Ứng dụng + trò chơi

Thiết lập Gia đình tôi trên trang web Windows Phone

Gia đình tôi trên trang web Windows Phone là cách bật ứng dụng và trò chơi đã tải xuống cho điện thoại của con bạn. Nếu trẻ có Windows Phone 8, bạn cũng có thể quản lý cài đặt tải xuống ứng dụng và trò chơi, bao gồm xếp hạng trò chơi, trên trang Gia đình tôi.

Để thiết lập Gia đình tôi, bạn cần đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu tài khoản Microsoft của cả cha mẹ và trẻ. Sau đó, bạn có thể chấp nhận Điều khoản Sử dụng của Windows Phone Store để trẻ có thể tải xuống ứng dụng.

Nếu bạn cũng muốn trẻ có thể tải xuống trò chơi trên Xbox, bạn cần truy cập trang web Xbox và chấp nhận Điều khoản Sử dụng của Xbox thay mặt chúng. Điều khoản này tách biệt với Điều khoản Sử dụng của Windows Phone Store.

Bạn gặp sự cố? Xem Câu hỏi Thường gặp về Gia đình tôi để biết câu trả lời cho một số câu hỏi thiết lập thường gặp.

Lưu ý

Gia đình tôi chỉ khả dụng cho Windows Phone 8.

Cách thiết lập Gia đình tôi để trẻ có thể tải xuống ứng dụng và trò chơi

 1. Trên máy tính, hãy vào Gia đình tôi trên trang web Windows Phone.

 2. Đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu tài khoản Microsoft của cha mẹ. Nếu cha mẹ không có Windows Phone, không vấn đề—bạn vẫn có thể thiết lập Gia đình tôi. Nếu cha mẹ chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể tạo một tài khoản.

 3. Trên trang thiết lập Gia đình tôi, bấm Bắt đầu. (Nếu bạn đã thêm con bạn vào Gia đình tôi trước đó hoặc đã thiết lập gia đình bằng dịch vụ khác của Microsoft, bạn sẽ không nhìn thấy Bắt đầu và có thể chỉ cần bấm vào Thêm trẻ em).

 4. Để thêm trẻ vào Gia đình tôi, bấm Đi. Trên trang đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu tài khoản Microsoft của trẻ. Nếu trẻ không có tài khoản Microsoft, bấm Đăng ký để tạo tài khoản.

 5. Trên trang chủ Gia đình tôi, cạnh tên của trẻ, bấm Khắc phục sự cố và làm theo hướng dẫn để chấp nhận Điều khoản Sử dụng của Windows Phone Store. Bây giờ trẻ có thể tải xuống ứng dụng từ Windows Phone Store.

 6. Để thêm cha mẹ khác vào Gia đình tôi, hãy bấm Thêm cha mẹ trên trang chủ Gia đình tôi. Cha mẹ có thể cùng quản lý cài đặt của trẻ nhưng không thể thay đổi cài đặt của nhau.

 7. Để cho phép trẻ tải xuống trò chơi trên Xbox, hãy truy cập Xbox.com, đăng nhập bằng tài khoản của trẻ và làm theo hướng dẫn để chấp nhận Điều khoản Sử dụng của Xbox.

  Lưu ý

  Nếu bạn đã chấp nhận Điều khoản Sử dụng của Xbox cho con bạn (chẳng hạn như trên bảng điều khiển Xbox), bạn không cần chấp nhận lại và sẽ không thấy hướng dẫn làm vậy trên Xbox.com.

Cách thay đổi cài đặt tải xuống ứng dụng cho trẻ

Bạn có thể đặt có hoặc không cho phép trẻ tải xuống ứng dụng và trò chơi từ Windows Phone Store và xếp hạng trò chơi nào bạn muốn trẻ có thể xem và tải xuống.

 1. Trên máy tính, truy cập windowsphone.com.

 2. Trong menu thả xuống bên dưới Khám phá, bấm Gia đình tôi.

 3. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn dùng để đăng nhập vào điện thoại.

  Lưu ý

  Nếu bạn đã đăng nhập vào windowsphone.com, bạn sẽ thấy tên mình, chứ không phải Khám phá, ở đầu menu thả xuống và bước đăng nhập này sẽ được bỏ qua.

 4. Trên trang chủ Gia đình tôi, cạnh tên của trẻ, bấm Thay đổi cài đặt rồi thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để cho phép trẻ mua ứng dụng và trò chơi, trong Tải xuống ứng dụng+trò chơi, chọn Cho phép ứng dụng miễn phí và trả tiền.
  • Để cho phép trẻ tải xuống chỉ ứng dụng và trò chơi miễn phí, trong Tải xuống ứng dụng+trò chơi, chọn Chỉ cho phép ứng dụng miễn phí. Cài đặt này cũng sẽ ngăn trẻ mua tính năng mở rộng, ngay cả trong các ứng dụng miễn phí.
  • Để ngăn trẻ tải xuống bất kỳ ứng dụng hoặc trò chơi nào, trong Tải xuống ứng dụng+trò chơi, chọn Không cho phép.
  • Để đặt xếp hạng trò chơi dành cho lứa tuổi lớn nhất mà bạn muốn trẻ có thể duyệt hoặc tải xuống, hãy bật Bộ lọc xếp hạng trò chơi. Để truy cập trang web An toàn Gia đình của Microsoft và thay đổi xếp hạng, hãy bấm Thay đổi xếp hạng.
  • Để cho phép trẻ duyệt và tải xuống các trò chơi không được xếp hạng, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Cho phép trò chơi không được xếp hạng. (Một số trò chơi không được xếp hạng có thể có nội dung mà bạn không muốn trẻ xem).

  Lưu ý

  Khi Bộ lọc xếp hạng trò chơi tắt, cài đặt xếp hạng trò chơi sẽ bị ẩn. Bật tùy chọn này để hiển thị chúng.

Các chủ đề liên quan

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn