Ứng dụng + Store

Thiết lập Gia đình tôi dành cho Windows Phone

Gia đình Tôi, giờ đây được bao gồm với tính năng gia đình Microsoft, là cách bật và quản lý các ứng dụng và trò chơi đã tải xuống cho Windows Phone của con bạn. Khi bạn thiết lập một "gia đình"—bao gồm tài khoản Microsoft của con bạn và một hoặc nhiều tài khoản của cha mẹ—bạn có thể chọn những loại ứng dụng tải xuống nào bạn muốn cho phép (miễn phí, miễn phí và trả tiền hoặc không loại nào). Bạn cũng có thể đặt mức xếp loại cho các trò chơi mà con bạn có thể cài đặt.

Lưu ý

Chủ đề này là về Windows Phone 8.1. Nếu điện thoại của bạn đang chạy Windows Phone 8, một số tùy chọn và biểu tượng có thể hơi khác và một số tính năng có thể không khả dụng. Kiểm tra xem phiên bản phần mềm của bạntìm hiểu xem có bản cập nhật không.

Tính năng gia đình Microsoft được thiết kế nhằm giúp bạn theo dõi các hoạt động trực tuyến và trên máy tính của con bạn. Nếu con bạn sử dụng PC hoặc Xbox, bạn có thể đã thiết lập một gia đình để sử dụng kiểm soát của cha mẹ. Xem và quản lý gia đình của bạn trên account.microsoft.com/family.

Người lớn và trẻ em có các quyền khác nhau về việc quản lý gia đình. Bất kỳ thành viên người lớn nào cũng có thể thêm thành viên mới và quản lý cài đặt tải xuống của trẻ, nhưng người lớn không thể thay đổi cài đặt trên một tài khoản khác của người lớn.

Khi bạn thiết lập tính năng gia đình, bạn cần đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu từ tài khoản Microsoft của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Câu hỏi Thường gặp về Gia đình Tôi.

Cách thiết lập Gia đình tôi để trẻ có thể tải xuống ứng dụng và trò chơi

 1. Đăng nhập vào account.microsoft.com/family.

 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn thiết lập gia đình, hãy chọn Thêm trẻ.

  Nếu bạn đã thêm tài khoản của trẻ vào gia đình mình, hãy đi tới Chọn trẻ cần xem hoặc chỉnh sửa cài đặt, sau đó chọn Thêm.

 3. Nhập địa chỉ email của trẻ được sử dụng để đăng nhập vào điện thoại của chúng và sau đó chọn Gửi lời mời. Nếu trẻ không có địa chỉ email, hãy chọn Tạo địa chỉ email mới cho trẻ, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Trẻ cần chấp nhận lời mời từ email của chúng.

  Lưu ý

  Việc tạo tài khoản trực tuyến cho trẻ dưới 13 tuổi có quốc gia/vùng được đặt là Hoa Kỳ yêu cầu phải có xác minh của người lớn bằng cách sử dụng thẻ tín dụng mở tại Hoa Kỳ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tại sao Microsoft tính phí tôi khi tôi tạo tài khoản cho trẻ? trên trang web hỗ trợ của Windows.

 4. Để thêm cha mẹ khác trên trang Gia đình, hãy đi tới Người lớn và sau đó chọn Thêm. Người lớn trong gia đình có thể quản lý cài đặt của trẻ nhưng không thể thay đổi cài đặt của nhau.

Cách thay đổi cài đặt tải xuống ứng dụng cho trẻ

Bạn có thể đặt có hoặc không cho phép trẻ tải xuống ứng dụng và trò chơi từ Windows Phone Store và xếp hạng trò chơi nào bạn muốn trẻ có thể xem và tải xuống.

 1. Trên máy tính, hãy đi tới account.microsoft.com/family và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn đã thiết lập làm tài khoản của cha mẹ.

 2. Chọn tài khoản của con bạn từ danh sách.

 3. Chuyển tới trang Mua hàng & chi tiêu và sau đó sử dụng điều khiển dành cho mua hàng trong Windows Phone 8.

Các chủ đề liên quan

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn