Cài đặt + cá nhân hóa

Tìm điện thoại bị mất

Thật đau đầu khi bạn không thể tìm thấy điện thoại của mình. Cho dù điện thoại thực sự bị mất hay chỉ là bị kẹt giữa đệm ghế sofa, thì tính năng̣ Tìm Điện thoại của tôi có thể giúp bạn giải tỏa lo lắng này. Dịch vụ miễn phí này trên account.microsoft.com/devices có thể đổ chuông, khóa, xóa hoặc hiển thị Windows Phone của bạn trên bản đồ.

Cách đăng nhập vào Tìm Điện thoại của tôi trong lần đầu tiên

Lần đầu tiên sử dụng Tìm Điện thoại của tôi, đảm bảo bạn đã đăng nhập vào điện thoại bằng tài khoản Microsoft của mình.

 1. Truy cập account.microsoft.com/devices. Nếu bạn được nhắc đăng nhập, hãy sử dụng cùng một tài khoản Microsoft bạn đã sử dụng để đăng nhập vào điện thoại.

 2. Chọn điện thoại bạn muốn tìm rồi bấm Tìm Điện thoại của tôi.

Cách tìm điện thoại của bạn

 1. Truy cập account.microsoft.com/devices. Nếu bạn được nhắc đăng nhập, hãy sử dụng cùng một tài khoản Microsoft bạn đã sử dụng để đăng nhập vào điện thoại.

 2. Chọn điện thoại bạn muốn tìm rồi bấm Tìm Điện thoại của tôi.

 3. Bạn sẽ thấy một bản đồ có vị trí điện thoại của mình. Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ để xem tốt hơn.

  Mẹo

  Bạn không thấy vị trí mới nhất? Bấm Làm mới.

Cách đổ chuông hoặc khóa điện thoại

 1. Truy cập account.microsoft.com/devices. Nếu bạn được nhắc đăng nhập, hãy sử dụng cùng một tài khoản Microsoft bạn đã sử dụng để đăng nhập vào điện thoại.

 2. Chọn điện thoại bạn muốn đổ chuông hoặc khóa rồi bấm Tìm Điện thoại của tôi.

 3. Thực hiện một trong các cách sau:

  • Để đổ chuông điện thoại của bạn, hãy bấm Đổ chuông, sau đó làm theo hướng dẫn. Điện thoại sẽ đổ chuông ngay cả khi âm lượng tắt hoặc được đặt rung.
  • Để khóa điện thoại và hiển thị thông báo trên màn hình khóa, hãy bấm Khóa, sau đó làm theo hướng dẫn. Nếu bạn chưa thiết lập mật khẩu trên điện thoại, bạn cần phải nhập một mật khẩu—bạn sẽ sử dụng mật khẩu đó để mở khóa điện thoại nếu bạn lấy lại được điện thoại.

Cách xóa điện thoại của bạn

Nếu bạn chắc chắn không thể lấy lại được điện thoại hoặc nếu bạn có thông tin nhạy cảm trên điện thoại mà bạn muốn bảo vệ cho tới khi bạn tìm lại được, thì bạn có thể xóa điện thoại của mình từ xa.

 1. Truy cập account.microsoft.com/devices. Nếu bạn được nhắc đăng nhập, hãy sử dụng cùng một tài khoản Microsoft bạn đã sử dụng để đăng nhập vào điện thoại.

 2. Chọn điện thoại bạn muốn xóa rồi bấm Tìm Điện thoại của tôi.

 3. Bấm Xóa.

 4. Nếu bạn hoàn toàn và tuyệt đối chắc chắn, hãy chọn hộp kiểm Tôi đã sẵn sàng xóa điện thoại của mình rồi bấm Xóa.

  Lưu ý

  Bạn nên thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ di động biết bạn đã mất điện thoại. Nếu bạn có thẻ tín dụng trên điện thoại bị mất, hãy liên hệ với ngân hàng để báo cáo đã mất thẻ tín dụng.

Cách thay đổi cài đặt cho Tìm Điện thoại của tôi

Thiếp lập Tìm Điện thoại của tôi để lưu vị trí của bạn vài giờ một lần nhằm dễ dàng xác định vị trí của bạn hơn hoặc sử dụng thông báo đẩy thay vì tin nhắn văn bản để gửi lệnh (và ứng dụng) tới điện thoại của bạn nhanh hơn và rẻ hơn. Bạn sẽ thay đổi những cài đặt này trên điện thoại chứ không phải trên máy tính.

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặtbiểu tượng Cài đặt rồi nhấn Tìm điện thoại của tôi.

 2. Chọn một trong hai hộp kiểm sau:

  • Luôn sử dụng thông báo đẩy (không phải SMS) để gửi lệnh và ứng dụng tới điện thoại của tôi. Dịch vụ Tìm Điện thoại của tôi và Windows Phone Store trên web sử dụng tính năng nhắn tin văn bản để gửi lệnh và ứng dụng tới điện thoại của bạn. Chọn tùy chọn này để sử dụng thông báo đẩy thay thế. Tại sao? Thông báo đẩy có thể nhanh hơn tin nhắn văn bản và nếu nhà cung cấp dịch vụ di động tính phí cho mỗi tin nhắn văn bản đến bạn nhận được thì thông báo đẩy cũng có thể rẻ hơn. Đồng thời, Tìm Điện thoại của tôi cũng chỉ gửi 15 tin nhắn văn bản tới điện thoại của bạn trong khoảng thời gian ba ngày. Với thông báo đẩy thì không có giới hạn.
  • Lưu vị trí điện thoại của tôi định kỳ và trước khi pin hết để dễ dàng tìm thấy hơn. Tìm Điện thoại của tôi có thể lưu chi tiết về vị trí điện thoại của bạn vài giờ một lần để nếu điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng hoặc hết pin, vị trí cuối cùng ghi nhận được cho điện thoại của bạn vẫn sẽ hiển thị trên bản đồ.

Chống Đặt lại

Một số điện thoại Windows Phone mới hơn có thể sử dụng Chống Đặt lại, một dịch vụ miễn phí trên account.microsoft.com cung cấp lớp bảo vệ bổ sung để khi điện thoại của bạn vào tay kẻ xấu, họ không thể dễ dàng đặt lại hoặc sử dụng lại điện thoại. Hãy xem Bảo vệ điện thoại của tôi để tìm hiểu thêm.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn