Ứng dụng từ Microsoft Corporation

Facebook Facebook
Xếp hạng: 29957
Miễn phí
Podcast Podcast
Xếp hạng: 615
Miễn phí
Nhạc Nhạc
Xếp hạng: 31047
Miễn phí
Video Video
Xếp hạng: 3168
Miễn phí
OneDrive OneDrive
Xếp hạng: 6725
Miễn phí
YouTube YouTube
Xếp hạng: 1657
Miễn phí
Thời tiết Thời tiết
Xếp hạng: 1396
Miễn phí
Sức khỏe và Thể chất Sức khỏe và Thể chất
Xếp hạng: 124
Miễn phí
Tin tức Tin tức
Xếp hạng: 179
Miễn phí
Tài chính Tài chính
Xếp hạng: 91
Miễn phí
Du lịch Du lịch
Xếp hạng: 63
Miễn phí
Thể thao Thể thao
Xếp hạng: 272
Miễn phí
Thực phẩm và Đồ uống Thực phẩm và Đồ uống
Xếp hạng: 49
Miễn phí
Tệp Tệp
Xếp hạng: 1017
Miễn phí
PDF Reader PDF Reader
Xếp hạng: 207
Miễn phí
Windows Insider Windows Insider
Xếp hạng: 715
Miễn phí
Office Lens Office Lens
Xếp hạng: 515
Miễn phí
Help+Tips Help+Tips
Xếp hạng: 13
Miễn phí
Translator Translator
Xếp hạng: 794
Miễn phí
Khoảnh khắc Phim Khoảnh khắc Phim
Xếp hạng: 309
Miễn phí
Preview for Developers Preview for Developers
Xếp hạng: 1904
Miễn phí
Live Lock Screen BETA Live Lock Screen BETA
Xếp hạng: 524
Miễn phí
Fresh Paint Fresh Paint
Xếp hạng: 313
Miễn phí
Microsoft Remote Desktop Microsoft Remote Desktop
Xếp hạng: 64
Miễn phí
Photosynth Photosynth
Xếp hạng: 431
Miễn phí
Authenticator Authenticator
Xếp hạng: 78
Miễn phí
Danh sách Đọc Windows Danh sách Đọc Windows
Xếp hạng: 12
Miễn phí
Lync 2013 Lync 2013
Xếp hạng: 16
Miễn phí
Microsoft Math Microsoft Math
Xếp hạng: 8
Miễn phí
Office 365 Partner Admin Office 365 Partner Admin
Không có đánh giá
Miễn phí
Switch to Windows Phone Switch to Windows Phone
Xếp hạng: 2
Miễn phí
Office 365 Admin Office 365 Admin
Xếp hạng: 9
Miễn phí
Lync 2010 Lync 2010
Xếp hạng: 16
Miễn phí
IE Data Savings IE Data Savings
Xếp hạng: 7
Miễn phí
HealthVault HealthVault
Xếp hạng: 2
Miễn phí
Windows App Studio Sample App Windows App Studio Sample App
Xếp hạng: 17
Miễn phí
Yammer Yammer
Xếp hạng: 3
Miễn phí
Dev Center Dev Center
Xếp hạng: 49
Miễn phí
Level Level
Xếp hạng: 29
Miễn phí
World Clock World Clock
Xếp hạng: 29
Miễn phí
TouchDevelop TouchDevelop
Xếp hạng: 5
Miễn phí
Chứng chỉ Chứng chỉ
Xếp hạng: 2
Miễn phí
Try Lumia Try Lumia
Không có đánh giá
Miễn phí
Azure Authenticator Azure Authenticator
Không có đánh giá
Miễn phí
GroupMe GroupMe
Xếp hạng: 8
Miễn phí
Unit Converter Unit Converter
Xếp hạng: 19
Miễn phí
 
 
< trước đó | tiếp theo >