Office Mobile

Använda Excel Mobile

Vill du titta på och göra ändringar i ett kalkylblad som någon har skickat till dig via e-post? Eller vill du kunna skapa en ny Microsoft Excel-arbetsbok även när du inte är vid datorn? Med Microsoft Excel Mobile kan du göra det här och mycket mer direkt på telefonen. Gå till Office-hubben för att komma igång direkt.

Arbetsbok öppnad i Excel Mobile

Så här öppnar du en Excel-arbetsbok

 1. I listan med appar trycker du på Office ikonen Office.

 2. Gör något av följande:

  • Gå till Platser, tryck på den plats där arbetsboken finns och tryck sedan på arbetsboken. Det kan vara på valfri plats (på telefonen, i e-posten, på SkyDrive, på en Microsoft SharePoint 2010-webbplats eller på en SharePoint Online-webbplats) som är tillgänglig med Microsoft Office 365.
  • Svep till Senaste och tryck på en arbetsbok som du nyligen har öppnat.
  • Tryck på Sök ikonen Sök. I rutan Sök börjar du skriva arbetsbokens namn och trycker sedan på arbetsboken när den visas.

Obs!

Excel Mobile stöder inte alla funktioner i Microsoft Excel 2010 eller senare. Du kan öppna en arbetsbok på telefonen även om filen innehåller något som inte stöds. Det innehåll som inte stöds visas däremot inte och du kanske inte kan redigera arbetsboken på telefonen. Om en funktion inte kan användas visas det beräknade värdet ändå i cellen, men du kan inte redigera arbetsboken på telefonen. Mer information finns i den här Microsoft Support-artikeln om vilket slags innehåll som stöds i Excel Mobile.
 • Letar du efter en arbetsbok som du redan har öppnat via e-post? Svep till Platser, tryck på E-post och tryck sedan på arbetsboken.
 • Om du vill använda arbetsböcker som har sparats på SkyDrive måste ett Microsoft-konto ha konfigurerats på telefonen. Mer information om hur du sparar och synkar dokument på SkyDrive finns i Synka dokument med SkyDrive.
 • Information om hur du använder arbetsböcker som finns på en SharePoint- eller SharePoint Online-webbplats finns i Arbeta med dokument på SharePoint.
 • Tips!

  Om du har en arbetsbok som du använder ofta kan du fästa den på startskärmen. I Office-hubben sveper du till Senaste, håller ned fingret på arbetsboken och trycker sedan på Fäst på startskärmen.
 • Om du vill visa olika delar av arbetsboken kan du zooma in och zooma ut genom att dra isär och dra ihop fingrarna.
 • Så här skapar och sparar du en ny Excel-arbetsbok

  1. I listan med appar trycker du på Office ikonen Office.

  2. Svep till Senaste, tryck på Nytt ikonen Nytt dokument > Excel eller tryck på någon av Excel-mallarna.

  3. När du gjort ändringar trycker du på Mer ikonen Mer > Spara.

  4. Skriv ett namn i rutan Filnamn och tryck sedan på listan Spara på > SkyDrive eller Telefon > Spara.

  Så här skriver du siffror och text

  1. Öppna en arbetsbok, tryck på en cell i kalkylbladet där du vill lägga till ett tal eller en text och tryck sedan i formelfältet bredvid Funktion ikonen Funktion.

  2. Skriv ett tal eller en text och tryck sedan på Retur ikonen Retur.

  3. Om du vill skriva ett tal eller en text i en annan cell trycker du i cellen och skriver talet eller texten.

  4. När du är klar trycker du på Föregående Maskinvaruknappen Föregåendepå telefonen så att tangentbordet inte visas.

  5. Om du vill ta bort innehållet i en eller flera celler gör du något av följande:

   Om du vill ta bort innehållet i en cell trycker du på cellen som innehåller den text eller de tal du vill ta bort. Tryck sedan på texten eller talen i formelfältet för att markera innehållet och tryck på Ta bort ikonen Ta bort > Retur ikonen Retur.
  6. Om du vill ta bort innehållet i mer än en cell markerar du cellintervallet genom att trycka och dra och trycker på Mer ikonen Mer > Radera innehåll. Tryck på en cell.
  7. Om du vill ångra den senaste ändringen trycker du på Mer ikonen Mer > Ångra. Tryck på en cell.

  8. Om du vill göra om den senaste ändringen du ångrade trycker du på Mer ikonen Mer > Gör om. Tryck på en cell.

  Så här beräknar du tal snabbt (Autosumma)

  Med Autosumma kan du beräkna summan, medelvärdet, max.värdet, min.värdet och antalet värden i ett cellintervall.

  1. Öppna ett kalkylblad, tryck på den första tomma cellen efter ett cellintervall som innehåller ett tal eller tryck och dra för att markera det cellintervall du vill beräkna.

  2. Tryck på Autosumma ikonen Autosumma.

  Obs!

  Om du vill använda en funktion i en formel för att beräkna tal trycker du på den cell där du vill lägga till funktionen och trycker sedan på Funktion ikonen Funktion bredvid formelfältet. Välj den funktion du vill använda i listan, tryck och dra eller skriv för att ange värdena, texten eller cellreferenserna som ska användas och tryck sedan på Retur ikonen Retur. Mer information om hur du använder formler och funktioner i Excel finns i Översikt över formler på webbplatsen för Microsoft Office.

  Så här sorterar du olika tal

  Öppna en arbetsbok, tryck på den första cellen i det cellintervall du vill sortera och dra sedan markeringen till den sista cellen i cellintervallet du vill sortera.

 • Tryck på Sortera ikonen Sortera > Sortera efter > den kolumn du vill sortera efter och gör något av följande:

  • Om du vill sortera talen från det högsta talet till det lägsta trycker du på Sorteringsordning > Fallande.
  • Om du vill sortera från lägsta till högsta trycker du på Sorteringsordning > Stigande.
 • Tryck på Klart.

 • Obs!

  Om du vill lägga till en annan kolumn att sortera efter trycker du på Fler alternativ > Sedan efter > nästa kolumn du vill sortera efter > Sorteringsordning > Stigande eller Fallande > Klart.

  Så här växlar du till ett annat kalkylblad eller diagram i en arbetsbok

  1. I en arbetsbok trycker du på Kalkylblad ikonen Kalkylblad.

  2. Tryck på det kalkylblad eller det diagram du vill visa.

  Så här lägger du till en kommentar

  1. Tryck på en cell i kalkylbladet där du vill lägga till kommentaren.

  2. Tryck på Mer ikonen Mer > Kommentar. Skriv kommentarerna. (Om det här är första gången du lägger till en kommentar uppmanas du att ange ditt användarnamn så att andra kan se vem som har redigerat arbetsboken. Du kan ändra ditt användarnamn senare genom att trycka på Inställningar ikonen Inställningar i listan med appar. Svep sedan till Program och tryck på Office > Användarnamn.)

  3. Tryck utanför kommentarsrutan när du vill avsluta.

  4. Du visar kommentaren genom att trycka på cellen med kommentaren i kalkylbladet.

  5. Om du vill ta bort kommentaren trycker du på cellen med kommentaren och sedan på Mer ikonen Mer > Ta bort kommentar.

  Så här söker du efter ett visst ord eller tal

  1. I en arbetsbok trycker du på Sök ikonen Sök.

  2. Skriv det ord eller tal du vill söka efter och tryck sedan på Retur ikonen Retur.

  3. Tryck på Nästa ikonen Nästa om du vill söka efter nästa förekomst.

  4. Tryck på valfri plats i kalkylbladet när du vill avsluta sökningen.

  Så här skickar du en arbetsbok via e-post

  1. I listan med appar trycker du på Office ikonen Office.

  2. Leta upp arbetsboken som du vill skicka på något av följande sätt:

   • För en arbetsbok som du redan har öppnat sveper du till Senaste.
   • Svep till Platser och trycker på den plats där arbetsboken är.
   • Tryck på Sök ikonen Sök och sök efter arbetsboken.
  3. Håll ned fingret på arbetsboken, tryck på Dela och tryck sedan på namnet på e-postkontot.

  4. Lägg till mottagaren och önskad information i e-postmeddelandet och tryck sedan på Skicka ikonen Skicka e-post.

  Se även

  Berätta vad du tycker