ข้อมูลเบื้องต้น

ปุ่มลัดในการพิมพ์

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้คุณพิมพ์ได้รวดเร็วและถูกต้อง เครื่องมือบางอย่างทำงานอยู่เบื้องหลัง ขณะที่เครื่องมืออื่นๆ ปรากฏขึ้นเมื่อคุณต้องการใช้ เช่น Word Flow คุณสมบัติที่แนะนำคำและแก้ไขการสะกดคำผิด ต่อไปนี้คือวิธีการที่ทำให้โทรศัพท์ของคุณพิมพ์ได้เร็วขึ้น (รวมวิธีการปิดถ้าคุณไม่ต้องการใช้)

การใช้คำแนะนำข้อความ Word Flow

เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ Word Flow แนะนำคำตามตัวอักษรที่คุณพิมพ์ คุณสามารถแตะข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มในข้อความของคุณ หรือพิมพ์ต่อจนกว่าคุณจะเห็นข้อความที่คุณต้องการ

Word Flow
เริ่มต้นพิมพ์ แล้ว Word Flow จะแนะนำตัวเลือกคำที่เป็นไปได้ให้

ถ้าคำที่แนะนำเป็น ตัวหนา โทรศัพท์ของคุณจะใช้โดยอัตโนมัติเพื่อแทนที่คำที่พิมพ์ ถ้าคำที่แนะนำไม่ใช่ตัวหนา คุณสามารถแตะเพื่อแทนที่คำที่คุณพิมพ์ ตวัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูคำที่แนะนำเพิ่มเติม

ถ้าคุณตระหนักในภายหลังว่าคุณพิมพ์บางสิ่งผิด ยังไม่สายเกินไป แตะที่คำนั้น โทรศัพท์ของคุณจะแสดงคำแนะนำบางอย่างสำหรับคุณ

การเพิ่มคำในพจนานุกรมข้อเสนอแนะข้อความ

ถ้าคุณต้องการให้โทรศัพท์จดจำคำเฉพาะในอนาคต พิมพ์คำนั้น แตะที่คำนั้น และแตะเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากคำในแถบคำแนะนำ

หมายเหตุ

คุณสามารถลบคำทั้งหมดที่คุณเพิ่มในพจนานุกรมได้โดยตั้งค่าคำแนะนำข้อความใหม่ ใน รายการแอพ แตะ การตั้งค่าไอคอนการตั้งค่า > แป้นพิมพ์ > ขั้นสูง แล้วแตะ ตั้งค่าคำแนะนำ

การเพิ่มระยะเวลาโดยเร็ว

แตะ เว้นวรรค สองครั้งเพื่อเพิ่มจุดและเว้นวรรค และเปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกในประโยคถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

การแก้ไขอัตโนมัติและปุ่มลัด

ต่อไปนี้คือการแก้ไขบางอย่างที่ Word Flow จะทำโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์:

  • เพิ่มเครื่องหมายย่อในคำย่อต่างๆ เช่น "don't" จะแทนที่ด้วย "don't."
  • ปรับตัวอักษรตัวแรกในประโยคใหม่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เมื่อคุณพิมพ์จุด (หรือสองเว้นวรรค ซึ่งเพิ่มจุดและเว้นวรรคให้คุณ) โทรศัพท์ของคุณจะปรับตัวอักษรถัดไปให้คุณโดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มการออกเสียงในคำที่ใช้บ่อย เช่น ถ้าคุณพิมพ์ "fiancee" จะเปลี่ยนเป็น "fiancée"
  • ปรับคำนามที่เหมาะสมเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ โทรศัพท์ของคุณจดจำชื่อ สถานที่และอื่นๆ ที่ควรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และแก้ไขให้คุณ

การปิดคำแนะนำข้อความและการแก้ไขอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ปุ่มลัดบางส่วน (หรือใดๆ) ในหัวข้อนี้ คุณสามารถปิดได้ในการตั้งค่า

  1. ใน รายการแอพ แตะ การตั้งค่าไอคอนการตั้งค่า แล้วแตะ แป้นพิมพ์

  2. แตะภาษาแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วล้างการตั้งค่าใดๆ ที่คุณไม่ต้องการใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ