การตั้งค่า + การปรับให้เป็นส่วนตัว

การค้นหาโทรศัพท์หาย

เมื่อคุณหาโทรศัพท์ไม่เจอ มันจะทำให้คุณประสาทเสียมาก ไม่ว่าจะหายไปจริงๆ หรือติดอยู่กับเบาะโซฟา ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัวสามารถช่วยให้คุณคลายกังวลลงได้ บริการฟรีบน account.microsoft.com/devices นี้สามารถเรียกเข้า ล็อก ลบ หรือแสดง Windows Phone ของคุณบนแผนที่

วิธีลงชื่อเข้าใช้ "ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว" เป็นครั้งแรก

ครั้งแรกที่คุณใช้ "ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว" คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณ

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices หากคุณได้รับข้อความแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้บัญชี Microsoft เดียวกันกับที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณ

 2. เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิกค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว.

การค้นหาโทรศัพท์ของคุณ

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices หากคุณได้รับข้อความแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้บัญชี Microsoft เดียวกันกับที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณ

 2. เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการจะค้นหา แล้วคลิกค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว.

 3. คุณจะเห็นแผนที่พร้อมด้วยตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถซูมเข้าหรือออกได้เพื่อให้เห็นได้ถนัดขึ้น

  เคล็ดลับ

  ไม่เห็นตำแหน่งล่าสุดใช่หรือไม่ คลิก รีเฟรช

การเรียกเข้าหรือล็อกโทรศัพท์ของคุณ

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices หากคุณได้รับข้อความแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้บัญชี Microsoft เดียวกันกับที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณ

 2. เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการจะเรียกใช้หรือล็อก แล้วคลิกค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว.

 3. เลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • เพื่อทำให้โทรศัพท์ของคุณเรียกเข้า คลิก เรียกเข้า แล้วทำตามคำแนะนำ ซึ่งจะเสียงเรียกจะดังขึ้น ถึงแม้ว่าจะปิดระดับเสียงหรือตั้งค่าสั่น
  • เพื่อล็อกโทรศัพท์ของคุณและแสดงข้อความบนหน้าจอเมื่อล็อก คลิก ล็อก แล้วทำตามคำแนะนำ หากคุณยังไม่ได้กำหนดรหัสผ่านในโทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านซึ่งคุณจะใช้เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณหากคุณได้รับกลับคืน

วิธีลบโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณแน่ใจแล้วว่าคุณจะไม่ได้รับโทรศัพท์คืน หรือหากคุณมีข้อมูลสำคัญในโทรศัพท์ที่คุณต้องการปกป้องจนกว่าคุณจะได้รับคืน คุณสามารถลบโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกลได้

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices หากคุณได้รับข้อความแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้บัญชี Microsoft เดียวกันกับที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณ

 2. เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการจะลบ แล้วคลิกค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

 3. คลิก ลบ

 4. หากคุณแน่ใจอย่างแน่นอน เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฉันพร้อมที่จะลบโทรศัพท์ส่วนตัวแล้ว แล้วคลิก ลบ

  หมายเหตุ

  คุณควรแจ้งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณทราบด้วยว่าคุณทำโทรศัพท์หาย หากคุณมีบัตรเครดิตในโทรศัพท์ที่หายไป โปรดติดต่อธนาคารของคุณเพื่อรายงานการสูญหาย

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ "ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว"

ตั้งค่า ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว ให้บันทึกตำแหน่งของคุณทุกๆ สองสามชั่วโมงเพื่อให้ระบุตำแหน่งของโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้น หรือใช้การแจ้งเตือนแบบพุชแทนข้อความ SMS เพื่อส่งคำสั่ง (และแอพ) ไปยังโทรศัพท์ของคุณได้เร็วกว่าและถูกกว่า คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ในโทรศัพท์ของคุณ ไม่ใช่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ใน รายการแอพ แตะ การตั้งค่าไอคอนการตั้งค่าจากนั้นแตะ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้การแจ้งเตือนแบบพุชเสมอ (ไม่ใช่ SMS) เพื่อส่งคำสั่งและแอพให้กับโทรศัพท์ของฉัน บริการค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัวและ Windows Phone Store บนเว็บใช้การส่งข้อความเพื่อส่งคำสั่งและแอพไปยังโทรศัพท์ของคุณ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้การแจ้งแบบพุชแทน เหตุผลก็คือ การแจ้งแบบพุชมีความรวดเร็วกว่าข้อความ SMS และหากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณคิดค่าบริการสำหรับแต่ละข้อความ SMS ขาเข้า การแจ้งแบบพุชอาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า นอกจากนี้ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว สามารถส่งข้อความ SMS ได้เพียง 15 ข้อความไปยังโทรศัพท์ของคุณภายในระยะเวลาสามวัน แต่การแจ้งแบบพุชจะไม่มีข้อจำกัดใดๆ
  • บันทึกตำแหน่งโทรศัพท์ของฉันเป็นระยะๆ และก่อนแบตเตอรี่จะหมดเพื่อทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว สามารถบันทึกรายละเอียดตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณทุกๆ สองสามชั่วโมง เพื่อว่าหากโทรศัพท์ของคุณอยู่นอกรัศมีหรือแบตเตอรี่หมด ตำแหน่งที่ตั้งสุดท้ายที่ทราบของโทรศัพท์จะยังคงแสดงอยู่ในแผนที่

การป้องกันการรีเซ็ต

ใน Windows Phones รุ่นใหม่บางรุ่น สามารถใช้การป้องกันการรีเซ็ตซึ่งเป็นบริการฟรีบน account.microsoft.com ที่เพิ่มการป้องกันอีกชั้นหนึ่งแก่โทรศัพท์ของคุณ ดังนั้นหากโทรศัพท์ของคุณตกอยู่ในมือผู้อื่น จะไม่สามารถตั้งค่าหรือนำมาใช้อีกได้ง่าย ดู ป้องกันโทรศัพท์ของฉัน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ