Liên hệ với chúng tôi

Bạn vẫn không rõ?

Bạn vẫn đang tìm kiếm?

Nếu bạn không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trên trang web của chúng tôi, câu trả lời có thể đang đợi bạn trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất điện thoại.

Nhà cung cấp dịch vụ di động

Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ mạng di động, thanh toán hoặc cách sử dụng Windows Phone, nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn sẽ có câu trả lời.
Microsoft

 • Hỗ trợ Windows Phone
  Hỗ trợ Windows Phone

  Trang web Hỗ trợ Windows Phone có thể có câu trả lời cho câu hỏi của bạn về cách sử dụng Windows Phone.

 • Hộp Đề xuất Tính năng của Windows Phone
  Hộp Đề xuất Tính năng của Windows Phone

  Bạn thích điện thoại của mình, nhưng nghĩ rằng nó có thể tốt hơn? Hãy cung cấp cho chúng tôi đề xuất và bỏ phiếu cho mục yêu thích của bạn từ những người yêu thích Windows Phone khác (chỉ bằng tiếng Anh).

 • Bảo vệ nhãn hiệu và bản quyền
  Bảo vệ nhãn hiệu và bản quyền

  Sử dụng biểu mẫu này (chỉ bằng tiếng Anh) để báo cáo các vấn đề nhãn hiệu, bản quyền hoặc quyền công khai trên Windows Phone Store.

Nhà sản xuất điện thoại

Nếu bạn có câu hỏi về phần mềm Zune, đồng bộ điện thoại với PC hoặc bản cập nhật điện thoại, nhà sản xuất điện thoại sẽ có câu trả lời.

 • Biểu trưng Dell   Biểu trưng HTC   Biểu trưng LG   Biểu trưng Nokia

 • Biểu trưng Samsung

 • Hỗ trợ nhà phát triển
  Hỗ trợ nhà phát triển

  Lời khuyên của chuyên gia để giúp bạn tạo các ứng dụng tuyệt vời cho Windows Phone.

 • Hỗ trợ Doanh nghiệp
  Hỗ trợ doanh nghiệp

  Những gợi ý hữu ích để thiết lập và phát triển Windows Phone trong tổ chức của bạn.