Tài khoản + thanh toán

Tài khoản Microsoft là gì?

Tài khoản Microsoft là địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập vào bất kỳ mục nào sau đây:

  • Xbox và Xbox Music
  • Outlook.com
  • Windows 8 hoặc Windows 8.1
  • Skype
  • Tìm Điện thoại của tôi
  • OneDrive (trước đây là SkyDrive)
  • Office 365

Tại sao tôi nên sử dụng một tài khoản trên điện thoại?

Sau khi đăng nhập vào Windows Phone bằng tài khoản Microsoft, bạn có thể sử dụng tài khoản đó để mua ứng dụng, trò chơi hoặc nhạc trong Windows Phone Store, chơi trò chơi trên Xbox với bạn bè trên điện thoại, nhận gamerscore và hình đại diện của bạn, phát nhạc với Xbox Music, sao lưu mọi thứ từ điện thoại và khôi phục nếu bạn có điện thoại mới cũng như thêm tài khoản Twitter và LinkedIn vào Hub Mọi người.

Cũng có những lợi ích khác. Khi bạn sử dụng cùng một tài khoản để đăng nhập vào nhiều dịch vụ khác nhau của Microsoft, bạn sẽ tận dụng được tất cả các cách những dịch vụ đó được kết nối. Ví dụ: bạn có thể xem ảnh bạn đã tải tự động lên OneDrive trên TV khi sử dụng Xbox của mình. Bạn có thể lưu mật khẩu Wi-Fi trên điện thoại và tải tự động trên máy tính nếu bạn kết nối vào cùng một mạng. Bạn có thể tiếp tục cuộc hội thoại trên Skype mà bạn đang tham gia trên điện thoại sau khi quay lại máy tính. Bạn có thể tạo danh sách phụ phẩm từ máy tính, sau đó tự động hiển thị và sử dụng nó khi bạn có mặt tại cửa hàng với chiếc điện thoại của mình. Và, tất nhiên, bạn có thể nhận email, danh bạ và lịch trực tuyến và trên điện thoại. Tài khoản Microsoft giúp bạn luôn kết nối, cho dù bạn đang ở đâu.

Mẹo

Để tìm hiểu về các cách có thể giúp giữ an toàn thông tin cho bạn, hãy xem Bảo vệ tài khoản Microsoft của tôi.

Nếu tôi không có tài khoản thì sao?

Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được liệt kê ở trên, bạn đã có tài khoản Microsoft và có thể sử dụng địa chỉ email và mật khẩu đó để đăng nhập vào điện thoại của mình. Nếu bạn chưa có tài khoản, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo trên điện thoại. Hoặc bạn có thể tạo một tài khoản tại Trang web đăng nhập tài khoản Microsoft.

Tôi có nhiều tài khoản. Tôi nên sử dụng tài khoản nào trên điện thoại?

Nếu bạn có nhiều tài khoản Microsoft, hãy xem Tôi nên sử dụng tài khoản Microsoft nào?Thuật sĩ tài khoản Microsoft (chỉ có bằng tiếng Anh) để đảm bảo bạn chọn đúng tài khoản trước khi đăng nhập vào điện thoại của mình.

Còn điều gì khác cần biết về tài khoản Microsoft không?

Dưới đây là một số chủ đề khác có thể giúp bạn đi đúng hướng.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn