การตั้งค่า + การปรับให้เป็นส่วนตัว

การพิมพ์ทางลัด

Windows Phone มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้คุณพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เครื่องมือบางอย่างทำงานอยู่เบื้องหลัง ขณะที่เครื่องมืออื่นๆ ปรากฏขึ้นเมื่อคุณต้องการใช้ เช่น Word Flow คุณสมบัติที่แนะนำคำและแก้ไขการสะกดคำผิด ต่อไปนี้คือวิธีการที่ทำให้โทรศัพท์ของคุณพิมพ์ได้เร็วขึ้น (รวมวิธีการปิดถ้าคุณไม่ต้องการใช้)

การใช้ Word Flow แบบลากนิ้ว

การลากนิ้วเป็นวิธีการพิมพ์อีกแบบหนึ่งที่รวดเร็วและแม่นยำกว่าการพิมพ์ปกติบนโทรศัพท์ของคุณ เลื่อนนิ้วมือของคุณไปรอบๆ แป้นพิมพ์ Word Flow และคำจะเกิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ได้ด้วยมือเดียว

GIF ของ Word Flow แบบลากนิ้วที่กำลังทำงาน
ใช้การลากนิ้วเพื่อพิมพ์ได้เร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น

หากคุณมี Windows Phone 8.1 แสดงว่าคุณมีการลากนิ้วอยู่แล้ว เริ่มพิมพ์ข้อความหรืออีเมล แต่ให้เลื่อนนิ้วไปบนตัวอักษรบนแป้นพิมพ์เพื่อวาดเป็นคำ คุณจะมองเห็นแถบสีวิ่งตามนิ้วมือของคุณเพื่อแสดงเส้นทางที่คุณกำลังติดตาม ยกนิ้วขึ้นเมื่อเสร็จแล้ว และคำจะปรากฏขึ้น เริ่มลากคำใหม่ และช่องว่างระหว่างคำจะถูกเติมให้โดยอัตโนมัติ

ชอบการพิมพ์มาตรฐานมากกว่าใช่ไหม ไม่มีปัญหา พิมพ์ตามปกติ และคุณจะยังคงได้รับประโยชน์ทั้งหมดของ Word Flow ยกเว้นการลากนิ้ว

หมายเหตุ

การใช้คำแนะนำข้อความ Word Flow

เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ Word Flow แนะนำคำตามตัวอักษรที่คุณพิมพ์ คุณสามารถแตะข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มในข้อความของคุณ หรือพิมพ์ต่อจนกว่าคุณจะเห็นข้อความที่คุณต้องการ

Word Flow
เริ่มต้นพิมพ์ แล้ว Word Flow จะแนะนำตัวเลือกคำที่เป็นไปได้ให้

ถ้าคำที่แนะนำเป็น ตัวหนา โทรศัพท์ของคุณจะใช้โดยอัตโนมัติเพื่อแทนที่คำที่พิมพ์ ถ้าคำที่แนะนำไม่ใช่ตัวหนา คุณสามารถแตะเพื่อแทนที่คำที่คุณพิมพ์ ปัดนิ้วเพื่อดูคำที่แนะนำเพิ่มเติม

ถ้าคุณตระหนักในภายหลังว่าคุณพิมพ์บางสิ่งผิด ยังไม่สายเกินไป แตะที่คำนั้น โทรศัพท์ของคุณจะแสดงคำแนะนำบางอย่างสำหรับคุณ

เคล็ดลับ

ใน Windows Phone 8.1, Word Flow จะแนะนำอิโมติคอน (หน้ายิ้มและรูปภาพ) ข้างหลังคำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณแสดงว่ากำลังมีความสุข เหนื่อย หรือพร้อมแล้วสำหรับพิซซ่าชิ้นใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องออกจากแป้นพิมพ์ตัวอักษร

การเพิ่มคำในพจนานุกรมข้อเสนอแนะข้อความ

ถ้าคุณต้องการให้โทรศัพท์จดจำคำเฉพาะในอนาคต พิมพ์คำนั้น แตะที่คำนั้น และแตะเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากคำในแถบคำแนะนำ

หมายเหตุ

คุณสามารถลบคำทั้งหมดที่คุณเพิ่มในพจนานุกรมได้โดยตั้งค่าคำแนะนำข้อความใหม่ ใน รายการแอพ แตะ การตั้งค่าไอคอนการตั้งค่า > แป้นพิมพ์ > ขั้นสูง แล้วแตะ ตั้งค่าคำแนะนำ

การเพิ่มเครื่องหมายจุดอย่างรวดเร็ว

แตะ เว้นวรรค สองครั้งเพื่อเพิ่มจุดและเว้นวรรค และเปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกในประโยคถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

การแก้ไขอัตโนมัติและปุ่มลัด

ต่อไปนี้คือการแก้ไขบางอย่างที่ Word Flow จะทำโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์:

  • เพิ่มเครื่องหมายย่อในคำย่อต่างๆ ตัวอย่างเช่น "dont" จะถูกแทนที่ด้วย "don't"
  • เปลี่ยนอักษรแรกของประโยคใหม่ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เมื่อคุณพิมพ์จุด (หรือสองเว้นวรรค ซึ่งเพิ่มจุดและเว้นวรรคให้คุณ) โทรศัพท์ของคุณจะปรับตัวอักษรถัดไปให้คุณโดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มเครื่องหมายการเน้นเสียงในคำที่ใช้บ่อย เช่น ถ้าคุณพิมพ์ "fiancee" จะเปลี่ยนเป็น "fiancée"
  • ปรับวิสามานยนามให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ โทรศัพท์ของคุณจดจำชื่อ สถานที่และอื่นๆ ที่ควรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และแก้ไขให้คุณ

การปิดคำแนะนำข้อความและการแก้ไขอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ปุ่มลัดบางส่วน (หรือใดๆ) ในหัวข้อนี้ คุณสามารถปิดได้ในการตั้งค่า

  1. ใน รายการแอพ แตะ การตั้งค่าไอคอนการตั้งค่า แล้วแตะ แป้นพิมพ์

  2. แตะภาษาแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วล้างการตั้งค่าใดๆ ที่คุณไม่ต้องการใช้

บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ