เงื่อนไขการใช้

ประกาศเมื่อ: ตุลาคม 2013 วันที่มีผลบังคับใช้ พฤศจิกายน ้2013

 

ขอบคุณที่เลือกใช้ Microsoft ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคุณกับ Microsoft Corporation (หรือหนึ่งในบริษัทในเครือในประเทศที่คุณอาศัยอยู่) ซึ่งจะอธิบายสิทธิของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์และบริการ ตามที่ได้แสดงไว้ในข้อที่ 1.1 เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้แสดงข้อกำหนดบางประการของข้อตกลงนี้ใน รูปแบบของคำถามและคำตอบ คุณควรตรวจทานข้อตกลงทั้งหมดเนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญและ จะก่อให้เกิดข้อตกลงตามกฎหมายที่จะใช้บังคับกับคุณเมื่อคุณได้ยอมรับแล้ว

 

1.                   ขอบเขตของข้อตกลง การยอมรับ และการเปลี่ยนแปลง

 

1.1.       ข้อตกลงนี้ครอบคลุมบริการใดบ้าง ข้อตกลงนี้จะใช้บังคับกับเกม เนื้อหา แอปพลิเคชัน และบริการของ Xbox รวมถึง Xbox Live, SmartGlass, Games for Windows-Live, Xbox Video, Xbox Music และ Windows Phone Store/Marketplace (รวมถึงร้านค้าที่จัดให้มีภายใต้ยี่ห้อของคู่ค้า Windows Phone ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้) รวมถึงบริการหรือซอฟต์แวร์ที่ให้คุณสามารถสตรีม ดาวน์โหลด ดู หรือใช้เนื้อหาดิจิทัลบางอย่างได้ เช่น เพลง วิดีโอ เกม แอปพลิเคชัน และเนื้อหาอื่นๆ ที่ Microsoft จัดให้มีเป็นครั้งคราว (“บริการ”) คุณอาจเข้าถึงบริการได้จากคอนโซล Xbox One, คอนโซล Xbox 360, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, อุปกรณ์มือถือ, โปรแกรมเล่นสื่อแบบพกพา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามที่ Microsoft อนุญาต (แต่ละอย่างเรียกว่า อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต”) หรือทางออนไลน์ เมื่อใช้บริการ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ (“ข้อตกลงนี้”)

 

1.2.       มีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการใช้บริการหรือไม่ เรามีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ยิ่งขึ้น ดังนั้น เมื่อใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

 

·         เงื่อนไขการใช้เหล่านี้

·         กฎการใช้ Xbox Live (http://www.xbox.com/usagerules)

·         นโยบายต่อต้านอีเมลขยะของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) และ

·         แนวปฏิบัติ (http://www.xbox.com/legal/codeofconduct)

 

1.3.       มีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการใช้บริการหรือเนื้อหาที่ได้เข้าถึงผ่านทางบริการหรือไม่ เราจะระบุผู้ให้บริการของแต่ละแอปพลิเคชันที่จัดไว้ให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือผ่านทางบริการ เกม, แอปพลิเคชัน, เนื้อหา, Online Services, โฆษณา หรืองานที่จัดขึ้น (ตัวอย่างเช่น เกมการพนันและการแข่งขัน) บางอย่างของ บุคคลภายนอกซึ่งมีอยู่ในหรือมีให้ใช้ผ่านบริการ (“คุณลักษณะของบุคคลภายนอก”) อาจมี ข้อกำหนดของข้อตกลง นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขอื่นๆ แยกต่างหากหรือเพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมถึงการที่คุณใช้คุณลักษณะของ บุคคลภายนอกเหล่านั้น (เรียกโดยรวมว่า ข้อกำหนดเพิ่มเติม”)

 

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับแอปพลิเคชันฉบับมาตรฐานที่ตอนท้ายของข้อตกลงนี้คือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการที่คุณใช้คุณลักษณะของบุคคลภายนอกเหล่านั้นซึ่งมีอยู่ผ่านทาง Windows Phone Store/Marketplace เว้นเสียแต่ว่าแอปพลิเคชันของ Windows Phone Store/Marketplace จะมีข้อกำหนด เพิ่มเติมแยกต่างหากที่ใช้บังคับกับคุณแทน

 

Microsoft จะเป็นคู่สัญญาในข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในกรณีที่ Microsoft เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น Microsoft ไม่ได้อนุญาตให้คุณใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะของ บุคคลภายนอกที่มีอยู่ผ่านทางบริการ และเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราจะไม่รับผิดชอบ ในสิ่ง ต่อไปนี้

                    คุณลักษณะของบุคคลภายนอก

                    การที่คุณใช้คุณลักษณะของบุคคลภายนอก

                    เนื้อหาของคุณลักษณะของบุคคลภายนอก

                    การสนับสนุนลูกค้าสำหรับคุณลักษณะของบุคคลภายนอก หรือ

                    การรับประกันหรือการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลภายนอก

 

ข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้อ้างอิงไว้ในข้อตกลงนี้จะไม่ใช้บังคับกับคุณลักษณะของบุคคลภายนอก และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ครอบคลุมถึงคุณลักษณะดังกล่าวจะไม่แก้ไขข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ ว่าในลักษณะใดก็ตาม

บุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสที่มีการเชื่อมโยงไปยังหรืออ้างอิงไปจากบริการเหล่านี้จะเป็นผู้ให้อนุญาตในสคริปต์หรือรหัสดังกล่าว ไม่ใช่ Microsoft

1.4.       ฉันจะตอบรับข้อตกลงนี้อย่างไร ด้วยการใช้หรือการเข้าถึงบริการ หรือโดยการยอมรับข้อกำหนด เหล่านี้เมื่อมีตัวเลือกในส่วนติดต่อผู้ใช้ให้กับคุณก็เท่ากับว่าคุณได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้โดยที่คุณไม่ได้ทำการแก้ไขใดๆ หากคุณไม่ตกลง คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้

 

1.5.       ฉันต้องมีอายุเท่าไรจึงจะใช้บริการได้ โดยการใช้บริการ เท่ากับว่าคุณรับรองว่าคุณได้ บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายของสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ และตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ หรือคุณเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ซึ่งมีบัญชีที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ และคุณยอมรับข้อตกลง นี้ในนามของผู้เยาว์ การใช้บริการจำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft คุณอาจจำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้อื่นๆ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ Microsoft Account ของคุณกับบริการอื่นๆ ของ Microsoft

 

1.6.       หลังจากที่ฉันได้ยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว Microsoft จะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ใช่ หรือไม่ ใช่ Microsoft สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้เป็นครั้งคราว หากเรากระทำการ ดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางส่วนติดต่อผู้ใช้ การแจ้งเตือนทางอีเมล หรือโดยวิธีอื่นใดที่เหมาะสม การใช้บริการของคุณหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลจะเท่ากับว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณจะต้องหยุดใช้บริการและยกเลิกบริการที่ได้ชำระเงินแล้ว โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อที่ 6.10 มิฉะนั้น ข้อกำหนดใหม่จะมีผลกับคุณ

 

1.7.       การเปลี่ยนแปลงประเภทใดในบริการที่ฉันสามารถคาดได้ว่าจะมีขึ้น เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ พัฒนาบริการและสามารถเปลี่ยนแปลงบริการได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ Microsoft มีเหตุผลว่าทำไมจึงอาจหยุด ให้บริการในบางส่วน ซึ่งรวมถึงกรณีที่ว่าการให้บริการของเราจะไม่สามารถทำได้อีกต่อไป เทคโนโลยีพัฒนา สูงขึ้น ความคิดเห็นจากลูกค้าระบุว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงที่เรามีกับบุคคลภายนอกไม่อนุญาต ให้เราจัดให้มีเนื้อหาของบุคคลภายนอกอีกต่อไป หรือมีประเด็นภายนอกเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นการไม่ระมัดระวังหาก ได้ดำเนินการต่อหรือไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เราสามารถเผยแพร่บริการหรือคุ ณลักษณะของ บริการที่เป็น รุ่นเบต้า ซึ่งอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้องหรื อทำงานได้ไม่เหมือนกัน กับเวอร์ชันสุดท้าย หนึ่งในสิ่งที่เราอาจทำ ได้แก่ (i) ยับยั้งหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ (ii) เรียกคืนข้อมูลจากอุปกรณ์ ที่ได้รับอนุญาตและอุปกรณ์ต่อพ่วง ใดๆ ที่เชื่อมต่อซึ่งใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ บริการตามที่จำเป็นในการใช้งา นและคุ้มคร องความปลอดภัยของบริการ และบังคับใช้ข้อตกลงนี้ และ (iii) อัปเกรด แก้ไข ถอน ระงับ หรือยกเลิกฟั งก์ชันการทำงานหรือคุณลักษณะ ของบริการ หรือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เกี่ย วข้องกับบริการหรืออุ ปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราอาจทำเช่นนั้นโดย การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติโดยตรงไปยัง อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตของคุณ รวมถึง ซอฟต์แวร์ที่ขัดขวางไม่ให้คุณเข้าถึงบริการ การเล่นเกมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการใช้อุปกรณ์ ต่อพ่วงของฮาร์ด แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

 

1.8.       คุณจะสามารถใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกันได้อย่างไร สำหรับบางส่วนของบริการ คุณอาจสามารถสร้าง บัญชีเพิ่มเติมขึ้นมาได้ซึ่งจะอ้างอิงกับบัญชีของคุณ (“บัญชีที่เชื่อมโยงกัน”) คุณตกลงที่จะเข้าผูกพันตาม ข้อตกลงนี้ในกรณีของบัญชีที่เชื่อมโยงกัน (รวมถึงบัญชีเหล่านั้นสำหรับผู้เยาว์) ที่คุณเป็นเจ้าของในขณะนี้หรือ สร้างขึ้นในภายหลัง และคุณตกลงที่จะรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบัญชีบริการของคุณและบัญชีที่ เชื่อมโยงกันใดๆ คุณยอมรับว่าเราอาจดำเนินการกับบัญชีบริการของคุณเพื่อให้สอดรับกับกิจกรรมบนบัญชีที่ เชื่อมโยงกันของคุณ ซึ่งรวมถึงการจำกัดบุคคลที่สามารถใช้บัญชีบริการของคุณหรือบัญชีที่เชื่อมโยงกันใดๆ การจำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่คุณสามารถใช้ในการเข้าถึงบริการ และ/หรือการลบบัญชีบริการของคุณหรือบัญชีที่ เชื่อมโยงกันใดๆ ในกรณีที่คุณอนุญาตหรือทำให้ผู้เยาว์สามารถใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกันได้แล้วนั้น

 

คุณรับรองว่าคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์นั้น

 

คุณรับรู้ว่าคุณลักษณะบางอย่างของบริการ และเนื้อหาบางอย่างที่มีอยู่ผ่านท างบริการอาจมี หรือทำใ ห้ผู้ใช้พบ เจอ กับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์ คุณตกลงที่จะควบคุมดู แลการใช้ของผู้เยา ว์ซึ่งคุณให้อนุญาตหรือทำ ให้สาม ารถใช้บริการได้ บริการไม่ได้มีไว้สำหรับให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีใช้งานโดยไม่มีการควบคุมดูแลของ ผู้ใหญ่

 

คุณยอมรับว่าเราได้เสนอการตั้งค่าเพื่อให้จัดการกับการซื้อของคุณและจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์ ตัวอย่างเช่น เราเสนอ การตั้งค่าสำหรับครอบครัวบนคอนโซล Xbox 360, คอนโซล Xbox One และสำหรับส่วนประกอบบางส่วนของบริการ คุณสาม ารถดูหรือ แก้ไขการตั้งค่าต่างๆ ของคุณได้โดยไปที่ แอปพลิเคชันของการตั้งค่าคอนโซล หรือไปที่ http://www.xbox.com/account ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าของ เรามีอยู่ที่ http://www.xbox.com/support

 

คุณอาจได้รับข้อมูลโปรไฟล์ การใช้ และกิจกรรมที่ละเอียดเกี่ยวกับผู้เยาว์ที่มีบัญชีที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะรวมไปถึง เกมที่เล่น แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลด วิดีโอ (โทรทัศน์และภาพยนตร์) ที่บุตรหลานของคุณรับชมจาก Xbox Video, เพลงที่เปิด, กิจกรรมการเรียกดูและการค้นหา (จากภายในโปรแกรม Internet Explorer บนคอนโซล) และประวัติการดำเนินการ (รวมถึงคำ ร้องเรียนที่ยื่นโดยหรือยื่นต่อผู้ใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกัน การระงับและการสั่ง ห้ามจากบริการ) โดยยังอาจมีประวัติการซื้อ คำขอเป็นเพื่อน และรายชื่อเพื่อน (รวมถึงการเชื่อมต่อกับแอป พลิเคชันเครือข่ายทางสังคม) ประวัติการสื่อสาร (ซึ่งรวมถึงข้อความและสิ่งที่แนบมาด้วย) และการ ใช้แอปพลิเค ชันบนบริการ (รวมถึงเนื้อหาที่ดู)

 

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้บัญชีบริการของคุณเข้าถึงหรือถูกปฏิเสธการเข้าถึง (รวมถึงผลที่เกิด จากการที่คุณใช้หรือไม่ใช้การควบคุมของผู้ปกครอง) คุณยอมรับว่าการใช้ การตั้งค่ าของเราไม่ได้ทดแทนการ ควบคุมดูแลผู้เยาว์ที่ใช้บัญชีบริการของคุณด้วยตัวคุณเอง

 

หากคุณใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกัน คุณรับรู้ว่าเจ้าของบัญชีบริการจะสามารถควบคุมบัญชีที่เชื่อมโยงกันของคุณได้ โดยเต็มที่ การควบคุมนี้จะรวมถึงสิทธิในการ (i) ยุติบริการ (ii) ปิดหรือแก้ไขบัญชีที่เชื่อมโยงกันของคุณเมื่อใด ก็ได้ (iii) เข้าถึงและแก้ไขการควบคุมของผู้ปกครองสำหรับบัญชีที่เชื่อมโยงกันของคุณ และ (iv) รับคำบอก กล่าวจากเรา ในบางกรณี การควบคุมนี้จะยังรวมไปถึงการควบคุมตัวเลือกการซื้อจากบัญชีที่เชื่อมโยงกันของ คุณ และความสามารถในการร้องขอและได้รั บอุปกรณ์และข้อมูลการใช้บริการที่เกี่ ยวข้องกับบัญชี ที่เชื่อมโยงกัน ของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์ การใช้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญ ชีที่เชื่อมโยงกันของคุณและจะ ส่งไปยังเจ้าของบัญชีบริการ หากคุณเป็นผู้ใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกัน ข้อตกลงนี้ จะใช้บังคับกับการใช้บริการของ คุณ ยกเว้นหัวข้อต่อไปนี้ ได้แก่ 1.8 (ยกเว้นย่อหน้านี้ที่ขึ้นต้นว่าหากคุณใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกัน…” ซึ่งจะ ใช้บังคับกับผู้ใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกัน), 6 (การชำระเงิน) และข้อ 16 (การบอกกล่าวคู่สัญญา)

 

1.9.       มีสิ่งที่ฉันไม่สามารถทำได้ในบริการหรือไม่ คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อทำให้ผู้อื่นหรือบริการเสียหาย ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องไม่

 

·         ใช้บริการเพื่อทำร้าย คุกคาม หรือข่มขู่ผู้อื่น องค์กร หรือ Microsoft

·         ทำให้บริการ (หรือเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ) เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ รับภาระเกินควร หรือชำรุด

·         โอนสิทธิ ขายต่อ หรือจำหน่ายต่อซึ่งส่วนใดๆ ของบริการหรือการเข้าถึงบริการ รวมถึงการขายหรือ ซื้อบัญชี

·         ใช้รหัสผ่านบัญชีของคุณร่วมกับผู้อื่น หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงหรือใช้บริการในนามของคุณ เว้นแต่เราจะได้ให้กลไกที่ได้รับความเห็นชอบ

·         เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงบริการ

·         ใช้บริการหรือเนื้อหาใดๆ บนบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

·         ใช้หรือพยายามใช้วิธีการใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อแก้ไข เปลี่ยนเส้นทาง หรือได้มาซึ่งการเข้าถึง บริการ

·         ใช้กระบวนการอัตโนมัติหรือบริการใดๆ (เช่น BOT, สไปเดอร์, การสร้างหน่วยความจำแคชของข้อมูล เป็นครั้งคราวที่จัดเก็บโดย Microsoft หรือการค้นหาเมต้า) เพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ หรือเพื่อทำสำเนา หรือเก็บข้อมูลจากบริการ

·         รับ (หรือพยายามรับ) ข้อมูลใดๆ จากบริการหรือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นข้อมูลที่เราตั้งใจจัดไว้ ให้กับคุณ หรือ

·         ใช้บริการหรือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบ พัฒนา หรืออัปเดตซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

·         เพิ่มจำนวนครั้งที่เล่นโดยเป็นการฉ้อโกง หรือควบคุมบงการบริการไม่ว่าในลักษณะใด รวมถึงการใช้ สคริปต์และ/หรือกระบวนการอัตโนมัติอื่นใด

·         ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงบริการ หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต ด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น ผ่านการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต การอัปเกรดที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการดาวน์โหลดที่ไม่ได้รับอนุญาต) คุณยอมรับว่าเรามีสิทธิในการส่งข้อมูล แอปพลิเคชัน หรือ เนื้อหาอื่นๆ ไปยังซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่คุณกำลังใช้ในการเข้าถึงบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใน การตรวจหาการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือการปิดใช้งานอุปกรณ์ที่มีการปรับเปลี่ยน หรือ

·         พยายามที่จะแยกองค์ประกอบ, แยกส่วน, สร้างงานสืบเนื่องจาก, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer), ปรับเปลี่ยน, อนุญาตให้ผู้อื่นมีสิทธิใช้งานต่อไป, แจกจ่าย หรือใช้บริการ เกม แอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งมีอยู่หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการ หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต โดยเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ หากคุณทำเช่นนั้น เราจะสามารถยกเลิก บัญชีของคุณและความสามารถของคุณในการเข้าถึงบริการ และดำเนินการเพื่อการเยียวยาอื่นๆ ตาม กฎหมาย เราอาจดำเนินการทางกฎหมายตามที่เราเห็นสมควรต่อผู้ใช้ที่ละเมิดความปลอดภัยของระบบ หรือเครือข่ายของเรา หรือละเมิดข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ผนวกรวมหรืออ้างอิงใน ข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ ผู้ใช้รายดังกล่าวอาจมีความรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่งด้วย

 

 

2.                   เนื้อหา

 

2.1.       ใครเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ฉันได้ใส่ไว้ในบริการ เราไม่ได้อ้างความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณให้ไว้ใน บริการ คุณยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหานั้น เราไม่ได้ควบคุม ตรวจสอบ หรือให้การรับรองเนื้อหาที่คุณและผู้อื่นได้ จัดให้มีขึ้นในบริการ

 

2.2.       ใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาของฉันได้ คุณจะเป็นผู้ควบคุมว่าบุคคลใดสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ หากคุณได้แบ่งปันเนื้อหาไว้บนพื้นที่สาธารณะของบริการ หรือในพื้นที่ที่ได้รับการแบ่งปันซึ่งมีให้กับบุคคลอื่นที่ คุณได้เลือกไว้ Microsoft และบุคคลใดก็ตามที่คุณได้แบ่งปันเนื้อหาด้วยจะสามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ เมื่อ คุณให้ผู้อื่นเข้าถึงเนื้อหาของคุณในบริการ เท่ากับว่าคุณได้ให้การอนุญาตแบบ nonexclusive โดยอิสระ กับบุคคลดังกล่าวในการใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง ส่ง และสื่อสารเนื้อหานั้นต่อสาธารณชนเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับบริการเท่านั้น หากสิ่งที่ส่งเป็นรูปถ่ายหรือภาพดิจิทัลอื่นๆ เท่ากับว่าคุณได้สละสิทธิความเป็น ส่วนตัวและสิทธิในการเผยแพร่ใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาพนั้นโดยชัดแจ้งอีกด้วย หากคุณไม่ต้องการให้ บุคคลอื่นมีสิทธิดังกล่าว โปรดอย่าใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาของคุณ

 

หากคุณส่งการให้คะแนนหรือคำวิจารณ์สำหรับแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดผ่านทาง Windows Phone Store คุณอาจได้รับอีเมลจาก Microsoft ซึ่งมีเนื้อหาจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนั้น อีเมลใดๆ ดังกล่าวจะมาจาก Microsoft เราไม่ได้ใช้ที่อยู่อีเมลของคุณร่วมกับผู้ให้บริการใดๆ ของแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดผ่านทาง Windows Phone Store/Marketplace หากคุณได้รั บอีเมลดังกล่าว คุณสามารถใช้ลิงก์ที่ให้ไว้ในอีเมล ได้เพื่อร้องขอไม่ให้รับอีเมลในลักษณะนี้อีกต่อไป

 

2.3.       Microsoft จะดำเนินการกับเนื้อหาของฉันอย่างไร คุณเข้าใจว่า Microsoft อาจจำเป็นต้องมีสิทธิ ต่างๆ และตามข้อตกลงนี้ คุณได้ให้สิทธิแก่ Microsoft และบริษัทในเครือ, ผู้จำหน่าย, ผู้จัดจำหน่าย, Service Providers, คู่ค้า และ/หรือผู้จัดหาของ Microsoft ในการใช้ ปรับเปลี่ยน ปรับ ทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ และแสดงเนื้อหาที่โพสต์ไว้ในบริการ ซึ่งรวมถึงชื่อ, เกมเมอร์แท็ก, คำขวัญ, ภาพแทนตัว, เนื้อหาดั้งเดิมที่มา พร้อมกับคลิป Game DVR หรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณที่คุณจัดหาโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหา สิทธิเหล่านี้จะใช้บังคับ เฉพาะเท่าที่จำเป็นในการให้บริการเท่านั้น

 

2.4.       เนื้อหาประเภทใดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกจำกัด จะไม่มีการอนุญาตให้มีเนื้อหาที่ละเมิดข้อตกลง ฉบับนี้ (ซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านอีเมลขยะของ Microsoft และแนวทางปฏิบัติของ Microsoft) หรือกฎหมาย ในท้องถิ่นของคุณอยู่ในบริการ Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับ ใช้ข้อตกลงฉบับนี้ Microsoft สามารถบล็อกหรือป้องกันการส่งเนื้อหา อีเมล ข้อความโต้ตอบ หรือการ ติดต่อสื่อสารอื่นๆ ไม่ว่าประเภทใดก็ตามไปยังหรือจากบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะ คุ้มครองบริการหรือลูกค้าของเรา หรือบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้ คุณต้องเคารพในสิทธิของศิลปิน ผู้ประพันธ์ ผู้ ประดิษฐ์ และผู้สร้าง เนื้อหาอาจได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ บุคคลที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาอาจมีสิทธิใน การควบคุมการใช้ภาพของตน หากคุณแบ่งปันเนื้อหาในบริการในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือสิทธิในการเผยแพร่หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เท่ากับว่าคุณกำลังละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ (และละเมิดสิทธิอื่นๆ รวมทั้งอาจเป็นการละเมิดกฎหมายด้วย) คุณ รับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิที่จำเป็นทั้งหมดในการที่คุณจะให้สิทธิต่างๆ ตามหัวข้อนี้ และการใช้เนื้อหาจะ ไม่เป็นการละเมิดข้อกฎหมายใดๆ เราจะไม่ชำระเงินสำหรับเนื้อหาของคุณให้กับคุณ เราอาจปฏิเสธที่จะเผยแพร่ เนื้อหาของคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลก็ตาม เราอาจขอให้คุณลบเนื้อหาของคุณออกจาก บริการเมื่อใดและด้วยเหตุผลใดก็ได้ รวมถึงกรณีที่ (i) คุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ (ii) เนื้อหาเกินกว่าขีดจำกัด ของพื้นที่จัดเก็บหรือขนาดของไฟล์ (iii) มีการให้เนื้อหาด้วยความพยายามที่จะควบคุมบงการการให้คะแนนหรือ การจัดอันดับสำหรับแอปพลิเคชันใดๆ หรือ (iv) เรายกเลิกหรือระงับบริการ

 

2.5.       ข้อจำกัดใดบ้างที่นำมาใช้กับการที่ฉันเข้าถึงและใช้เนื้อหาของ Microsoft และบุคคลภายนอก เราอาจปิดการเข้าถึงเนื้อหาของ Microsoft และบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผล ใดก็ตาม นอกจากนี้ เราอาจปิดใช้งานหรือลบเกม แอปพลิเคชัน เนื้อหา หรือบริการบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต ของคุณออกเพื่อคุ้มครองบริการ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ควบคุมเครือข่าย หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบ เนื้อหาและแอปพลิเคชันบางอย่างที่มีอยู่ในบริการอาจไม่ได้จัดไว้ให้เป็นครั้งคราว หรือ อาจเสนอให้ในระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดทางสัญญาหรือข้อจำกัดอื่นๆ เช่น เขตพื้นที่ที่บัญชี ของคุณอยู่ เช่นนั้นแล้ว คุณอาจไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันได้ใหม่ หรือสตรีมเนื้อหา บางอย่างที่คุณซื้อไปแล้วได้ใหม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนบัญชีของคุณไปยังอีกเขตพื้นที่หนึ่ง คุณอาจ จำเป็นต้องซื้อเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่แล้วและได้ชำระเงินไปแล้วในเขตพื้นที่ก่อนหน้านี้อีกครั้ง เว้น แต่เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ เราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีการดาวน์โหลดใหม่หรือการเปลี่ยน แทนที่เนื้อหาหรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่ได้ซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้ หากเราได้รับข้อมูลจากเจ้าของเนื้อหาซึ่งระบุ ถึงวันที่จะไม่มีเนื้อหาของตน เราจะพยายามแจ้งข้อมูลนี้ให้คุณทราบ

 

2.6.       ใครเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลและเนื้อหา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลและเนื้อหาที่คุณ จัดเก็บไว้ในบริการ เราอาจลบข้อมูลและเนื้อหา ของคุณจากเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยถาวรใ นกรณีที่บริการถูกระงับ หรือยกเลิก เราไม่มีภาระหน้าที่ในการส่งคืนข้อมูลแ ละเนื้อหาให้กับคุณห ลังจากที่บริการถูกระงับหรือยกเลิกแล้ว หากมีการจัดเก็บข้อมูลและเนื้อหาโดยมีวันสิ้นอายุ เรายังอาจลบข้อมูล และเนื้อหาเมื่อถึงวันหมดอายุได้ด้วย ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้ลบไปแล้วอาจไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้

 

 

3.                   การยกเลิกบริการ

 

3.1.       จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หากคุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ เราสามารถ ดำเนินคดีกับคุณได้ อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การเอาเนื้อหาของคุณออกจากบริการ การระงับหรือยกเลิก การเข้าถึงบริการของคุณ การร้องขอให้คุณยับยั้งการทำกิจกรรมบางอย่าง การบล็อกคอนโซลหรืออุปกรณ์ของ คุณไม่ให้เข้าถึงบริการ และ/หรือการส่งเรื่องการกระทำดังกล่าวต่อไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม ในกรณีที่เราได้ ดำเนินคดีกับคุณเพราะฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ เราอาจลบข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดที่ เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณอย่างถาวร โดยที่คุณอาจเสียข้อมูลหรือเนื้อหานั้นไปอย่างถาวร และ/ หรือเราอาจยกเลิกบริการของคุณทั้งหมด เนื้อหาที่ได้ลบไปแล้วอาจไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้

 

3.2.       มีสาเหตุอื่นที่ฉันอาจสูญเสียการเข้าถึงบริการใช่หรือไม่ ใช่ หากคุณสมัครรับบริการ สำหรับบริการส่วนที่ต้อง ชำระเงินและไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด เราอาจระงับหรือยกเลิก บริการดังกล่าว (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อที่ 6.1)

 

3.3.       ฉันสามารถยุติบริการได้อย่างไร คุณสามารถยุติบริการได้ทุกเมื่อด้วยสาเหตุใดก็ได้ สำหรับ Xbox คุณสามารถทำได้โดยไปที่ http://support.xbox.com/billing-and-subscriptions/account-management/xbox-live-account-management และปฏิบัติตามกระบวนการปิดบัญชี ในการยกเลิกบริการส่วนที่ได้ชำระเงิน โปรดดูข้อ ที่ 6.10 หากคุณยกเลิกบริการของคุณ วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการกำ จัดเนื้อหาของคุณจ ากบริการคือการลบเนื้อหา ดังกล่าวจากส่วนต่างๆ ของบริการด้วยตนเอง (ตัวอย่างเช่น ลบอีเมลของคุณด้วยตนเอง) อย่างไรก็ตาม โปรด ทราบว่าในขณะที่คุณไม่สามารถเข้าถึงเ นื้อหาที่คุณไำด้ลบหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อ งกับบัญชีที่ถูกปิดลง เนื้อหานั้นอาจ ยังคงอยู่ในระบบสักระยะหนึ่ง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลของ Microsoft โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

3.4.       จะเกิดอะไรขึ้นหากบริการของฉันถูกยกเลิกหรือยุติลง หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือยุติลง (ไม่ว่าจะเกิดจากคุณหรือเรา) สิทธิในการใช้บริการของคุณจะหยุดลง หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือยุติ ลง เราอาจลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาของคุณ ออกจากเซิร์ฟเวอร์ของ เราอย่างถาวร และเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องคืนเนื้อหาใดๆ ให้แก่คุณ

 

4.                   สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญกับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับบริการ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655) และ Windows Phone (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=247437) จะอธิบายวิธีที่เราใช้และคุ้มครองเนื้อหาของคุณและ ข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ ข้อตกลงนี้ได้รวมนโยบายความเป็นส่วนตัวเข้าไว้ด้ วยกันโดยการ อ้างอิง ด้วยการใช้บริการหรือการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ เท่ากับว่าคุณยินยอมให้ Microsoft เก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยเนื้อหาและข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

5.                   การขัดจังหวะการให้บริการและการสำรองข้อมูล

 

เราได้พยายามเพื่อให้บริการดำเนินต่อไปได้และเรียกใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการขัดจังหวะแล ะใช้งานการให้บริการออนไลน์ทั้งหมดไม่ได้เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ Microsoft จะไม่รับผิดจากการ ขัดจังหวะหรือการสูญเสียใดๆ ที่เป็นผลตามมาซึ่งคุณอาจพบได้ คุณควรสำรองเนื้อหาที่คุณได้เก็บไว้ ในบริการอย่างสม่ำเสมอ การมีแผนสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามแผนดังกล่าวจะช่วย ป้องกันไม่ให้ คุณสูญเสียข้อมูลของคุณ

 

 

6.                   หากคุณชำระเงินให้แก่ Microsoft ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับคุณ

 

6.1.       ค่าบริการ หากมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับบริการส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม ดังกล่าว ราคาที่ได้ระบุไว้สำหรับบริการจะไม่รวมภาษีและข้อตกลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ยกเว้นในกรณี ที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณต้องรับผิดชอบในการชำระเงินค่าภาษีหรือค่าบริการอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว เรา สามารถระงับหรือยกเลิกบริการได้หากเราไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณตรงตามเวลาที่กำหนด การระงับหรือการยกเลิกบริการเนื่องจากการไม่ชำระเงินอาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงและใช้บัญชีของคุณ และเนื้อหาในบัญชีนั้นได้

 

6.2.       บัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ ในการชำระค่าธรรมเนียมของบริการ คุณจะได้รับการร้องขอให้ จัดเตรียมวิธีการชำระเงินในเวลาที่คุณได้สมัครรับบริการดังกล่าว คุณสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ บัญชีการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงินของคุณได้ที่เว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://commerce.microsoft.com) นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Microsoft ใช้ข้อมูลบัญชีที่ได้อัป เดตใดๆ อันเกี่ยวกับการวิธีการชำระเงินของคุณที่ได้จัดเตรียมไว้ผ่านธนาคารผู้ออกบัตรของคุณ หรือเครือข่าย การชำระเงินที่สามารถใช้งานได้ คุณตกลงที่จะทำให้ข้อมูลในบัญชีการเรียกเก็ บเงินและข้อมูลสำห รับติดต่อของ คุณเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำ ในบัญชีการเรียกเก็ บเงินของคุณจะ ไม่มีผลกระทบต่อ ค่าธรรมเนียมที่เราส่งไปยังบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ ก่อนที่เราอาจดำเนิ นการอย่างมีเ หตุผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของคุณในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ

 

6.3.       การเรียกเก็บเงิน โดยการจัดเตรียมวิธีการชำระเงินให้แก่ Microsoft คุณ (i) รับรองว่าคุณมีอำนาจ ในการใช้วิธีการชำระเงินที่คุณได้กำหนดไว้ และข้อมูลการชำระเงินใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้เป็น ความจริงและถูกต้อง (ii) ให้อำนาจแก่ Microsoft ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับ บริการจากคุณโดยใ ช้วิธีการชำระเงินของคุณ และ (iii) ให้อำนาจแก่ Microsoft ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมสำหรับคุณลักษณะที่ต้องชำระเงินของบริการจาก คุณ ซึ่งคุณเลือกที่จะสมัครหรือใช้ ในขณะที่ข้อ ตกลงนี้มีผลใช้บังคับอยู่ เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณ (ล่วงหน้า () ในเวลาที่ซื้อ () ในเวลาไ ม่นานหลังจากที่ซื้อ หรือ () เป็นงวดสำหรับบริการที่มีการสมัคร สมาชิก นอกจากนี้ เราสามารถเรี ยกเก็บเงินจากคุณได้ไม่เกินจำนวนที่คุณได้อนุมัติ และเราจะแจ้งให้คุณทราบ ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บสำหรับบริการที่มีการสมัครสมาชิกเป็นงวดๆ เราอาจ เรียกเก็บเงินสำหรับจำ นวนเงิน ที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลก่อนหน้านี้จากคุณ ในเวลาเดียวกันกับรอบการเรียกเก็บที่มีก่อนหน้า

 

6.4.       การต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากประเทศ จังหวัด หรือมลรัฐของคุณอนุญาตให้มีการต่ออายุโดย อัตโนมัติ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลก่อนที่จะต่ออายุบริการของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อเราได้แจ้งให้คุณทราบว่าจะต่อ อายุบริการโดยอัตโนมัติ เราจะสามารถต่ออายุบริการของคุณได้โดยอัตโนมัติและเรียกเก็บเงินจากคุณในราคา ปัจจุบันสำหรับระยะเวลาที่ต่อออกไป นอกจากนี้ เรายังจะเตือนคุณว่าเราจะเรียกเก็บค่าต่ออายุบริการตามวิธีการ ชำระเงินที่ได้เลือกไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในแฟ้มในวันที่ต่ออายุหรือมีการจัดไว้ให้ในภายหลัง และเราจะให้คำแนะนำกับ คุณเกี่ยวกับวิธียกเลิกบริการ คุณต้องยกเลิกบริการก่อนวันที่ต่ออายุเพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการต่ออายุ

 

6.5.       รายการทางบัญชีออนไลน์และข้อผิดพลาด เราจะจัดเตรียมรายการเรียกเก็บเงินออนไลน์ ให้กับคุณบนเว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://commerce.microsoft.com) ซึ่งคุณสามารถดู และพิมพ์รายการของคุณได้ นี่คือรายการเรียกเก็บเงินที่เราได้จัดไว้ให้เท่านั้น คุณมีความรับผิดชอบในการ พิมพ์หรือบันทึกสำเนาของรายการทางบัญชีออนไลน์แต่ละรายการ รวมถึงจัดเก็บสำเนาบันทึก ดังกล่าวของคุ ณไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิง หากเราสร้างใบเรียกเก็บเงินที่ผิดพลาด คุณจะต้องแจ้งข้อผิดพลาด ต่อเราภายใน 120 วันหลังจากปรากฏข้อผิดพลาดในใบเรียกเก็บเงินของคุณเป็นครั้งแรก จากนั้น เราจะ ดำเนินกา รตรวจสอบค่าบริการในทันที หากคุณไม่ได้แจ้งเราภายในระยะเวลาดังกล่าว แสดงว่าคุณได้ปลดเรา จากความรับผิดและสิทธิเรียกร้องในการสูญเสียทั้งหมดอันเป็นผลมาจากความผิดพลาด รวมทั้งเราจะไม่ต้อง แก้ไขความผิดพลาดหรือชดใช้เงินคืน หาก Microsoft เป็นผู้พบข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน เราจะแก้ไข ข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 90 วัน

 

6.6.       ระยะปลอดพันธะ เมื่อคุณร้องขอบริการจากเรา คุณยอมรับว่าเราสามารถเริ่มให้บริการได้ทันที คุณจะ ไม่มีสิทธิในการยกเลิกหรือมีระยะ ปลอดพันธะยกเว้นหากกฎหมายกำหนดให้มีระยะปลอดพันธะ คุณอาจ ยกเลิกบริการที่ต้องชำระเงินตามที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 6.10 หากกฎหมายของคุณกำหนดให้มีระยะปลอดพันธะ และคุณได้ดำเนินการยกเลิกภายในระยะเวลาดังกล่าว คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม หากคุณอาศัยอยู่ในไต้หวัน คุณอาจยกเลิกการซื้อบริการได้ด้วยการแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรภายในเจ็ด (7) วันหลังจากได้รับบริการโดยไม่มีความรับผิดใดๆ ในค่าใช้จ่ายหรือราคา และคุณจะได้รับ เงินคืนเต็มจำนวน

 

6.7.       ข้อเสนอระยะเวลาทดลองใช้ หากคุณกำลังเข้าร่วมข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งานใดๆ คุณจะต้อง ยกเลิกบริการดังกล่าวก่อนหมดช่วงทดลองใช้งานเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการใหม่ เว้นแต่เราได้แจ้งให้ คุณทราบเป็นอย่างอื่น หากคุณไม่ได้ยกเลิกบริการของคุณเมื่อหมดช่วงทดลองใช้งาน เราอาจเรียกเก็บ ค่าบริการจากคุณ

 

6.8.       การเปลี่ยนแปลงราคา เราสามารถเปลี่ยนแปลงราคาของบริการเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้คุณทราบ ทางอีเมลล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงราคา คุณจะต้องยกเลิกและหยุดใช้บริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผล หากมีการเสนอราคาสำหรับบริการของ คุณโดยมีระยะเวลากำหนดไว้ ราคาดังกล่าวจะยังคงมีผลเฉพาะในช่วงเวลานั้น

 

6.9.       นโยบายการคืนเงิน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีข้อเสนอที่เฉพาะสำหรับ บริการ การซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้

 

6.10.       การยกเลิกบริการ คุณสามารถยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสาเหตุ ข้อมูลและ คำแนะนำในการยกเลิกบริการของคุณได้จัดไว้ให้ที่เว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://commerce.microsoft.com) คุณควรอ้างอิงกลับไปยังข้อเสนอซึ่งกล่าวถึงบริการไว้ว่า (i) คุณอาจไม่ได้ รับเงินคืนในเวลาที่ยกเลิก (ii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิก (iii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณสำหรับบริการก่อนวันที่ยกเลิก หรือ (iv) คุณอาจ สูญเสียการเข้าถึงและการใช้บัญชีของคุณเมื่อคุณยกเลิกบริการ หากคุณยกเลิก บริการของคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อ หมดช่วงเวลาบริการในปัจจุบันของคุณ หรือหากเราเรียกเก็บเงินในบัญชีของคุณเป็นระยะๆ บริการของคุณจะสิ้นสุ ด ลงเมื่อหมดช่วงเวลาที่คุณได้ยกเลิก

 

6.11.     การชำระเงินล่าช้า คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราในการเรียกเก็บจำนวน เงินที่เลยกำหนดชำระ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงค่าทนายความ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย อื่นๆ ตามสมควร เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด

 

6.12.     การชำระเงินให้กับคุณ หากเราต้องชำระเงินให้กับคุณ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลใดๆ กับเราโดยตรง เวลาและถูกต้องตามที่เราต้องใช้ในการชำระเงินให้กับคุณ คุณต้องรับผิดชอบในค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่อาจ เกิดขึ้นกับคุณซึ่งเป็นผลมาจากการชำระเงินนี้ให้กับคุณ นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดที่เรา กำหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิของคุณในการชำระเงินใดๆ หากคุณรับชำระเงินด้วยความผิดพลาด เราอาจถอน เงินคืนหรือกำหนดคุณให้คืนการชำระเงิน คุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราในความพยายามที่จะดำเนินการ ดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังสามารถลดการชำระเงินให้แก่คุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ปรับการชำระเ งินที่เกินมาในครั้งก่อน

 

6.13.     บัตรของขวัญ การแลกคะแนนและการใช้บัตรของขวัญจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดซึ่งมีอยู่ที่ https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62

 

6.14.     การเข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่าย คุณต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนี ยมที่เรียก เก็บโดยผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ของคุณ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะเพิ่มเติมจาก ค่าธรรมเนียม สำหรับบริการที่คุณจ่ายให้แก่เรา หากคุณเข้าถึงบริการผ่าน อุปกรณ์ไร้สาย (ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต) ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมสำหรับการแจ้งเตือน การเรียกดูเว็บ การส่งข้อความ และบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้บริการสัญญาณ ออกอากาศและข้อมูลไร้สาย ตรวจสอบกับผู้ให้ บริการของคุณว่ามีค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่อาจมีผลกับคุณหรือไม่ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในค่าใช้จ่าย ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณเพื่อเข้าถึงบริการผ่านบริการไร้สายหรือการ ติดต่อสื่อสารอื่นๆ

 

 

7.                   ไม่มีการรับประกัน

 

MICROSOFT และบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้จำหน่ายของเราไม่ได้ ให้การรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การรับรอง หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ คุณเข้าใจว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณเองและเราให้บริการบนพื้นฐาน ตามที่เป็น” “ภายใต้ ข้อบกพร่องทั้งหมดและ ตามที่มี MICROSOFT ไม่ได้รับประกันถึงความถูกต้องหรือ กำหนดเวลา ของข้อมูลที่มีอยู่จากบริการ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายในพื้นที่ของคุณอนุญาต เราไม่ให้ การ รับประกัน โดยนัยใดๆ รวมถึงการรับประกันสำหรับคุณสมบัติมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การมี คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฉพาะด้าน ความพยายาม ในด้านฝีมือ และการไม่ละเมิด คุณอาจมีสิทธิบางอย่างภายใต้กฎหมายในพื้นที่ของคุณ ไม่มีสิ่งใดใน ข้อตกลงนี้มีเจตนาที่จะกระทบต่อสิทธิ เหล่านั้น หากใช้บังคับได้

 

คุณรับรู้ว่าระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไม่ได้ปราศจากความผิดพลาดและอาจมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในบางครั้ง เราไม่รับรองว่าบริการจะไม่ถูกรบกวน เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย หรือปราศจาก ข้อผิดพลาด หรือการสูญเสียเนื้อหาจะไม่เกิดขึ้น

 

หากคุณใช้คอนโซล XBOX ONE, คอนโซล XBOX 360, อุปกรณ์เสริมของ XBOX หรือ KINECT SENSOR นอกประเทศที่มีการรองรับ MICROSOFT จะรับผิดชอบเฉพาะการให้บริการในประเทศ ที่ระบุไว้ในการ รับประกันเท่านั้น MICROSOFT จะไม่รับผิดชอบและผลิตภัณฑ์ XBOX หรือ KINECT ของคุณจะ ไม่รวมอยู่ในการคุ้มครองของการรับประกันและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นอกประเทศที่ระบุไว้ในการรับประกัน

 

สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ คุณจะได้รับการรับรองบางอย่างตามที่กฎหมาย กำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย และพระราชบัญญัติการรับประกันต่อผู้บริโภค (Consumer Guarantees Act) ของประเทศนิวซีแลนด์ตามลำดับ และไม่มีสิ่งใดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้มี เจตนาที่จะกระทบต่อสิทธิเหล่านั้น

 

8.                   ข้อจำกัดการรับผิด

 

หาก Microsoft ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ คุณยอมรับว่าการแก้ไขเยียวยาโดยเฉพาะของคุณจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้จำหน่ายใดๆ จะใช้เพื่อเยียวยาค่าเสียหาย โดยตรงสูงสุดไม่เกินจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมบริการหนึ่งเดือนของคุณ คุณไม่สามารถเรียกร้องให้ชดใช้ ค่าเสียหายหรือความสูญเสียอื่นใดได้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา ค่าเสียหาย เพราะขาดผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือ ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้มีผลแม้ว่าการเยียวยานี้ไม่สามารถชดเชยความ เสียหายใดๆ ให้แก่คุณ ได้อย่าง ครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ หรือแม้ว่าเรารู้หรือควรได้ รู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ ของค่าเสียหายดังกล่าว ตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้ จะใช้กับกรณีใดก็ตามที่ เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ เช่น การสูญเสียเนื้อหา ไวรัสใดๆ ที่กระทบต่อการใช้บริการ ของคุณ ความล่าช้า หรือล้มเหลวในการเริ่มต้นหรือดำเนินการถ่ายโอนหรือการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น การกล่าวอ้าง ว่าผิดสัญญา การ รับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไข ความรับผิดโดยเด็ดขาด ความประมาทเลินเล่อ การ แสดงผิดจากข้อเท็จจริง หรือการละเว้น การละเมิดกฎหมาย การละเมิดกฎหรือข้อบังคับ หรือลาภมิควรได้ ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเหล่านี้ บางประการหรือ ทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ หากมลรัฐ จังหวัด หรือ ประเทศของคุณไม่ได้อนุญาตให้มีข้อยกเว้น หรือข้อจำกัดของค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผล ตามมา หรือค่าเสียหายอื่นๆ

 

9.                   นิติบุคคลผู้ทำสัญญาของ Microsoft, สถานที่ในการพิจารณาคดี และกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

a.                   แคนาดา หากคุณอาศัยอยู่ในแคนาดา คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA โดยให้ใช้กฎหมายของจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ในการ ตีความ ข้อตกลงฉบับนี้ การเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ และการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด) โดยไม่ คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน คุณกับเราได้ยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและ สถานที่ พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลในออนตาริโอสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือ เกี่ยวข้อง กับ ข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ

 

b.                  ประเทศในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ยกเว้น บราซิลในกรณีของบริการ Xbox หากคุณอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่อยู่นอกประเทศ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของมลรัฐวอชิงตันเพื่อตีความข้อตกลงฉบับนี้ และใช้กับ การกล่าวอ้างว่าละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักการเลือกใช้กฎหมาย การเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) จะอยู่ภายใต้ กฎหมายของประเทศซึ่งเราให้บริการแก่คุณ

 

c.                   บราซิล หากคุณอาศัยอยู่ในบราซิลและคุณกำลังใช้บริการ Xbox คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda. ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ Rue Maestro Cardim, 307, 14 andar, conjunto 1.410, Paulista Towers Building, Bela Vista, Sao Paulo, CEP 01323-000, Brazil สำหรับบริการทั้งหมด ให้ใช้กฎหมายของประเทศบราซิลเพื่อตีความข้อตกลงฉบับนี้ และใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน คุณกับเราได้ยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลในเซาเปาโลสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ

 

d.                  ยุโรป หากคุณอาศัยอยู่ในยุโรป คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Luxembourg ซึ่งตั้งอยู่ที่ S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg กฎหมายแห่งมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จะใช้บังคับการใช้ Bing และ MSN ของคุณ และกฎหมายของประเทศซึ่งเราให้บริการแก่คุณจะใช้บังคับ กับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ โดยคำนึงถึงเขตอำนาจศาล คุณและ Microsoft สามารถเลือกประเทศที่เราให้บริการแก่คุณสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ หรือในอีกทางหนึ่ง คุณอาจเลือกศาลที่มีอำนาจในลักเซมเบิร์ก

 

e.                  ตะวันออกกลางหรือแอฟริกา หากคุณอาศัยอยู่ในตะวันออกกลางหรือแอฟริกา คุณกำลังจะทำสัญญา กับ Microsoft Luxembourg ซึ่งตั้งอยู่ที่ S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg สำหรับบริการทั้งหมด ให้ใช้กฎหมายของลักเซมเบิร์กเพื่อตีความข้อตกลงฉบับนี้ และใช้บังคับกับการเรียกร้อง สิทธิจากการละเมิดหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน การเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) จะอยู่ ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งเราให้บริการแก่คุณ คุณกับเราได้ยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขต อำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลลักเซมเบิร์กสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ

 

f.                    เอเชียหรือแปซิฟิกใต้ เว้นแต่มีการแยกประเทศของคุณไว้โดยเฉพาะด้านล่างนี้ หากคุณอาศัย อยู่ในเอเชียหรือแปซิฟิกใต้ และไม่ได้มีการแยกประเทศของคุณไว้โดยเฉพาะด้านล่างนี้ คุณกำลังจะทำสัญญา กับ Microsoft Regional Sales Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายของมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา โดยมีสาขาอยู่ในสิงคโปร์ ซึ่งมีที่ตั้งทางธุรกิจหลักอยู่ที่ 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 ทั้งนี้ สำหรับบริการทั้งหมด กฎหมาย ของมลรัฐวอชิงตันจะใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ รวมทั้งคำถามใดๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ ความสมบูรณ์ หรือ การบอกเลิกของข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ จะได้รับการส่งไปยังและแก้ไขในท้ายที่สุดด้วยการวินิจฉัยของ อนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ ตามกฎการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการของ Singapore International Arbitration Center (SIAC) ซึ่งจะถือว่ากฎเหล่านี้ได้ผนวกรวมเข้ากับข้อกำหนดนี้โดยการอ้างอิง โดยองค์ คณะจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ SIAC ภาษาที่ใช้ในการวินิจฉัย โดยอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุด มีผลผูกพันและไม่สามารถ โต้แย้งได้ รวมถึงอาจนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินที่ประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ได้

 

g.                   ญี่ปุ่น หากคุณอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 ทั้งนี้ สำหรับบริการทั้งหมด กฎหมายของญี่ปุ่นจะใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้และประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือ เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ คุณกับเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ พิจารณาคดีดั้งเดิมแต่เพียงแห่งเดียว ของศาลแขวงโตเกียวสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ

 

h.                  จีน หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศจีน คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Corp., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA กฎหมายของมลรัฐวอชิงตันจะใช้บังคับกับสัญญาฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึง หลักกฎหมายขัดกัน อย่างไรก็ตาม เขตอำนาจของศาลมลรัฐหรือศาลกลางในคิงเคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่เขตอำนาจศาลโดยเฉพาะเพียงแห่งเดียว

 

i.                    สาธารณรัฐเกาหลี หากคุณอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Korea, Inc. ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150 สำหรับบริการทั้งหมด กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีจะใช้บังคับกับข้อตกลง ฉบับนี้ คุณกั บเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมแต่เพียง แห่งเดียวของ ศาลกลางแห่งกรุงโซลสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ

 

j.                    ไต้หวัน หากคุณอาศัยอยู่ในไต้หวัน คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Taiwan Corp. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 ทั้งนี้ สำหรับบริการทั้งหมด กฎหมายของ ไต้หวันจะใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Taiwan Corp. โปรดดูเว็บไซต์ที่กระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐจีน (Ministry of Economic Affairs R.O.C.) ได้ระบุไว้ (http://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp) คุณกับเราได้กำหนดโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ให้ศาลแขวงไทเป เป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจศาลเหนือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายไต้หวันอนุญาต

 

 

10.               เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

 

คุณอาจสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกได้ผ่านบริการนี้ Microsoft จะไม่รับผิดชอบใน เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่มีอยู่ผ่านบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้น คุณต้อง รับผิดชอบ ในการเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้โฆษณา) แต่เพียงผู้เดียว การ ที่คุณใช้เว็บไซต์ หรือบริการ ของบุคคลภายนอกอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกดังกล่าว

 

11.               DRM

 

หากคุณเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองด้วยการจัดการด้านสิทธิแบบดิจิทัล (Digital Rights Management (DRM)) ซอฟต์แวร์ DRM อาจร้องขอสิทธิการใช้งานสื่อจากเซิร์ฟเวอร์สิทธิออนไลน์ รวมทั้งดาวน์ โหลดและติดตั้งการปรับปรุง DRM โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถเล่นเนื้อหาได้

 

 

12.               ข้อตกลงที่มีผลบังคับต่อไป

 

ข้อที่ 4, 6 (สำหรับจำนวนเงินที่เกิดขึ้นก่อนที่ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง), 9, 10, 11, 17 รวมทั้งข้ออื่นๆ ที่มี ข้อ กำหนดให้มีผลหลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงจะยังคงมีผลอยู่ แม้จะได้มีการบอกเลิกหรือยกเลิก ข้อตกลง ฉบับนี้แล้วก็ตาม

 

13.               การโอนและการถ่ายโอนสิทธิ

 

เราสามารถโอนสิทธิในข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ แต่คุณไม่สามารถโอนสิทธิในข้อตกลงฉบับนี้หรือถ่ายโอนสิทธิใดๆ ในการใช้บริการได้

 

14.               การบอกกล่าวคู่สัญญา

 

คุณยินยอมให้ Microsoft บอกกล่าวคุณเกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องบอกกล่าวผ่าน ทางอีเมลไปยังที่อยู่ที่คุณได้ระบุไว้เมื่อคุณสมัครรับบริการ คำบอกกล่าวที่อีเมลถึงคุณจะถือว่าได้ดำเนินการส่ง และรับในเวลาที่ส่งอีเมล หากคุณไม่ยอมรับคำบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องหยุดใช้บริการ คุณ สามารถแจ้ง Microsoft ได้ตามที่ระบุไว้ในการสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการ

 

15.               การตีความในสัญญา

 

ข้อตกลงฉบับนี้คือข้อตกลงทั้งหมดในการใช้บริการของคุณ ระหว่างคุณกับ Microsoft ข้อตกลงนี้จะใช้แทนที่ ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ที่มีขึ้นระหว่างคุณกับ Microsoft เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เนื้อหาทุกส่วนของ ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ หากศาลหรือ อนุญาโตตุลาการตัดสินว่าเราไม่สามารถบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ได้ตามที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เราสามารถแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยข้อกำหนดในทำนองเดียวกันเท่าที่จะสามารถบังคับใช้ได้ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้

 

16.               บุคคลภายนอกรายใดก็ตามจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ

 

ข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคุณและเราเท่านั้น สิ่งนี่ไม่ได้มีไว้สำหรับผลประโยชน์ของบุคคลอื่น ยกเว้น ผู้รับมรดกและผู้รับโอนของ Microsoft

 

 

17.               การสนับสนุน

 

เราไม่ได้เสนอการสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการ เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ หรือ เอกสารต่างๆ ที่เราเผยแพร่โดยเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบนั้นๆ ของบริการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ สนับสนุนลูกค้าได้ที่ http://www.xbox.com/support หรือ http://www.windowsphone.com

 

18.               ข้อกำหนดในการส่งออก

 

ซอฟต์แวร์และบริการ Microsoft ที่ฟรีจะอยู่ภายใต้กฎหมายด้านการส่งออกและเทคโนโลยีของเขตอำนาจศาล สหรัฐอเ มริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ทั้งนี้ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎที่ใช้บังคับอยู่ดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งมี ผลกับซอฟต์แวร์ และ/หรือ บริการ ในการถ่ายโอนซอฟต์แวร์และบริการที่ฟรีเหล่านี้ให้แก่รัฐบาลของประเทศใดๆ ที่ถูก ห้ามหรือฝ่ายบางฝ่ายที่ถูกห้าม จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206) นอกจากนี้ บริการที่ชำระ เงินจะอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุณจะต้องปฏิบัิติตาม กฎหมายเหล่านี้มีข้อจำกัด เกี่ยวกับปลายทาง ผู้ใช้ปลายทางและการใช้งานปลายทาง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Exporting Microsoft Products (http://www.microsoft.com/exporting)

 

19.               คำบอกกล่าว

 

19.1.     คำบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา Microsoft เคารพ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หากคุณต้องการส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา รวมถึงการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดใช้กระบวนการของเราในการส่ง คำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิด (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx) ข้อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการนี้จะไม่ได้รับการตอบกลับ

 

Microsoft จะใช้กระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 17 ของ United States Code มาตรา 512 (c)(2) เพื่อ ดำเนินการกับคำบอกกล่าวกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ในกรณีที่สมควร Microsoft ยังอาจปิดใช้งานหรือบอกเลิกบัญชี ของผู้ใช้บริการ Microsoft ซึ่งเป็นผู้ที่ละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

 

19.2.     คำบอกกล่าวและกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในโฆษณาของไซต์ที่สนับสนุน โปรดตรวจทานคำแนะนำเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายการ โฆษณาของเรา

 

19.3.      การบอกกล่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ส่วนต่างๆ ทั้งหมดของบริการเหล่านี้เป็น ลิขสิทธิ์ © 2013 ของ Microsoft Corporation และ/หรือผู้จัดหาของ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA สงวนลิขสิทธิ์ เราหรือผู้จัดหาของเราเป็นเจ้าของชื่อ ลิขสิทธิ์ และสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริการและเนื้อหาของบริการ Microsoft และชื่อ โลโก้ และไอคอนของ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดของ Microsoft อาจเป็น เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริงอาจเป็น เครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ซอฟต์แวร์บางอย่างที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน ของ Independent JPEG Group ลิขสิทธิ์ © 1991-1996 Thomas G. Lane สงวนลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ “gnuplot” ซึ่งใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์เป็นลิขสิทธิ์ของ © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley สงวนลิขสิทธิ์

 

19.4.     คำบอกกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานภาพ H.264/AVC และมาตรฐานวิดีโอ VC-1 ซอฟต์แวร์ อาจมี H.264/MPEG-4 AVC และ/หรือ เทคโนโลยีการถอดรหัส VC-1 MPEG LA, L.L.C. ต้องการใช้คำบอกกล่าวนี้ ได้แก่

 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตสิทธิบัตร AVC และ VC-1 สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิง พาณิชย์ของผู้บริโภคเพื่อ () เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน (“มาตรฐานวิดีโอ”) และ/หรือ () ถอดรหัสวิดีโอ AVC และ VC-1 ที่ถูกเข้ารหัสโดยผู้บริโภคเพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ/หรือที่ได้รับจากผู้จัดหา วิดีโอที่ได้รับอนุญาตให้จัดหาวิดีโอดังกล่าว การอนุญาตให้ใช้งานจะไม่ขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยไม่ต้อง คำนึงว่าซอฟต์แวร์นี้จะรวมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ จะไม่มีการให้อนุญาตหรือการให้อนุญาต โดยนัยสำหรับการใช้งานอื่นๆ คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดูเว็บไซต์ MPEG LA (http://www.mpegla.com)

 

เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนเท่านั้น คำบอกกล่าวนี้ไม่ได้จำกัดหรือห้ามการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีให้ภายใต้ข้อตกลง ฉบับนี้สำหรับการใช้ทางธุรกิจทั่วไป ซึ่งเป็นการใช้ส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจนั้น ซึ่งไม่รวมถึง (1) การแจกจ่าย ซอฟต์แวร์ต่อไปยังบุคคลภายนอก หรือ (2) การสร้างเนื้อหาที่มีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิดีโอเพื่อ แจกจ่ายให้กับบุคคลภายนอก

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้มีผลกับ Xbox Live และ Games for Windows-Live

 

เรากำหนดให้ต้องมีการอนุญาตเพื่อให้คุณประเมินหรือใช้ และเพื่อให้เราเปิดใช้งานคุณลักษณะและฟังก์ชัน ต่างๆ ของบริการ Xbox Live/Games for Windows-Live คุณลักษณะและฟังก์ชันเหล่านี้จะรวมถึงรายชื่อผู้เล่น ที่ดีที่สุด เกมเพลย์ที่ให้บริการบริหารจัดการแบบออนไลน์ สถิติระดับการเล่น การแข่งขัน และการแบ่งปัน โปรไฟล์ผู้เล่น หากคุณประเมินหรือใช้ หรือเราเปิดใช้งานคุณลักษณะและฟังก์ชันเหล่านี้ คุณได้ให้ Microsoft และบริษัทในเครือ, ผู้จำหน่าย, ผู้จัดจำหน่าย, Service Provider, คู่ค้า และผู้จัดหาของ Microsoft (โดยเรียกแต่ละรายว่า คู่สัญญาของ Microsoft”) ได้รับอนุญาตสำหรับดำเนินการต่อไปนี้ กล่าวคือ คู่สัญญา ของ Microsoft สามารถใช้ ติดตาม จัดเก็บ ทำสำเนา แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง และดำเนินงานต่อสาธารณะ รวมทั้งทำซ้ำ (i) คะแนนในเกมของคุณ (ii) เซสชันการเล่นเกมของคุณ (iii) การเข้าร่วมของคุณในบริการ Xbox Live/Games for Windows-Live (iv) เวลาที่คุณใช้กับหรือ ภายในส่วนนั้นๆ ของบริการ Xbox Live/Games for Windows-Live (v) ส่วนต่างๆ ของบริการ Xbox Live/Games for Window-Live ที่แสดงอยู่บนจอภาพหรือหน้าจอของคุณ และระยะเวลาของการแสดงดังกล่าว (vi) การจัดอันดับ สถิติ โปรไฟล์ผู้เล่น รูปประจำตัว และเนื้อหาที่คุณอาจส่ง และ (vii) ข้อมูลการใช้อื่นๆ โดยจะใช้การอนุญาตเหล่านี้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีที่มาให้กับคุณ, Gamertag ของคุณ หรือรูปประจำตัวของคุณ เราอาจใช้การอนุญาตเหล่านี้โดยไม่มีการบอกกล่าวหรือการชดเชยให้กับคุณไม่ว่าในลักษณะใด เพื่อไม่ให้เกิด ความสับสน เรามีสิทธิในการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้ Xbox Live ที่มีอยู่ผ่านทาง Games for Windows-Live และเกมเพลย์บน Xbox Live ในทำนองกลับกัน หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยง บัญชีบริการของคุณเข้ากับบัญชีของคู่สัญญาของ Microsoft บนบริการ Xbox Live (ตัวอย่างเช่น ผู้จัด จำหน่ายเกมหรือผู้ให้บริการโปรแกรม) คุณยอมรับว่า Microsoft อาจใช้ข้อมูลบัญชีที่จำกัดร่วมกับคู่สัญญา Microsoft ดังกล่าว ข้อมูลบัญชีดังกล่าวอาจมีชื่อ ที่อยู่ อีเมล และวันเกิด แต่จะไม่รวมถึงข้อมูล บัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ

 

เพื่อให้คุณลักษณะของ Xbox Live ทำงานในบริบทของเกมนั้นๆ ซึ่งคุณเลือกที่จะใช้ ผู้จัดจำหน่ายเกม เหล่านั้นอาจเข้าถึงข้อมูลสำหรับติดต่อทางออนไลน์ (เช่น ชื่อหน้าจอ) ซึ่งจะทำให้ผู้อื่นสามารถติดต่อคุณได้ (หรือบัญชีที่เชื่อมโยงกันของคุณ) บน Xbox Live ตามที่ได้รับอนุญาตโดยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและ ออนไลน์ของคุณ หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงบัญชีบริการของคุณเข้ากับบัญชีของผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ดังกล่าวยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาของการสื่อสารภายในเกมได้ในเวลาที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณกับผู้จัดจำหน่าย คุณสามารถจัดการกับคุณลักษณะการสื่อสารบน Xbox Live สำหรับคุณและบุตรหลานของคุณได้ใน การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและออนไลน์ของคุณ

 

คุณไม่ควรคาดหวังถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวไม่ว่าในระดับใดเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะการสื่อสารแบบออนไลน์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น การแชทด้วยเสียง วิดีโอ และการสื่อสารในเซสชันเกมเพลย์ที่ให้บริการบริหารจัดการแบบ ออนไลน์) ซึ่งเสนอให้ผ่านทางบริการ Xbox Live/Games for Windows-Live เราสามารถตรวจสอบการสื่อสาร เหล่านี้ได้เท่าที่กฎหมายอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถตรวจสอบบริการทั้งหมดและพยายามที่จะดำเนินการ ดังกล่าวได้ คุณเข้าใจว่าผู้อื่นสามารถบันทึกและใช้การสื่อสารเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ การสื่อสารในเซสชันเกมเพลย์ ที่ให้บริการบริหารจัดการแบบออนไลน์อาจได้รับเผยแพร่ไปยังผู้อื่นได้ เกมบางเกมอาจใช้ผู้จัดการและผู้ให้บริการ บริหารจัดการหลายราย ผู้จัดการและผู้ที่ให้บริการบริหารจัดการเกมไม่ใช่ผู้แถลงที่ได้รับอนุญาตของ Microsoft และความคิดเห็นของบุคคลเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของ Microsoft

 

หากคุณใช้บริการที่เปิดใช้งานทางเสียง ระบบอาจส่งคำสั่งเสียงไปยัง Microsoft คุณยินยอมให้ Microsoft บันทึก และเก็บรวบรวมเสียงที่คุณใส่ลงไปสำหรับคำสั่งเสียงเหล่านั้น เพื่อให้บริการที่เปิดใช้งาน ทางเสียงและปรับปรุง คุณภาพและความถูกต้องของการรู้จำเสียงของเรา เราจะไม่ใช้คำสั่งเสียงของ คุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราจะ ดำเนินการกับคำสั่งเสียงใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655)

 

บริการอาจรวมถึงการเติมเงินเกมที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทอง เหรียญ เงินสด หรือคะแนน ซึ่งอาจซื้อได้จาก Microsoft โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่แท้จริงหากคุณบรรลุนิติภาวะแล้วในประเทศที่คุณ อาศัยอยู่ และบริการยังอาจรวมถึงรายการหรือสินค้าดิจิทัลเสมือนซึ่งอาจซื้อได้จาก Microsoft ด้วยเครื่องมือ ทางการเงินที่แท้จริงหรือการใช้การเติมเงินที่ใช้แล้วหมดไป การเติมเงินที่ใช้แล้วหมดไปและสินค้าเสมือนจะไม่ สามารถแลกเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แท้จริง สินค้า หรือรายการอื่นๆ ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินจาก Microsoft หรือบุคคลอื่นใดได้

 

นอกเหนือจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัด เป็นการส่วนตัว สามารถเพิกถอนได้ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถให้ใช้สิทธิช่วงได้เพื่อใช้การเติมเงินที่ใช้แล้วหมดไปและสินค้าเสมือนเฉพาะในบริการแล้วเท่านั้น คุณไม่มีสิทธิหรือกรรมสิทธิ์อื่นใดในการเติมเงินที่ใช้แล้วหมดไปหรือสินค้าเสมือนใดๆ ดังกล่าวที่ ปรากฏ ในหรือ เริ่มต้นในบริการ หรือแอตทริบิวต์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือจัดเก็บไว้ ภายในบริการ

 

Microsoft สามารถออกกฎระเบียบ ควบคุม แก้ไข และ/หรือตัดการเติมเงินเกมและ/หรือสินค้าเสมือน ออกไปตามที่ Microsoft เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้โดยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

 

ห้ามมิให้ถ่ายโอนการเติมเงินที่ใช้แล้วหมดไปหรือสินค้าเสมือนโดยเด็ดขาด เว้นแต่ในกรณีที่ให้อนุญาตไว้โดย ชัดแจ้งภายในบริการ ภายนอกเกม คุณไม่สามารถซื้อหรือขายการเติมเงินที่ใช้แล้วหมดไปหรือสินค้าเสมือนใดๆ ด้วยเครื่องมือทางการเงินที่แท้จริง หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นมูลค่าเงินได้ ความพยายามใดๆ ที่จะทำเช่นนั้น จะเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้

 

การขายการเติมเงินที่ใช้แล้วหมดไปหรือสินค้าเสมือนถือเป็นที่สุด และจะไม่มีการคืนเงิน การเติมเงินที่ใช้แล้ว หมดไปหรือสินค้าเสมือนทั้งหมดจะถูกริบในกรณีที่บัญชีของคุณถูกบอกเลิกหรือระง้บไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หรือ ในกรณีที่บริการถูกบอกเลิกหรือไม่ได้ใช้งานต่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

 

 

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิแอปพลิเคชันของ Windows Phone แบบมาตรฐาน

 

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิแอปพลิเคชันแบบมาตรฐาน (ปรับปรุงเมื่อกันยายน 2012)

WINDOWS PHONE STORE/MARKETPLACE

 

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน โปรดอ่านเงื่อนไข ดังกล่าว เงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับกับแอปพลิเคชันของซอฟต์แวร์ที่คุณดาวน์โหลดจาก Windows Phone Store/Marketplace ซึ่งรวมถึงโปรแกรมปรับปรุงหรือส่วนประกอบเพิ่มเติมสำหรับแอปพลิเคชัน เว้นแต่แอป พลิเคชันจะมาพร้อมกับข้อกำหนดที่แยกต่างหาก ซึ่งในกรณีนี้ ข้อกำหนดเหล่านั้นจะมีผลใช้บังคับแทน โดย การดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชัน เท่ากับว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ แต่หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่มีสิทธิและจะต้องไม่ดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชัน

 

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันคือนิติบุคคลที่อนุญาตให้คุณใช้สิทธิในแอปพลิเคชัน ตามที่ระบุอยู่ใน Windows Phone Store/Marketplace

 

หากคุณยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านี้ คุณจะมีสิทธิตามด้านล่างนี้

 

1.                   สิทธิในการติดตั้งและใช้งาน คุณสามารถติดตั้งและใช้สำเนาของแอปพลิเคชันได้หนึ่งสำเนาบนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Windows Phone ได้ไม่เกินห้า (5) เครื่องซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึง Windows Phone Store/Marketplace

 

2.                   บริการบนอินเทอร์เน็ต

a.         การยินยอมสำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการไร้สาย แอปพลิเคชันนี้อาจเชื่อมต่อ กับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการไร้สาย การที่คุณใช้แอปพลิเคชันเท่ากับว่าคุณยินยอมให้ส่งข้อมูล อุปกรณ์มาตรฐาน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ระบบและ แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคุณ) สำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการไร้สาย หากได้ให้ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ ข้อกำหนดเหล่านั้นก็จะใช้บังคับด้วย

b.     การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด (Misuse) คุณไม่สามารถใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต ในลักษณะที่อาจส่งผลเสียต่อบริการนี้เอง หรือทำให้ผู้อื่นใช้บริการนี้หรือเครือข่ายไร้สายในทางที่ด้อย ลง ห้ามคุณใช้บริการดังกล่าวเพื่อเข้าใช้บริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้หรือเครือข่ายใด ๆ โดยไม่ได้รับ อนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด

 

3.                   ขอบข่ายการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แอปพลิเคชันนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ใช่การขาย ข้อตกลง นี้ให้สิทธิบางสิทธิแก่คุณในการใช้แอปพลิเคชันเท่านั้น หาก Microsoft ปิดใช้งานความสามารถในการใช้ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของคุณตามข้อตกลงที่คุณทำกับ Microsoft สิทธิจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ เกี่ยวข้องใดๆ จะสิ้นสุดลง ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขอสงวนสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด คุณสามารถใช้แอปพลิเค ชันได้เฉพาะตามที่อนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้เท่านั้น เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะให้สิทธิอื่นเพิ่มเติมกับ คุณแม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ก็ตาม โดยคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทางเทคนิคในแอปพลิเคชันซึ่งอนุญาตให้คุณ ใช้งานได้ในบางลักษณะเท่านั้น คุณจะไม่:_

        ดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลต่อข้อจำกัดทางเทคนิคในแอปพลิเคชัน

        ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แยกส่วน หรือแยกองค์ประกอบของแอปพลิเค ชัน เว้นแต่และเฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้แม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ก็ตาม

        ทำสำเนาแอปพลิเคชันมากกว่าที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต แม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ก็ตาม

        เผยแพร่หรือจัดแอปพลิเคชันไว้ให้ผู้อื่นทำสำเนา

        ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือให้ยืมแอปพลิเคชัน หรือ

        ถ่ายโอนแอปพลิเคชันหรือข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลภายนอก

 

4.                   เอกสารกำกับ หากมีเอกสารกำกับมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน คุณจะสามารถทำสำเนาและใช้เอกสาร กำกับได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเป็นการภายในของคุณ

 

5.                   ข้อจำกัดในการส่งออก แอปพลิเคชันนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและ กฎระเบียบว่าด้วย การส่งออกของ ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายและ กฎระเบียบว่าด้วย การส่งออกในประเทศ และระหว่าง ประเทศทั้งหมดซึ่งมีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชัน กฎหมายเหล่านี้ประกอบด้วยข้อจำกัดเรื่องปลายทาง ผู้ใช้ ปลายทางและการใช้งานปลายทาง หาก ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นยี่ห้อของ Microsoft โปรดดูที่ www.microsoft.com/exporting

 

6.                   บริการสนับสนุน โปรดติดต่อผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อพิจารณาว่ามีบริการสนับสนุนอยู่หรือไม่ Microsoft (เว้นแต่กรณีที่ Microsoft เป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน), ผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณ และผู้ ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณจะไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดให้มีบริการสนับสนุนสำหรับแอปพลิเคชัน

 

7.                   ข้อตกลงฉบับเดียว ข้อตกลงฉบับนี้ ข้อกำหนดสำหรับส่วนประกอบเพิ่มเติมและโปรแกรมปรับปรุง และนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่คุณยอมรับคือข้อตกลงฉบับเดียวของแอปพลิเคชัน

 

8.                   กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

a.   สหรัฐอเมริกา หากคุณได้รับแอปพลิเคชันในสหรัฐอเมริกา ให้ใช้กฎหมายของมลรัฐที่คุณ อาศัยอยู่ในการตีความข้อตกลงฉบับนี้ การเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ และ การเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขัน ที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด) โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน

b.  แคนาดา หากคุณได้รับแอปพลิเคชันในแคนาดา ให้ใช้กฎหมายของจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ใน การตีความข้อตกลงฉบับนี้ การเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ และการเรียกร้อง สิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด) โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน

c.   นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หากคุณได้รับแอปพลิเคชันในประเทศอื่น กฎหมาย ของประเทศนั้นจะใช้บังคับ

 

9.                   ผลกระทบในแง่กฎหมาย ข้อตกลงนี้อธิบายถึงสิทธิทางกฎหมายบางประการ คุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณ ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายของ ประเทศของคุณ หากกฎหมายของประเทศของคุณไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

10.               คำปฏิเสธการรับประกัน แอปพลิเคชันจะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามที่เป็น” “ภายใต้ ข้อบกพร่องทั้งหมดและ ตามที่มี คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานเอง ผู้ให้บริการแอป พลิเคชัน ในนามของตนเอง, MICROSOFT, ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายซึ่งมีเครือข่ายที่มีแอปพลิเค ชันอยู่ รวมทั้งบริษัทในเครือ ผู้จำหน่าย ตัวแทน และผู้จัดหาแต่ละรายของเรา (“คู่สัญญา ที่มีหน้าที่ครอบคลุม”) ไม่ได้ให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขโดยชัดแจ้งภายใต้หรือที่ เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพการ ทำงานของแอปพลิเคชัน หากพบว่าแอป พลิเคชันมีความชำรุดบกพร่อง คุณจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรับบริการหรือ การซ่อมแซม ที่จำเป็นทุกอย่าง คุณอาจมีสิทธิของผู้บริโภค เพิ่มเติมภายใต้กฎหมาย ในท้องถิ่นของคุณซึ่ง ข้อตกลงนี้ไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายในท้องถิ่นของคุณอนุญาต คู่สัญญาที่มี หน้าที่ครอบคลุมจะ ไม่อยู่ภายใต้ การรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขของคุณสมบัติมาตรฐานของ ผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน และการไม่ละเมิด

 

11.               ข้อจำกัดและข้อยกเว้นว่าด้วยการแก้ไขเยียวยาและความเสียหาย ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย ไม่ได้ห้ามไว้ คุณสามารถเรียกร้องการชดเชยจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันได้เฉพาะค่าเสียหาย โดยตรงไม่ เกิน จำนวนเงินที่คุณชำระค่าแอปพลิเคชัน หรือหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ (US$1.00) ขึ้นอยู่ กับว่าจำนวนใดจะมากกว่า คุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายอื่นใด รวมถึงค่าเสียหายที่เป็น ผลตามมา การสูญเสียผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายที่เป็น การลงโทษ จากคู่สัญญาที่ มีหน้าที่ครอบคลุม

 

ข้อจำกัดนี้มีผลกับ:

          สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน บริการ หรือเนื้อหาที่มีอยู่ผ่านทางแอปพลิเค ชัน และ

          การกล่าวอ้างว่าผิดสัญญา การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไข การคุ้มครอง ผู้บริโภค การหลอกลวง การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ความรับผิดโดยเด็ดขาด การ ประมาทเลินเล่อ การแสดงผิดจากข้อเท็จจริง การละเว้น การละเมิดกฎหมาย หรือการ ละเมิดอื่นๆ การละเมิดกฎหรือข้อบังคับ หรือลาภมิควรได้ ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมาย ที่ใช้บังคับจะให้อนุญาตไว้สูงสุด

และยังนำมาใช้แม้ว่า

          การซ่อมแซม การเปลี่ยนใหม่ หรือการคืนเงินค่าแอปพลิเคชันจะไม่ได้ชดเชยการ สูญเสียให้กับคุณได้เต็มจำนวน หรือ

          คู่สัญญาที่มีหน้าที่ครอบคลุมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความเป็นไปได้ของการเกิดค่าเสียหาย