แอพ + เกม

การตั้งค่าครอบครัวของฉันในเว็บไซต์ Windows Phone

ครอบครัวของฉันในเว็บไซต์ของ Windows Phone เป็นวิธีเปิดการดาวน์โหลดแอพและเกมสำหรับโทรศัพท์ของเด็ก หากเด็กมี Windows Phone 8 คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าการดาวน์โหลดแอพและเกม รวมถึงการให้คะแนนเกมในเพจครอบครัวของฉันได้ด้วย

ในการตั้งค่าครอบครัวของฉัน คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของบัญชี Microsoft ของทั้งเด็กและผู้ปกครอง จากนั้นคุณจะสามารถยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ Windows Phone Store เพื่อให้เด็กสามารถดาวน์โหลดแอพได้

หากคุณต้องการให้เด็กสามารถดาวน์โหลดเกม Xbox ได้ด้วย คุณจะต้องไปที่เว็บไซต์ Xbox แล้วยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ Xbox ในนามของเด็ก ข้อกำหนดนี้จะแตกต่างจากข้อกำหนดการใช้งานของ Windows Phone Store

ประสบปัญหาใช่หรือไม่ ดู คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับครอบครัวของฉัน เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการตั้งค่าที่พบบ่อย

หมายเหตุ

ครอบครัวของฉันใช้ได้กับ Windows Phone 8 เท่านั้น

วิธีตั้งค่าครอบครัวของฉันเพื่อให้เด็กสามารถดาวน์โหลดเกมได้

 1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ ครอบครัวของฉัน บนเว็บไซต์ Windows Phone

 2. ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของบัญชี Microsoft ของผู้ปกครอง หากผู้ปกครองไม่มี Windows Phone ก็ไม่เป็นไร คุณจะยังสามารถตั้งค่าครอบครัวของฉันได้อยู่ หากผู้ปกครองไม่มีบัญชี Microsoft คุณจะมีโอกาสในการสร้าง

 3. ในหน้าการตั้งค่า ครอบครัวของฉัน ให้คลิก เริ่มต้นใช้งาน (หากคุณเพิ่มเด็กในครอบครัวของฉันมาก่อนแล้วหรือได้ตั้งค่าครอบครัวโดยใช้บริการอื่นของ Microsoft แล้ว คุณอาจไม่เห็น เริ่มต้นใช้งาน และจะสามารถคลิก เพิ่มเด็ก ได้)

 4. เมื่อต้องการเพิ่มเด็กในครอบครัวของฉัน ให้คลิก ไป ในเพจลงชื่อเข้าใช้ ให้ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของบัญชี Microsoft ของเด็ก หากเด็กไม่มีบัญชี Microsoft ให้คลิก ลงทะเบียน เพื่อสร้างบัญชี

 5. ในโฮมเพจของครอบครัวของฉันถัดจากชื่อเด็ก ให้คลิก แก้ไข แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ Windows Phone Store ตอนนี้เด็กจะสามารถอัพโหลดแอพจาก Windows Phone Store ได้แล้ว

 6. ในการเพิ่มผู้ปกครองอื่นๆ ให้กับครอบครัวของฉัน คลิก เพิ่มผู้ปกครอง ในหน้าหลักครอบครัวของฉัน ผู้ปกครองสามารถจัดการการตั้งค่าของเด็กร่วมกันได้ แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของผู้ปกครองคนอื่นได้

 7. เมื่อต้องการอนุญาตให้เด็กดาวน์โหลดเกม Xbox ให้ไปที่ Xbox.com ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของเด็ก แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ Xbox

  หมายเหตุ

  ถ้าคุณได้ยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน Xbox สำหรับเด็กๆ ของคุณแล้ว (เช่น ข้อตกลงที่อยู่บนคอนโซลของ Xbox) คุณก็ไม่จำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงอีกครั้ง และจะไม่เห็นคำแนะนำในการยอมรับข้อตกลงใน Xbox.com

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการดาวน์โหลดแอพสำหรับเด็ก

คุณสามารถตั้งค่าว่าจะให้เด็กสามารถดาวน์โหลดแอพและเกมจาก Windows Phone Store ได้หรือไม่ และคะแนนเกมใดที่ลูกของคุณสามารถดูและดาวน์โหลดได้

 1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ windowsphone.com

 2. ในเมนูแบบหล่นลง ภายใต้ สำรวจ ให้คลิก ครอบครัวของฉัน

 3. ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี Microsoft ที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณ

  หมายเหตุ

  หากคุณลงชื่อเข้าใช้ windowsphone.com อยู่แล้ว คุณจะเห็นชื่อของคุณ ไม่ใช่ สำรวจ ที่ด้านบนของเมนูแบบหล่นลง และขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้จะถูกข้ามไป

 4. ในโฮมเพจของครอบครัวของฉันถัดจากชื่อเด็ก ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า จากนั้นเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • หากต้องการอนุญาตให้เด็กซื้อแอพและเกมได้ ภายใต้ การดาวน์โหลดแอพ+เกม ให้เลือก อนุญาตทั้งแบบฟรีและชำระเงิน
  • หากต้องการอนุญาตให้เด็กดาวน์โหลดเฉพาะแอพและเกมฟรีได้เท่านั้น ภายใต้ การดาวน์โหลดแอพ+เกม ให้เลือก อนุญาตเฉพาะแบบฟรี ซึ่งจะทำให้เด็กไม่สามารถซื้อสินค้าในแอพรวมทั้งในแอพฟรีได้
  • หากต้องการป้องกันไม่ให้เด็กดาวน์โหลดแอพหรือเกมใดๆ ภายใต้ การดาวน์โหลดแอพ+เกม ให้เลือก ไม่อนุญาต
  • หากต้องการตั้งค่าการให้คะแนนเกมที่เด็กสามารถเรียกดูหรือดาวน์โหลดได้ ให้เปิดตัวกรองคะแนนเกม หากต้องการไปที่เว็บไซต์ Microsoft Family Safety และเปลี่ยนคะแนน ให้คลิก เปลี่ยนคะแนน
  • หากต้องการอนุญาตให้เด็กเรียกดูและดาวน์โหลดเกมที่ไม่มีคะแนน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ อนุญาตเกมที่ไม่มีคะแนน (เกมที่ไม่มีคะแนนบางเกมอาจมีเนื้อหาที่คุณอาจไม่ต้องการให้เด็กเห็น)

  หมายเหตุ

  เมื่อตัวกรองคะแนนเกมปิดอยู่ การตั้งค่าคะแนนเกมจะถูกซ่อนไว้ ให้เปิดเพื่อดูการตั้งค่า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ