มีโทรศัพท์เครื่องใหม่ใช่หรือไม่

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือออกไปข้างนอก มีความเป็นไปได้ที่คุณจะพบเครือข่าย Wi-Fi ที่โทรศัพท์ของคุณสามารถเชื่อมต่อได้ เครือข่ายบางเครือข่ายจะเปิดให้ทุกคนใช้ ในขณะที่บางเครือข่ายมีการรักษาความปลอดภัยซึ่งต้องใช้รหัสผ่านในการเชื่อมต่อ การใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะสามารถช่วยลดการใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และโดยปกติแล้วจะเร็วกว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์

  1. ในรายการแอพ แตะ การตั้งค่า ไอคอน การตั้งค่า > Wi-Fi

  2. ตรวจสอบว่า เครือข่าย Wi-Fiไอคอน ควบคุมการสลับ ถูกตั้งค่าเป็น เปิด

    เมื่อเปิด Wi-Fi ไว้ โทรศัพท์ของคุณจะค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้งานในพื้นที่ หากพบเครือข่าย คุณจะเห็นชื่อของเครือข่ายแสดงอยู่ในรายการ พร้อมทั้งระบุว่าเป็นเครือข่ายแบบเปิดหรือเครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัย

  3. แตะเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  4. หากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัย และคุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้ทำการป้อนแล้วแตะที่ เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ

คุณเห็นการแจ้งที่ด้านบนของหน้าจอเมื่อมีเครือข่าย Wi-Fi พร้อมใช้งานไหม ให้แตะที่การแจ้งนั้นเพื่อไปยังการตั้งค่า Wi-Fi จากนั้นแตะที่เครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อ หากคุณต้องการดูแถบสถานะของคุณหรือยกเลิกการแจ้ง ให้ตวัดนิ้วเพื่อลากการแจ้งไปทางขวา

ค้นหา Wi-Fi ฮอตสปอต

หากผู้ให้บริการมือถือของคุณมี Wi-Fi ฮอตสปอตให้บริการ นั่นถือเป็นข่าวดี! โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับการตั้งค่าเพื่อทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ดังนั้น คุณจะใช้งาน Wi-Fi แทนข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณอยู่ภายในระยะของ Wi-Fi (เช่น ที่ร้านกาแฟบางแห่ง) คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ฮอตสปอตโดยอัตโนมัติ ได้ใน การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า> Wi-Fi > ขั้นสูง หากโทรศัพท์ของคุณได้รับการตั้งค่าให้ทำงานในลักษณะนี้ (ชื่อของการตั้งค่านี้อาจแตกต่างกันออกไป และเฉพาะผู้ให้บริการมือถือบางรายเท่านั้นที่จะมี Wi-Fi ฮอตสปอตให้บริการ)

หากคุณอยู่นอกบ้านและต้องการค้นหา Wi-Fi ฮอตสปอต คุณสามารถไปที่ การตั้งค่า Settings icon > Wi-Fi และแตะที่ ค้นหา Wi-Fi ที่ใกล้เคียง คำแนะนำ Wi-Fi ของ Data Sense จะแสดงแผนที่ที่มี Wi-Fi ฮอตสปอตที่ใกล้เคียง (ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรายเท่านั้นที่มีบริการ Data Sense)

คุณสามารถช่วยผู้อื่นที่ใช้ Windows Phones ในการค้นหา Wi-Fi ฮอตสปอตที่อยู่ใกล้เคียงได้ โดยการเลือกที่จะส่งข้อมูลการเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะไปยัง Microsoft โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้าร่วม โทรศัพท์ของคุณจะส่งชื่อเครือข่าย คุณภาพบริการ แบนด์วิธ ประเภทการรับรองความถูกต้อง และรายละเอียดอื่นๆ ของเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะที่คุณเชื่อมต่อด้วย ข้อมูลนี้จะใช้ในการระบุและเพิ่มความสามารถในการมองเห็น Wi-Fi ฮอตสปอตที่อยู่ใกล้คุณ

หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมและส่งข้อมูลการเชื่อมต่อนี้ ในการตั้งค่า Wi-Fi ให้แตะ ขั้นสูง แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อมูลการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อช่วยในการค้นพบ Wi-Fi ที่ใกล้เคียง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ประกาศสิทธิส่วนบุคคลของ Windows Phone 8

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ