Office Mobile

Använda PowerPoint Mobile

Vill du gå igenom din Microsoft PowerPoint-presentation före ett viktigt möte? Eller kanske rätta ett stavfel som du får syn på? Det är enkelt att göra det direkt på telefonen med Microsoft PowerPoint Mobile. Gå till Office-hubben och kom igång direkt.

Öppnad PowerPoint-presentation

Så här öppnar du en PowerPoint-presentation

 1. I listan med appar trycker du på Office ikonen Office.

 2. Gör något av följande:

  • I Platser trycker du på den plats som innehåller presentationen, och sedan på presentationen. Den kan finnas på någon av följande platser: på telefonen, i e-posten, på SkyDrive, på en Microsoft SharePoint 2010-webbplats (eller senare) eller på en SharePoint Online-webbplats, som är tillgänglig via Microsoft Office 365.
  • Svep till Senaste och tryck på en presentation som du nyligen har öppnat.
  • Tryck på Sök ikonen Sök. I rutan Sök börjar du skriva presentationens namn och trycker sedan på presentationen när den visas.

Obs!

 • Om du vill öppna en presentation som är sparad på SkyDrive måste du ha ett Microsoft-konto konfigurerat på telefonen. Mer information om hur du sparar och synkar dokument på SkyDrive finns i Synka dokument med SkyDrive.
 • Letar du efter en presentation som du har öppnat från ett e-postmeddelande? Svep till Platser, tryck på E-post och sedan på presentationen.
 • Information om hur du arbetar med presentationer som finns på en SharePoint- eller SharePoint Online-webbplats finns i Arbeta med dokument på SharePoint.
 • PowerPoint Mobile stöder inte alla funktioner i Microsoft PowerPoint 2010 eller senare. Du kan öppna en presentation på telefonen även om presentationen innehåller något som inte stöds. Det innehållet visas i så fall inte, eller så ser det annorlunda ut på telefonen och du kan kanske inte redigera presentationen.

Tips!

Har du en presentation som du använder ofta? Fäst den på startskärmen så att du snabbt kan öppna den. Gå till Office-hubben, svep till Senaste, håll ned fingret på presentationen och tryck på Fäst på startskärmen.

Så här navigerar du mellan bilderna i presentationen

 • Gör något eller flera av följande alternativ i en PowerPoint-presentation:

  • Svep åt vänster om du vill gå till nästa bild (eller bildanimering) eller svep åt höger om du vill gå till föregående bild.
  • Om du vill gå till en viss bild trycker du på bilden (om du befinner dig i liggande läge), trycker på Bilder ikonen Bilder och trycker på den bild som du vill gå till.
  • Om du vill zooma in en bild drar du isär fingrarna på skärmen. Om du vill zooma ut drar du ihop fingrarna.

Så här redigerar du text i en bild

 1. Öppna presentationen och gå till den bild som innehåller texten du vill redigera. Tryck på bilden (om du befinner dig i liggande läge) och tryck på Redigera ikonen Redigera.

 2. Tryck på texten som du vill markera för att markera den.

 3. Tryck på den markerade textrutan, skriv ny text eller ändra texten och tryck sedan på Klart ikonen Klart.

 4. Tryck på Bildspel ikonen Bildspel.

Lägga till en anteckning i en bild

 1. Gå till en presentation och tryck på den bild där du vill lägga till en anteckning. Tryck var som helst i anteckningsområdet nedanför bilden. (Om du använder liggande visning måste du svepa uppåt för att området ska synas.)

 2. Skriv anteckningen och tryck sedan på Klart ikonen Klart.

 3. Om du vill redigera en befintlig anteckning trycker du på anteckningen, gör ändringarna och trycker på Klart ikonen Klart

Så här sparar du en presentation

 1. I en presentation som du har ändrat trycker du på Mer ikonen Mer > Spara.

 2. Om du vill spara den med ett nytt namn trycker du på Mer ikonen Mer > Spara som. Skriv ett nytt filnamn i rutan Filnamn och tryck sedan på listan Spara på > SkyDrive eller Telefon > Spara.

Så här skickar du en presentation via e-post

 1. I listan med appar trycker du på Office ikonen Office.

 2. Leta upp den presentation som du vill skicka på något av följande sätt:

  • För en presentation som du redan har öppnat sveper du till Senaste.
  • Svep till Platser och tryck på den plats där presentationen är.
  • Tryck på Sök ikonen Sök och sök efter presentationen.
 3. Håll ned fingret på presentationen, tryck på Dela och sedan på namnet på e-postkontot.

 4. Lägg till mottagaren och önskad information i e-postmeddelandet och tryck sedan på Skicka ikonen Skicka e-post.

Tips!

Du kan dela presentationer på andra sätt också, till exempel genom att använda För samman + skicka eller Bluetooth.

Berätta vad du tycker