โทรศัพท์ + ฮาร์ดแวร์

การใช้ SD การ์ดเพื่อเพิ่มพื้นที่

Windows Phone ของคุณมีพื้นที่เก็บข้อมูลเหลือน้อยหรือไม่ คุณสามารถเพิ่มเติมได้ ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD ในการตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณมีช่องใส่หรือไม่ ใน รายการแอพ แตะ ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ ไทล์ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ หาก SD การ์ด ปรากฏขึ้น แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณมีช่องใส่ (ช่องใส่อาจอยู่ที่ด้านข้างโทรศัพท์หรือด้านหลังใต้ฝาแบตเตอรี่)

หากมีการติดตั้งการ์ด microSD ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะจะแสดงว่าที่เก็บข้อมูลมีเหลืออยู่เท่าไรบนการ์ด และใช้ไปแล้วเท่าไร คุณสามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่บน SD การ์ด เพื่อจัดเก็บไฟล์ใหม่หรือย้ายแอพของคุณ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในโทรศัพท์ของคุณ

หมายเหตุ

 • หัวข้อนี้สำหรับ Windows Phone 8.1 หากโทรศัพท์ของคุณใช้งาน Windows Phone 8 ตัวเลือกและไอคอนบางอย่างอาจดูแตกต่างกันเล็กน้อย และคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน ตรวจดูว่าซอฟต์แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชันใดและดูว่ามีการอัพเดตที่พร้อมใช้งานหรือไม่
 • หากคุณจำเป็นต้องติดตั้งการ์ด พึงระลึกว่า SD การ์ดมีอยู่ด้วยกันสามขนาด Windows Phones ใช้การ์ด microSD ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด
 • โทรศัพท์บางรุ่นมีการ์ด microSD ในตัว ซึ่งติดตั้งไว้ล่วงหน้าและไม่สามารถถอดออกได้ ดูเอกสารประกอบโทรศัพท์ของคุณหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เคล็ดลับ

หากการ์ด microSD ของคุณสามารถถอดออกได้ คุณสามารถใช้เพื่อย้ายหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

การเลือกตำแหน่งที่จะจัดเก็บเพลง ภาพถ่าย แอพ ฯลฯ ใหม่

 1. เลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • หากโทรศัพท์ของคุณมีช่องใส่การ์ด microSD ให้เสียบการ์ด หากเป็นการ์ดใหม่ ในกล่องข้อความ พบ SD การ์ด แตะ ใช่ เพื่อจัดเก็บไฟล์ใหม่ในการ์ด และไปที่ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ เพื่อดูการกำหนดลักษณะของคุณ หากไม่ใช่การ์ดใหม่ ใน รายการแอพ แตะ ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ ไทล์ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ แล้วเลื่อนลงมาเพื่อตั้งค่า
  • หากโทรศัพท์ของคุณมี SD การ์ดในตัวที่ติดตั้งล่วงหน้ามาแล้ว ใน รายการแอพ แตะ ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ ไทล์ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ

  หมายเหตุ

  ถ้าคุณใส่การ์ดใหม่ลงในโทรศัพท์ที่มีติดตั้งแอพจาก Windows Phone อื่นอยู่แล้ว การแตะ ใข่ ในกล่องข้อความ พบ SD การ์ด จะไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่โทรศัพท์จัดเก็บแอพ ถ้าต้องการบันทึกแอพลงในการ์ด คุณจะต้องลบแอพของโทรศัพท์อื่นก่อน ใน ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ ไทล์ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ เลื่อนลงมา จากนั้นแตะ เก็บแอพใหม่ลงในของฉัน แล้วแตะ การ์ด SD ในกล่องข้อความ ลบแอพอื่นไหม ให้แตะ ลบ

 2. ในที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ เลือกว่าจะจัดเก็บเพลง วิดีโอ พ็อดแคสต์ ภาพถ่าย แอพและไฟล์ดาวน์โหลดใหม่ไว้ในโทรศัพท์ของคุณหรือใน SD การ์ด

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่เก็บข้อมูล SD การ์ดได้ตลอดเวลาในที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ การตั้งค่าที่เก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับแต่ละ SD การ์ด ดังนั้น หากคุณเสียบ SD การ์ดที่ต่างกัน โทรศัพท์ของคุณจะแสดงข้อความให้คุณเลือกการตั้งค่าใหม่
 • เพื่อที่จะดูรูปภาพหรือวิดีโอของกล้องที่อยู่ใน SD การ์ด ใช้แอพ ภาพถ่าย ไทล์ภาพถ่าย เพื่อที่จะเล่นเพลงหรือวิดีโอจาก Xbox Video หรือพ็อดแคสต์ ใช้แอพ เพลงไทล์เพลง วิดีโอ ไทล์วิดีโอ หรือ พ็อดแคสต์ ไทล์พ็อดแคสต์
 • คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูลได้ทั้งจากโทรศัพท์ของคุณและแอพ Windows Phone เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ที่เก็บข้อมูลและพื้นที่บน SD การ์ดของคุณ ดู ที่เก็บข้อมูลบนโทรศัพท์ของฉัน

การย้ายแอพไปยัง SD การ์ดของคุณ

 1. ใน รายการแอพ แตะ ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ ไทล์ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ > โทรศัพท์ > แอพ + เกม

 2. หากต้องการย้ายแอพเดียว ให้แตะแอพ แล้วแตะ ย้ายไปยัง SD หากต้องการย้ายหลายแอพ แตะ เลือก ไอคอนเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแอพแต่ละตัวที่คุณต้องการย้าย แล้วแตะ ย้าย

  หากต้องการย้ายแอพกลับไปยังโทรศัพท์ ในที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ ไปที่ SD การ์ด > แอพ + เกม

การจัดการไฟล์ใน SD การ์ดของคุณ

ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะสามารถช่วยให้คุณค้นหาและจัดการไฟล์ใน SD การ์ดของคุณ รวมทั้งภาพถ่าย เพลง วิดีโอ พ็อดแคสต์ ฯลฯ

 1. ใน รายการแอพ แตะ ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ ไทล์ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ > SD การ์ด

 2. แตะหมวดหมู่ของไฟล์ที่คุณต้องการจัดการ แล้วแตะ จัดการ

เคล็ดลับ

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แอพใหม่ฟรีสำหรับโทรศัพท์ของคุณที่เรียกว่า ไฟล์ เพื่อทำการคัดลอกและย้าย หรือลบไฟล์ต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง ตลอดจนจัดระเบียบไฟล์เหล่านั้นลงในโฟลเดอร์ แบ่งปันกับเพื่อน และอีกมากมาย โหลดแอพ

การคัดลอกไฟล์ไปยัง SD การ์ดในโทรศัพท์ของคุณจากพีซี

คุณสามารถย้ายไฟล์ระหว่างพีซีของคุณกับ SD การ์ด ในขณะที่การ์ดยังอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

 2. เลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • หากคุณใช้ Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP ให้เปิด Windows Explorer จากแถบงาน
  • หากคุณใช้ Windows 8 ให้ไปที่เดสก์ท็อป แล้วเปิด File Explorer จากแถบงาน
 3. ใต้ คอมพิวเตอร์ คลิกชื่อโทรศัพท์ของคุณ แล้วคลิก SD การ์ด

 4. เพื่อย้ายไฟล์ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับพีซี คลิกขวาที่ไฟล์ที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก คัดลอก หรือ ตัด

 5. คลิกขวาในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ไป แล้วคลิก วาง

หมายเหตุ

หากคุณถอด SD การ์ดออกจากโทรศัพท์ของคุณ คุณยังสามารถคัดลอกไฟล์โดยใช้เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ USB ที่มีช่องใส่การ์ด microSD หากเครื่องอ่านการ์ดหรือพีซีของคุณมีช่องใส่ SD การ์ดปกติ คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์การ์ด microSD ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ถอด SD การ์ดออกจากโทรศัพท์ของคุณอย่างปลอดภัยโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

วิธีการถอด SD การ์ดออกจากโทรศัพท์ของคุณอย่างปลอดภัย

ก่อนที่คุณจะถอดการ์ดออกจากโทรศัพท์ของคุณได้ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ บนโทรศัพท์ของคุณก่อน มิฉะนั้น อาจสร้างปัญหาให้กับการ์ดหรือไฟล์ที่อยู่ในนั้นได้

 1. ใน รายการแอพ แตะ ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ ไทล์ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ

 2. แตะ SD การ์ด เลื่อนลงแล้วแตะ ถอด SD การ์ด แล้วแตะ ใช่ เพื่อยืนยัน

 3. ในกล่องข้อความ ถอดออกได้อย่างปลอดภัย แตะ ตกลง แล้วถอดการ์ดออกจากโทรศัพท์

หากคุณไม่ได้ถอด SD การ์ดออกอย่างปลอดภัย เมื่อคุณเสียบการ์ดเข้าไปใหม่ คุณอาจเห็นกล่องข้อความ สแกน SD การ์ดและแก้ปัญหา ถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้น ให้แตะ ใช่ เพื่อให้โทรศัพท์สแกนการ์ด และลองแก้ไขปัญหา ถ้าคุณเห็นข้อความ สแกน SD การ์ดไม่สำเร็จ ให้ใส่ SD การ์ดลงในเครื่องพีซี แล้วลองแก้ไขปัญหาที่นั่น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู บทความการสนับสนุนของ Microsoft เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา SD การ์ด

วิธีฟอร์แมต SD การ์ด

คุณสามารถฟอร์แมต SD การ์ดในโทรศัพท์ของคุณ เพื่อลบไฟล์ทั้งหมดในนั้นและเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น คำเตือน: ไฟล์ส่วนตัวทั้งหมดของคุณและข้อมูลทั้งหมดใน SD การ์ดจะถูกลบออก

 1. ใน รายการแอพ แตะ ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ ไทล์ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ

 2. แตะ SD การ์ด แล้วเลื่อนลงและแตะ ฟอร์แมต SD การ์ด

 3. ในกล่องข้อความ ฟอร์แมต SD การ์ดหรือไม่ แตะ ใช่ เพื่อยืนยันและฟอร์แมตการ์ด

บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ