เงื่อนไขการใช้         

ประกาศเมื่อ: กันยายน 2014 มีผลบังคับใช้: กันยายน 2014

หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ให้ข้อ 7 ประกอบด้วยข้อกำหนดการใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งจะมีผลต่อสิทธิของคุณเกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่มีกับ MICROSOFT โปรดอ่านข้อกำหนดนี้

ขอบคุณที่เลือกใช้ Microsoft ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคุณกับ Microsoft Corporation (หรือหนึ่งในบริษัทในเครือในประเทศที่คุณอาศัยอยู่) ซึ่งจะอธิบายสิทธิของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์และบริการตามที่ได้แสดงไว้ในข้อที่ 1.1 เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้แสดงข้อกำหนดบางประการของข้อตกลงนี้ในรูปแบบของคำถามและคำตอบ คุณควรตรวจทานข้อตกลงทั้งหมดเนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญและจะก่อให้เกิดข้อตกลงตามกฎหมายที่จะใช้บังคับกับคุณเมื่อคุณได้ยอมรับแล้ว

1. ขอบเขตของข้อตกลง การยอมรับ และการเปลี่ยนแปลง

1.1. ข้อตกลงนี้ครอบคลุมบริการใดบ้าง ข้อตกลงนี้จะใช้บังคับกับเกม เนื้อหา แอปพลิเคชัน และบริการของ Xbox รวมถึง Xbox Live, SmartGlass, Games for Windows-Live, Xbox Video, Xbox Music และ Windows Phone Store/Marketplace (รวมถึงร้านค้าที่จัดให้มีภายใต้ยี่ห้อของคู่ค้า Windows Phone ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้) รวมถึงบริการหรือซอฟต์แวร์ที่ให้คุณสามารถสตรีม ดาวน์โหลด ดู หรือใช้เนื้อหาดิจิทัลบางอย่างได้ เช่น เพลง วิดีโอ เกม แอปพลิเคชัน และเนื้อหาอื่นๆ ที่ Microsoft จัดให้มีเป็นครั้งคราว (“บริการ”) คุณอาจเข้าถึงบริการได้จากคอนโซล Xbox One, คอนโซล Xbox 360, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, อุปกรณ์มือถือ, โปรแกรมเล่นสื่อแบบพกพา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามที่ Microsoft อนุญาต (แต่ละอย่างเรียกว่า “อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต”) หรือทางออนไลน์ เมื่อใช้บริการ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ (“ข้อตกลงนี้”)

1.2. มีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการใช้บริการหรือไม่ เรามีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนั้น เมื่อใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

· เงื่อนไขการใช้เหล่านี้

· กฎการใช้ Xbox Live (http://www.xbox.com/usagerules)

· นโยบายต่อต้านอีเมลขยะของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) และ

· แนวปฏิบัติ (http://www.xbox.com/legal/codeofconduct)

1.3. มีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการใช้บริการหรือเนื้อหาที่ได้เข้าถึงผ่านทางบริการหรือไม่ เราจะระบุผู้ให้บริการของแต่ละแอปพลิเคชันที่จัดไว้ให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือผ่านทางบริการ เกม, แอปพลิเคชัน, เนื้อหา, Online Services, โฆษณา หรืองานที่จัดขึ้น (ตัวอย่างเช่น เกมการพนันและการแข่งขัน) บางอย่างของบุคคลภายนอกซึ่งมีอยู่ในหรือมีให้ใช้ผ่านบริการ (“คุณลักษณะของบุคคลภายนอก”) อาจมีข้อกำหนดของข้อตกลง นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขอื่นๆ แยกต่างหากหรือเพิ่มเติมซึ่งครอบคลุมถึงการที่คุณใช้คุณลักษณะของบุคคลภายนอกเหล่านั้น (เรียกโดยรวมว่า “ข้อกำหนดเพิ่มเติม”)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับแอปพลิเคชันฉบับมาตรฐานที่ตอนท้ายของข้อตกลงนี้คือข้อกำหนดเพิ่มเติมระหว่างคุณกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ซึ่งใช้บังคับกับการที่คุณใช้แอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดผ่านทาง Windows Phone Store/Marketplace เว้นเสียแต่ว่าแอปพลิเคชันนั้นจะมาพร้อมกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่แตกต่างออกไป แอปพลิเคชันยังอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมมากไปกว่านี้ เช่น เงื่อนไขการให้บริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หากแอปพลิเคชันนั้นจัดให้มีการเข้าถึงไปยังคุณลักษณะของบุคคลภายนอกเพิ่มเติม

Microsoft จะเป็นคู่สัญญาในข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในกรณีที่ Microsoft เป็นผู้จัดหาบริการหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องเท่านั้น Microsoft ไม่ได้อนุญาตให้คุณใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะของบุคคลภายนอกที่มีอยู่ผ่านทางบริการ และเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราจะไม่รับผิดชอบในสิ่งต่อไปนี้

· คุณลักษณะของบุคคลภายนอก

· การที่คุณใช้คุณลักษณะของบุคคลภายนอก

· เนื้อหาของคุณลักษณะของบุคคลภายนอก

· การสนับสนุนลูกค้าสำหรับคุณลักษณะของบุคคลภายนอก หรือ

· การรับประกันหรือการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลภายนอก

ข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้อ้างอิงไว้ในข้อตกลงนี้จะไม่ใช้บังคับกับคุณลักษณะของบุคคลภายนอก และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ครอบคลุมถึงคุณลักษณะดังกล่าวจะไม่แก้ไขข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

บุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสที่มีการเชื่อมโยงไปยังหรืออ้างอิงไปจากบริการเหล่านี้จะเป็นผู้ให้อนุญาตในสคริปต์หรือรหัสดังกล่าว ไม่ใช่ Microsoft

1.4 ฉันจะตอบรับข้อตกลงนี้อย่างไร ด้วยการใช้หรือการเข้าถึงบริการ หรือโดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อมีตัวเลือกในส่วนติดต่อผู้ใช้ให้กับคุณก็เท่ากับว่าคุณได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้โดยที่คุณไม่ได้ทำการแก้ไขใดๆ หากคุณไม่ตกลง คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้

1.5 ฉันต้องมีอายุเท่าไรจึงจะใช้บริการได้ โดยการใช้บริการ เท่ากับว่าคุณรับรองว่าคุณได้ “บรรลุนิติภาวะ” แล้วตามกฎหมายของสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ และตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ หรือคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ซึ่งมีบัญชีที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ และคุณยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของผู้เยาว์ การใช้บริการจำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft คุณอาจจำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้อื่นๆ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ Microsoft Account ของคุณกับบริการอื่นๆ ของ Microsoft

1.6 หลังจากที่ฉันได้ยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว Microsoft จะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ใช่หรือไม่ ได้ Microsoft สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้เป็นครั้งคราว หากเรากระทำการดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางส่วนติดต่อผู้ใช้ การแจ้งเตือนทางอีเมล หรือโดยวิธีอื่นใดที่เหมาะสม การใช้บริการของคุณหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลจะเท่ากับว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณจะต้องหยุดใช้บริการและยกเลิกบริการที่ได้ชำระเงินแล้ว โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อที่ 6.10 มิฉะนั้น ข้อกำหนดใหม่จะมีผลกับคุณ

1.7 การเปลี่ยนแปลงประเภทใดในบริการที่ฉันสามารถคาดได้ว่าจะมีขึ้น เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบริการและสามารถเปลี่ยนแปลงบริการได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ Microsoft มีเหตุผลว่าทำไมจึงอาจหยุดให้บริการในบางส่วน ซึ่งรวมถึงกรณีที่ว่าการให้บริการของเราจะไม่สามารถทำได้อีกต่อไป เทคโนโลยีพัฒนาสูงขึ้น ความคิดเห็นจากลูกค้าระบุว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงที่เรามีกับบุคคลภายนอกไม่อนุญาตให้เราจัดให้มีเนื้อหาของบุคคลภายนอกอีกต่อไป หรือมีประเด็นภายนอกเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นการไม่ระมัดระวังหากได้ดำเนินการต่อหรือไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เราสามารถเผยแพร่บริการหรือคุณลักษณะของบริการที่เป็นรุ่นเบต้า ซึ่งอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้องหรือทำงานได้ไม่เหมือนกันกับเวอร์ชันสุดท้าย หนึ่งในสิ่งที่เราอาจทำ ได้แก่ (i) ยับยั้งหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ (ii) เรียกคืนข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตและอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ ที่เชื่อมต่อซึ่งใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการตามที่จำเป็นในการใช้งานและคุ้มครองความปลอดภัยของบริการ และบังคับใช้ข้อตกลงนี้ และ (iii) อัปเกรด แก้ไข ถอน ระงับ หรือยกเลิกฟังก์ชันการทำงานหรือคุณลักษณะของบริการ หรือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราอาจทำเช่นนั้นโดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติโดยตรงไปยังอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตของคุณ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ขัดขวางไม่ให้คุณเข้าถึงบริการ การเล่นเกมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงของฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

1.8 คุณจะสามารถใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกันได้อย่างไร สำหรับบางส่วนของบริการ คุณอาจสามารถสร้างบัญชีเพิ่มเติมขึ้นมาได้ซึ่งจะอ้างอิงกับบัญชีของคุณ (“บัญชีที่เชื่อมโยงกัน”) คุณตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ในกรณีของบัญชีที่เชื่อมโยงกัน (รวมถึงบัญชีเหล่านั้นสำหรับผู้เยาว์) ที่คุณเป็นเจ้าของในขณะนี้หรือสร้างขึ้นในภายหลัง และคุณตกลงที่จะรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบัญชีบริการของคุณและบัญชีที่เชื่อมโยงกันใดๆ เราอาจจำกัดบุคคลที่สามารถใช้บัญชีบริการของคุณหรือบัญชีที่เชื่อมโยงกันใดๆ หรือจำนวนอุปกรณ์ที่คุณสามารถใช้ในการเข้าถึงบริการ ในกรณีที่คุณอนุญาตหรือทำให้ผู้เยาว์สามารถใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกันได้แล้วนั้น

คุณรับรองว่าคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์นั้น

คุณรับรู้ว่าคุณลักษณะบางอย่างของบริการ และเนื้อหาบางอย่างที่มีอยู่ผ่านทางบริการอาจมีหรือทำให้ผู้ใช้พบเจอกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์ คุณตกลงที่จะควบคุมดูแลการใช้ของผู้เยาว์ซึ่งคุณให้อนุญาตหรือทำให้สามารถใช้บริการได้ บริการไม่ได้มีไว้สำหรับให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีใช้งานโดยไม่มีการควบคุมดูแลของผู้ใหญ่

คุณยอมรับว่าเราได้เสนอการตั้งค่าเพื่อให้จัดการกับการซื้อของคุณและจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์ ตัวอย่างเช่น เราเสนอ “การตั้งค่าสำหรับครอบครัว” บนคอนโซล Xbox 360, คอนโซล Xbox One และสำหรับส่วนประกอบบางส่วนของบริการ คุณสามารถดูหรือแก้ไขการตั้งค่าต่างๆ ของคุณได้โดยไปที่แอปพลิเคชันของการตั้งค่าคอนโซล หรือไปที่ http://www.xbox.com/account ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าของเรามีอยู่ที่ http://www.xbox.com/support

คุณอาจได้รับข้อมูลโปรไฟล์ การใช้ และกิจกรรมที่ละเอียดเกี่ยวกับผู้เยาว์ที่มีบัญชีที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะรวมไปถึงเกมที่เล่น แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลด วิดีโอ (โทรทัศน์และภาพยนตร์) ที่บุตรหลานของคุณรับชมจาก Xbox Video, เพลงที่เปิด, กิจกรรมการเรียกดูและการค้นหา (จากภายในโปรแกรม Internet Explorer บนคอนโซล) และประวัติการดำเนินการ (รวมถึงคำร้องเรียนที่ยื่นโดยหรือยื่นต่อผู้ใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกัน การระงับและการสั่งห้ามจากบริการ) โดยยังอาจมีประวัติการซื้อ คำขอเป็นเพื่อน และรายชื่อเพื่อน (รวมถึงการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเครือข่ายทางสังคม) ประวัติการสื่อสาร (ซึ่งรวมถึงข้อความและสิ่งที่แนบมาด้วย) และการใช้แอปพลิเคชันบนบริการ (รวมถึงเนื้อหาที่ดู)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้บัญชีบริการของคุณเข้าถึงหรือถูกปฏิเสธการเข้าถึง (รวมถึงผลที่เกิดจากการที่คุณใช้หรือไม่ใช้การควบคุมของผู้ปกครอง) คุณยอมรับว่าการใช้การตั้งค่าของเราไม่ได้ทดแทนการควบคุมดูแลผู้เยาว์ที่ใช้บัญชีบริการของคุณด้วยตัวคุณเอง

หากคุณใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกัน คุณรับรู้ว่าเจ้าของบัญชีบริการจะสามารถควบคุมบัญชีที่เชื่อมโยงกันของคุณได้โดยเต็มที่ การควบคุมนี้จะรวมถึงสิทธิในการ (i) ยุติบริการ (ii) ปิดหรือแก้ไขบัญชีที่เชื่อมโยงกันของคุณเมื่อใดก็ได้ (iii) เข้าถึงและแก้ไขการควบคุมของผู้ปกครองสำหรับบัญชีที่เชื่อมโยงกันของคุณ และ (iv) รับคำบอกกล่าวจากเรา ในบางกรณี การควบคุมนี้จะยังรวมไปถึงการควบคุมตัวเลือกการซื้อจากบัญชีที่เชื่อมโยงกันของคุณ และความสามารถในการร้องขอและได้รับอุปกรณ์และข้อมูลการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เชื่อมโยงกันของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์ การใช้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เชื่อมโยงกันของคุณและจะส่งไปยังเจ้าของบัญชีบริการ หากคุณเป็นผู้ใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกัน ข้อตกลงนี้จะใช้บังคับกับการใช้บริการของคุณ ยกเว้นหัวข้อต่อไปนี้ ได้แก่ 1.8 (ยกเว้นย่อหน้านี้ที่ขึ้นต้นว่า “หากคุณใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกัน …” ซึ่งจะใช้บังคับกับผู้ใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกัน), 6 (การชำระเงิน) และข้อ 15 (การบอกกล่าวคู่สัญญา)

1.9 มีสิ่งที่ฉันไม่สามารถทำได้ในบริการหรือไม่ คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อทำให้ผู้อื่นหรือบริการเสียหาย ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องไม่

• ใช้บริการเพื่อทำร้าย คุกคาม หรือข่มขู่ผู้อื่น องค์กร หรือ Microsoft

• ทำให้บริการ (หรือเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ) เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ รับภาระเกินควร หรือชำรุด

• โอนสิทธิ ขายต่อ หรือจำหน่ายต่อซึ่งส่วนใดๆ ของบริการหรือการเข้าถึงบริการ รวมถึงการขายหรือซื้อบัญชี

• ใช้รหัสผ่านบัญชีของคุณร่วมกับผู้อื่น หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงหรือใช้บริการในนามของคุณ เว้นแต่เราจะได้ให้กลไกที่ได้รับความเห็นชอบ

• เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงบริการ

• ใช้บริการหรือเนื้อหาใดๆ บนบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

• ใช้หรือพยายามใช้วิธีการใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อแก้ไข เปลี่ยนเส้นทาง หรือได้มาซึ่งการเข้าถึงบริการ

• ใช้กระบวนการอัตโนมัติหรือบริการใดๆ (เช่น BOT, สไปเดอร์, การสร้างหน่วยความจำแคชของข้อมูลเป็นครั้งคราวที่จัดเก็บโดย Microsoft หรือการค้นหาเมต้า) เพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ หรือเพื่อทำสำเนาหรือเก็บข้อมูลจากบริการ

• รับ (หรือพยายามรับ) ข้อมูลใดๆ จากบริการหรือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นข้อมูลที่เราตั้งใจจัดไว้ให้กับคุณ หรือ

• ใช้บริการหรือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบ พัฒนา หรืออัปเดตซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

• เพิ่มจำนวนครั้งที่เล่นโดยเป็นการฉ้อโกง หรือควบคุมบงการบริการไม่ว่าในลักษณะใด รวมถึงการใช้สคริปต์และ/หรือกระบวนการอัตโนมัติอื่นใด

• ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงบริการ หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น ผ่านการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต การอัปเกรดที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการดาวน์โหลดที่ไม่ได้รับอนุญาต) คุณยอมรับว่าเรามีสิทธิในการส่งข้อมูล แอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาอื่นๆ ไปยังซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่คุณกำลังใช้ในการเข้าถึงบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจหาการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือการปิดใช้งานอุปกรณ์ที่มีการปรับเปลี่ยน หรือ

• พยายามที่จะแยกองค์ประกอบ, แยกส่วน, สร้างงานสืบเนื่องจาก, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer), ปรับเปลี่ยน, อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงต่อไป, แจกจ่าย หรือใช้บริการ เกม แอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งมีอยู่หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการ หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต โดยเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ หากคุณทำเช่นนั้น เราจะสามารถยกเลิกบัญชีของคุณและความสามารถของคุณในการเข้าถึงบริการ และดำเนินการเพื่อการเยียวยาอื่นๆ ตามกฎหมาย เราอาจดำเนินการทางกฎหมายตามที่เราเห็นสมควรต่อผู้ใช้ที่ละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายของเรา หรือละเมิดข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ผนวกรวมหรืออ้างอิงในข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ ผู้ใช้รายดังกล่าวอาจมีความรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่งด้วย

2. เนื้อหา

2.1. ใครเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ฉันได้ใส่ไว้ในบริการ เราไม่ได้อ้างความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณให้ไว้ในบริการ คุณยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหานั้น เราไม่ได้ควบคุม ตรวจสอบ หรือให้การรับรองเนื้อหาที่คุณและผู้อื่นได้จัดให้มีขึ้นในบริการ

2.2. ใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาของฉันได้ คุณจะเป็นผู้ควบคุมว่าบุคคลใดสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ หากคุณได้แบ่งปันเนื้อหาไว้บนพื้นที่สาธารณะของบริการ หรือในพื้นที่ที่ได้รับการแบ่งปันซึ่งมีให้กับบุคคลอื่นที่คุณได้เลือกไว้ Microsoft และบุคคลใดก็ตามที่คุณได้แบ่งปันเนื้อหาด้วยจะสามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ เมื่อคุณให้ผู้อื่นเข้าถึงเนื้อหาของคุณในบริการ เท่ากับว่าคุณได้ให้การอนุญาตแบบ nonexclusive โดยอิสระกับบุคคลดังกล่าวในการใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง ส่ง และสื่อสารเนื้อหานั้นต่อสาธารณชนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการเท่านั้น หากสิ่งที่ส่งเป็นรูปถ่ายหรือภาพดิจิทัลอื่นๆ เท่ากับว่าคุณได้สละสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการเผยแพร่ใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาพนั้นโดยชัดแจ้งอีกด้วย หากคุณไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมีสิทธิดังกล่าว โปรดอย่าใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาของคุณ

หากคุณส่งการให้คะแนนหรือคำวิจารณ์สำหรับแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดผ่านทาง Windows Phone Store คุณอาจได้รับอีเมลจาก Microsoft ซึ่งมีเนื้อหาจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนั้น อีเมลใดๆ ดังกล่าวจะมาจาก Microsoft เราไม่ได้ใช้ที่อยู่อีเมลของคุณร่วมกับผู้ให้บริการใดๆ ของแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดผ่านทาง Windows Phone Store/Marketplace หากคุณได้รับอีเมลดังกล่าว คุณสามารถใช้ลิงก์ที่ให้ไว้ในอีเมลได้เพื่อร้องขอไม่ให้รับอีเมลในลักษณะนี้อีกต่อไป

2.3. Microsoft จะดำเนินการกับเนื้อหาของฉันอย่างไร คุณเข้าใจว่า Microsoft อาจจำเป็นต้องมีสิทธิต่างๆ และตามข้อตกลงนี้ คุณได้ให้สิทธิแก่ Microsoft และบริษัทในเครือ, ผู้จำหน่าย, ผู้จัดจำหน่าย, Service Providers, คู่ค้า และ/หรือผู้จัดหาของ Microsoft ในการใช้ ปรับเปลี่ยน ปรับ ทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ และแสดงเนื้อหาที่โพสต์ไว้ในบริการ ซึ่งรวมถึงชื่อ, เกมเมอร์แท็ก, คำขวัญ, ภาพแทนตัว, เนื้อหาดั้งเดิมที่มาพร้อมกับคลิป Game DVR หรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณที่คุณจัดหาโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหา สิทธิเหล่านี้จะใช้บังคับเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการให้บริการเท่านั้น

2.4. เนื้อหาประเภทใดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกจำกัด จะไม่มีการอนุญาตให้มีเนื้อหาที่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ (ซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านอีเมลขยะของ Microsoft และแนวทางปฏิบัติของ Microsoft) หรือกฎหมายในท้องถิ่นของคุณอยู่ในบริการ Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้ Microsoft สามารถบล็อกหรือป้องกันการส่งเนื้อหา อีเมล ข้อความโต้ตอบ หรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ไม่ว่าประเภทใดก็ตามไปยังหรือจากบริการ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะคุ้มครองบริการหรือลูกค้าของเรา หรือบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้ คุณต้องเคารพในสิทธิของศิลปิน ผู้ประพันธ์ ผู้ประดิษฐ์ และผู้สร้าง เนื้อหาอาจได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ บุคคลที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาอาจมีสิทธิในการควบคุมการใช้ภาพของตน หากคุณแบ่งปันเนื้อหาในบริการในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือสิทธิในการเผยแพร่หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เท่ากับว่าคุณกำลังละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ (และละเมิดสิทธิอื่นๆ รวมทั้งอาจเป็นการละเมิดกฎหมายด้วย) คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิที่จำเป็นทั้งหมดในการที่คุณจะให้สิทธิต่างๆ ตามหัวข้อนี้ และการใช้เนื้อหาจะไม่เป็นการละเมิดข้อกฎหมายใดๆ เราจะไม่ชำระเงินสำหรับเนื้อหาของคุณให้กับคุณ เราอาจปฏิเสธที่จะเผยแพร่เนื้อหาของคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลก็ตาม เราอาจขอให้คุณลบเนื้อหาของคุณออกจากบริการเมื่อใดและด้วยเหตุผลใดก็ได้ รวมถึงกรณีที่ (i) คุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ (ii) เนื้อหาเกินกว่าขีดจำกัดของพื้นที่จัดเก็บหรือขนาดของไฟล์ (iii) มีการให้เนื้อหาด้วยความพยายามที่จะควบคุมบงการการให้คะแนนหรือการจัดอันดับสำหรับแอปพลิเคชันใดๆ หรือ (iv) เรายกเลิกหรือระงับบริการ

2.5. ข้อจำกัดใดบ้างที่นำมาใช้กับการที่ฉันเข้าถึงและใช้เนื้อหาของ Microsoft และบุคคลภายนอก เราอาจปิดการเข้าถึงเนื้อหาของ Microsoft และบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้ เราอาจปิดใช้งานหรือลบเกม แอปพลิเคชัน เนื้อหา หรือบริการบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตของคุณออกเพื่อคุ้มครองบริการ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ควบคุมเครือข่าย หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ เนื้อหาและแอปพลิเคชันบางอย่างที่มีอยู่ในบริการอาจไม่ได้จัดไว้ให้เป็นครั้งคราว หรืออาจเสนอให้ในระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดทางสัญญาหรือข้อจำกัดอื่นๆ เช่น เขตพื้นที่ที่บัญชีของคุณอยู่ เช่นนั้นแล้ว คุณอาจไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันได้ใหม่ หรือสตรีมเนื้อหาบางอย่างที่คุณซื้อไปแล้วได้ใหม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนบัญชีของคุณไปยังอีกเขตพื้นที่หนึ่ง คุณอาจจำเป็นต้องซื้อเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่แล้วและได้ชำระเงินไปแล้วในเขตพื้นที่ก่อนหน้านี้อีกครั้ง เว้นแต่เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ เราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีการดาวน์โหลดใหม่หรือการเปลี่ยนแทนที่เนื้อหาหรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่ได้ซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้ หากเราได้รับข้อมูลจากเจ้าของเนื้อหาซึ่งระบุถึงวันที่จะไม่มีเนื้อหาของตน เราจะพยายามแจ้งข้อมูลนี้ให้คุณทราบ

2.6. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลและเนื้อหา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลและเนื้อหาที่คุณจัดเก็บไว้ในบริการ เราอาจลบข้อมูลและเนื้อหาของคุณจากเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยถาวรในกรณีที่บริการถูกระงับหรือยกเลิก เราไม่มีภาระหน้าที่ในการส่งคืนข้อมูลและเนื้อหาให้กับคุณหลังจากที่บริการถูกระงับหรือยกเลิกแล้ว หากมีการจัดเก็บข้อมูลและเนื้อหาโดยมีวันสิ้นอายุ เรายังอาจลบข้อมูลและเนื้อหาเมื่อถึงวันหมดอายุได้ด้วย ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้ลบไปแล้วอาจไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้

3. การยกเลิกบริการ

3.1. จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หากคุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ เราสามารถดำเนินคดีกับคุณได้ อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การเอาเนื้อหาของคุณออกจากบริการ การระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ การร้องขอให้คุณยับยั้งการทำกิจกรรมบางอย่าง การบล็อกคอนโซลหรืออุปกรณ์ของคุณไม่ให้เข้าถึงบริการ และ/หรือการส่งเรื่องการกระทำดังกล่าวต่อไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม ในกรณีที่เราได้ดำเนินคดีกับคุณเพราะฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ เราอาจลบข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณอย่างถาวร โดยที่คุณอาจเสียข้อมูลหรือเนื้อหานั้นไปอย่างถาวร และ/หรือเราอาจยกเลิกบริการของคุณทั้งหมด เนื้อหาที่ได้ลบไปแล้วอาจไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้

3.2. มีสาเหตุอื่นที่ฉันอาจสูญเสียการเข้าถึงบริการใช่หรือไม่ ได้ หากคุณสมัครรับบริการสำหรับบริการส่วนที่ต้องชำระเงินและไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด เราอาจระงับหรือยกเลิกบริการดังกล่าว (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อที่ 6.1)

3.3. ฉันสามารถยุติบริการได้อย่างไร คุณสามารถยุติบริการได้ทุกเมื่อด้วยสาเหตุใดก็ได้ คุณสามารถทำเช่นนี้ได้โดยไปที่ http://support.xbox.com/billing-and-subscriptions/account-management/xbox-live-account-management และปฏิบัติตามกระบวนการปิดบัญชี ในการยกเลิกบริการส่วนที่ได้ชำระเงิน โปรดดูข้อที่ 6.10 หากคุณยกเลิกบริการของคุณ วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการกำจัดเนื้อหาของคุณจากบริการคือการลบเนื้อหาดังกล่าวจากส่วนต่างๆ ของบริการด้วยตนเอง (ตัวอย่างเช่น ลบอีเมลของคุณด้วยตนเอง) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในขณะที่คุณไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่คุณไำด้ลบหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกปิดลง เนื้อหานั้นอาจยังคงอยู่ในระบบสักระยะหนึ่ง

3.4. จะเกิดอะไรขึ้นหากบริการของฉันถูกยกเลิกหรือยุติลง หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือยุติลง (ไม่ว่าจะเกิดจากคุณหรือเรา) สิทธิในการใช้บริการของคุณจะหยุดลง หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือยุติลง เราอาจลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาของคุณ ออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างถาวร และเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องคืนเนื้อหาใดๆ ให้แก่คุณ

4. ความเป็นส่วนตัว

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญกับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบริการ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655) และ Windows Phone (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=247437) จะอธิบายวิธีที่เราใช้และคุ้มครองเนื้อหาของคุณและข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ ข้อตกลงนี้ได้รวมนโยบายความเป็นส่วนตัวเข้าไว้ด้วยกันโดยการอ้างอิง ด้วยการใช้บริการหรือการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ เท่ากับว่าคุณยินยอมให้ Microsoft เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเนื้อหาและข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

5. การขัดจังหวะการให้บริการและการสำรองข้อมูล

เราได้พยายามเพื่อให้บริการดำเนินต่อไปได้และเรียกใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการขัดจังหวะและใช้งานการให้บริการออนไลน์ทั้งหมดไม่ได้เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ Microsoft จะไม่รับผิดจากการขัดจังหวะหรือการสูญเสียใดๆ ที่เป็นผลตามมาซึ่งคุณอาจพบได้ คุณควรสำรองเนื้อหาที่คุณได้เก็บไว้ในบริการอย่างสม่ำเสมอ การมีแผนสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามแผนดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียข้อมูลของคุณ

6. หากคุณชำระเงินให้แก่ Microsoft ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับคุณ

6.1. ค่าบริการ หากมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับบริการส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ราคาที่ได้ระบุไว้สำหรับบริการจะไม่รวมภาษีและข้อตกลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณต้องรับผิดชอบในการชำระเงินค่าภาษีหรือค่าบริการอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว เราสามารถระงับหรือยกเลิกบริการได้หากเราไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณตรงตามเวลาที่กำหนด การระงับหรือการยกเลิกบริการเนื่องจากการไม่ชำระเงินอาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงและใช้บัญชีของคุณและเนื้อหาในบัญชีนั้นได้

6.2. บัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ ในการชำระค่าธรรมเนียมของบริการ คุณจะถูกร้องขอให้จัดเตรียมวิธีการชำระเงินในเวลาที่คุณสมัครรับบริการดังกล่าว คุณสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบัญชีการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงินของคุณได้ที่เว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://commerce.microsoft.com) นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Microsoft ใช้ข้อมูลบัญชีที่ได้อัปเดตใดๆ อันเกี่ยวกับการวิธีการชำระเงินของคุณที่ได้จัดเตรียมไว้ผ่านธนาคารผู้ออกบัตรของคุณ หรือเครือข่ายการชำระเงินที่สามารถใช้งานได้ คุณตกลงที่จะทำให้ข้อมูลในบัญชีการเรียกเก็บเงินและข้อมูลสำหรับติดต่อของคุณเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณจะไม่มีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมที่เราส่งไปยังบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ ก่อนที่เราอาจดำเนินการอย่างมีเหตุผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ

6.3. การเรียกเก็บเงิน โดยการจัดเตรียมวิธีการชำระเงินให้แก่ Microsoft คุณ (i) รับรองว่าคุณมีอำนาจในการใช้วิธีการชำระเงินที่คุณได้กำหนดไว้ และข้อมูลการชำระเงินใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง (ii) ให้อำนาจแก่ Microsoft ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการจากคุณโดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณ และ (iii) ให้อำนาจแก่ Microsoft ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคุณลักษณะที่ต้องชำระเงินของบริการจากคุณ ซึ่งคุณเลือกที่จะสมัครหรือใช้ในขณะที่ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับอยู่ เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณ (ก) ล่วงหน้า (ข) ในเวลาที่ซื้อ (ค) ในเวลาไม่นานหลังจากที่ซื้อ หรือ (ง) เป็นงวดสำหรับบริการที่มีการสมัครสมาชิก นอกจากนี้ เราสามารถเรียกเก็บเงินจากคุณได้ไม่เกินจำนวนที่คุณได้อนุมัติ และเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บสำหรับบริการที่มีการสมัครสมาชิกเป็นงวดๆ เราอาจเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลก่อนหน้านี้จากคุณ ในเวลาเดียวกันกับรอบการเรียกเก็บที่มีก่อนหน้า

6.4. การต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากมลรัฐของคุณอนุญาตให้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลก่อนที่จะต่ออายุบริการของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อเราได้แจ้งให้คุณทราบว่าจะต่ออายุบริการโดยอัตโนมัติ เราจะสามารถต่ออายุบริการของคุณได้โดยอัตโนมัติและเรียกเก็บเงินจากคุณในราคาปัจจุบันสำหรับระยะเวลาที่ต่อออกไป นอกจากนี้ เรายังจะเตือนคุณว่าเราจะเรียกเก็บค่าต่ออายุบริการตามวิธีการชำระเงินที่ได้เลือกไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในแฟ้มในวันที่ต่ออายุหรือมีการจัดไว้ให้ในภายหลัง และเราจะให้คำแนะนำกับคุณเกี่ยวกับวิธียกเลิกบริการ คุณต้องยกเลิกบริการก่อนวันที่ต่ออายุเพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการต่ออายุ

6.5. รายการทางบัญชีออนไลน์และข้อผิดพลาด เราจะจัดเตรียมรายการเรียกเก็บเงินออนไลน์ให้กับคุณบนเว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://commerce.microsoft.com) ซึ่งคุณสามารถดูและพิมพ์รายการของคุณได้ นี่คือรายการเรียกเก็บเงินที่เราได้จัดไว้ให้เท่านั้น คุณมีความรับผิดชอบในการพิมพ์หรือบันทึกสำเนาของรายการทางบัญชีออนไลน์แต่ละรายการ รวมถึงจัดเก็บสำเนาบันทึกดังกล่าวของคุณไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิง หากเราสร้างใบเรียกเก็บเงินที่ผิดพลาด คุณจะต้องแจ้งข้อผิดพลาดต่อเราภายใน 120 วันหลังจากปรากฏข้อผิดพลาดในใบเรียกเก็บเงินของคุณเป็นครั้งแรก จากนั้น เราจะดำเนินการตรวจสอบค่าบริการในทันที หากคุณไม่ได้แจ้งเราภายในระยะเวลาดังกล่าว แสดงว่าคุณได้ปลดเราจากความรับผิดและสิทธิเรียกร้องในการสูญเสียทั้งหมดอันเป็นผลมาจากความผิดพลาด รวมทั้งเราจะไม่ต้องแก้ไขความผิดพลาดหรือชดใช้เงินคืน หาก Microsoft เป็นผู้พบข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 90 วัน

6.6. ระยะปลอดพันธะ เมื่อคุณร้องขอบริการจากเรา คุณยอมรับว่าเราสามารถเริ่มให้บริการได้ทันที คุณจะไม่มีสิทธิในการยกเลิกหรือมีระยะ “ปลอดพันธะ” ยกเว้นหากกฎหมายกำหนดให้มีระยะปลอดพันธะ คุณอาจยกเลิกบริการที่ต้องชำระเงินตามที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 7.10

6.7. ข้อเสนอระยะเวลาทดลองใช้ หากคุณกำลังเข้าร่วมข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งานใดๆ คุณจะต้องยกเลิกบริการดังกล่าวก่อนหมดช่วงทดลองใช้งานเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการใหม่ เว้นแต่เราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น หากคุณไม่ได้ยกเลิกบริการของคุณเมื่อหมดช่วงทดลองใช้งาน เราอาจเรียกเก็บค่าบริการจากคุณ

6.8. การเปลี่ยนแปลงราคา เราสามารถเปลี่ยนแปลงราคาของบริการเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงราคา คุณจะต้องยกเลิกและหยุดใช้บริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผล หากมีการเสนอราคาสำหรับบริการของคุณโดยมีระยะเวลากำหนดไว้ ราคาดังกล่าวจะยังคงมีผลเฉพาะในช่วงเวลานั้น

6.9. นโยบายการคืนเงิน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีข้อเสนอที่เฉพาะสำหรับบริการ การซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้

6.10. การยกเลิกบริการ คุณสามารถยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสาเหตุ ข้อมูลและคำแนะนำในการยกเลิกบริการของคุณได้จัดไว้ให้ที่เว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://commerce.microsoft.com) คุณควรอ้างอิงกลับไปยังข้อเสนอซึ่งกล่าวถึงบริการไว้ว่า (i) คุณอาจไม่ได้รับเงินคืนในเวลาที่ยกเลิก (ii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิก (iii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณสำหรับบริการก่อนวันที่ยกเลิก หรือ (iv) คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงและการใช้บัญชีของคุณเมื่อคุณยกเลิกบริการ หากคุณยกเลิก บริการของคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดช่วงเวลาบริการในปัจจุบันของคุณ หรือหากเราเรียกเก็บเงินในบัญชีของคุณเป็นระยะๆ บริการของคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดช่วงเวลาที่คุณได้ยกเลิก

6.11. การชำระเงินล่าช้า คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราในการเรียกเก็บจำนวนเงินที่เลยกำหนดชำระ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้แก่ ค่าธรรมเนียมของทนายความและค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอื่นๆ ตามสมควร

6.12. การชำระเงินให้กับคุณ หากเราต้องชำระเงินให้กับคุณ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลใดๆ กับเราโดยตรงเวลาและถูกต้องตามที่เราต้องใช้ในการชำระเงินให้กับคุณ คุณต้องรับผิดชอบในค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นกับคุณซึ่งเป็นผลมาจากการชำระเงินนี้ให้กับคุณ นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดที่เรากำหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิของคุณในการชำระเงินใดๆ หากคุณรับชำระเงินด้วยความผิดพลาด เราอาจถอนเงินคืนหรือกำหนดคุณให้คืนการชำระเงิน คุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราในความพยายามที่จะดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังสามารถลดการชำระเงินให้แก่คุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อปรับการชำระเงินที่เกินมาในครั้งก่อน

6.13. บัตรของขวัญ การแลกคะแนนและการใช้บัตรของขวัญจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดซึ่งมีอยู่ที่ https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62

6.14. การเข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่าย คุณต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ของคุณ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่คุณจ่ายให้แก่เรา หากคุณเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์ไร้สาย (ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต) ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการแจ้งเตือน การเรียกดูเว็บ การส่งข้อความ และการใช้ข้อมูลบนเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมที่อาจมีผล คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณเพื่อเข้าถึงบริการผ่านบริการไร้สายหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ

7. การใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มในกรณีที่คุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

หัวข้อนี้จะใช้บังคับกับข้อพิพาทใดๆ ยกเว้นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้หรือการมีผลของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ, ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณ, MICROSOFT หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ MICROSOFT คำว่า “ข้อพิพาท” หมายถึง ข้อพิพาท การดำเนินคดี หรือข้อโต้เถียงอื่นๆ ระหว่างคุณกับ Microsoft เกี่ยวกับบริการ (รวมถึงราคาของบริการ) หรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา การรับประกัน การละเมิด กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กฤษฎีกา หรือหลักกฎหมายหรือความเป็นธรรมอื่นใด “ข้อพิพาท” จะมีความหมายกว้างที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามที่กฎหมายอนุญาต

7.1 คำบอกกล่าวข้อพิพาท ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท คุณหรือ Microsoft จะต้องให้คำบอกกล่าวข้อพิพาทแก่อีกฝ่าย ซึ่งก็คือคำแถลงลายลักษณ์อักษรซึ่งระบุชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลบุคคลสำหรับติดต่อของคู่ความฝ่ายที่ให้คำบอกกล่าว ข้อเท็จจริงที่ก่อให้เกิดข้อพิพาท และการบรรเทาเยียวยาที่ร้องขอ คุณจะต้องส่งคำบอกกล่าวข้อพิพาทใดๆ ทางไปรษณีย์สหร้ฐอเมริกาไปยัง Microsoft Corporation ถึง: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A โดยมีแบบฟอร์มอยู่ที่เว็บไซต์ของ Legal and Corporate Affairs (LCA) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499) Microsoft จะส่งคำบอกกล่าวข้อพิพาทให้กับคุณทางไปรษณีย์สหร้ฐอเมริกาไปยังที่อยู่ของคุณหากเรามีข้อมูลที่อยู่ หรือส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ คุณและ Microsoft จะพยายามระงับข้อพิพาทใดๆ ผ่านการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการภายใน 60 วันนับจากวันที่ส่งคำบอกกล่าวข้อพิพาท หลังจาก 60 วันแล้ว คุณหรือ Microsoft อาจเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้

7.2 ศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย คุณยังอาจดำเนินคดีข้อพิพาทใดๆ ในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อยได้ในเขตพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ หรือคิงเคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา หากข้อพิพาทนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการพิจารณาคดีในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย คุณอาจดำเนินคดีข้อพิพาทใดๆ ในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อยได้ ไม่ว่าคุณจะได้เจรจาอย่างไม่เป็นทางการเป็นลำดับแรกหรือไม่ก็ตาม

7.3 การใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน หากคุณและ Microsoft ไม่ได้ระงับข้อพิพาทใดๆ ด้วยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการหรือในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย ความพยายามอื่นใดที่จะระงับข้อพิพาทจะกระทำโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันภายใต้กฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act (“FAA”)) เพียงอย่างเดียว คุณกำลังสละสิทธิที่จะดำเนินคดี (หรือขึ้นศาลในฐานะคู่ความหรือสมาชิกกลุ่ม)สำหรับข้อพิพาททั้งหมดในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน แต่ข้อพิพาททั้งหมดจะดำเนินการพิจารณาต่อหน้าอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลาง ซึ่งการตัดสินจะถือเป็นที่สุด ยกเว้นสิทธิที่จำกัดในการอุทธรณ์ภายใต้ FAA ศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจศาลเหนือคู่ความจะสามารถบังคับใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้

7.4 การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม กระบวนพิจารณาใดๆ ในการระงับหรือดำเนินคดีข้อพิพาทไม่ว่าในสถานที่พิจารณาคดีใดจะกระทำเป็นรายบุคคลเท่านั้น คุณและ Microsoft จะไม่ขอให้มีการพิจารณาข้อพิพาทในลักษณะการดำเนินคดีแบบกลุ่ม การฟ้องร้องโดยให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินคดีแทน หรือในกระบวนพิจารณาอื่นใดซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำการหรือเสนอที่จะกระทำการในลักษณะตัวแทน ทั้งนี้ จะไม่มีการนำกระบวนการอนุญาโตตุลาการไปรวมกับกระบวนพิจารณาอื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคู่ความทั้งหมดของกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด

7.5 กระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ จะดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association (“AAA”)) ภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการการค้า (Commercial Arbitration Rules) ของ AAA หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาและใช้บริการเพื่อการใช้ส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน หรือหากทุนทรัพย์ของข้อพิพาทมีจำนวนไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือไม่หรือคุณใช้บริการอย่างไร กระบวนการเพิ่มเติมสำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes) ก็จะมีผลใช้บังคับด้วย หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.adr.org หรือโทร 1-800-778-7879 ในการเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้ยื่นแบบฟอร์มซึ่งมีอยู่ที่เว็บไซต์ของ Legal and Corporate Affairs (LCA) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245497) ไปยัง AAA คุณตกลงที่จะเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการเฉพาะในเขตพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ หรือในคิงเคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และ Microsoft ตกลงที่จะเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการเฉพาะในเขตพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่เท่านั้น คุณอาจร้องขอให้มีการพิจารณาคดีทางโทรศัพท์หรือต่อหน้าบุคคลได้โดยปฏิบัติตามกฎของ AAA ในข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ การพิจารณาคดีใดๆ จะดำเนินการทางโทรศัพท์ เว้นแต่อนุญาโตตุลาการจะพบเหตุอันสมควรให้จัดการพิจารณาคดีต่อหน้าบุคคลแทน อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินให้คุณได้รับค่าเสียหายเป็นรายบุคคลเหมือนกับที่ศาลอาจตัดสินได้ อนุญาโตตุลาการอาจมีคำตัดสินแสดงสิทธิหรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับคุณเป็นรายบุคคลเท่านั้น และเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการทำตามการเรียกร้องสิทธิของคุณ

7.6 ค่าธรรมเนียมและสิ่งจูงใจในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

7.6.1 ข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ Microsoft จะชดใช้ค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องของคุณโดยทันที และชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการ หากคุณปฏิเสธข้อเสนอการประนีประนอมยอมความที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่าสุดของ Microsoft ซึ่งมีขึ้นก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (“ข้อเสนอลายลักษณ์อักษรล่าสุดของ Microsoft”) ข้อพิพาทของคุณจะผ่านกระบวนพิจารณาไปจนถึงการตัดสินของอนุญาโตตุลาการ (เรียกว่า “คำชี้ขาด”) และอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้กับคุณมากกว่าข้อเสนอลายลักษณ์อักษรล่าสุดของ Microsoft ทาง Microsoft จะเสนอสิ่งจูงใจให้กับคุณสามอย่าง ได้แก่ (i) จ่ายเงินตามคำชี้ขาดหรือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่า (ii) จ่ายเงินเป็นสองเท่าของค่าทนายความตามสมควรของคุณ หากมี และ (iii) ชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของพยานผู้เชี่ยวชาญ) ที่เกิดขึ้นกับทนายความของคุณตามสมควรจากการสืบสวน เตรียมคดี และดำเนินคดีการเรียกร้องสิทธิของคุณในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการจะพิจารณากำหนดจำนวนค่าธรรมเนียม ราคา และค่าใช้จ่าย เว้นแต่คุณและ Microsoft จะตกลงกันเอง

7.6.2 ข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป กฎของ AAA จะใช้บังคับกับการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้อง รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการ

7.6.3 ข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์จำนวนเท่าใดก็ตาม ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ ที่คุณเริ่มต้น Microsoft จะเรียกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA หรืออนุญาโตตุลาการของตน หรือค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องของคุณที่ Microsoft ชดใช้ให้ เฉพาะในกรณีที่อนุญาโตตุลาการเห็นว่าการดำเนินการอนุญาโตตุลาการนี้เป็นสิ่งที่ไร้สาระหรือมีการยื่นฟ้องเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ ที่ Microsoft เริ่มต้น Microsoft จะชำระค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้อง รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการทั้งหมด Microsoft จะไม่เรียกค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทนายความของตนจากคุณไม่ว่าในกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจะไม่นำมานับในการพิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ของข้อพิพาท

7.7 การขัดแย้งกับกฎของ AAA ข้อตกลงฉบับนี้จะใช้บังคับจนถึงขอบเขตที่ขัดกับกฎอนุญาโตตุลาการการค้าและกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคของ AAA

7.8 การเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทจะต้องยื่นภายในเวลาหนึ่งปี เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้ การเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทใดๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อ 7 จะต้องยื่นภายในเวลาหนึ่งปีในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (ข้อ 7.2) ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (ข้อ 7.3) ระยะเวลาหนึ่งปีจะเริ่มนับเมื่อสามารถยื่นการเรียกร้องสิทธิหรือคำบอกกล่าวข้อพิพาทได้เป็นครั้งแรก หากไม่ได้ยื่นการเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทดังกล่าวภายในเวลาหนึ่งปี ก็จะถูกห้ามมิให้ยื่นได้อีกเป็นการถาวร

7.9 การปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอนุญาโตตุลาการในอนาคต คุณอาจปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ Microsoft ทำกับข้อ 7 ได้ (นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่) โดยส่งการบอกกล่าวให้กับเราภายใน 30 วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงโดยส่งทางไปรษณีย์สหร้ฐอเมริกาไปยังที่อยู่ในข้อ 7.1.1 หากคุณทำเช่นนี้ ข้อ 7 ในฉบับล่าสุดก่อนการเปลี่ยนแปลงที่คุณปฏิเสธจะมีผลใช้บังคับ

7.10 การเป็นโมฆะบางส่วน หากการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มในข้อ 10.4 ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้สำหรับข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วน ข้อ 7 ก็จะไม่ใช้บังคับกับข้อพิพาทในส่วนดังกล่าว แต่ข้อพิพาทในส่วนนั้นจะถูกแยกออกและดำเนินกระบวนการในศาล โดยส่วนที่เหลือจะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หากข้อกำหนดอื่นใดของข้อ 7 ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดออกโดยส่วนที่เหลือของข้อ 7 จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

8. ไม่มีการรับประกัน

MICROSOFT และบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้จำหน่ายของเราไม่ได้ให้การรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การรับรอง หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ คุณเข้าใจว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณเองและเราให้บริการบนพื้นฐาน “ตามที่เป็น” “ภายใต้ข้อบกพร่องทั้งหมด” และ “ตามที่มี” MICROSOFT ไม่ได้รับประกันถึงความถูกต้องหรือกำหนดเวลาของข้อมูลที่มีอยู่จากบริการ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายในพื้นที่ของคุณอนุญาต เราไม่ให้การรับประกันโดยนัยใดๆ รวมถึงการรับประกันสำหรับคุณสมบัติมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฉพาะด้าน ความพยายามในด้านฝีมือ และการไม่ละเมิด คุณอาจมีสิทธิบางอย่างภายใต้กฎหมายในพื้นที่ของคุณ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้มีเจตนาที่จะกระทบต่อสิทธิเหล่านั้น หากใช้บังคับได้

คุณรับรู้ว่าระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไม่ได้ปราศจากความผิดพลาดและอาจมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในบางครั้ง เราไม่รับรองว่าบริการจะไม่ถูกรบกวน เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือการสูญเสียเนื้อหาจะไม่เกิดขึ้น

หากคุณใช้คอนโซล XBOX ONE, คอนโซล XBOX 360, อุปกรณ์เสริมของ XBOX หรือ KINECT SENSOR นอกประเทศที่มีการรองรับ MICROSOFT จะรับผิดชอบเฉพาะการให้บริการในประเทศที่ระบุไว้ในการรับประกันเท่านั้น  MICROSOFT จะไม่รับผิดชอบและผลิตภัณฑ์ XBOX หรือ KINECT ของคุณจะไม่รวมอยู่ในการคุ้มครองของการรับประกันและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นอกประเทศที่ระบุไว้ในการรับประกัน

9. ข้อจำกัดการรับผิด

หาก Microsoft ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ คุณยอมรับว่าการแก้ไขเยียวยาโดยเฉพาะของคุณจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือ ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้จำหน่ายใดๆ ก็คือการเรียกค่าเสียหายโดยตรงไม่เกินจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมบริการหนึ่งเดือนของคุณ (หรือไม่เกิน 10.00 ดอลลาร์สหรัฐหากเป็นบริการฟรี) คุณไม่สามารถเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือความสูญเสียอื่นใดได้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา ค่าเสียหายเพราะขาดผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้มีผลแม้ว่าการเยียวยานี้ไม่สามารถชดเชยความเสียหายใดๆ ให้แก่คุณได้อย่างครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ หรือแม้ว่าเรารู้หรือควรได้รู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว ตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะใช้กับกรณีใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ เช่น การสูญเสียเนื้อหา ไวรัสใดๆ ที่กระทบต่อการใช้บริการของคุณ ความล่าช้าหรือล้มเหลวในการเริ่มต้นหรือดำเนินการถ่ายโอนหรือการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น การกล่าวอ้างว่าผิดสัญญา การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไข ความรับผิดโดยเด็ดขาด ความประมาทเลินเล่อ การแสดงผิดจากข้อเท็จจริงหรือการละเว้น การละเมิดกฎหมาย การละเมิดกฎหรือข้อบังคับ หรือลาภมิควรได้ ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเหล่านี้บางประการหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ หากมลรัฐ จังหวัด หรือประเทศของคุณไม่ได้อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือค่าเสียหายอื่นๆ

10. นิติบุคคลผู้ทำสัญญาของ Microsoft, สถานที่ในการพิจารณาคดี และกฎหมายที่ใช้บังคับ

คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของรัฐที่คุณอาศัยอยู่ในการตีความข้อตกลงฉบับนี้ การเรียกร้องสิทธิกรณีผิดข้อตกลงฉบับนี้ และการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และละเมิด) โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน เว้นแต่ FAA จะใช้บังคับกับข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณกับเราได้ยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลมลรัฐหรือศาลกลางในคิงเคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบริการซึ่งมีการพิจารณาคดีในศาล (ไม่ใช่อนุญาโตตุลาการและไม่ใช่ศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย)

11. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

คุณอาจสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกผ่านบริการนี้ หรือผ่านแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดผ่านทางบริการได้ Microsoft จะไม่รับผิดชอบในเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่มีอยู่ผ่านบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้น คุณต้องรับผิดชอบในการเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้โฆษณา) แต่เพียงผู้เดียว การที่คุณใช้เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกดังกล่าว

12. DRM

หากคุณเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองด้วยการจัดการด้านสิทธิแบบดิจิทัล (Digital Rights Management (DRM)) ซอฟต์แวร์ DRM อาจร้องขอสิทธิการใช้งานสื่อจากเซิร์ฟเวอร์สิทธิออนไลน์ รวมทั้งดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุง DRM โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถเล่นเนื้อหาได้

13. ข้อตกลงที่มีผลบังคับต่อไป

ข้อที่ 4, 6 (สำหรับจำนวนเงินที่เกิดขึ้นก่อนที่ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง), 8, 9, 10, 16 รวมทั้งข้ออื่นๆ ที่มีข้อกำหนดให้มีผลหลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงจะยังคงมีผลอยู่ แม้จะได้มีการบอกเลิกหรือยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้แล้วก็ตาม

14. การโอนและการถ่ายโอนสิทธิ

เราสามารถโอนสิทธิในข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ แต่คุณไม่สามารถโอนสิทธิในข้อตกลงฉบับนี้หรือถ่ายโอนสิทธิใดๆ ในการใช้บริการได้

15. การบอกกล่าวคู่สัญญา

คุณยินยอมให้ Microsoft บอกกล่าวคุณเกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องบอกกล่าวผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่ที่คุณได้ระบุไว้เมื่อคุณสมัครรับบริการ คำบอกกล่าวที่อีเมลถึงคุณจะถือว่าได้ดำเนินการส่งและรับในเวลาที่ส่งอีเมล หากคุณไม่ยอมรับคำบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องหยุดใช้บริการ คุณสามารถแจ้ง Microsoft ได้ตามที่ระบุไว้ในการสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการ

16. การตีความในสัญญา

ข้อตกลงฉบับนี้คือข้อตกลงทั้งหมดในการใช้บริการของคุณ ระหว่างคุณกับ Microsoft ข้อตกลงนี้จะใช้แทนที่ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ที่มีขึ้นระหว่างคุณกับ Microsoft เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เนื้อหาทุกส่วนของข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ หากศาลหรืออนุญาโตตุลาการตัดสินว่าเราไม่สามารถบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ได้ตามที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เราสามารถแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยข้อกำหนดในทำนองเดียวกันเท่าที่จะสามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้ ข้อ 7.10 ระบุไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อ 7 (การใช้อนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อ 7.10 จะมีผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อนี้หากทั้งสองข้อขัดแย้งกัน

17. บุคคลภายนอกรายใดก็ตามจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ

ข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคุณและเราเท่านั้น สิ่งนี่ไม่ได้มีไว้สำหรับผลประโยชน์ของบุคคลอื่น ยกเว้นผู้รับมรดกและผู้รับโอนของ Microsoft

18. การสนับสนุน

เราไม่ได้เสนอการสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการ เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ หรือเอกสารต่างๆ ที่เราเผยแพร่โดยเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบนั้นๆ ของบริการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าได้ที่ http://www.xbox.com/support หรือ http://www.windowsphone.com

19. ข้อกำหนดในการส่งออก

ซอฟต์แวร์และบริการ Microsoft ที่ฟรีจะอยู่ภายใต้กฎหมายด้านการส่งออกและเทคโนโลยีของเขตอำนาจศาลสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ทั้งนี้ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎที่ใช้บังคับอยู่ดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งมีผลกับซอฟต์แวร์ และ/หรือ บริการ ในการถ่ายโอนซอฟต์แวร์และบริการที่ฟรีเหล่านี้ให้แก่รัฐบาลของประเทศใดๆ ที่ถูกห้ามหรือฝ่ายบางฝ่ายที่ถูกห้าม จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206) นอกจากนี้ บริการที่ชำระเงินจะอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุณจะต้องปฏิบัิติตาม กฎหมายเหล่านี้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับปลายทาง ผู้ใช้ปลายทางและการใช้งานปลายทาง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Exporting Microsoft Products (http://www.microsoft.com/exporting)

20. คำบอกกล่าว

20.1 คำบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา Microsoft เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หากคุณต้องการส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเรียกร้องสิทธิกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดใช้กระบวนการของเราในการส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิด (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx) ข้อซักถามทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้จะไม่ได้รับการตอบกลับ

Microsoft จะใช้กระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 17 ของ United States Code มาตรา 512 (c)(2) เพื่อดำเนินการกับคำบอกกล่าวกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ในกรณีที่สมควร Microsoft ยังอาจปิดใช้งานหรือบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ Microsoft ซึ่งเป็นผู้ที่ละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

20.2 คำบอกกล่าวและกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในโฆษณาของไซต์ที่สนับสนุน โปรดตรวจทานคำแนะนำเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายการโฆษณาของเรา

20.3 การบอกกล่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ส่วนต่างๆ ทั้งหมดของบริการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ © 2013 ของ Microsoft Corporation และ/หรือผู้จัดหาของ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA สงวนลิขสิทธิ์ เราหรือผู้จัดหาของเราเป็นเจ้าของชื่อ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริการและเนื้อหาของบริการ Microsoft และชื่อ โลโก้ และไอคอนของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดของ Microsoft อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริงอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ซอฟต์แวร์บางอย่างที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานของ Independent JPEG Group ลิขสิทธิ์ © 1991-1996 Thomas G. Lane สงวนลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ “gnuplot” ซึ่งใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์เป็นลิขสิทธิ์ของ © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley สงวนลิขสิทธิ์ Portions Copyright © 2012 Netflix, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

20.4 คำบอกกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานภาพ H.264/AVC และมาตรฐานวิดีโอ VC-1 ซอฟต์แวร์อาจมี H.264/MPEG-4 AVC และ/หรือ เทคโนโลยีการถอดรหัส VC-1 MPEG LA, L.L.C. ใช้ร่วมกับการบอกกล่าวนี้:

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตสิทธิบัตร AVC และ VC-1 สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ของผู้บริโภคเพื่อ (ก) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน (“มาตรฐานวิดีโอ”) และ/หรือ (ข) ถอดรหัสวิดีโอ AVC และ VC-1 ที่ถูกเข้ารหัสโดยผู้บริโภคเพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ/หรือที่ได้รับจากผู้จัดหาวิดีโอที่ได้รับอนุญาตให้จัดหาวิดีโอดังกล่าว การอนุญาตให้ใช้งานจะไม่ขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยไม่ต้องคำนึงว่าซอฟต์แวร์นี้จะรวมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ ไม่มีการให้อนุญาตหรือบ่งชี้ว่าให้อนุญาตเพื่อการใช้งานลักษณะอื่น ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดูเว็บไซต์ MPEG LA (http://www.mpegla.com)

เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนเท่านั้น คำบอกกล่าวนี้ไม่ได้จำกัดหรือห้ามการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีให้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้สำหรับการใช้ทางธุรกิจทั่วไป ซึ่งเป็นการใช้ส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจนั้น ซึ่งไม่รวมถึง (1) การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ต่อไปยังบุคคลภายนอก หรือ (2) การสร้างเนื้อหาที่มีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิดีโอเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลภายนอก

ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้มีผลกับ Xbox Live และ Games for Windows-Live

เรากำหนดให้ต้องมีการอนุญาตเพื่อให้คุณประเมินหรือใช้ และเพื่อให้เราเปิดใช้งานคุณลักษณะและฟังก์ชันต่างๆ ของบริการ Xbox Live/Games for Windows-Live คุณลักษณะและฟังก์ชันเหล่านี้จะรวมถึงรายชื่อผู้เล่นที่ดีที่สุด เกมเพลย์ที่ให้บริการบริหารจัดการแบบออนไลน์ สถิติระดับการเล่น การแข่งขัน และการแบ่งปันโปรไฟล์ผู้เล่น หากคุณประเมินหรือใช้ หรือเราเปิดใช้งานคุณลักษณะและฟังก์ชันเหล่านี้ คุณได้ให้ Microsoft และบริษัทในเครือ, ผู้จำหน่าย, ผู้จัดจำหน่าย, Service Provider, คู่ค้า และผู้จัดหาของ Microsoft (โดยเรียกแต่ละรายว่า “คู่สัญญาของ Microsoft”) ได้รับอนุญาตสำหรับดำเนินการต่อไปนี้ กล่าวคือ คู่สัญญาของ Microsoft สามารถใช้ ติดตาม จัดเก็บ ทำสำเนา แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดงและดำเนินงานต่อสาธารณะ รวมทั้งทำซ้ำ (i) คะแนนในเกมของคุณ (ii) เซสชันการเล่นเกมของคุณ (iii) การเข้าร่วมของคุณในบริการ Xbox Live/Games for Windows-Live (iv) เวลาที่คุณใช้กับหรือภายในส่วนนั้นๆ ของบริการ Xbox Live/Games for Windows-Live (v) ส่วนต่างๆ ของบริการ Xbox Live/Games for Window-Live ที่แสดงอยู่บนจอภาพหรือหน้าจอของคุณ และระยะเวลาของการแสดงดังกล่าว (vi) การจัดอันดับ สถิติ โปรไฟล์ผู้เล่น รูปประจำตัว และเนื้อหาที่คุณอาจส่ง และ (vii) ข้อมูลการใช้อื่นๆ โดยจะใช้การอนุญาตเหล่านี้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีที่มาให้กับคุณ, Gamertag ของคุณ หรือรูปประจำตัวของคุณ เราอาจใช้การอนุญาตเหล่านี้โดยไม่มีการบอกกล่าวหรือการชดเชยให้กับคุณไม่ว่าในลักษณะใด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เรามีสิทธิในการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้ Xbox Live ที่มีอยู่ผ่านทาง Games for Windows-Live และเกมเพลย์บน Xbox Live ในทำนองกลับกัน หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงบัญชีบริการของคุณเข้ากับบัญชีของคู่สัญญาของ Microsoft บนบริการ Xbox Live (ตัวอย่างเช่น ผู้จัดจำหน่ายเกมหรือผู้ให้บริการโปรแกรม) คุณยอมรับว่า Microsoft อาจใช้ข้อมูลบัญชีที่จำกัดร่วมกับคู่สัญญา Microsoft ดังกล่าว ข้อมูลบัญชีดังกล่าวอาจมีชื่อ ที่อยู่ อีเมล และวันเกิด แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ

เพื่อให้คุณลักษณะของ Xbox Live ทำงานในบริบทของเกมนั้นๆ ซึ่งคุณเลือกที่จะใช้ ผู้จัดจำหน่ายเกมเหล่านั้นอาจเข้าถึงข้อมูลสำหรับติดต่อทางออนไลน์ (เช่น ชื่อหน้าจอ) ซึ่งจะทำให้ผู้อื่นสามารถติดต่อคุณได้ (หรือบัญชีที่เชื่อมโยงกันของคุณ) บน Xbox Live ตามที่ได้รับอนุญาตโดยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและออนไลน์ของคุณ หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงบัญชีบริการของคุณเข้ากับบัญชีของผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาของการสื่อสารภายในเกมได้ในเวลาที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณกับผู้จัดจำหน่าย คุณสามารถจัดการกับคุณลักษณะการสื่อสารบน Xbox Live สำหรับคุณและบุตรหลานของคุณได้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและออนไลน์ของคุณ

คุณไม่ควรคาดหวังถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวไม่ว่าในระดับใดเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะการสื่อสารแบบออนไลน์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น การแชทด้วยเสียง วิดีโอ และการสื่อสารในเซสชันเกมเพลย์ที่ให้บริการบริหารจัดการแบบออนไลน์) ซึ่งเสนอให้ผ่านทางบริการ Xbox Live/Games for Windows-Live เราสามารถตรวจสอบการสื่อสารเหล่านี้ได้เท่าที่กฎหมายอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถตรวจสอบบริการทั้งหมดและพยายามที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ คุณเข้าใจว่าผู้อื่นสามารถบันทึกและใช้การสื่อสารเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ การสื่อสารในเซสชันเกมเพลย์ที่ให้บริการบริหารจัดการแบบออนไลน์อาจได้รับเผยแพร่ไปยังผู้อื่นได้ เกมบางเกมอาจใช้ผู้จัดการและผู้ให้บริการบริหารจัดการหลายราย ผู้จัดการและผู้ที่ให้บริการบริหารจัดการเกมไม่ใช่ผู้แถลงที่ได้รับอนุญาตของ Microsoft และความคิดเห็นของบุคคลเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของ Microsoft

หากคุณใช้บริการที่เปิดใช้งานทางเสียง ระบบอาจส่งคำสั่งเสียงไปยัง Microsoft คุณยินยอมให้ Microsoft บันทึกและเก็บรวบรวมเสียงที่คุณใส่ลงไปสำหรับคำสั่งเสียงเหล่านั้น เพื่อให้บริการที่เปิดใช้งานทางเสียงและปรับปรุงคุณภาพและความถูกต้องของการรู้จำเสียงของเรา เราจะไม่ใช้คำสั่งเสียงของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราจะดำเนินการกับคำสั่งเสียงใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655)

บริการอาจรวมถึงการเติมเงินเกมเสมือน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทอง เหรียญ เงินสด หรือคะแนน ซึ่งอาจซื้อได้จาก Microsoft โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่แท้จริงหากคุณบรรลุนิติภาวะแล้วในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ และบริการยังอาจรวมถึงรายการหรือสินค้าดิจิทัลเสมือนซึ่งอาจซื้อได้จาก Microsoft โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่แท้จริงหรือการใช้การเติมเงินเกม การเติมเงินเกมและสินค้าเสมือนจะไม่สามารถแลกเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แท้จริง สินค้า หรือรายการอื่นๆ ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินจาก Microsoft หรือบุคคลอื่นใดได้

นอกเหนือจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัด เป็นการส่วนตัว สามารถเพิกถอนได้ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถให้ใช้สิทธิช่วงได้เพื่อใช้การเติมเงินเกมและสินค้าเสมือนเฉพาะในบริการแล้วเท่านั้น คุณไม่มีสิทธิหรือกรรมสิทธิ์อื่นใดในการเติมเงินเกมหรือสินค้าเสมือนใดๆ ดังกล่าวที่ปรากฏในหรือเริ่มต้นในบริการ หรือแอตทริบิวต์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือจัดเก็บไว้ภายในบริการ

Microsoft สามารถออกกฎระเบียบ ควบคุม แก้ไข และ/หรือตัดการเติมเงินเกมและ/หรือสินค้าเสมือนออกไปตามที่ Microsoft เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้โดยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิแอปพลิเคชันของ Windows Phone แบบมาตรฐาน

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิแอปพลิเคชันแบบมาตรฐาน (ปรับปรุงเมื่อกันยายน 2012)

WINDOWS PHONE STORE/MARKETPLACE

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน โปรดอ่านเงื่อนไขดังกล่าว เงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับกับแอปพลิเคชันของซอฟต์แวร์ที่คุณดาวน์โหลดจาก Windows Phone Store/Marketplace ซึ่งรวมถึงโปรแกรมปรับปรุงหรือส่วนประกอบเพิ่มเติมสำหรับแอปพลิเคชัน เว้นแต่แอปพลิเคชันจะมาพร้อมกับข้อกำหนดที่แยกต่างหาก ซึ่งในกรณีนี้ ข้อกำหนดเหล่านั้นจะมีผลใช้บังคับแทน โดยการดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชัน เท่ากับว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ แต่หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่มีสิทธิและจะต้องไม่ดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชัน

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันคือนิติบุคคลที่อนุญาตให้คุณใช้สิทธิในแอปพลิเคชัน ตามที่ระบุอยู่ใน Windows Phone Store/Marketplace

หากคุณยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านี้ คุณจะมีสิทธิตามด้านล่างนี้

1. สิทธิในการติดตั้งและใช้งาน คุณสามารถติดตั้งและใช้สำเนาของแอปพลิเคชันได้หนึ่งสำเนาบนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Windows Phone ได้ไม่เกินห้า (5) เครื่องซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึง Windows Phone Store/Marketplace

2. บริการบนอินเทอร์เน็ต

ก. การยินยอมสำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการไร้สาย แอปพลิเคชันนี้อาจเชื่อมต่อกับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการไร้สาย การที่คุณใช้แอปพลิเคชันเท่ากับว่าคุณยินยอมให้ส่งข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ระบบและแอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคุณ) สำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการไร้สาย หากได้ให้ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ ข้อกำหนดเหล่านั้นก็จะใช้บังคับด้วย

ข. การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด (Misuse) คุณไม่สามารถใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่อาจส่งผลเสียต่อบริการนี้เอง หรือทำให้ผู้อื่นใช้บริการนี้หรือเครือข่ายไร้สายในทางที่ด้อยลง ห้ามคุณใช้บริการดังกล่าวเพื่อเข้าใช้บริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้หรือเครือข่ายใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด

3. ขอบข่ายการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แอปพลิเคชันนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ใช่การขาย ข้อตกลงนี้ให้สิทธิบางสิทธิแก่คุณในการใช้แอปพลิเคชันเท่านั้น หาก Microsoft ปิดใช้งานความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของคุณตามข้อตกลงที่คุณทำกับ Microsoft สิทธิจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องใดๆ จะสิ้นสุดลง ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขอสงวนสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันได้เฉพาะตามที่อนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้เท่านั้น เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะให้สิทธิอื่นเพิ่มเติมกับคุณแม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ก็ตาม โดยคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทางเทคนิคในแอปพลิเคชันซึ่งอนุญาตให้คุณใช้งานได้ในบางลักษณะเท่านั้น คุณจะไม่:_

• หลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคในแอปพลิเคชัน

• ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แยกส่วน หรือแยกองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน เว้นแต่และเฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้แม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ก็ตาม

• ทำสำเนาแอปพลิเคชันมากกว่าที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต แม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ก็ตาม

• เผยแพร่หรือจัดแอปพลิเคชันไว้ให้ผู้อื่นทำสำเนา

• ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือให้ยืมแอปพลิเคชัน หรือ

• โอนแอปพลิเคชันหรือข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลภายนอก

4. เอกสารกำกับ หากมีเอกสารกำกับมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน คุณจะสามารถทำสำเนาและใช้เอกสารกำกับได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเป็นการภายในของคุณ

5. ข้อจำกัดในการส่งออก แอปพลิเคชันนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมดซึ่งมีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชัน กฎหมายเหล่านี้ประกอบด้วยข้อจำกัดเรื่องปลายทาง ผู้ใช้ปลายทางและการใช้งานปลายทาง หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นยี่ห้อของ Microsoft โปรดดูที่ www.microsoft.com/exporting

6. บริการสนับสนุน โปรดติดต่อผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อพิจารณาว่ามีบริการสนับสนุนอยู่หรือไม่ Microsoft (เว้นแต่กรณีที่ Microsoft เป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน), ผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณ และผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณจะไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดให้มีบริการสนับสนุนสำหรับแอปพลิเคชัน

7. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงฉบับนี้ ข้อกำหนดสำหรับส่วนประกอบเพิ่มเติมและโปรแกรมปรับปรุง และนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่คุณยอมรับคือข้อตกลงฉบับเดียวของแอปพลิเคชัน

8. กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ก. สหรัฐอเมริกา หากคุณได้รับแอปพลิเคชันในสหรัฐอเมริกา ให้ใช้กฎหมายของมลรัฐที่คุณอาศัยอยู่ในการตีความข้อตกลงฉบับนี้ การเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ และการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด) โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน

ข. แคนาดา หากคุณได้รับแอปพลิเคชันในแคนาดา ให้ใช้กฎหมายของจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ในการตีความข้อตกลงฉบับนี้ การเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ และการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด) โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน

ค. นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หากคุณได้รับแอปพลิเคชันในประเทศอื่น กฎหมายของประเทศนั้นจะใช้บังคับ

9. การมีผลทางกฎหมาย ข้อตกลงนี้อธิบายถึงสิทธิทางกฎหมายบางประการ คุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณ ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณ หากกฎหมายของประเทศของคุณไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

10. คำปฏิเสธการรับประกัน แอปพลิเคชันจะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ “ตามที่เป็น” “ภายใต้ข้อบกพร่องทั้งหมด” และ “ตามที่มี” คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานเอง ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ในนามของตนเอง, MICROSOFT, ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายซึ่งมีเครือข่ายที่มีแอปพลิเคชันอยู่ รวมทั้งบริษัทในเครือ ผู้จำหน่าย ตัวแทน และผู้จัดหาแต่ละรายของเรา (“คู่สัญญาที่มีหน้าที่ครอบคลุม”) ไม่ได้ให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขโดยชัดแจ้งภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน หากพบว่าแอปพลิเคชันมีความชำรุดบกพร่อง คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรับบริการหรือการซ่อมแซมที่จำเป็นทุกอย่าง คุณอาจมีสิทธิของผู้บริโภคเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายในท้องถิ่นของคุณซึ่งข้อตกลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายในท้องถิ่นของคุณอนุญาต คู่สัญญาที่มีหน้าที่ครอบคลุมจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขของคุณสมบัติมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน และการไม่ละเมิด

11. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นว่าด้วยการแก้ไขเยียวยาและความเสียหาย ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ คุณสามารถเรียกร้องการชดเชยจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันได้เฉพาะค่าเสียหายโดยตรงไม่เกินจำนวนเงินที่คุณชำระค่าแอปพลิเคชัน หรือหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ (US$1.00) ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดจะมากกว่า คุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายอื่นใด รวมถึงค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา การสูญเสียผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษจากคู่สัญญาที่มีหน้าที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดนี้มีผลกับ:

• สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน บริการ หรือเนื้อหาที่มีอยู่ผ่านทางแอปพลิเคชัน และ

• การกล่าวอ้างว่าผิดสัญญา การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไข การคุ้มครองผู้บริโภค การหลอกลวง การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ความรับผิดโดยเด็ดขาด การประมาทเลินเล่อ การแสดงผิดจากข้อเท็จจริง การละเว้น การละเมิดกฎหมาย หรือการละเมิดอื่นๆ การละเมิดกฎหรือข้อบังคับ หรือลาภมิควรได้ ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะให้อนุญาตไว้สูงสุด

และยังนำมาใช้แม้ว่า

• การซ่อมแซม การเปลี่ยนใหม่ หรือการคืนเงินค่าแอปพลิเคชันจะไม่ได้ชดเชยการสูญเสียให้กับคุณได้เต็มจำนวน หรือ

• คู่สัญญาที่ได้รับการชดเชยได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความเป็นไปได้ของการเกิดค่าเสียหาย