เตรียมพร้อมใช้งาน Windows 10 บนโทรศัพท์

การเริ่มต้นใช้งาน Windows 10 บนโทรศัพท์

อัพเดตอุปกรณ์ Windows Phone 8.1 บางรุ่นเป็น Windows 10 Mobile ฟรีเมื่อพร้อมให้บริการ*

ซื้อเลย
เรียนรู้เพิ่มเติม