การเชื่อมต่อ

การโรมมิ่งข้อมูลคืออะไร

การโรมมิ่งข้อมูล หมายถึง ช่วงเวลาที่โทรศัพท์ของคุณใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณไม่ได้เป็นเจ้าของในการส่งและรับข้อมูล ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอาจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการโรมมิ่งข้อมูล และบริการนี้ต้องรวมอยู่ในแผนการใช้งานโทรศัพท์ปัจจุบันของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น โทรศัพท์ของคุณจะถูกตั้งค่าไว้ที่ตัวเลือก ไม่โรมมิ่ง แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการโรมมิ่งได้ตลอดเวลา

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการโรมมิ่งข้อมูล

  1. ในรายการแอพ แตะ การตั้งค่า ไอคอน การตั้งค่า > เครือข่ายโทรศัพท์+SIM

  2. แตะ ตัวเลือกการโรมมิ่งข้อมูล แล้วเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้:

    • ไม่โรมมิ่ง – เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่โรมมิ่ง การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์จะถูกปิด
    • โรมมิ่ง – เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่โรมมิ่ง โทรศัพท์ของคุณจะใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ต่อ (ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอาจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อคุณใช้งานโรมมิ่ง)

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการโรมมิ่งข้อมูลและการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดู การตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM

หมายเหตุ

ตัวเลือกที่ปรากฏสำหรับการโรมมิ่งข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น นอกจาก ปิดโรมมิ่ง สำหรับ ตัวเลือกการโรมมิ่งข้อมูล แล้ว คุณอาจเห็น ในประเทศ และ ในประเทศ+ระหว่างประเทศ หากคุณเลือก ในประเทศ คุณจะสามารถใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เมื่อโทรศัพท์ของคุณกำลังโรมมิ่งในประเทศได้ หากคุณเลือก ในประเทศ+ระหว่างประเทศ คุณสามารถใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ได้ ขณะโรมมิ่งในประเทศหรือระหว่างประเทศ

เคล็ดลับ

บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ