Bắt đầu

Đồng bộ Windows Phone

Nếu bạn muốn chuyển phương tiện hoặc đồng bộ nội dung giữa máy tính và Windows Phone, tốt nhất là bắt đầu với loại máy tính của bạn.

Nếu PC của bạn chạy Windows 10

Ứng dụng Đồng hành Điện thoại được tích hợp với Windows 10 và hướng dẫn bạn cách tự động truyền những nội dung bạn yêu thích từ PC sang điện thoại hoặc máy tính bảng. (Bạn cũng có thể cắm điện thoại hoặc máy tính bảng của mình vào PC và sử dụng File Explorer để chuyển tệp thủ công.) Tìm kiếm "Đồng hành Điện thoại" trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ của PC để mở ứng dụng này. Tìm hiểu thêm về Đồng hành Điện thoại

Vô tình xóa ứng dụng khỏi PC của bạn? Tải ứng dụng Đồng hành Điện thoại xuống

Nếu bạn có phiên bản Windows khác

Xem Tôi có thể sử dụng ứng dụng nào để đồng bộ với máy tính? để xem ứng dụng nào sẽ hoạt động trên máy tính nào. Đồng thời nếu bạn đang cố tìm hiểu cách đồng bộ danh bạ, lịch và email, hãy xem danh sách các chủ đề sau bảng này, có hướng dẫn chi tiết.

Ứng dụng Windows Phone

Ứng dụng hiện đại dành cho Windows 8 và Windows 8.1

Ứng dụng Windows Phone dành cho máy tính để bàn

Ứng dụng cổ điển dành cho Windows 7, Windows 8 và Windows 8.1

Windows Explorer

Một cách di chuyển tệp thủ công

Tự động sao chép ảnh và video vào máy tính khi bạn cắm điện thoại.

Dấu kiểm
Dấu kiểm

Chuyển nhạc, nhạc chuông, podcast, ảnh và video giữa điện thoại và máy tính

Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm

Đồng bộ với iTunes

Dấu kiểm

Sao chép tài liệu giữa điện thoại và máy tính của bạn

Dấu kiểm

Dấu kiểm

Chuyển nhạc, ảnh, video và nhạc chuông giữa điện thoại và thẻ SD

Dấu kiểm

Lưu ý

Các cách đồng bộ khác

Bạn không cần phải sử dụng ứng dụng để đồng bộ một số nội dung như danh bạ, lịch hoặc email. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để giúp bạn thêm những nội dung đó vào điện thoại, bao gồm thông tin bổ sung để đồng bộ tài liệu và nhạc.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn