Bắt đầu

Sao chép và dán

Bạn có thể sao chép hầu như mọi loại văn bản trên Windows Phone và dán vào hầu hết bất cứ đâu bạn có thể nhập, giúp tiết kiệm thời gian và giảm đau đầu. Sao chép địa chỉ từ thư email và dán làm điểm đến của bạn trên bản đồ. Sao chép công thức nấu ăn từ web và dán vào tin nhắn văn bản gửi cho bạn bè. Sao chép đoạn văn từ tài liệu Word trong Office Mobile và dán vào email gửi cho sếp của bạn.

Có hai cách để sao chép văn bản: bằng cách đánh dấu văn bản hoặc bằng cách sử dụng tùy chọn menu. Sau khi đã sao chép một số văn bản, bạn có thể điều hướng xung quanh điện thoại và dán văn bản đó bất cứ khi nào sẵn sàng và bạn có thể dán văn bản đã sao chép bao nhiêu lần tùy thích.

Mẹo

Bạn cũng có thể sao chép và dán văn bản bạn đã quét với Tìm kiếm trực quan Bing trên điện thoại. Để biết cách thực hiện, hãy xem Quét mã và văn bản.

Cách đánh dấu văn bản và sao chép

Ngoài đánh dấu văn bản trong trình duyệt web, trong tài liệu Office và trong nội dung email bạn nhận được, bạn cũng có thể đánh dấu và sao chép văn bản từ bất cứ đâu bạn đang nhập—bao gồm tin nhắn văn bản bạn đang soạn, cuộc hẹn trên lịch bạn đang chỉnh sửa, thẻ liên lạc và nhận xét của bạn trên Facebook.

 1. Nhấn vào một từ trong văn bản bạn muốn sao chép.

 2. Kéo đường tròn ở từng đầu văn bản được đánh dấu để đưa vào từ đầu tiên và cuối cùng bạn muốn sao chép.

  Sao chép văn bản trên Windows Phone
 3. Nhấn Sao chépbiểu tượng Sao chép.

 4. Mở tệp, ứng dụng hoặc tin nhắn nơi bạn muốn dán văn bản.

 5. Nhấn vào nơi bạn muốn dán văn bản.

 6. Trong thanh đề xuất văn bản phía trên bàn phím, nhấn Dánbiểu tượng Dán.

Cách sử dụng menu để sao chép văn bản

Sử dụng menu để sao chép văn bản từ hầu hết mọi nơi bạn không thể đánh dấu, bao gồm tin nhắn văn bản bạn đã gửi hoặc nhận, tiêu đề thư email, bản đồ, liên kết trong trình duyệt, kết quả tìm kiếm địa phương, thông tin đã có trên thẻ liên lạc và Hub Mọi người.

 1. Nhấn và giữ văn bản bạn muốn sao chép cho đến khi menu xuất hiện.

  Sao chép văn bản trên Windows Phone
 2. Nhấn Sao chép.

 3. Mở tệp, ứng dụng hoặc tin nhắn nơi bạn muốn dán văn bản.

 4. Nhấn vào nơi bạn muốn dán văn bản.

 5. Trong thanh đề xuất văn bản phía trên bàn phím, nhấn Dánbiểu tượng Dán.

Lưu ý

Khi sử dụng menu để sao chép văn bản, bạn chỉ có thể sao chép toàn bộ khối văn bản. Bạn không thể chọn từng phần riêng lẻ. Ví dụ: khi bạn sao chép văn bản từ tin nhắn văn bản, bạn sẽ sao chép toàn bộ văn bản, chứ không phải các phần của tin nhắn.

Cách dán cùng một văn bản đã sao chép nhiều lần

Bạn có thể dán văn bản bao nhiêu lần tùy ý cho đến khi bạn sao chép nội dung khác hoặc cho đến khi điện thoại chuyển sang chế độ ngủ (tức là khi màn hình tối sau khi bạn không sử dụng điện thoại trong một khoảng thời gian).

 1. Làm theo hướng dẫn ở trên để sao chép và dán một số văn bản.

 2. Nhấn vào nơi bạn muốn dán lại văn bản.

 3. Nhấn Dánbiểu tượng Dán. (Có thể bạn cần trượt nhanh qua thanh đề xuất văn bản để hiển thị biểu tượng này).

  Biểu tượng Dán trong thanh đề xuất văn bản phía trên bàn phím

Lưu ý

 • Khi bạn sao chép văn bản có hình ảnh hoặc định dạng đặc biệt (như đậm, nghiêng, liệt kê, v.v.), thì chỉ văn bản xuất hiện khi bạn dán, chứ không phải hình ảnh hoặc định dạng.
 • Nếu bạn muốn sao chép ảnh (ví dụ từ trang web), hãy nhấn và giữ ảnh đó. Từ đó, bạn có thể chia sẻ ảnh qua email hoặc tin nhắn văn bản hoặc lưu vào điện thoại.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn