Cài đặt + cá nhân hóa

Tìm điện thoại bị mất

Thật đau đầu khi bạn không thể tìm thấy điện thoại của mình. Cho dù điện thoại thực sự bị mất hay chỉ là bị kẹt giữa đệm ghế sofa, thì tính năng̣ Tìm Điện thoại của tôi có thể giúp bạn giải tỏa lo lắng này. Dịch vụ miễn phí trên windowsphone.com này có thể đổ chuông, khóa, xóa hoặc hiển thị Windows Phone của bạn trên bản đồ từ bất kỳ máy tính nào có kết nối Internet.

Bản đồ hiển thị vị trí Windows Phone

Cách đăng nhập vào Tìm Điện thoại của tôi trong lần đầu tiên

Lần đầu tiên sử dụng Tìm Điện thoại của tôi, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình.

 1. Trên máy tính, truy cập windowsphone.com.

 2. Trỏ vào điện thoại ở góc trên bên phải rồi bấm Tìm Điện thoại của tôi. Nếu bạn được nhắc, hãy đăng nhập bằng cùng tài khoản Microsoft bạn đã sử dụng để đăng nhập vào điện thoại.

Cách tìm điện thoại của bạn

 1. Trên máy tính, truy cập windowsphone.com.

 2. Trỏ vào điện thoại ở góc trên bên phải rồi bấm Tìm Điện thoại của tôi. Nếu bạn được nhắc, hãy đăng nhập bằng cùng tài khoản Microsoft bạn đã sử dụng để đăng nhập vào điện thoại.

 3. Bạn sẽ thấy một bản đồ có vị trí điện thoại của mình. Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ để xem tốt hơn.

  Mẹo

  • Bạn không thấy vị trí mới nhất? Bấm Làm mới.
  • Nếu bạn muốn tạo bản sao cứng cho vị trí điện thoại của mình, bấm In.
  • Nếu bạn đã cuộn bản đồ và mất dấu vị trí điện thoại trên bản đồ đó, bấm Đặt giữa bản đồ.

Cách đổ chuông hoặc khóa điện thoại

 1. Trên máy tính, truy cập windowsphone.com.

 2. Trỏ vào điện thoại ở góc trên bên phải rồi bấm Tìm Điện thoại của tôi. Nếu bạn được nhắc, hãy đăng nhập bằng cùng tài khoản Microsoft bạn đã sử dụng để đăng nhập vào điện thoại.

 3. Thực hiện một trong các cách sau:

  • Để đổ chuông điện thoại của bạn, hãy bấm Đổ chuông, sau đó làm theo hướng dẫn. Điện thoại sẽ đổ chuông ngay cả khi âm lượng tắt hoặc được đặt rung.
  • Để khóa điện thoại và hiển thị thông báo trên màn hình khóa, hãy bấm Khóa, sau đó làm theo hướng dẫn. Nếu bạn chưa thiết lập mật khẩu trên điện thoại, bạn cần phải nhập một mật khẩu—bạn sẽ sử dụng mật khẩu đó để mở khóa điện thoại nếu bạn lấy lại được điện thoại.

Cách xóa điện thoại của bạn

Nếu bạn chắc chắn không thể lấy lại được điện thoại hoặc nếu bạn có thông tin nhạy cảm trên điện thoại mà bạn muốn bảo vệ cho tới khi bạn tìm lại được, thì bạn có thể xóa điện thoại của mình từ xa.

 1. Trên máy tính, truy cập windowsphone.com.

 2. Trỏ vào điện thoại ở góc trên bên phải rồi bấm Tìm Điện thoại của tôi. Nếu bạn được nhắc, hãy đăng nhập bằng cùng tài khoản Microsoft bạn đã sử dụng để đăng nhập vào điện thoại.

 3. Bấm Xóa.

 4. Nếu bạn hoàn toàn và tuyệt đối chắc chắn, hãy chọn hộp kiểm Tôi chắc! Hãy xóa điện thoại của tôi ngay bây giờ rồi bấm Xóa.

  Lưu ý

  Bạn nên thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ di động biết bạn đã mất điện thoại.

Cách thay đổi cài đặt cho Tìm Điện thoại của tôi

Bạn có thể thiếp lập Tìm Điện thoại của tôi để lưu vị trí của bạn vài giờ một lần hoặc sử dụng thông báo đẩy thay vì tin nhắn văn bản để gửi lệnh (và ứng dụng) tới điện thoại của bạn nhanh hơn và rẻ hơn. Bạn sẽ thay đổi những cài đặt này trên điện thoại chứ không phải trên máy tính.

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặtbiểu tượng Cài đặt rồi nhấn Tìm điện thoại của tôi.

 2. Chọn một hoặc cả hai hộp kiểm sau:

  • Luôn sử dụng thông báo đẩy (không phải SMS) để gửi lệnh và ứng dụng tới điện thoại của tôi. Dịch vụ Tìm Điện thoại của tôi và Windows Phone Store trên web sử dụng tính năng nhắn tin văn bản để gửi lệnh và ứng dụng tới điện thoại của bạn. Chọn tùy chọn này để sử dụng thông báo đẩy thay thế. Tại sao? Thông báo đẩy có thể nhanh hơn tin nhắn văn bản và nếu nhà cung cấp dịch vụ di động tính phí cho mỗi tin nhắn văn bản đến bạn nhận được thì thông báo đẩy cũng có thể rẻ hơn. Đồng thời, Tìm Điện thoại của tôi cũng chỉ gửi 15 tin nhắn văn bản tới điện thoại của bạn trong khoảng thời gian ba ngày. Với thông báo đẩy thì không có giới hạn.
  • Lưu vị trí điện thoại của tôi định kỳ và trước khi pin hết để dễ dàng tìm thấy hơn. Microsoft có thể lưu chi tiết về vị trí điện thoại của bạn vài giờ một lần để nếu điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng hoặc hết pin, chúng tôi vẫn có thể hiển thị vị trí cuối cùng ghi nhận được cho điện thoại của bạn trên bản đồ.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn