Tài khoản + thanh toán

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft

Để khai thác tối đa tất cả tính năng của Windows Phone, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Chỉ với một tài khoản Microsoft, bạn có thể tải xuống ứng dụng trong Windows Phone Store, nhận Xbox gamerscore và hình đại diện, sử dụng Xbox Music hoặc Xbox Video, nhận nguồn cấp dữ liệu Twitter và LinkedIn trong Hub Mọi người, sử dụng chat trên Facebook hoặc sao lưu ứng dụng và cài đặt trên điện thoại.

Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Microsoft khi thiết lập điện thoại hoặc đăng nhập sau.

Trước khi bạn đăng nhập lần đầu tiên...

Kiểm tra danh sách dưới đây và đảm bảo bạn đang đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn muốn sử dụng trên điện thoại. Nếu bạn quyết định đăng nhập bằng một tài khoản khác sau này, bạn cần đặt lại điện thoại về cài đặt gốc và bạn sẽ mất mọi ứng dụng và mọi tệp chưa sao lưu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi Thường gặp về Thay đổi tài khoản Microsoft.

Cách đăng nhập khi bạn thiết lập điện thoại

  1. Làm theo hướng dẫn thiết lập trên điện thoại cho đến khi bạn đến màn hình Đồng bộ cuộc sống của bạn.

  2. Nhấn vào Đăng nhập, sau đó làm theo hướng dẫn.

Mẹo

Để tìm hiểu về các cách có thể giúp giữ an toàn thông tin cho bạn, hãy xem Bảo vệ tài khoản Microsoft của tôi.

Cách đăng nhập sau khi thiết lập điện thoại

  1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt biểu tượng Cài đặt > Email + tài khoản.

  2. Nhấn Thêm tài khoản > Tài khoản Microsoft.

  3. Trên màn hình Đồng bộ cuộc sống của bạn, nhấn Đăng nhập và làm theo hướng dẫn để thiết lập tài khoản.

Lưu ý

  • Khi bạn thêm tài khoản Microsoft, email, danh bạ và lịch của bạn sẽ tự động được đồng bộ với điện thoại.
  • Để đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft, hãy truy cập trang Đặt lại mật khẩu của bạn.
  • Sau khi cập nhật từ Windows Phone 8 lên Windows Phone 8.1, bạn cần nhập lại một số thông tin tài khoản của mình. Nếu bạn đã bật xác minh hai bước cho tài khoản Microsoft của mình, bạn cần đăng nhập lại vào điện thoại. Làm theo hướng dẫn để yêu cầu gửi mã truy cập đến số di động hoặc địa chỉ email bạn có trong hồ sơ. Nếu bạn đã thiết lập thêm các tài khoản email của Microsoft trên điện thoại, bạn cũng cần đăng nhập lại vào các tài khoản đó.

Các chủ đề liên quan

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn