Office Mobile

Arbeta med dokument på SharePoint

Du kan arbeta med Microsoft Office-dokument som finns på en webbplats för Microsoft SharePoint Online eller SharePoint 2010 (eller senare) – även när du inte befinner dig vid datorn. Det gör du genom att använda Microsoft SharePoint Workspace Mobile, som är en del av Office-hubben på telefonen.

Obs!

I vissa organisationer har du endast åtkomst till webbplatser för SharePoint 2010 (eller senare) om du är ansluten till organisationens trådlösa nätverk. Mer information om hur du ansluter till trådlösa nätverk finns i Ansluta till ett trådlöst nätverk.
 • Via en mobildataanslutning eller en trådlös nätverksanslutning har du alltid åtkomst till dokumenten på en SharePoint Online-webbplats. SharePoint Online är tillgängligt med Microsoft Office 365.
 • Mer information om SharePoint finns på webbplatsen för Microsoft SharePoint.
 • Så här öppnar du en SharePoint-webbplats för första gången på telefonen

  1. I listan med appar trycker du på Office ikonen Office.

  2. Svep till Platser och tryck på Ny ikonen Ny plats.

   Om du redan är inloggad på telefonen med ett Microsoft Exchange- eller Microsoft Office 365-konto där SharePoint Online ingår, kanske din SharePoint-gruppwebbplats redan visas i Platser. Tryck på gruppwebbplatsen om du vill öppna den. Mer information om hur du konfigurerar e-postkonton på telefonen finns i Konfigurera eller ta bort ett e-postkonto.

  3. Skriv adressen till en SharePoint-webbplats, ett dokumentbibliotek eller en mapp och tryck sedan på Kör ikonen Kör på tangentbordet. Se till att du inleder adressen med http:// eller https://.

   Om du har ett Exchange-konto för e-post på telefonen försöker SharePoint använda det användarnamnet och lösenordet för att logga in på SharePoint-webbplatsen. Om du inte har konfigurerat ett sådant konto på telefonen uppmanas du att ange ditt användarnamn och lösenord.

  4. Om du uppmanas att logga in gör du något av följande:

   Om inloggningssidan för Microsoft Office 365 visas skriver du ditt användar-ID i motsvarande ruta, skriver ditt lösenord i rutan Lösenord och trycker på Logga in.
  5. Om skärmen Webbplats visas med rutorna E-postadress och Lösenord, skriver du e-postadressen och lösenordet för ditt Office 365-konto i motsvarande rutor och trycker på Klart.
  6. Om skärmen Webbplats visas med rutorna Användarnamn, Lösenord och Domän skriver du ditt användarnamn, lösenord och domänen för kontot i motsvarande rutor. (Om du till exempel loggar in som "contoso\kevinc" på jobbet, skriver du contoso som domännamn och kevinc som användarnamn.) Tryck på Klart.

  Obs!

  Om du vill lägga till och öppna en annan SharePoint-webbplats vid ett senare tillfälle går du till Platser och trycker på Ny ikonen Ny plats. På skärmen Lägg till SharePoint-webbplats skriver du adressen till SharePoint-webbplatsen (inklusive http:// eller https://) och trycker sedan på Kör ikonen Kör på tangentbordet.

  Så här navigerar du på en SharePoint-webbplats

  1. Gå till Office-hubben och svep till Platser.

  2. Tryck på den SharePoint-webbplats, det dokumentbibliotek eller den mapp du vill bläddra i.

  3. Tryck på Upp ikonen Upp om du vill gå upp en nivå på SharePoint-webbplatsen.

  4. Om du vill öppna SharePoint-webbplatsen i telefonens webbläsare trycker du på Mer ikonen Mer > Öppna i webbläsare.

  5. Om du vill lägga till en mapp som du ofta använder i Platser trycker du på Mer ikonen Mer > Lägg till i platser.

  Tips!

  Har du ett dokumentbibliotek på SharePoint som du använder ofta? Fäst det på startskärmen så att du kan gå till det med ett tryck på startskärmen. Håll ned fingret på dokumentbiblioteket och tryck på Fäst på startskärmen.

  Så här söker du efter ett dokument på SharePoint-webbplatsen

  1. Gå till Platser och tryck på den SharePoint-webbplats, det dokumentbibliotek eller den mapp du vill söka i.

  2. Sök efter ett dokument i den aktuella vyn genom att trycka på Sök ikonen Sök. I rutan Sök börjar du skriva dokumentets namn och trycker sedan på dokumentet när det visas.

  3. Om inga resultat visas i den aktuella vyn kan du trycka på Sök efter dokument på [servernamn] och söka efter dokumentet på SharePoint-webbplatsen.

  4. Tryck på dokumentet för att öppna det på telefonen.

  Så här öppnar och redigerar du ett Office-dokument på en SharePoint-webbplats

  Gå till Platser och tryck på den SharePoint-webbplats, det dokumentbibliotek eller den mapp som innehåller dokumentet du vill öppna och redigera.

 • Tryck på dokumentet för att öppna det. Det kan vara ett Word-dokument, en Excel-arbetsbok eller en PowerPoint-presentation.

  En kopia laddas ned till telefonen.

 • Gör ändringarna och spara dem på samma sätt som du brukar göra.

  Ändringarna sparas på SharePoint-webbplatsen. Om dokumentet finns på en delad plats på webbplatsen kan andra personer i ditt företag eller din organisation öppna dokumentet och se dina ändringar.

 • Obs!

  Du kan också trycka på en OneNote-anteckningsbok på en SharePoint-webbplats om du vill öppna den och göra ändringar i OneNote Mobile.

  Så här löser du en konflikt

  En konflikt kan uppstå om du redigerar ett dokument från telefonen och sedan försöker spara ändringarna när någon annan också har gjort ändringar i samma dokument på webbplatsen. Om det här inträffar måste du lösa konflikten innan du kan spara dokumentet på SharePoint-webbplatsen igen.

  1. Om meddelanderutan Det går inte att överföra fortfarande visas trycker du på OK.

  2. I Office-hubben håller du ned fingret på dokumentet med överföringsfelet och trycker sedan på Visa status.

  3. Tryck på Lös på skärmen Överföringsstatus.

  4. Gör något av följande på skärmen Konfliktlösning:

   • Om du vill ersätta dokumentet på telefonen med den senaste kopian från SharePoint-webbplatsen trycker du på Ersätt objekt på telefon och sedan på Uppdatera. Varning – de ändringar du har gjort i dokumentet på telefonen kommer att gå förlorade.
   • Om du vill spara kopian av dokumentet på telefonen på SharePoint-webbplatsen trycker du på Ersätt objekt på server och sedan på Uppdatera. Din kopia av dokumentet sparas på SharePoint-webbplatsen och skriver då över den kopia av dokumentet som finns där.
   • Om du vill behålla båda versionerna av dokumentet byter du namn på din kopia av dokumentet på telefonen. Tryck på Spara som, skriv ett filnamn i rutan Filnamn, tryck på Spara på och tryck på den plats där du vill spara det och sedan på Spara. Din version sparas på den angivna platsen och den andra redigerade versionen finns kvar på servern.

  Se även

  Berätta vad du tycker