ข้อมูลเบื้องต้น

แป้นพิมพ์

คุณสามารถใช้เคล็ดลับต่างๆ มากมายในการพิมพ์บนโทรศัพท์ของคุณ ไม่เพียงง่ายแต่ยังรวดเร็วอีกด้วย โทรศัพท์ของคุณจะแก้ไขสิ่งต่างๆ ให้คุณด้วยคำแนะนำข้อความ Word Flow บ่อยครั้งที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ก่อนที่คุณจะรู้ว่าคุณพิมพ์ผิด และมีรายการแป้นพิมพ์ในภาษาอื่นบนโทรศัพท์ของคุณ ให้คุณพิมพ์ภาษาจีนได้ง่ายเช่นเดียวกับภาษาเชก

แป้นพิมพ์ตัวเลขและสัญลักษณ์

หัวข้อต่อไปนี้มีเคล็ดลับให้คุณพิมพ์อย่างรวดเร็ว

บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณ