แอพ + Store

การลบหรือติดตั้งแอพใหม่

การลบแอพหรือเกมจะลบแอพหรือเกมออกจากโทรศัพท์ของคุณและเพิ่มพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการลบข้อมูลใดๆ ที่แอพหรือเกมนั้นมีอยู่เช่น บันทึกย่อในแอพ หรือไฟล์ที่บันทึกไว้สำหรับเกม ดังนั้น คุณจึงควรลบแอพและเกมด้วยความระมัดระวัง

ลบแอพบน Windows Phone
กวาดบนรายการแอพเพื่อดูแอพที่คุณสามารถลบได้

วิธีลบแอปหรือเกม

  1. ในรายการแอพ แตะแอพหรือเกมค้างไว้ แล้วแตะ ถอนการติดตั้ง

  2. เมื่อคุณถูกขอให้ยืนยัน ให้แตะ ใช่

หมายเหตุ

หากคุณใช้ Windows Phone 8 และคุณต้องการลบเกม ให้ไปที่ เกม ไอคอน เกม แตะเกมที่คุณต้องการลบค้างไว้ แล้วแตะ ถอนการติดตั้ง

วิธีติดตั้งแอพใหม่จากโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณลบแอพออกโดยบังเอิญ หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ คุณสามารถติดตั้งแอพหรือเกมที่คุณซื้อไว้แล้วใหม่อีกครั้งได้โดยไม่ต้องชำระเงินอีก (ตราบเท่าที่รายการเหล่านี้ยังมีอยู่ใน Windows Phone Store)

  1. ที่ เริ่มต้นปุ่ม เริ่มต้นแตะ Store ไทล์ Store

  2. แตะ ค้นหา ไอคอน ค้นหา เพื่อค้นหาแอพหรือเกมที่คุณต้องการติดตั้งใหม่

  3. แตะ ติดตั้ง

เคล็ดลับ

หากต้องการดูว่าแอพและเกมใดบ้างที่คุณได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้บนโทรศัพท์ของคุณ ไปที่ Store ไทล์ Store > เพิ่มเติม ไอคอน เพิ่มเติม > แอพของฉัน

หมายเหตุ

Xbox และ Windows Phone Store อาจไม่พร้อมใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ