Ứng dụng + Store

Làm cách nào để biết ứng dụng có yêu cầu gì không?

Nhiều ứng dụng hoặc trò chơi được thiết kế để khai thác tính năng phần cứng và phần mềm cụ thể của Windows Phone. Ví dụ: ứng dụng ảnh có thể cần sử dụng máy ảnh điện thoại hoặc hướng dẫn về nhà hàng có thể cần biết vị trí của bạn để cung cấp đề xuất nhà hàng ở gần.

Bạn có thể xem những tính năng mà ứng dụng yêu cầu bằng cách nhấn vào ứng dụng đó trong Windows Phone Store và trượt nhanh vào Chi tiết. Bạn sẽ thấy các yêu cầu ứng dụng được liệt kê ở cuối trang. Ứng dụng phải hỏi bạn quyền trước khi sử dụng một số tính năng điện thoại nhất định. Nếu bạn không muốn cho phép ứng dụng truy cập vào mục nào đó được liệt kê trong yêu cầu, bạn có thể chọn không cài đặt ứng dụng.

Màn hình lưu trữ chi tiết ứng dụng trên Windows Phone

Lưu ý

Một số ứng dụng và tính năng sẽ không hoạt động trên điện thoại có bộ nhớ RAM dưới 1 GB. Để xem dung lượng bộ nhớ điện thoại của bạn, hãy kiểm tra trang web của nhà sản xuất hoặc tài liệu về điện thoại của bạn.

Dưới đây là danh sách một số tính năng có thể xuất hiện trong màn hình chi tiết:

 • Cuộc hẹn – Cho phép ứng dụng truy cập thông tin lịch và cuộc hẹn trên điện thoại.
 • Máy ảnh – Cho phép ứng dụng truy cập máy ảnh có sẵn trong điện thoại.
 • La bàn – Cho phép ứng dụng truy cập la bàn có sẵn trong điện thoại, nếu có.
 • Danh bạ – Cho phép ứng dụng truy cập thông tin liên hệ trên điện thoại.
 • Dịch vụ dữ liệu – Kết nối Wi-Fi hoặc dữ liệu mạng di động trên điện thoại.
 • Con quay – Cho phép ứng dụng truy cập con quay có sẵn trong điện thoại, nếu có.
 • Dịch vụ vị trí – Tọa độ vị trí gần đúng của điện thoại.
 • Thư viện ảnh, nhạc và video – Cho phép ứng dụng truy cập toàn bộ ảnh, nhạc và video trên điện thoại.
 • Micrô – Cho phép ứng dụng ghi âm từ micrô có sẵn trong điện thoại và sử dụng các tính năng Giọng nói.
 • Cảm biến chuyển động và hướng – Cho phép ứng dụng truy cập cảm biến chuyển động của điện thoại.
 • Tiệm cận – Cho phép truy cập các chức năng Bluetooth, Wi-Fi và giao tiếp trường gần (NFC) của điện thoại.
 • Nhận dạng chủ sở hữu – Mã nhận dạng ẩn danh cho phép ứng dụng phân biệt người này với người khác, nhưng không cung cấp thông tin cá nhân.
 • Nhận dạng điện thoại – Mã nhận dạng thiết bị duy nhất cho phép ứng dụng phân biệt điện thoại này với điện thoại khác.
 • Dịch vụ thông báo đẩy – Thông báo mà một ứng dụng tự động gửi đến điện thoại của bạn dưới nền.
 • Nhạc chuông – Cho phép ứng dụng truy cập bộ sưu tập nhạc chuông trên điện thoại.
 • Thẻ SD – Cho phép ứng dụng truy cập giới hạn vào thẻ SD.
 • Nhận dạng giọng nói – Cho phép ứng dụng truy cập vào các tính năng Giọng nói.
 • Ví tiền – Cho phép ứng dụng truy cập các mục trong Ví tiền hoặc thực hiện thanh toán bằng Ví tiền của bạn.
 • Trình duyệt web – Cho phép ứng dụng truy cập vào trình duyệt web trên điện thoại của bạn.
 • Xbox – Cho phép ứng dụng truy cập dịch vụ Xbox hoặc thông tin tài khoản của bạn.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn