Office Mobile

Office Hub

Office Hub trên điện thoại là nơi để làm việc với các tài liệu Microsoft Office. Vào đây để tìm tài liệu, mở tài liệu và thực hiện thay đổi phút chót hoặc bắt đầu tài liệu mới. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn OfficeOffice icon để bắt đầu. Tại đây, bạn sẽ thấy nhiều cách khác nhau để tìm và mở tài liệu.

Office Hub
  • Gần đây – Tìm và mở nhanh tài liệu bạn đã sử dụng gần đây. Hoặc nếu bạn muốn, hãy bắt đầu tài liệu mới từ đây.
  • Địa điểm – Truy cập tài liệu Office có trên điện thoại hoặc đã lưu ở đâu đó, chẳng hạn như trên Microsoft SkyDrive, trên trang web Microsoft SharePoint 2010 (hoặc phiên bản mới hơn) hoặc trên trang web SharePoint Online (hiện có với Microsoft Office 365). Và nếu bạn đã mở tài liệu từ email, bạn có thể nhấn Email để truy cập các tài liệu đó.

Chủ đề liên quan

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn