xuống bản cập nhật qua kết nối mạng di động.

Điều tốt nhất nên làm là kết nối Wi-Fi để bạn có thể tải xuống mà không phải lo lắng về các khoản phí dữ liệu mạng di động có thể. Nếu bạn không thể kết nối Wi-Fi và muốn cập nhật bằng dữ liệu mạng di động, hãy nhấn Tải xuống khi được nhắc tải xuống bằng dữ liệu mạng di động.

801882cb

Bạn gặp sự cố khi kết nối mạng.

Đảm bảo điện thoại có kết nối Internet tốt. Điều tốt nhất nên làm là kết nối Wi-Fi để bạn có thể tải xuống mà không phải lo lắng về các khoản phí dữ liệu mạng di động có thể. Nếu bạn không thể kết nối Wi-Fi và muốn cập nhật bằng dữ liệu mạng di động, hãy nhấn Tải xuống khi được nhắc tải xuống bằng dữ liệu mạng di động.

801881d0

8018822a

80072f30

80072ee7

80072ee2

80072efd

80072f76

80072efe

Có sự cố tạm thời với máy chủ hoặc kết nối Internet trong quá trình cập nhật.

Đảm bảo bạn đã kết nối Internet và thử lại. Tốt nhất là nên kết nối Wi-Fi để bạn có thể tránh các khoản phí dữ liệu mạng di động có thể.

80188d1

80188d2

Đã có lỗi khi cài đặt bản cập nhật.

Khởi động lại điện thoại và thử tải xuống bản cập nhật lần nữa.

Lưu ý

Đây không phải là danh sách đầy đủ các mã lỗi. Nếu bạn không thấy mã lỗi trong danh sách này, có thể chúng tôi đang tích cực khắc phục sự cố và bạn không cần thực hiện hành động nào.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn