Điện thoại mới?

Cài đặt khuyến nghị trong thiết lập điện thoại

Khi bạn thiếp lập Windows Phone lần đầu, bạn sẽ được yêu cầu xem xét một số cài đặt cho điện thoại. Nếu bạn chọn cài đặt khuyến nghị, các tính năng sau sẽ được bật:

 • Dữ liệu mạng di động
 • Phản hồi Windows Phone
 • Cải thiện nhập bàn phím và trải nghiệm người dùng
 • Gửi thông tin kết nối Wi-Fi
 • Cập nhật điện thoại tự động

Dưới đây chúng tôi giải thích các tùy chọn này chi tiết hơn.

Sử dụng dữ liệu mạng di động

Bất cứ khi nào bạn thực hiện việc gì đó trên điện thoại yêu cầu kết nối mạng, chẳng hạn như gửi và nhận email, nhận nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội, truy cập trang web hoặc tải xuống ứng dụng, điện thoại sẽ tự động kết nối vào mạng dữ liệu di động để truyền thông tin. Nếu bạn đã kết nối mạng Wi-Fi, kết nối mạng Wi-Fi sẽ được sử dụng thay thế.

Gói dữ liệu bạn có qua nhà cung cấp dịch vụ di động sẽ đặt mức dữ liệu điện thoại có thể sử dụng qua kết nối mạng. Nếu bạn vượt quá lượng dữ liệu này, bạn có thể bị tính thêm phí. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên suy nghĩ về mức bạn sẽ sử dụng kết nối mạng và nhận gói dữ liệu đáp ứng nhu cầu của bạn.

Cách bật hoặc tắt dữ liệu mạng di động

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt biểu tượng Cài đặt > Mạng di động.

 2. Nhấn Kết nối dữ liệu để bật hoặc tắt dữ liệu mạng di động.

Xem Làm cách nào để giảm thiểu sử dụng dữ liệu? để tìm hiểu thêm về cách duy trì chi phí dữ liệu ở mức thấp.

Phản hồi Windows Phone

Bằng cách tham gia vào Chương trình Phản hồi của Windows Phone (phản hồi), bạn có thể giúp Microsoft cải thiện Windows Phone cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác. Khi bạn chọn tham gia, hệ thống sẽ thu thập thông tin cơ bản về cách bạn sử dụng điện thoại và các ứng dụng của mình cũng như các thông tin lỗi và phản hồi khác mà bạn gửi cụ thể cho Microsoft. Các loại dữ liệu sau có thể được thu thập và gửi tới Microsoft định kỳ bằng kết nối dữ liệu hiện có:

 • Cấu hình điện thoại, chẳng hạn như kết nối mạng đang sử dụng, độ phân giải màn hình, mức sử dụng bộ nhớ, tuổi thọ pin, thiết lập tên miền cho tài khoản email mà bạn đã thiết lập và phiên bản phần mềm Windows Phone nào đang chạy.
 • Hiệu suất và độ tin cậy, bao gồm tốc độ phản hồi của một tính năng khi bạn nhấn vào biểu tượng hoặc bấm nút, số lượng sự cố bạn gặp phải với tính năng và tốc độ gửi hoặc nhận thông tin qua kết nối mạng.
 • Sử dụng ứng dụng, chẳng hạn như các tính năng bạn thường dùng nhất, những tính năng nào bạn ghim vào màn hình Bắt đầu, cách bạn điều hướng menu và Cửa hàng, tần suất bạn thay đổi cài đặt và cập nhật nguồn cấp dữ liệu và thông tin liên hệ cũng như thời gian bạn sử dụng các tính năng nhất định.
 • Lỗi thao tác phần mềm, bao gồm sự cố làm gián đoạn bạn khi bạn sử dụng điện thoại và các lỗi xảy ra phía sau. Báo cáo có thể chứa thông tin cá nhân, nhưng Microsoft sử dụng thông tin này để chẩn đoán lỗi, chứ không để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn. Ví dụ: báo cáo chứa ảnh chụp nhanh bộ nhớ điện thoại có thể bao gồm một phần email hoặc SMS bạn đang làm việc hoặc dữ liệu bạn đã gửi cho trang web gần đây.
 • Phản hồi bạn tự nguyện gửi cho Microsoft.

Chương trình phản hồi sẽ tạo một ID duy nhất được lưu trữ trên điện thoại và được gửi cùng với báo cáo phản hồi để nhận dạng duy nhất điện thoại của bạn. ID duy nhất là một số được tạo ngẫu nhiên không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng tôi sử dụng ID duy nhất này để đánh giá độ rộng của phản hồi chúng tôi nhận được và cách ưu tiên phản hồi đó. Ví dụ: ID duy nhất cho phép chúng tôi phân biệt giữa một khách hàng gặp một sự cố 10 lần và các khách hàng khác gặp cùng một sự cố một lần. Microsoft không sử dụng thông tin được thu thập bởi báo cáo phản hồi để nhận dạng bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin phản hồi để cải thiện các sản phẩm và tính năng mà mọi người thường dùng nhất và giúp tạo ra giải pháp cho các sự cố thường gặp. Thông tin phản hồi, đặc biệt là báo cáo lỗi, có thể chứa thông tin cá nhân, nhưng thông tin này chỉ được sử dụng để chẩn đoán lỗi, chứ không để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn. Để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ chạy trên phần mềm Microsoft, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin từ chương trình phản hồi với nhà sản xuất thiết bị và các đối tác tin cậy khác. Chúng tôi nghiêm cấm những đối tác này sử dụng thông tin này để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn.

Bạn có thể bật và tắt phản hồi bất cứ lúc nào bằng cách vào Cài đặtbiểu tượng Cài đặt > Phản hồi.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động thu thập dữ liệu cho tất cả tính năng của Windows Phone, bạn có thể xem toàn bộ Tuyên bố về Quyền riêng tư của Windows Phone 8.

Cải thiện nhập bàn phím và trải nghiệm người dùng

Khi bạn nhập, Windows Phone có thể đề xuất các từ và hiệu chỉnh dựa vào từ điển trên điện thoại. Theo thời gian, điện thoại có thể tự động thích ứng để đề xuất các từ bạn đã nhập trước đây, chẳng hạn như tên của mọi người. Các từ này chỉ được lưu trữ trên điện thoại. Điện thoại cũng có thể đưa ra đề xuất dựa vào các chuỗi tin nhắn gần đây của bạn. Đối với hầu hết các ngôn ngữ, bạn có thể chọn tắt các đề xuất này. Tuy nhiên, đối với một số ngôn ngữ (ví dụ: tiếng Trung và tiếng Nhật), bạn không thể tắt đề xuất.

Bạn có thể giúp Microsoft cải thiện tính năng nhập trên Windows Phone cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft bằng cách tham gia chương trình phản hồi Thông tin Chạm Bàn phím.

Khi bạn tham gia, thông tin chạm bàn phím được Windows Phone sử dụng để nhận dạng các ký tự chủ định của bạn (gọi là điểm chạm) sẽ được gửi đến Microsoft bất cứ khi nào bạn sử dụng bàn phím phần cứng hoặc dựa trên phần mềm trên điện thoại, cùng với bất kỳ ký tự nào bạn nhập, các từ bạn đã chọn từ đề xuất và hiệu chỉnh tự động. Vì việc biết những loại từ nào mọi người nhập trên điện thoại của họ sẽ cải thiện khả năng giải thích chính xác điểm chạm của bàn phím nên văn bản cũng sẽ được gửi.

Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi không thu thập thông tin chạm bàn phím khi điện thoại hiển thị màn hình đăng nhập hoặc trường mật khẩu. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp được thiết kế để ngăn thu thập địa chỉ email và chuỗi số chẳng hạn như số điện thoại, số thẻ tín dụng, v.v. Thông tin bàn phím được gửi kèm theo một ID ngẫu nhiên không nhận dạng bạn hoặc điện thoại của bạn. Sau đó được tổng hợp với văn bản từ nhiều người sử dụng Windows Phone và được chuyển thành số ký tự và chuỗi từ để phân tích.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng bàn phím, hãy xem Bàn phím.

Cách tắt đề xuất nhập cho ngôn ngữ cho phép

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt biểu tượng Cài đặt > Bàn phím.

 2. Các ngôn ngữ được bật sẽ được liệt kê bên dưới Thêm bàn phím. Nhấn vào ngôn ngữ bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Bỏ chọn hộp kiểm cho cài đặt bạn muốn tắt.

Cách xóa các từ đã được thêm vào điện thoại

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt biểu tượng Cài đặt > Bàn phím.

 2. Nhấn Nâng cao.

 3. Nhấn Đặt lại đề xuất rồi nhấn Đặt lại.

Cách thay đổi cài đặt phản hồi bàn phím

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt biểu tượng Cài đặt > Bàn phím.

 2. Nhấn Nâng cao.

 3. Nhấn vào hộp kiểm Cải thiện đề xuất.

Gửi thông tin về kết nối Wi-Fi để giúp phát hiện điểm truy cập gần kề

Bạn có thể giúp những người khác sử dụng Windows Phone phát hiện điểm truy cập Wi-Fi gần kề bằng cách chọn tự động gửi dữ liệu kết nối Wi-Fi công cộng cho Microsoft. Khi bạn tham gia, điện thoại của bạn sẽ gửi tên mạng, chất lượng dịch vụ, băng thông, loại xác thực và các chi tiết khác về mạng Wi-Fi công cộng bạn kết nối. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để nhận dạng điểm truy cập gần bạn đồng thời giúp những người khác dễ dàng tìm thấy hơn, khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng nào sau đây:

 • Hiển thị Wi-Fi gần kề trong Bản đồbiểu tượng Bản đồ
 • Ánh xạ Wi-Fi gần kề trong Data Sensebiểu tượng Data Sense
 • Ánh xạ Wi-Fi gần kề trong Cài đặtbiểu tượng Cài đặt > Wi-Fi

Microsoft không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào để nhận dạng bạn, sử dụng thông tin vị trí để theo dõi bạn hoặc chia sẻ thông tin thu thập được với bất kỳ đối tác nào. Ngoài ra, vì thông tin này chỉ được gửi qua Wi-Fi, bạn sẽ không mất thêm bất kỳ phí dữ liệu mạng di động nào.

Dù bạn có chọn tham gia hay không, bạn vẫn có thể hưởng lợi từ dữ liệu được thu thập bởi những người khác sử dụng Windows Phone.

Lưu ý

Không phải tất cả nhà cung cấp dịch vụ di động đều cung cấp Data Sense.

Cách thay đổi cài đặt cho chia sẻ thông tin kết nối Wi-Fi

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt biểu tượng Cài đặt > Wi-Fi.

 2. Nhấn Nâng cao rồi nhấn vào hộp kiểm Gửi thông tin.

Các chủ đề liên quan

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn