ผู้คน

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับห้องและกลุ่ม

 • ห้องคือสถานที่ที่แบ่งปันกันในโทรศัพท์ของคุณโดยมีบันทึกย่อ ปฏิทิน อัลบั้มภาพถ่าย และการแชทกลุ่มของตนเอง ผู้ที่คุณเชิญให้เข้าร่วมในห้องของคุณจะได้รับคำเชิญทางข้อความ SMS คุณยังสามารถเข้าร่วมในห้องที่ผู้อื่นสร้างได้ใน Windows Phone ของพวกเขา ห้องจะถูกสร้างขึ้นในโทรศัพท์ของสมาชิกแต่ละคนเมื่อพวกเขายอมรับคำเชิญ ซึ่งจะทำให้ทุกคนในห้องสามารถเห็นและทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของห้องได้

  กลุ่มจะจำกัดเฉพาะโทรศัพท์และบัญชี Microsoft ของคุณเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องจะเชิญผู้คนเพื่อเพิ่มพวกเขา คุณสามารถใช้กลุ่มเพื่อดูการอัพเดตทางสังคมออนไลน์จากสมาชิกได้ และคุณยังสามารถส่งข้อความ การแชท หรืออีเมลไปยังกลุ่มได้

 • สมาชิกอื่นของห้องที่คุณสร้างหรือเข้าร่วมจะเห็นข้อความการแชท รายการปฏิทิน ภาพถ่าย และบันทึกย่อที่คุณแบ่งปันในห้องเท่านั้น พวกเขาจะไม่สามารถเข้าใช้งานข้อความ ปฏิทิน ภาพถ่าย และบันทึกย่อส่วนตัวของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ประกาศสิทธิส่วนบุคคลของ Windows Phone 8.1

 • เมื่อคุณสร้างห้องและเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วม หรือเมื่อคุณเข้าร่วมในห้องของผู้อื่น คุณจะเป็นเพื่อนทาง Messenger กับสมาชิกอื่นโดยอัตโนมัติเพื่อที่คุณจะสามารถแชทกับพวกเขาในห้องได้ หากมีผู้เข้าร่วมใหม่ในภายหลัง คุณจะเป็นเพื่อนทาง Messenger กับพวกเขาด้วย

  หากคุณออกจากหรือลบห้อง หรือลบผู้ที่อยู่ในห้องที่คุณเป็นเจ้าของ คุณจะยังคงเป็นเพื่อนทาง Messenger นอกจากคุณจะเลิกเป็นเพื่อนกับผู้นั้นใน Messenger ซึ่งคุณสามารถทำได้ด้วยการลบรายชื่อนั้นออกจากโทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ประกาศสิทธิส่วนบุคคลของ Windows Phone 8.1

 • ในการดูการอัพเดตทางสังคมออนไลน์ในห้อง ไปที่ สมาชิก แล้วแตะ มีอะไรใหม่ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ คุณอาจไม่เชื่อมต่อกับสมาชิกในห้องใดๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คุณได้ตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณ

  หากคุณเชื่อมต่อกับสมาชิกอื่นในห้องในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คุณได้ตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณ แต่คุณไม่เห็นการอัพเดตในห้องนั้น คุณอาจต้องเชื่อมโยงบัตรรายชื่อของเพื่อนสำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์กับบัตรรายชื่อที่คุณใช้ในการเชิญพวกเขามายังห้อง ในการดำเนินการ ไปที่ ผู้คนไทล์ผู้คน > รายชื่อ แตะรายชื่อ จากนั้นแตะ เชื่อมโยงไอคอนเชื่อมโยง

 • ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆ อาจมีปัญหาชั่วคราวกับบริการห้อง หรือคุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หากเป็นกรณีดังกล่าว คุณควรสามารถเข้าร่วมห้องได้ในภายหลัง หรือมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่ดีกว่านี้ หากปัญหายังคงมีอยู่ บัญชี Microsoft ของคุณอาจมีปัญหา เข้าระบบไปที่ account.live.com เพื่อดูว่ามีปัญหาใดๆ กับบัญชีหรือไม่

 • ปัญหานี้อาจเป็นปัญหาชั่วคราวในขณะที่ห้องของคุณกำลังถูกซิงค์อยู่ ในกรณีนั้น ไทล์จะกลับไปเป็นปกติหลังจากการซิงค์เสร็จสิ้น หากปัญหายังคงอยู่ สาเหตุอาจมาจากคุณได้ลบรายชื่อออกจากโทรศัพท์ของคุณหรือเลิกเป็นเพื่อนกับรายชื่อนั้นใน Messenger แล้ว ในกรณีนั้น คุณจะต้องเชิญบุคคลนั้นมายังห้องของคุณอีกครั้ง

 • คุณสามารถมีห้องได้ห้าห้องในโทรศัพท์ของคุณ และแต่ละห้องสามารถมีสมาชิกได้ 10 คน คุณสามารถมีกลุ่มได้ไม่จำกัดจำนวนในโทรศัพท์ของคุณ แต่มีสมาชิกในกลุ่มได้ไม่เกิน 25 คน

 • ที่ เริ่มปุ่มเริ่มต้นแตะ ข้อความ ไทล์ข้อความ คุณสามารถค้นหาข้อความ SMS ที่มีคำเชิญที่คุณส่งไปแล้วได้ในรายการบทสนทนาข้อความ

 • ไม่ได้ การเชิญให้เข้าร่วมในห้องจะถูกส่งผ่านข้อความ SMS ดังนั้น รายชื่อที่คุณเชิญจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์มือถืออยู่ในรายการ

 • ถ้าคุณส่งการเชิญเข้าร่วมในห้องของคุณไปยังรายชื่อที่ไม่สามารถรับข้อความตัวอักษรได้ พวกเขาจะไม่ได้รับข้อความเชิญบนโทรศัพท์ของพวกเขา อย่างไรก็ดี คุณสามารถส่งต่อการเชิญไปถึงพวกเขาผ่านอีเมลโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ส่งการเชิญเข้าร่วมในห้องไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของรายชื่อตามปกติ (หากต้องการเรียนรู้วิธีการ ดูที่ ใช้ห้องและกลุ่ม)

  2. ใน รายการแอพ แตะ ข้อความไทล์ข้อความ ในรายการเธรดข้อความ แตะชื่อผู้ติดต่อของคุณ

  3. แตะข้อความที่เขียนว่า "เราได้ส่งลิงก์ 'เข้าร่วม' ไปยังผู้ติดต่อของคุณ" ค้างไว้แล้วแตะ คัดลอก

  4. วางข้อความนี้ ในข้อความอีเมล แล้วส่งไปยังอีเมลแอดเดรสของผู้ติดต่อของคุณ เมื่อผู้ติดต่อของคุณเปิดลิงก์บนโทรศัพท์ พวกเขาจะเห็นคำแนะนำในการเข้าร่วมในห้อง

 • หากคุณลบห้อง ห้องจะถูกลบออกจากโทรศัพท์ของสมาชิกทั้งหมด อัลบั้มภาพถ่าย บันทึกย่อ และปฏิทินของห้องจะถูกลบออกจากโทรศัพท์ของทุกคนและออกจาก OneDrive (เดิมเรียกว่า SkyDrive) (สมาชิกที่มี Windows Phone 8 ยังคงมองเห็นการสนทนาแบบอ่านอย่างเดียวได้ในแอพข้อความบนโทรศัพท์ของตน)

  หากคุณลบสมาชิกออกจากห้องของคุณ ห้องนั้นจะถูกลบออกจากโทรศัพท์ของพวกเขา และพวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่แบ่งปันได้อีกต่อไป (สมาชิกที่มี Windows Phone 8 ยังคงมองเห็นการสนทนาแบบอ่านอย่างเดียวได้ในแอพข้อความบนโทรศัพท์ของตน)

 • ผู้ที่มี Windows Phone 7 หรือ iPhone สามารถเข้าร่วมในห้องของคุณได้ แต่ประสบการณ์ในการใช้งานจะต่างออกไปเล็กน้อย พวกเขาจะสามารถติดตั้งและใช้งานปฏิทินที่แบ่งปันได้ในโทรศัพท์ของเขา แต่การแชทกลุ่มจะมีให้ใช้งานได้บน Windows Phone 8 หรือใหม่กว่า (และคุณสมบัติอื่นๆ จะทำงานได้ดีที่สุดบน Windows Phone 8 หรือใหม่กว่า) (หมายเหตุ: ห้องสำหรับ Windows Phone 7 และ iPhone อาจสามารถใช้งานได้ในบางประเทศและบางภูมิภาค)

 • การเชิญให้เข้าร่วมในห้องจะถูกส่งผ่านข้อความ SMS ดังนั้น ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอาจคิดค่าใช้จ่ายสำหรับบริการนี้ เมื่อทุกคนอยู่ในห้องแล้ว คุณสามารถแชทและแบ่งปันได้โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเท่านั้น หากคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ ค่าบริการที่คุณจ่ายสำหรับข้อมูลที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับแผนบริการข้อมูลที่คุณมี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการบริการของคุณกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi สามารถช่วยลดการใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณได้

 • คุณไม่สามารถเพิ่มปฏิทินที่มีอยู่ในห้องของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนปฏิทินใหม่ของห้องของคุณได้อย่างราบรื่นขึ้นโดยใช้ Outlook บนคอมพิวเตอร์ของคุณในการคัดลอกการนัดหมาย (รวมทั้งการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร) จากปฏิทินเก่าไปยังปฏิทินใหม่ได้

  ในการดำเนินการ คุณจะต้องเพิ่มบัญชี Microsoft ของคุณใน Outlook 2013 (หากปฏิทินทั้งสองอยู่ในบัญชี Microsoft ที่ต่างกัน คุณสามารถเพิ่มทั้งสองบัญชีแล้วคัดลอกการนัดหมายไปมาได้) เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไปที่มุมมองปฏิทินของ Outlook แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงทั้งสองปฏิทินที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเพียงลากปฏิทินที่คุณต้องการจากปฏิทินที่มีอยู่ในปฏิทินแล้วปล่อยลงในห้องของคุณ

  ใช้ Outlook 2010 อยู่ใช่หรือไม่ เรียนรู้วิธีเพิ่มบัญชี Microsoft

 • คุณอาจต้องลบสมาชิกที่มีปัญหา แล้วเชิญเข้าร่วมห้องใหม่ เพื่อเรียนรู้วิธีการ ดู การใช้ห้องและกลุ่ม ปัญหาอาจเกิดจากบัญชี Microsoft ที่ต้องการความใส่ใจ เข้าระบบไปที่ account.live.com เพื่อดูว่ามีปัญหาใดๆ กับบัญชีที่กำลังมีปัญหาหรือไม่

บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ