Ứng dụng + Store

Thiết lập Gia đình tôi dành cho Windows Phone

Gia đình tôi là cách bật và quản lý các ứng dụng và trò chơi đã tải xuống cho Windows Phone của con bạn. Khi bạn thiết lập một "gia đình"—bao gồm tài khoản Microsoft của con bạn và một hoặc nhiều tài khoản của cha mẹ—bạn có thể chọn những loại ứng dụng tải xuống nào bạn muốn cho phép (miễn phí, trả tiền, cả hai hoặc không loại nào). Bạn cũng có thể đặt mức xếp loại cho các trò chơi mà con bạn có thể cài đặt.

Lưu ý

Chủ đề này là về Windows Phone 8.1. Nếu điện thoại của bạn đang chạy Windows Phone 8, một số tùy chọn và biểu tượng có thể hơi khác và một số tính năng có thể không khả dụng. Kiểm tra xem phiên bản phần mềm của bạntìm hiểu xem có bản cập nhật không.

Gia đình tôi hoạt động với An toàn Gia đình của Microsoft, một dịch vụ được thiết kế nhằm giúp bạn theo dõi các hoạt động trực tuyến và trên máy tính của trẻ. Nếu con bạn sử dụng PC hoặc Xbox, bạn có thể đã thiết lập một gia đình để sử dụng kiểm soát của cha mẹ. Dù bạn thiết lập gia đình của mình trên windowsphone.com hay trên một dịch vụ khác, bạn có thể xem và quản lý gia đình của mình trên trang web An toàn Gia đình.

Người lớn và trẻ em có các quyền khác nhau về việc quản lý gia đình. Bất kỳ thành viên người lớn nào cũng có thể thêm thành viên mới và quản lý cài đặt tải xuống của trẻ, nhưng người lớn không thể thay đổi cài đặt trên một tài khoản khác của người lớn. Trẻ có thể đăng nhập vào Gia đình Tôi, nhưng không thể thực hiện thay đổi nào tại đó.

Khi bạn thiết lập Gia đình tôi lần đầu, bạn cần đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu từ tài khoản Microsoft của cha mẹ hoặc người giám hộ. Người đó sẽ là phụ huynh chính của gia đình và là người duy nhất có thể xóa gia đình khỏi An toàn Gia đình. Sau khi thiết lập phụ huynh chính của gia đình, bạn sẽ không thể thay đổi được nữa.

Sau khi thiết lập Gia đình tôi bằng tài khoản của cha mẹ, bạn cần đăng nhập vào đó bằng tài khoản Microsoft mà con bạn sử dụng để đăng nhập vào điện thoại của trẻ. Điều đó sẽ cho phép con bạn tải xuống ứng dụng và trò chơi từ Windows Phone Store. Nếu bạn cũng muốn trẻ có thể tải xuống trò chơi trên Xbox, bạn cần truy cập trang web Xbox và chấp nhận Điều khoản Sử dụng của Xbox thay mặt chúng.

Bạn gặp sự cố? Xem Câu hỏi Thường gặp về Gia đình tôi để biết câu trả lời cho một số câu hỏi thiết lập thường gặp.

Cách thiết lập Gia đình tôi để trẻ có thể tải xuống ứng dụng và trò chơi

 1. Trên máy tính, hãy vào Gia đình tôi trên trang web Windows Phone.

 2. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của cha mẹ. Nếu cha mẹ không có Windows Phone, không vấn đề—bạn vẫn có thể thiết lập Gia đình tôi. Nếu cha mẹ chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể tạo một tài khoản.

 3. Trên trang thiết lập Gia đình tôi, bấm Bắt đầu. (Nếu bạn đã thêm con bạn vào Gia đình tôi trước đó hoặc đã thiết lập gia đình bằng dịch vụ khác của Microsoft, bạn sẽ không nhìn thấy Bắt đầu và có thể chỉ cần bấm vào Thêm trẻ em).

 4. Để thêm trẻ vào Gia đình tôi, hãy bấm Đi. Trên trang đăng nhập, nhập tài khoản Microsoft mà trẻ sử dụng để đăng nhập vào điện thoại của mình. Bây giờ trẻ có thể tải xuống ứng dụng từ Windows Phone Store.

  Lưu ý

  • Việc tạo tài khoản trực tuyến cho trẻ dưới 13 tuổi có quốc gia/vùng được đặt là Hoa Kỳ yêu cầu phải có xác minh của người lớn bằng cách sử dụng thẻ tín dụng mở tại Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi Thường gặp về Gia đình tôi.
  • Nếu con bạn có Windows Phone 8, bạn cũng cần chấp nhận Điều khoản Sử dụng của Windows Phone Store thay mặt trẻ để trẻ có thể tải xuống ứng dụng và trò chơi từ Store. Trên trang Gia đình tôi, bên cạnh tên của trẻ, hãy bấm Chấp nhận Điều khoản Sử dụng.
 5. Để thêm cha mẹ khác vào Gia đình tôi, hãy bấm Thêm cha mẹ trên trang chủ Gia đình tôi. Cha mẹ có thể cùng quản lý cài đặt của trẻ nhưng không thể thay đổi cài đặt của nhau. Để xóa một phụ huynh hoặc trẻ khỏi Gia đình tôi, hãy truy cập trang web An toàn Gia đình của Microsoft.

 6. Để cho phép trẻ tải xuống trò chơi trên Xbox, hãy truy cập Xbox.com, đăng nhập bằng tài khoản của trẻ và làm theo hướng dẫn để chấp nhận Điều khoản Sử dụng của Xbox. Nếu tài khoản của trẻ chưa có hồ sơ Xbox, bạn có thể cần phải tạo một hồ sơ.

  Lưu ý

  • Nếu bạn đã chấp nhận Điều khoản Sử dụng của Xbox cho con mình (chẳng hạn như trên bảng điều khiển Xbox), bạn không cần chấp nhận lại và bạn sẽ không thấy hướng dẫn làm vậy trên Xbox.com.
  • Xbox.com không cho phép đăng nhập bằng tài khoản của trẻ ở tất cả quốc gia/vùng.
  • Nếu bạn đã thiết lập hồ sơ Xbox cho con mình, thì có thể bạn đã có một tài khoản của cha mẹ được liên kết với hồ sơ đó khác với tài khoản bạn sử dụng để thiết lập Gia đình tôi trên windowsphone.com. Nếu vậy, bạn cần sử dụng tài khoản đó để chấp nhận Điều khoản Sử dụng của Xbox trên Xbox.com.

Cách thay đổi cài đặt tải xuống ứng dụng cho trẻ

Bạn có thể đặt có hoặc không cho phép trẻ tải xuống ứng dụng và trò chơi từ Windows Phone Store và xếp hạng trò chơi nào bạn muốn trẻ có thể xem và tải xuống.

 1. Trên máy tính, vào Gia đình tôi trên trang web Windows Phone và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft bạn đã thiết lập làm tài khoản của cha mẹ.

 2. Trên trang chủ Gia đình tôi, cạnh tên của trẻ, bấm Thay đổi cài đặt rồi thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để cho phép trẻ mua ứng dụng và trò chơi, trong Tải xuống ứng dụng+trò chơi, chọn Cho phép ứng dụng miễn phí và trả tiền.
  • Để cho phép trẻ tải xuống chỉ ứng dụng và trò chơi miễn phí, trong Tải xuống ứng dụng+trò chơi, chọn Chỉ cho phép ứng dụng miễn phí. Cài đặt này cũng sẽ ngăn trẻ mua tính năng mở rộng, ngay cả trong các ứng dụng miễn phí.
  • Để ngăn trẻ tải xuống bất kỳ ứng dụng hoặc trò chơi nào, trong Tải xuống ứng dụng+trò chơi, chọn Không cho phép.
  • Để đặt xếp hạng trò chơi dành cho lứa tuổi lớn nhất mà bạn muốn trẻ có thể duyệt hoặc tải xuống, hãy bật Bộ lọc xếp hạng trò chơi. Để truy cập trang web An toàn Gia đình của Microsoft và thay đổi xếp hạng, hãy bấm Thay đổi xếp hạng.
  • Để cho phép trẻ duyệt và tải xuống các trò chơi không được xếp hạng, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Cho phép trò chơi không được xếp hạng. (Một số trò chơi không được xếp hạng có thể chứa nội dung không phù hợp cho con bạn).

  Lưu ý

  • Nhiều trò chơi được xếp hạng theo sự phù hợp của nội dung cho nhiều nhóm tuổi khác nhau, nhưng ứng dụng thì không.
  • Khi Bộ lọc xếp hạng trò chơi tắt, cài đặt xếp hạng trò chơi sẽ bị ẩn. Bật tùy chọn này để hiển thị chúng.

Các chủ đề liên quan

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn