Tài khoản + thanh toán

Phương thức thanh toán dành cho Windows Phone Store

Bạn có một số tùy chọn thanh toán cho các giao dịch mua ứng dụng, nhạc hoặc video trên Windows Phone:

  • Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng trả trước
  • Các dịch vụ thanh toán trực tuyến khác, bao gồm (nhưng không giới hạn với) PayPal, Alipay và INICIS
  • Thẻ quà tặng Microsoft
  • Hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ di động

Lưu ý

Không phải phương thức thanh toán nào cũng khả dụng ở mọi khu vực hoặc cho mọi dịch vụ Microsoft.

Thẻ thanh toán và dịch vụ thanh toán trực tuyến

Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán của mình từ điện thoại hoặc trên web, bao gồm thêm thẻ hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến.

  • Trên điện thoại, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán của mình trước khi mua ứng dụng. Trong Store, chọn một ứng dụng bạn muốn mua, nhấn Mua và trên màn hình Xác nhận mua hàng, nhấn Thêm hoặc chuyển phương thức thanh toán. Từ đó, bạn có thể chuyển sang phương thức thanh toán khác hoặc thêm một phương thức. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tải xuống ứng dụng từ Windows Phone Store. (Bạn cũng có thể thay đổi phương thức thanh toán khi mua nhạc hoặc video. Nhấn Thay đổi trước khi xác nhận mua hàng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tải nhạc, video và podcast).
  • Trên web, vào Thanh toán trên trang web tài khoản Microsoft. Bấm Tùy chọn thanh toán rồi thêm, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tùy chọn thanh toán nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trợ giúp thanh toán trên trang web tài khoản Microsoft.

Thẻ quà tặng Microsoft

Nếu ai đó đã đưa cho bạn một thẻ quà tặng Microsoft để đổi lấy nội dung từ Microsoft, như ứng dụng, trò chơi và nhạc từ Windows Phone Store, Windows Store hoặc Xbox Store, bạn có thể đổi thẻ quà tặng đó từ Windows Phone hoặc trực tuyến thông qua tài khoản Microsoft của mình.

Ví tiền trên Windows Phone
Đổi thẻ quà tặng từ Windows Phone
  • Để đổi thẻ quà tặng từ điện thoại, trong danh sách Ứng dụng, nhấn Ví tiền Ô Ví tiền > Thêm biểu tượng Thêm > Thêm thẻ quà tặng Microsoft.
  • Để đổi thẻ quà tặng trực tuyến, hãy vào Tùy chọn thanh toán trên trang web tài khoản Microsoft. Bấm Tài khoản Microsoft > Đổi thẻ, sau đó làm theo hướng dẫn.

Lưu ý

  • Để biết thêm thông tin về những mục khác mà bạn có thể thêm vào Ví tiền, hãy xem Ví tiền.
  • Nếu bạn có bảng điều khiển Xbox, bạn cũng có thể đổi thẻ quà tặng Microsoft thông qua bảng điều khiển của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web Xbox.

Thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ di động

Một số nhà cung cấp dịch vụ di động cho phép bạn đưa các giao dịch mua ứng dụng vào hóa đơn điện thoại bằng cách sử dụng thanh toán di động. Nếu khả dụng, tính năng này sẽ được bật theo mặc định vào lần đầu bạn mua ứng dụng. Bạn có thể thay đổi cài đặt này bất cứ lúc nào trước khi mua. Trong Store, chọn một ứng dụng bạn muốn mua, nhấn Mua và trên màn hình Xác nhận mua hàng, nhấn Thêm hoặc chuyển phương thức thanh toán.

Lưu ý

Để biết thêm thông tin về việc thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ di động có khả dụng ở khu vực hay cho nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn không, hãy xem Thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ di động trên MSDN.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn