Ứng dụng từ Microsoft Corporation

Facebook Facebook
Xếp hạng: 26953
Miễn phí
Video Video
Xếp hạng: 2756
Miễn phí
Nhạc Nhạc
Xếp hạng: 23397
Miễn phí
OneDrive OneDrive
Xếp hạng: 3582
Miễn phí
Tiết kiệm Pin Tiết kiệm Pin
Xếp hạng: 657
Miễn phí
YouTube YouTube
Xếp hạng: 1231
Miễn phí
Du lịch Du lịch
Xếp hạng: 42
Miễn phí
Sức khỏe và Thể chất Sức khỏe và Thể chất
Xếp hạng: 93
Miễn phí
Thời tiết Thời tiết
Xếp hạng: 1168
Miễn phí
Tin tức Tin tức
Xếp hạng: 140
Miễn phí
Thể thao Thể thao
Xếp hạng: 227
Miễn phí
Tài chính Tài chính
Xếp hạng: 63
Miễn phí
Thực phẩm và Đồ uống Thực phẩm và Đồ uống
Xếp hạng: 34
Miễn phí
Live Lock Screen BETA Live Lock Screen BETA
Xếp hạng: 499
Miễn phí
Tệp Tệp
Xếp hạng: 903
Miễn phí
PDF Reader PDF Reader
Xếp hạng: 186
Miễn phí
Preview for Developers Preview for Developers
Xếp hạng: 1873
Miễn phí
Office Lens Office Lens
Xếp hạng: 415
Miễn phí
Windows Insider Windows Insider
Xếp hạng: 407
Miễn phí
Translator Translator
Xếp hạng: 553
Miễn phí
Help+Tips Help+Tips
Xếp hạng: 8
Miễn phí
Fresh Paint Fresh Paint
Xếp hạng: 244
Miễn phí
Khoảnh khắc Phim Khoảnh khắc Phim
Xếp hạng: 243
Miễn phí
Photosynth Photosynth
Xếp hạng: 374
Miễn phí
Authenticator Authenticator
Xếp hạng: 69
Miễn phí
Microsoft Remote Desktop Microsoft Remote Desktop
Xếp hạng: 55
Miễn phí
Office 365 Partner Admin Office 365 Partner Admin
Không có đánh giá
Miễn phí
Lync 2013 Lync 2013
Xếp hạng: 15
Miễn phí
Microsoft Math Microsoft Math
Xếp hạng: 4
Miễn phí
Lync 2010 Lync 2010
Xếp hạng: 16
Miễn phí
Office 365 Admin Office 365 Admin
Xếp hạng: 6
Miễn phí
Windows App Studio Sample App Windows App Studio Sample App
Xếp hạng: 16
Miễn phí
Dev Center Dev Center
Xếp hạng: 44
Miễn phí
Danh sách Đọc Windows Danh sách Đọc Windows
Xếp hạng: 11
Miễn phí
World Clock World Clock
Xếp hạng: 25
Miễn phí
IE Data Savings IE Data Savings
Xếp hạng: 5
Miễn phí
TouchDevelop TouchDevelop
Xếp hạng: 5
Miễn phí
Level Level
Xếp hạng: 28
Miễn phí
Yammer Yammer
Xếp hạng: 3
Miễn phí
Unit Converter Unit Converter
Xếp hạng: 18
Miễn phí
HealthVault HealthVault
Xếp hạng: 2
Miễn phí
#wpdev #wpdev
Xếp hạng: 4
Miễn phí
City Art Search City Art Search
Xếp hạng: 4
Miễn phí
MSDN Voice Search MSDN Voice Search
Xếp hạng: 10
Miễn phí
Microsoft Tag app Microsoft Tag app
Xếp hạng: 11
Miễn phí
Chứng chỉ Chứng chỉ
Xếp hạng: 1
Miễn phí
 
 
< trước đó | tiếp theo >