ข้อมูลเบื้องต้น

ค้นหาโทรศัพท์หาย

การทำโทรศัพท์หายนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจมาก ไม่ว่าโทรศัพท์ของคุณจะหายจริงๆ หรือตกอยู่ระหว่างโซฟาเท่านั้น "ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว" ช่วยให้คุณหายกังวลได้ บริการฟรีในส่วน "โทรศัพท์ของฉัน" ที่ windowsphone.com นี้สามารถโทรหา ล็อก ลบ หรือแสดงโทรศัพท์ของคุณในแผนที่จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ "ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว" ช่วยให้คุณค้นหาโทรศัพท์ของคุณ หรือป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

แผนที่ "ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว" ที่แสดงตำแหน่งของโทรศัพท์

วิธีลงชื่อเข้าใช้ "ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว" เป็นครั้งแรก

ครั้งแรกที่คุณใช้ "ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว" คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชี Microsoft ของคุณ

 1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ windowsphone.com

 2. ชี้ไปยังโทรศัพท์ที่มุมขวาบน แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว หากได้รับพร้อมท์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณ

วิธีการหาตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณในแผนที่

 1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ windowsphone.com

 2. ชี้ไปยังโทรศัพท์ที่มุมขวาบน แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว หากได้รับพร้อมท์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณ

 3. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่เพจ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว ใน windowsphone.com แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับที่คุณใช้ลงชื่อเข้าใช้ในโทรศัพท์ของคุณ

 4. เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

  • ไม่เห็นตำแหน่งล่าสุดใช่หรือไม่ คลิก รีเฟรช
  • หากคุณต้องการพิมพ์ตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณ คลิก พิมพ์
  • หากคุณเลื่อนแผนที่แล้วหาตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณไม่พบ คลิกที่จุดศูนย์กลางของแผนที่

  หมายเหตุ

  หากเราไม่สามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้ทันที เราจะเสนอที่จะพยายามต่อไปหากคุณต้องการ และเราจะส่งอีเมลไปยังคุณหากเราพบโทรศัพท์ของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอีเมลแอดเดรสของคุณได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่าบัญชี หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ windowsphone.com ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ)

วิธีทำให้โทรศัพท์ของคุณส่งเสียง

 1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่เพจค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัวใน windowsphone.com

 2. คลิก การเรียกเข้า จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อโทรหาโทรศัพท์ของคุณ

  เคล็ดลับ

  เมื่อคุณโทรหาโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์ของคุณจะส่งเสียงแม้ว่าเสียงจะปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดตั้งสั่นก็ตาม

วิธีล็อกโทรศัพท์ของคุณและแสดงข้อความ

 1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ windowsphone.com

 2. ชี้ไปยังโทรศัพท์ที่มุมขวาบน แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว หากได้รับพร้อมท์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณ

 3. คลิก ล็อก จากนั้นทำตามคำแนะนำ หากคุณยังไม่ได้กำหนดรหัสผ่านในโทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านซึ่งคุณจะใช้เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณหากคุณได้รับกลับคืน

  หมายเหตุ

  หากเราไม่สามารถล็อกโทรศัพท์ของคุณได้ทันที เราจะเสนอที่จะพยายามต่อไป เราจะส่งอีเมลไปยังคุณหากเราประสบความสำเร็จ

  เคล็ดลับ

  คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อแสดงบนหน้าจอเมื่อล็อกของโทรศัพท์ของคุณได้ ลองพิจารณาป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลในข้อความเพื่อให้ผู้ที่พบโทรศัพท์ของคุณสามารถติดต่อคุณได้

วิธีลบโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณแน่ใจแล้วว่าคุณจะไม่ได้รับโทรศัพท์คืน หรือหากคุณมีข้อมูลสำคัญในโทรศัพท์ที่คุณต้องการปกป้องจนกว่าคุณจะได้รับคืน คุณสามารถลบโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกลได้

 1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ windowsphone.com

 2. ชี้ไปยังโทรศัพท์ที่มุมขวาบน แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว หากได้รับพร้อมท์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณ

 3. คลิก ลบ

 4. หากคุณแน่ใจจริงๆ อย่างแน่นอน เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช่! ลบโทรศัพท์ของฉันทันที จากนั้นคลิก ลบ

  หมายเหตุ

  • หากเราไม่สามารถลบโทรศัพท์ของคุณได้ทันที เราจะพยายามต่อไป เราจะส่งอีเมลไปยังคุณหากเราประสบความสำเร็จ
  • คุณควรแจ้งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณทราบด้วยว่าคุณทำโทรศัพท์หาย

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ "ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว"

คุณสามารถตั้งค่า "ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว" ให้บันทึกตำแหน่งของคุณทุกสองสามชั่วโมง หรือเพื่อใช้การแจ้งแบบพุชแทนข้อความ SMS เพื่อส่งคำสั่ง (และแอพ) ไปยังโทรศัพท์ของคุณให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีค่าใช้จ่ายน้อยลง เปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ในโทรศัพท์ของคุณ ไม่ใช่ในคอมพิวเตอร์

 1. ใน รายการแอพ แตะ การตั้งค่าไอคอนการตั้งค่าจากนั้นแตะ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

 2. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งหรือทั้งสองตัวเลือกต่อไปนี้

  • ส่งแอพไปยังโทรศัพท์ของฉันโดยใช้การแจ้งแบบพุช (ไม่ใช่ข้อความ SMS) บริการค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัวและ Windows Phone Store ในเว็บจะใช้การส่งข้อความ SMS เพื่อส่งคำสั่งและแอพไปยังโทรศัพท์ของคุณ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้การแจ้งแบบพุชแทน เหตุผลก็คือ การแจ้งแบบพุชมีความรวดเร็วกว่าข้อความ SMS และหากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณคิดค่าบริการสำหรับแต่ละข้อความ SMS ขาเข้า การแจ้งแบบพุชอาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า นอกจากนี้ "โทรศัพท์ของฉัน" จะสามารถส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์ของคุณได้เพียง 15 ข้อความในช่วงเวลาสามวันเท่านั้น แต่การแจ้งแบบพุชจะไม่มีข้อจำกัดใดๆ
  • บันทึกโทรศัพท์ของฉันเป็นระยะๆ และก่อนแบตเตอรี่จะหมดเพื่อทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น Microsoft สามารถบันทึกรายละเอียดตำแหน่งของคุณทุกๆ สองสามชั่วโมงสำหรับกรณีที่โทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในเครือข่ายหรือแบตเตอรี่หมด เพื่อให้เราสามารถแสดงตำแหน่งล่าสุดของโทรศัพท์ของคุณบนแผนที่ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ