Bắt đầu

Đồng bộ Windows Phone

Nếu bạn muốn chuyển phương tiện hoặc đồng bộ nội dung giữa máy tính và Windows Phone, thì luôn có ít nhất một cách hay để thực hiện việc đó. Những gì bạn sẽ sử dụng tùy thuộc vào vài điều:

  • Loại máy tính bạn có
  • Những gì bạn đang cố thực hiện
  • Cách bạn yêu thích để thực hiện một việc nào đó (nếu có nhiều tùy chọn)

Lưu ý

Nếu bạn đang sử dụng PC chạy Windows 10, ứng dụng Đồng hành Điện thoại sẽ hướng dẫn bạn cách tự động truyền những nội dung bạn yêu thích từ PC sang điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Tải xuống ứng dụng

Nhận lời khuyên từ thuật sĩ

Để giúp bạn nhanh chóng tìm ra những gì mình cần, chúng tôi đã đưa vào một thuật sĩ có thể hướng dẫn bạn qua các lựa chọn. Chỉ với vài cú bấm, bạn sẽ chọn nội dung mình muốn đồng bộ và chuyển thẳng đến cách tốt nhất để thực hiện. (Thuật sĩ này chỉ có sẵn bằng tiếng Anh).

Nếu bạn không thể sử dụng thuật sĩ...

Xem Tôi có thể sử dụng ứng dụng nào để đồng bộ với máy tính? nếu bạn chỉ muốn xem ứng dụng nào hoạt động trên máy tính nào. Đồng thời nếu bạn đang cố tìm hiểu cách đồng bộ danh bạ, lịch và email, hãy xem danh sách các chủ đề sau bảng này, có hướng dẫn chi tiết.

Ứng dụng Windows Phone Ứng dụng Windows Phone dành cho máy tính để bàn Ứng dụng Windows Phone dành cho máy Mac Windows Explorer

Tự động sao chép ảnh và video vào máy tính khi bạn cắm điện thoại.

Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm

Chuyển nhạc, nhạc chuông, podcast, ảnh và video giữa điện thoại và máy tính

Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm

Đồng bộ với iTunes

Dấu kiểm
Dấu kiểm

Sao chép tài liệu giữa điện thoại và máy tính của bạn

Dấu kiểm

Dấu kiểm
Dấu kiểm

Chuyển nhạc, ảnh, video và nhạc chuông giữa điện thoại và thẻ SD

Dấu kiểm

Lưu ý

Các cách đồng bộ khác

Bạn không cần phải sử dụng ứng dụng để đồng bộ một số nội dung như danh bạ, lịch hoặc email. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để giúp bạn thêm những nội dung đó vào điện thoại, bao gồm thông tin bổ sung để đồng bộ tài liệu và nhạc.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn