Bắt đầu

Bắt đầu với Windows Phone

Dưới đây là tóm tắt nhanh về các tính năng cơ bản trên Windows Phone—những tính năng như thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn văn bản và tải xuống ứng dụng.

Bạn đang tìm kiếm thêm? Hãy xem phần Tính năng mới trong Windows Phone 8.1 để xem tất cả tính năng mới tuyệt vời.

Đăng nhập vào điện thoại

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để tải xuống ứng dụng, sao lưu nội dung và hơn thế nữa. Bạn có thể đăng nhập khi lần đầu thiết lập điện thoại nhưng bạn cũng có thể đăng nhập sau.

Thực hiện cuộc gọi điện thoại

Đầu tiên và trước hết, điện thoại là dùng để gọi điện.

Số 1 Trên màn hình Bắt đầu biểu tượng Bắt đầu, nhấn Điện thoại biểu tượng Điện thoại > Bàn phím sốbiểu tượng Bàn phím số.

Gọi điện trên Windows Phone

Số 2 Nhập số điện thoại rồi nhấn Gọi.

Gọi điện trên Windows Phone

Gửi tin nhắn văn bản

Dưới đây là cách bắt đầu một tin nhắn văn bản mới. Để trả lời tin nhắn, chỉ cần nhấn vào tin nhắn đó.

Số 1 Trên màn hình Bắt đầu biểu tượng Bắt đầu, nhấn Nhắn tin biểu tượng Nhắn tin > Tạo mới biểu tượng Tạo mới.

Gửi tin nhắn văn bản trên Windows Phone

Số 2 Nhập số điện thoại hoặc liên lạc, nhập nội dung tin nhắn rồi nhấn Gửi biểu tượng Gửi.

Gửi tin nhắn văn bản trên Windows Phone

Thêm liên lạc

Thêm một liên lạc mới toanh như liên lạc này—hoặc nhập danh bạ từ những nơi khác.

Số 1 Trên màn hình Bắt đầu biểu tượng Bắt đầu, nhấn Mọi người biểu tượng Mọi người. Sau đó, trượt nhanh vào Danh bạ và nhấn Tạo mớibiểu tượng Tạo mới.

Thêm liên lạc trên Windows Phone

Số 2 Nhập vào các hộp và nhấn Lưubiểu tượng Lưu (nếu bạn có nhiều tài khoản được thiết lập, trước tiên bạn cần chọn tài khoản mình muốn dùng).

Thêm liên lạc trên Windows Phone

Tải xuống ứng dụng

Điện thoại thông minh sẽ là gì nếu không có các ứng dụng thú vị và hữu ích?

Trên màn hình Bắt đầu biểu tượng Bắt đầu, nhấn Store biểu tượng Store rồi nhấn vào ô để xem chi tiết, trượt nhanh để xem thêm hoặc nhấn Tìm kiếmbiểu tượng Tìm kiếm.

Tải xuống ứng dụng trên Windows Phone

Tìm ứng dụng

Trên màn hình Bắt đầu biểu tượng Bắt đầu, trượt nhanh vào danh sách Ứng dụng. Nhấn Tìm kiếm biểu tượng Tìm kiếm để tìm ứng dụng cụ thể hoặc nhấn vào một chữ cái để chuyển đến phần đó.

Tìm danh sách Ứng dụng trên Windows Phone

Lưu ý

Nếu bạn có Windows Phone 8, để tìm trò chơi, hãy vào danh sách Ứng dụng rồi nhấn Trò chơi.

Ghim ứng dụng vào màn hình Bắt đầu

Trong danh sách Ứng dụng, nhấn và giữ ứng dụng bạn muốn ghim rồi nhấn Ghim vào màn hình bắt đầu.

Ghim ứng dụng vào màn hình Bắt đầu trên Windows Phone

Xem những mục khác bạn có thể ghim

Đặt mật khẩu màn hình khóa

Mật khẩu màn hình khóa có thể giúp điện thoại của bạn bảo mật hơn. Để tìm hiểu cách thiết lập, hãy xem Câu hỏi Thường gặp về Màn hình khóa.

Trợ giúp thêm để bắt đầu

Lưu ý về phiên bản phần mềm

Chủ đề này là về Windows Phone 8.1. Nếu điện thoại của bạn đang chạy Windows Phone 8, một số tùy chọn và biểu tượng có thể hơi khác và một số tính năng có thể không khả dụng. Kiểm tra xem phiên bản phần mềm của bạntìm hiểu xem có bản cập nhật không.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn