Khả năng kết nối

Kết nối mạng Wi-Fi

Cho dù bạn ở nhà, đi làm hay đi đây đi đó, bạn vẫn có thể tìm được mạng Wi-Fi mà Windows Phone có thể kết nối. Wi-Fi có thể tiết kiệm dữ liệu mạng di động của bạn—đồng thời cũng nhanh hơn kết nối mạng di động và thậm chí có thể tiết kiệm một số nguồn pin. Bạn vẫn có thể thực hiện hầu hết mọi việc với kết nối dữ liệu mạng di động, như duyệt web, tải xuống ứng dụng, phát trực tuyến nhạc và nhiều hơn thế nữa.

Có vài cách để kết nối Wi-Fi—bắt đầu từ khi bạn thiết lập điện thoại lần đầu. Nếu bạn chọn sử dụng Nhận biết Wi-Fi, tính năng này có thể kết nối bạn vào các mạng mở xác định hoặc vào những mạng mà các liên lạc của bạn đã chia sẻ với bạn. Bạn sẽ có quyền truy cập Internet mà không cần phải tự làm gì để kết nối. (Nhận biết Wi-Fi có thể không khả dụng ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực và chỉ khả dụng trên Windows Phone 8.1. Kiểm tra xem phiên bản phần mềm của bạntìm hiểu xem có bản cập nhật không).

Tất nhiên là bạn luôn có thể tự kết nối mạng Wi-Fi.

Cách tự kết nối mạng Wi-Fi

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt biểu tượng Cài đặt > Wi-Fi.

 2. Đảm bảo rằng Kết nối mạng Wi-Fi được Bật biểu tượng Điều khiển bật.

  Khi Wi-Fi ở trạng thái bật, điện thoại sẽ tìm kiếm mạng Wi-Fi khả dụng trong khu vực. Nếu tìm thấy một mạng, bạn sẽ nhìn thấy tên mạng đó được liệt kê cùng với thông tin mạng đó là mạng mở hay mạng bảo mật.

 3. Nhấn vào mạng bạn muốn kết nối.

 4. Nếu bạn đang kết nối vào một mạng bảo mật và được yêu cầu nhập mật khẩu, hãy nhập thông tin đó.

 5. (tùy chọn) Nếu bạn đang sử dụng Nhận biết Wi-Fi và muốn chia sẻ quyền truy cập vào mạng đó với các liên lạc của mình, hãy chọn hộp kiểm Chia sẻ mạng với các liên lạc của tôi. Nếu bạn không muốn chia sẻ mạng đó, hãy bỏ chọn hộp kiểm này.

  Nếu bạn chọn chia sẻ với các liên lạc của mình, họ sẽ nhận được quyền truy cập Internet khi họ nằm trong phạm vi mạng và được kết nối, nhưng không thể xem mật khẩu mạng.

 6. Nhấn Xong để kết nối.

Mẹo

 • Để tìm hiểu thêm về điểm truy cập Wi-Fi, bao gồm cách xem những điểm truy cập ở gần bạn trên bản đồ và tự động kết nối với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ di động nào có thể cung cấp, hãy xem Tìm điểm truy cập Wi-Fi. Khi bạn kết nối Wi-Fi, điện thoại của bạn sẽ gửi thông tin liên quan đến kết nối cho Microsoft nếu hộp kiểm Gửi thông tin về kết nối Wi-Fi để giúp khám phá Wi-Fi gần kề được chọn trong Cài đặt biểu tượng Cài đặt > Wi-Fi > Quản lý. Để tìm hiểu những thông tin cụ thể nào được thu thập, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của Windows Phone 8.1.
 • Các mạng mở không an toàn. Ví dụ: bất kỳ ai cũng có thể kết nối và có thể xem bạn đang làm gì. Hãy thận trọng khi làm điều gì trực tuyến yêu cầu thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm hoặc đợi cho đến khi bạn có thể kết nối với mạng an toàn mà bạn tin cậy trước khi làm những việc này.
 • Bạn có máy tính hoặc máy tính bảng đang chạy Windows 8.1? Vào Cài đặt biểu tượng Cài đặt > Đồng bộ cài đặt của tôi trên Windows Phone 8.1 và bật Mật khẩu biểu tượng Điều khiển bật. Sau đó, bạn chỉ cần nhập mật khẩu mạng một lần—các thiết bị khác của bạn sẽ tự động kết nối vào mạng đó khi nằm trong phạm vi. Để biết thêm thông tin về cách cài đặt này hoạt động, hãy xem Đồng bộ cài đặt Windows Phone của tôi.

Các chủ đề liên quan

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn