Mọi người

Câu hỏi Thường gặp về kết thúc hỗ trợ Phòng

Sau tháng 3 năm 2015, Phòng trên Windows Phone sẽ không được hỗ trợ nữa.

 • Nếu bạn đang sử dụng Windows Phone 8 hoặc 8.1 – Bạn vẫn sẽ nhìn thấy các phòng hiện có của mình, đồng thời có thể xem và sử dụng album ảnh, lịch và ghi chú trong phòng trên điện thoại. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tạo phòng mới hoặc thực hiện thay đổi về thành viên hoặc quyền cho các phòng hiện có. Bạn vẫn sẽ nhìn thấy nội dung chat cũ trong phòng, nhưng bạn và các thành viên khác trong phòng sẽ không thể gửi hay nhận bất kỳ tin nhắn chat mới nào trong phòng.

  Nếu bạn cập nhật lên Windows 10 – Phòng sẽ không hiển thị trên điện thoại của bạn nữa. Bạn có thể truy cập album ảnh, lịch và ghi chú của mình bằng nhiều cách khác nhau—trên web hoặc thông qua các ứng dụng khác trên điện thoại.

  Khi bạn cập nhật lên Windows 10, lịch sử chat của bạn sẽ bị xóa và bạn sẽ không thể truy cập vào lịch sử chat trên điện thoại hoặc trên web. Trước khi cập nhật điện thoại, hãy sao chép mọi thông tin trong lịch sử chat mà bạn muốn lưu giữ.

 • Trên điện thoại của bạn:

  • Mở ứng dụng Lịch để xem tất cả sự kiện lịch từ phòng của bạn trên điện thoại.
  • Để xem ảnh và video, hãy mở ứng dụng OneDrive. Bạn sẽ tìm thấy ảnh và video trong một thư mục có cùng tên với phòng của bạn.
  • Để xem ghi chú trong phòng, hãy mở ứng dụng OneNote. Bạn sẽ tìm thấy ghi chú của mình trong sổ tay có cùng tên với phòng của bạn.

  Trên web:

  • Để xem sự kiện lịch, hãy truy cập calendar.live.com và đăng nhập bằng cùng tài khoản Microsoft mà bạn dùng trên điện thoại.
  • Để xem ảnh và video, hãy truy cập onedrive.live.com và đăng nhập bằng cùng tài khoản Microsoft mà bạn dùng trên điện thoại. Bạn sẽ tìm thấy ảnh và video của mình trong một thư mục có tên phòng của bạn.
  • Để xem ghi chú trong phòng, hãy truy cập onenote.live.com và đăng nhập bằng cùng tài khoản Microsoft mà bạn dùng trên điện thoại. Bạn sẽ tìm thấy ghi chú của mình trong sổ tay có cùng tên với phòng của bạn.
 • Sau khi cập nhật, bạn sẽ không thể xem lịch sử chat của mình trên điện thoại hay trên web nữa. Trước khi cập nhật, hãy sao chép mọi thông tin bạn muốn lưu giữ.

 • Không. Bạn vẫn có thể sử dụng Nhóm sau khi kết thúc hỗ trợ Phòng.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn