Cài đặt + cá nhân hóa

Câu hỏi Thường gặp về Điện thoại của tôi

Trong phần Điện thoại của tôi trên windowsphone.com, bạn có thể tìm thấy điện thoại bị mất, cài đặt lại ứng dụng, chỉnh sửa thông tin thanh toán trên Windows Phone Store và hơn thế nữa.

Lưu ý

Một số tính năng Điện thoại của tôi có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tính khả dụng của tính năng và dịch vụ.

  1. Trên máy tính, mở trình duyệt web và truy cập windowsphone.com.

  2. Trỏ vào Khám phá rồi bấm Đăng nhập. (Lưu ý: nếu bạn đã đăng nhập vào windowsphone.com, bạn sẽ thấy tên mình, chứ không phải Khám phá).

  3. Đăng nhập bằng cùng tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng trên điện thoại.

  4. Trỏ vào tên bạn rồi thực hiện một trong các cách sau:

   • Để chỉnh sửa thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin liên hệ của bạn hay để xóa điện thoại của bạn khỏi Điện thoại của tôi, hãy bấm Cài đặt tài khoản.
   • Để xem thông tin điện thoại của bạn, hãy bấm Điện thoại của tôi.
   • Để tìm, đổ chuông, khóa hoặc xóa điện thoại, hãy bấm Tìm Điện thoại của tôi.
   • Để xem lịch sử mua ứng dụng hoặc cài đặt lại ứng dụng, hãy bấm Lịch sử mua hàng.
   • Để thiết lập hoặc sử dụng Gia đình tôi, hãy bấm Gia đình tôi.
 • Tìm Điện thoại của tôi sử dụng nhắn tin văn bản (SMS) để gửi lệnh đến điện thoại của bạn nhằm tìm, đổ chuông, khóa hoặc xóa điện thoại. Tìm Điện thoại của tôi chỉ có thể gửi 15 tin nhắn văn bản mỗi tháng cho điện thoại của bạn. Để tránh giới hạn này, bạn có thể đặt điện thoại để sử dụng thông báo đẩy thay vì SMS. Thông báo đẩy có thể nhanh hơn SMS và không phải mất phí nhắn tin mà nhà cung cấp dịch vụ di động có thể tính cho tin nhắn văn bản.

  Để biết thêm thông tin về cài đặt Tìm Điện thoại của tôi, hãy xem Tìm điện thoại bị mất.

  Cách bật thông báo đẩy

  1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặtbiểu tượng Cài đặt > Tìm điện thoại của tôi.

  2. Nhấn Luôn sử dụng thông báo đẩy (không phải SMS) để gửi lệnh và ứng dụng tới điện thoại của tôi.

 • Tìm Điện thoại của tôi có thể không hoạt động nếu:

  • Điện thoại của bạn không bật.
  • Pin chưa sạc.
  • Điện thoại của bạn không có kết nối dữ liệu mạng di động.
  • Bạn đã nhập sai số điện thoại hoặc đó không phải là số điện thoại đúng. Đảm bảo số điện thoại bạn đã nhập có thể nhận tin nhắn văn bản và bạn đã cho phép Microsoft gửi tin nhắn văn bản tới điện thoại đó.

  Lưu ý

  Để thực hiện thay đổi bất kỳ với cài đặt Tìm Điện thoại của tôi, bao gồm số điện thoại đang theo dõi và bạn đã cho phép Microsoft gửi tin nhắn văn bản tới điện thoại của mình hay chưa, hãy xem phần "Làm cách nào để chỉnh sửa thông tin cá nhân của tôi trên Điện thoại của tôi?" dưới đây.

 • Có, bạn có thể. Sau khi xóa, bạn sẽ không thể mua ứng dụng cho điện thoại đó từ Windows Phone Store hoặc tìm, đổ chuông, khóa hoặc xóa điện thoại đó trong Tìm Điện thoại của tôi nữa. Bạn cũng không thể sử dụng trang lịch sử mua hàng để cài đặt lại ứng dụng từ web.

  Cảnh báo

  Nếu sau đó bạn quyết định rằng bạn muốn thêm điện thoại trở lại Điện thoại của tôi, bạn cần đặt lại điện thoại về cài đặt gốc, thao tác này sẽ xóa tất cả nội dung và cài đặt của bạn.

  Cách xóa điện thoại

  1. Trên máy tính, mở trình duyệt web và truy cập windowsphone.com.

  2. Trỏ vào Khám phá rồi bấm Đăng nhập. (Lưu ý: nếu bạn đã đăng nhập vào windowsphone.com, bạn sẽ thấy tên mình, chứ không phải Khám phá).

  3. Đăng nhập bằng cùng tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng trên điện thoại.

  4. Trỏ vào tên bạn rồi bấm Cài đặt tài khoản.

  5. Bấm Xóa, sau đó bấm Xóa lần nữa.

  Cách thêm điện thoại trở lại

  Nếu bạn xóa điện thoại khỏi Điện thoại của tôi, sau đó thay đổi ý định, bạn phải đặt lại điện thoại về cài đặt gốc trước khi thêm điện thoại trở lại trên windowsphone.com. Thao tác này sẽ xóa tất cả nội dung cá nhân của bạn, bao gồm ứng dụng, trò chơi, ảnh, nhạc và video.

  1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt biểu tượng Cài đặt > Thông tin.

  2. Nhấn Đặt lại điện thoại của bạn, sau đó, nếu bạn chắc chắn, nhấn . Điện thoại sẽ được đặt lại.

  3. Khi bạn thiết lập lại điện thoại, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Khi bạn đăng nhập vào windowsphone.com bằng tài khoản đó, bạn sẽ thấy điện thoại của mình tại đó.

 • Bạn có thể chỉnh sửa thông tin thanh toán trên Windows Phone Store, cập nhật số điện thoại và thay đổi địa chỉ email được sử dụng để gửi thông báo cho bạn bằng cách truy cập trang Cài đặt tài khoản. Để chỉnh sửa tên hiển thị trên Điện thoại của tôi, bạn cần thay đổi tên được liên kết với tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng để đăng nhập vào điện thoại. Bạn có thể thực hiện việc này trên trang web tài khoản Microsoft.

  Cách thay đổi địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin thanh toán

  1. Trên máy tính, mở trình duyệt web và truy cập windowsphone.com.

  2. Trỏ vào Khám phá rồi bấm Đăng nhập. (Lưu ý: nếu bạn đã đăng nhập vào windowsphone.com, bạn sẽ thấy tên mình, chứ không phải Khám phá).

  3. Đăng nhập bằng cùng tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng trên điện thoại.

  4. Trỏ vào tên bạn rồi bấm Cài đặt tài khoản. Trên trang Tài khoản, hãy thực hiện một trong các cách sau:

   • Để thay đổi địa chỉ dùng để gửi thông báo cho bạn, hãy bấm Cập nhật cạnh địa chỉ email của bạn.
   • Để thay đổi số điện thoại bạn sử dụng để nhận tin nhắn SMS, hãy bấm Cập nhật bên dưới số điện thoại hiện tại của bạn.
   • Để thay đổi thông tin thanh toán cho giao dịch mua trên Windows Phone Store, hãy bấm Chỉnh sửa thông tin thanh toán.
   • Để xem và chỉnh sửa thông tin thanh toán cho các dịch vụ khác của Microsoft (bao gồm Xbox), hãy bấm Xem thông tin thanh toán để truy cập trang web thanh toán microsoft.com.

   Lưu ý

   • Nếu bạn không sử dụng máy tính bạn đã thiết lập là PC tin cậy, bạn cần xác minh mật khẩu và nhận mã trước khi có thể xem thông tin thanh toán Microsoft của bạn. Sau khi bạn nhận được mã, hãy vào lại trang web để nhập mã đó.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn