Liên hệ với chúng tôi

Bạn vẫn không rõ?

Bạn vẫn đang tìm kiếm?

Nếu bạn không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trên trang web của chúng tôi, câu trả lời có thể đang đợi bạn trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất điện thoại.

Nhà cung cấp dịch vụ di động

Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ mạng di động, thanh toán hoặc cách sử dụng Windows Phone, nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn sẽ có câu trả lời.
Microsoft

 • Diễn đàn cộng đồng
  Diễn đàn cộng đồng

  Tham gia thảo luận. Hỏi hoặc trả lời câu hỏi về việc sử dụng các sản phẩm của Microsoft trên diễn đàn Cộng đồng Microsoft.

 • Tài khoản Microsoft & thanh toán
  Tài khoản Microsoft & thanh toán

  Bạn có câu hỏi về hóa đơn? Bạn cần trợ giúp về tài khoản của mình? Hãy nói chuyện với một trong các chuyên gia của chúng tôi.

Nhà sản xuất điện thoại

Nếu bạn có câu hỏi về phần mềm Zune, đồng bộ điện thoại với PC hoặc bản cập nhật điện thoại, nhà sản xuất điện thoại sẽ có câu trả lời.

 • Biểu trưng Dell   Biểu trưng HTC   Biểu trưng LG   Microsoft Lumia

 • Biểu trưng Samsung