การตั้งค่า + การปรับให้เป็นส่วนตัว

การค้นหาโทรศัพท์หาย

เมื่อคุณหาโทรศัพท์ไม่เจอ มันจะทำให้คุณประสาทเสียมาก ไม่ว่าจะหายไปจริงๆ หรือติดอยู่กับเบาะโซฟา ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัวสามารถช่วยให้คุณคลายกังวลลงได้ บริการฟรีบน windowsphone.com นี้ สามารถเรียกเข้า ล็อก ลบหรือแสดง Windows Phone ของคุณบนแผนที่จากคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

แผนที่แสดงตำแหน่งของ Windows Phone

วิธีลงชื่อเข้าใช้ "ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว" เป็นครั้งแรก

ครั้งแรกที่คุณใช้ "ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว" คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชี Microsoft ของคุณ

 1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ windowsphone.com

 2. ชี้ไปที่โทรศัพท์ที่มุมขวาบน แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว หากคุณได้รับข้อความแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณ

การค้นหาโทรศัพท์ของคุณ

 1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ windowsphone.com

 2. ชี้ไปที่โทรศัพท์ที่มุมขวาบน แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว หากคุณได้รับข้อความแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณ

 3. คุณจะเห็นแผนที่พร้อมด้วยตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถซูมเข้าหรือออกได้เพื่อให้เห็นได้ถนัดขึ้น

  เคล็ดลับ

  • ไม่เห็นตำแหน่งล่าสุดใช่หรือไม่ คลิก รีเฟรช
  • หากคุณต้องการพิมพ์ตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณ คลิก พิมพ์
  • หากคุณเลื่อนแผนที่แล้วหาตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณไม่พบ คลิกที่จุดศูนย์กลางของแผนที่

การเรียกเข้าหรือล็อกโทรศัพท์ของคุณ

 1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ windowsphone.com

 2. ชี้ไปที่โทรศัพท์ที่มุมขวาบน แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว หากคุณได้รับข้อความแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณ

 3. เลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • เพื่อทำให้โทรศัพท์ของคุณเรียกเข้า คลิก เรียกเข้า แล้วทำตามคำแนะนำ ซึ่งจะเสียงเรียกจะดังขึ้น ถึงแม้ว่าจะปิดระดับเสียงหรือตั้งค่าสั่น
  • เพื่อล็อกโทรศัพท์ของคุณและแสดงข้อความบนหน้าจอเมื่อล็อก คลิก ล็อก แล้วทำตามคำแนะนำ หากคุณยังไม่ได้กำหนดรหัสผ่านในโทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านซึ่งคุณจะใช้เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณหากคุณได้รับกลับคืน

วิธีลบโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณแน่ใจแล้วว่าคุณจะไม่ได้รับโทรศัพท์คืน หรือหากคุณมีข้อมูลสำคัญในโทรศัพท์ที่คุณต้องการปกป้องจนกว่าคุณจะได้รับคืน คุณสามารถลบโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกลได้

 1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ windowsphone.com

 2. ชี้ไปที่โทรศัพท์ที่มุมขวาบน แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว หากคุณได้รับข้อความแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณ

 3. คลิก ลบ

 4. หากคุณแน่ใจอย่างแน่นอน เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฉันแน่ใจ! โปรดลบโทรศัพท์ของฉันเดี๋ยวนี้ แล้วคลิก ลบ

  หมายเหตุ

  คุณควรแจ้งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณทราบด้วยว่าคุณทำโทรศัพท์หาย

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ "ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว"

คุณสามารถตั้งค่า ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว ให้บันทึกตำแหน่งของคุณทุกๆ สองสามชั่วโมง หรือใช้การแจ้งเตือนแบบพุชแทนข้อความ SMS เพื่อส่งคำสั่ง (และแอพ) ไปยังโทรศัพท์ของคุณได้เร็วกว่าและถูกกว่า คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ในโทรศัพท์ของคุณ ไม่ใช่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ใน รายการแอพ แตะ การตั้งค่าไอคอนการตั้งค่าจากนั้นแตะ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองต่อไปนี้

  • ใช้การแจ้งเตือนแบบพุชเสมอ (ไม่ใช่ SMS) เพื่อส่งคำสั่งและแอพให้กับโทรศัพท์ของฉัน บริการค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัวและ Windows Phone Store บนเว็บใช้การส่งข้อความเพื่อส่งคำสั่งและแอพไปยังโทรศัพท์ของคุณ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้การแจ้งแบบพุชแทน เหตุผลก็คือ การแจ้งแบบพุชมีความรวดเร็วกว่าข้อความ SMS และหากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณคิดค่าบริการสำหรับแต่ละข้อความ SMS ขาเข้า การแจ้งแบบพุชอาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า นอกจากนี้ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว สามารถส่งข้อความ SMS ได้เพียง 15 ข้อความไปยังโทรศัพท์ของคุณภายในระยะเวลาสามวัน แต่การแจ้งแบบพุชจะไม่มีข้อจำกัดใดๆ
  • บันทึกตำแหน่งโทรศัพท์ของฉันเป็นระยะๆ และก่อนแบตเตอรี่จะหมดเพื่อทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น Microsoft สามารถบันทึกรายละเอียดตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณทุกๆ สองสามชั่วโมง เพื่อที่ว่าหากโทรศัพท์ของคุณอยู่นอกรัศมีหรือแบตเตอรี่หมด เรายังคงแสดงตำแหน่งสุดท้ายที่ทราบของโทรศัพท์ในแผนที่

บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ